Grace Hopper là ai? Những câu nói hay của Grace Hopper

Grace Hopper, một nhà khoa học máy tính Mỹ và sĩ quan Hải quân, là một trong những nhân vật quan trọng trong lịch sử công nghệ thông tin. Bà đã đứng đầu việc phát triển máy tính Mark I và sáng tạo ngôn ngữ lập trình COBOL. Công việc của bà đã thay đổi cách chúng ta sử dụng máy tính và đã truyền cảm hứng cho các thế hệ sau trong lĩnh vực khoa học máy tính. Grace Hopper là biểu tượng của sự sáng tạo và lòng kiên nhẫn trong cuộc hành trình đưa công nghệ máy tính tiến xa hơn.  Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Grace Hopper là ai?

Grace Murray Hopper, được biết đến với danh hiệu Phó Đề đốc, là một người pionner trong lĩnh vực khoa học máy tính và một sĩ quan của Hải quân Hoa Kỳ. Bà đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của máy tính và ngôn ngữ lập trình.

Sinh ra tại New York vào năm 1906, Grace Hopper đã theo đuổi học vấn với sự đam mê trong toán học và vật lý. Sau khi nhận bằng cử nhân và thạc sĩ, bà tiếp tục nghiên cứu và đạt được bằng tiến sĩ. Bà bắt đầu sự nghiệp giảng dạy và trở thành một trợ giáo sư.

Grace Hopper là ai?
Grace Hopper là ai?

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Grace Hopper tham gia Hải quân Hoa Kỳ và làm việc trên máy tính Mark I. Đây là lúc bà viết chương trình đầu tiên cho máy tính này. Sau chiến tranh, bà làm việc trong ngành công nghiệp máy tính và tham gia vào việc phát triển máy tính UNIVAC I và trình biên dịch đầu tiên, gọi là A-0.

Grace Hopper cũng được biết đến với việc phát triển các ngôn ngữ lập trình như ARITH-MATIC, MATH-MATIC và FLOW-MATIC. Bà đã để lại dấu ấn to lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin và là một biểu tượng của sự đổi mới và sáng tạo trong ngành này.

Những câu nói hay của Grace Hopper

“The most damaging phrase in the language is: ‘It’s always been done that way.'” (Phrases gây hại nhất trong ngôn ngữ là: ‘Luôn làm như vậy.’)

“A ship in port is safe, but that’s not what ships are built for.” (Một con tàu ở cảng là an toàn, nhưng đó không phải là lý do mà tàu được xây dựng.)

“You don’t manage people; you manage things. You lead people.” (Bạn không quản lý người; bạn quản lý công việc. Bạn dẫn dắt con người.)

“If it’s a good idea, go ahead and do it. It’s much easier to apologize than it is to get permission.” (Nếu đó là một ý tưởng tốt, hãy thực hiện nó. Việc xin lỗi sau này dễ hơn việc xin phép trước.)

“Humans are allergic to change. They love to say, ‘We’ve always done it this way.’ I try to fight that. That’s why I have a clock on my wall that runs counter-clockwise.” (Người ta dễ dàng phản ứng dị ứng với sự thay đổi. Họ thích nói, ‘Chúng ta luôn làm như vậy.’ Tôi cố gắng đối mặt với điều đó. Đó là lý do tại sao tôi có một cái đồng hồ treo trên tường chạy ngược kim đồng hồ.)

“The only phrase I’ve ever disliked is, ‘Why, we’ve always done it that way…’ I always tell young people, ‘Go ahead and do it. You can always apologize later.'” (Duy nhất một câu tôi từng không thích là, ‘Tại sao, chúng ta luôn làm như vậy…’ Tôi luôn nói với những người trẻ, ‘Hãy thử làm đi. Bạn luôn có thể xin lỗi sau.'”)

“The most dangerous phrase in the language is, ‘We’ve always done it this way.'” (Phrases nguy hiểm nhất trong ngôn ngữ là, ‘Chúng ta luôn làm như vậy.’)

“Leadership is a two-pronged challenge: to get the job done and to do it in a way that’s consistent with the values of the organization.” (Lãnh đạo là một thách thức hai mặt: hoàn thành công việc và làm điều đó một cách phù hợp với giá trị của tổ chức.)

“The nice thing about teamwork is that you always have others on your side.” (Điều tốt đẹp về làm việc nhóm là bạn luôn có người ủng hộ bạn.)

“You can’t have a million-dollar dream with a minimum-wage work ethic.” (Bạn không thể có một ước mơ triệu đô nếu bạn có đạo đức làm việc với mức lương tối thiểu.)

“One accurate measurement is worth a thousand expert opinions.” (Một đo lường chính xác có giá trị hơn một nghìn ý kiến của các chuyên gia.)

“A ship in port is safe, but that’s not what ships are built for.” (Một con tàu neo đậu trong cảng là an toàn, nhưng đó không phải là mục đích mà con tàu được xây dựng.)

Xem thêm:  Isaac Asimov là ai? Những câu nói hay của Isaac Asimov

“If it’s a good idea, go ahead and do it. It’s much easier to apologize than it is to get permission.” (Nếu đó là một ý tưởng tốt, hãy làm điều đó. Rất dễ dàng để xin lỗi sau này hơn là xin phép trước.)

“The most damaging phrase in the language is: ‘It’s always been done that way.'” (Cụm từ gây hại nhất trong ngôn ngữ là: ‘Luôn luôn làm như vậy.’)

“You manage things; you lead people.” (Bạn quản lý vật thể; bạn lãnh đạo con người.)

“Humans are allergic to change. They love to say, ‘We’ve always done it this way.’ I try to fight that. That’s why I have a clock on my wall that runs counter-clockwise.” (Con người dễ bị dị ứng với sự thay đổi. Họ thích nói, ‘Luôn luôn làm như vậy.’ Tôi cố gắng chống lại điều đó. Đó là lý do tại sao tôi có một cái đồng hồ trên tường chạy ngược kim đồng hồ.)

“The only phrase I’ve ever disliked is, ‘Why, we’ve always done it that way.’ I always tell young people, ‘Go ahead and do it. You can always apologize later.'” (Duy nhất cụm từ mà tôi từng không thích là, ‘Tại sao, luôn luôn làm như vậy.’ Tôi luôn nói với những người trẻ, ‘Hãy thử và làm điều đó. Bạn luôn có thể xin lỗi sau này.’)

“A ship in port is safe, but that’s not what ships are built for.” (Một con tàu neo đậu trong cảng là an toàn, nhưng đó không phải là lý do tại sao con tàu được xây dựng.)

“Leadership is a two-way street, loyalty up and loyalty down.” (Lãnh đạo là một con đường hai chiều, lòng trung thành từ trên xuống và từ dưới lên.)

“The most damaging phrase in the language is: ‘It’s always been done that way.'” (Câu nói gây thiệt hại nhất trong ngôn ngữ là: ‘Luôn luôn đã làm theo cách đó.’)

“If it’s a good idea, go ahead and do it. It’s much easier to apologize than it is to get permission.” (Nếu đó là ý tưởng tốt, hãy thực hiện. Xin lỗi sau còn dễ hơn làm thủ tục xin phép trước.)

“Leadership is a two-way street, loyalty up and loyalty down.” (Lãnh đạo là một con đường hai chiều, lòng trung thành từ trên xuống và từ dưới lên.)

“You don’t manage people; you manage things. You lead people.” (Bạn không quản lý con người; bạn quản lý việc. Bạn dẫn dắt con người.)

“One accurate measurement is worth a thousand expert opinions.” (Một đo lường chính xác bằng ngàn ý kiến của chuyên gia.)

One accurate measurement is worth a thousand expert opinions."
One accurate measurement is worth a thousand expert opinions.”

“A ship in port is safe, but that’s not what ships are built for.” (Một con tàu trong cảng là an toàn, nhưng đó không phải là mục đích xây dựng tàu hỏa.)

“The most dangerous phrase in the language is, ‘We’ve always done it this way.'” (Câu từ nguy hiểm nhất trong ngôn ngữ là, ‘Chúng ta luôn làm như vậy.’)

“Humans are allergic to change. They love to say, ‘We’ve always done it this way.’ I try to fight that. That’s why I have a clock on my wall that runs counter-clockwise.” (Con người dễ bị dị ứng với sự thay đổi. Họ thường nói, ‘Chúng ta luôn làm như vậy.’ Tôi cố gắng chống lại điều đó. Đó là lý do tại sao tôi có một cái đồng hồ trên tường chạy ngược kim đồng hồ.)

“The door to the future is not locked. It can be pushed open.” (Cửa vào tương lai không bị khóa. Nó có thể bị đẩy mở ra.)

“Leadership is a two-pronged approach: You must be both the fountain and the drain.” (Lãnh đạo là một cách tiếp cận hai mặt: Bạn phải là nguồn cảm hứng và người hút sự đổi mới.)

“You don’t manage people; you manage things. You lead people.” (Bạn không quản lý con người; bạn quản lý các vấn đề. Bạn lãnh đạo con người.)

“If it’s a good idea, go ahead and do it. It’s much easier to apologize than it is to get permission.” (Nếu đó là ý tưởng tốt, hãy thực hiện nó. Xin lỗi sau còn dễ hơn là xin phép trước.)

“The nice thing about teamwork is that you always have others on your side.” (Điều tốt làm về làm việc nhóm là bạn luôn có người khác ở bên bạn.)

“A ship in port is safe, but that’s not what ships are built for.” (Một con tàu ở cảng là an toàn, nhưng đó không phải là mục đích mà các con tàu được xây dựng.)

“Leadership is the art of getting someone else to do something you want done because he wants to do it.” (Lãnh đạo là nghệ thuật khiến người khác làm điều bạn muốn vì họ muốn làm nó.)

Xem thêm:  Napoleon Hill là ai? Những câu nói hay của Napoleon Hill

“You can’t have it better. Nobody else can have it better. They can have it differently, but that’s not better.” (Bạn không thể có một cuộc sống tốt hơn. Người khác cũng không thể có cuộc sống tốt hơn. Họ có thể có cuộc sống khác biệt, nhưng đó không phải là tốt hơn.)

“The most dangerous phrase in the language is, ‘We’ve always done it this way.'” (Cụm từ nguy hiểm nhất trong ngôn ngữ là: ‘Chúng ta luôn làm điều này.’)

“Life was simple before World War II. After that, we had systems.” (Cuộc sống đơn giản trước Chiến tranh thế giới II. Sau đó, chúng ta có hệ thống.)

“If it’s a good idea, go ahead and do it. It’s much easier to apologize than it is to get permission.” (Nếu đó là ý tưởng tốt, hãy thực hiện nó. Thật dễ dàng hơn để xin lỗi sau khi làm, hơn là phải xin phép.)

“The best way to prepare for the future is to take care of the present.” (Cách tốt nhất để chuẩn bị cho tương lai là chăm sóc hiện tại.)

“The door might not be open when you need it, so keep it open whenever you can.” (Cửa có thể không mở khi bạn cần, vì vậy hãy giữ nó luôn mở khi có thể.)

“It is often easier to ask for forgiveness than to ask for permission.” (Thường dễ dàng hơn khi bạn xin lỗi thay vì xin phép.)

“The only job you start at the top is when you dig a hole.” (Công việc duy nhất bạn bắt đầu từ đầu là khi bạn đào một cái hố.)

“Don’t let the machines do the thinking. Humans should do the thinking. Machines should do the work.” (Đừng để máy móc suy nghĩ. Con người nên suy nghĩ. Máy móc nên làm công việc.)

“You manage things; you lead people.” (Bạn quản lý việc; bạn lãnh đạo con người.)

“A ship in port is safe, but that is not what ships are for. Sail out to sea and do new things.” (Một con tàu neo ở cảng là an toàn, nhưng đó không phải là lý do tàu hỏa. Hãy ra biển và thực hiện những điều mới mẻ.)

“Leadership is a two-way street, loyalty up and loyalty down.” (Lãnh đạo là một con đường hai chiều, lòng trung thành lên và lòng trung thành xuống.)

“One accurate measurement is worth a thousand expert opinions.” (Một đo lường chính xác bằng ngàn ý kiến chuyên gia.)

“The hardest thing about being a leader is demonstrating or showing vulnerability… When the leader demonstrates vulnerability and sensibility and brings people together, the team wins.” (Điều khó nhất khi bạn là một người lãnh đạo là thể hiện hoặc tỏ ra yếu đuối… Khi người lãnh đạo thể hiện sự yếu đuối và sự hiểu biết và đoàn kết mọi người, đội ngũ sẽ chiến thắng.)

“If you’re not making mistakes, you’re not taking risks, and that means you’re not going anywhere. The key is to make mistakes faster than the competition, so you have more chances to learn and win.” (Nếu bạn không mắc sai lầm, bạn không đang mạo hiểm, và điều đó có nghĩa bạn không đang đi đâu cả. Chìa khóa là phạm sai lầm nhanh hơn đối thủ, để bạn có nhiều cơ hội học hỏi và chiến thắng.)

“The most dangerous phrase in the language is, ‘We’ve always done it this way.'” (Cụm từ nguy hiểm nhất trong ngôn ngữ là, ‘Chúng ta luôn làm như vậy.’)

“A ship is safe in the harbor, but that’s not what ships are for.” (Một con tàu an toàn trong cảng, nhưng đó không phải là mục đích của tàu.)

“Humans are allergic to change. They love to say, ‘We’ve always done it this way.’ I try to fight that.” (Con người dễ dị ứng với sự thay đổi. Họ thích nói, ‘Chúng ta luôn làm như vậy.’ Tôi cố gắng chiến đấu với điều đó.)

“The most important thing I’ve accomplished, other than building the compiler, is training young people. They come to me, you know, and say, ‘Do you think we can do this?’ I say, ‘Try it.’ And I back ’em up. They need that. I keep track of them as they get older and I stir ’em up at intervals so they don’t forget to take chances.” (Điều quan trọng nhất mà tôi đã đạt được, ngoài việc xây dựng trình biên dịch, là đào tạo các bạn trẻ. Họ đến với tôi và nói, ‘Anh nghĩ chúng ta có thể làm được điều này không?’ Tôi nói, ‘Hãy thử đi.’ Và tôi ủng hộ họ. Họ cần điều đó. Tôi theo dõi họ khi họ trưởng thành và tôi kích thích họ định kỳ để họ không quên mạo hiểm.)

Xem thêm:  Trần Khánh Vy là ai? Hot Girl 7 thứ tiếng, Mc đình đám của VTV

“You don’t manage people; you manage things. You lead people.” (Bạn không quản lý con người; bạn quản lý vật chất. Bạn lãnh đạo con người.)

“It is often easier to ask for forgiveness than to ask for permission.” (Thường dễ hơn để xin lỗi sau khi làm, chứ không phải xin phép trước.)

“Leadership is not just about giving energy… it’s unleashing other people’s energy.” (Lãnh đạo không chỉ là việc truyền động lực… nó còn là việc giải phóng năng lượng của người khác.)

“The great thing about getting older is that you don’t lose all the other ages you’ve been.” (Điều tuyệt vời khi già đi là bạn không mất hết tất cả các giai đoạn tuổi trẻ bạn đã trải qua.)

“You are never too old to set another goal or to dream a new dream.” (Bạn không bao giờ quá già để đặt ra mục tiêu mới hoặc mơ một giấc mơ mới.)

“To me programming is more than an important practical art. It is also a gigantic undertaking in the foundations of knowledge.” (Với tôi, lập trình không chỉ là một nghệ thuật thực tế quan trọng mà còn là một công việc khổng lồ trong việc xây dựng nền tảng kiến thức.)

“If you’ve got a good idea and you know it’s going to work, go ahead and do it.” (Nếu bạn có một ý tưởng tốt và bạn biết rằng nó sẽ thành công, hãy tiến hành và làm nó.)

“Life was simple before World War II. After that, we had systems.” (Cuộc sống đơn giản trước Chiến tranh Thế giới II. Sau đó, chúng ta có các hệ thống.)

“A ship in port is safe, but that’s not what ships are built for.” (Một con tàu ở cảng là an toàn, nhưng đó không phải là lý do tàu được xây dựng.)

“The most important thing, in anything you do, is always trying your hardest because even when you try your hardest, it’s not good enough. You should always try your hardest.” (Điều quan trọng nhất, trong mọi việc bạn làm, luôn cố gắng hết mình vì ngay cả khi bạn cố gắng hết mình, đôi khi đó vẫn chưa đủ tốt. Bạn nên luôn cố gắng hết mình.)

“If it’s a good idea, go ahead and do it. It’s much easier to apologize than it is to get permission.” (Nếu đó là ý tưởng tốt, hãy thực hiện nó. Việc xin lỗi sau khi đã làm là dễ dàng hơn là xin phép trước.)

“The only phrase I’ve ever disliked is, ‘Why, we’ve always done it that way.’ I always tell young people, ‘Go ahead and do it. You can always apologize later.'” (Duy nhất cụm từ mà tôi từng không thích là, ‘Tại sao, chúng ta luôn luôn làm như vậy.’ Tôi luôn nói với những người trẻ, ‘Hãy tiến hành và làm đi. Bạn luôn có thể xin lỗi sau này.’)

“Humans are allergic to change. They love to say, ‘We’ve always done it this way.’ I try to fight that. That’s why I have a clock on my wall that runs counter-clockwise.” (Con người dễ dị ứng với sự thay đổi. Họ thích nói, ‘Chúng ta luôn luôn làm như vậy.’ Tôi cố gắng chống lại điều đó. Đó là lý do tại sao tôi có một đồng hồ trên tường chạy ngược chiều kim đồng hồ.)

“The function of good software is to make the complex appear to be simple.” (Chức năng của phần mềm tốt là làm cho điều phức tạp trở nên đơn giản.)

“It’s easier to ask forgiveness than it is to get permission.” (Dễ hơn để xin lỗi sau khi làm, chứ không phải xin phép trước.)

“One accurate measurement is worth a thousand expert opinions.” (Một đo lường chính xác có giá trị hơn một ngàn ý kiến chuyên gia.)

Những câu nói của Grace Hopper thật sự mang trong họ một tinh thần đổi mới và sự dám thử trong lĩnh vực công nghệ. Chúng thể hiện tầm nhìn vượt trội và lòng kiên nhẫn cần thiết để vượt qua mọi khó khăn. Grace Hopper đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của công nghệ máy tính và cô được tôn vinh với tinh thần sáng tạo và dũng cảm của mình. Câu nói của bà tiếp tục truyền cảm hứng cho những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ và khuyến khích họ dám thử, thách thức trạng quo, và theo đuổi tầm nhìn của mình. Theo dõi những câu nói hay để có thêm nhiều câu nói hay mới mẻ nhé.

Xem thêm:

Ban Ki-moon là ai? Những câu nói hay của Ban Ki-moon

Kofi Annan là ai? Những câu nói hay của Kofi Annan