Herbert Hoover là ai? Những câu nói hay của Herbert Hoover

Herbert Hoover là ai? Những câu nói hay của Herbert Hoover

Herbert Hoover, một kỹ sư, doanh nhân, và chính trị gia, đã phục vụ như Tổng thống thứ 31 của Hoa Kỳ từ năm 1929 đến 1933. Ông là thành viên của Đảng Cộng hòa và đối mặt với cuộc Đại Khủng hoảng trong thời gian làm Tổng thống. Trước khi nắm giữ vị trí cao cấp tại Nhà Trắng, Hoover đã làm việc tại nhiều vị trí quan trọng, bao gồm việc đứng đầu Ủy ban Cứu trợ Bỉ, làm Giám đốc của Cục Quản lý Thực phẩm Hoa Kỳ (cơ quan quản lý dự trữ thực phẩm cho quân đội trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất), và phục vụ như Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ. Ông đã chứng tỏ mình là một nhà lãnh đạo đa năng và đã đối mặt với nhiều thách thức quan trọng trong lịch sử nước Mỹ. Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Herbert Hoover là ai?

Herbert Clark Hoover (1874-1964) là một người kỹ sư, doanh nhân và chính trị gia nổi tiếng của Hoa Kỳ. Ông là Tổng thống thứ 31 của Hoa Kỳ, nắm giữ chức vụ từ năm 1929 đến 1933, và là thành viên của Đảng Cộng hòa. Ông đối mặt với một trong những thách thức lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ khi cuộc Đại Khủng hoảng kinh tế bùng nổ trong nhiệm kỳ của mình.

Trước khi trở thành Tổng thống, Hoover đã có một sự nghiệp đáng nể. Ông là một kỹ sư và doanh nhân thành công, từng làm giám đốc cho nhiều tổ chức quan trọng, bao gồm việc đứng đầu Ủy ban Cứu trợ Bỉ và giám đốc Cục Quản lý Thực phẩm Hoa Kỳ trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất.

Tại vị trí Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ, Hoover đã đóng góp quan trọng trong việc đổi mới và hiện đại hóa nền kinh tế Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khi cuộc Đại Khủng hoảng nổ ra, ông đối diện với một thách thức lớn và không thể kiểm soát được tình hình.

Herbert Hoover là ai?
Herbert Hoover là ai?

Mặc dù ông có nhiều cống hiến và nỗ lực để giải quyết tình hình khó khăn, thất bại trong việc chấm dứt suy thoái kinh tế và những biện pháp kiểm soát sự suy thoái đã dẫn đến sự mất lòng tin của người dân và khiến ông thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1932.

Herbert Hoover là một ví dụ về việc làm những quyết định quan trọng trong lịch sử Mỹ và cách mà sự kiên nhẫn và nỗ lực của một người có thể đối diện với những thách thức khó khăn nhất.

Những câu nói hay của Herbert Hoover

“It is a paradox that every dictator has climbed to power on the ladder of free speech. Immediately on attaining power each dictator has suppressed all free speech except his own.” (“It is a paradox that every dictator has climbed to power on the ladder of free speech. Immediately on attaining power each dictator has suppressed all free speech except his own.”)

“The only problem with capitalism is the capitalists. They’re too damn greedy.” (“The only problem with capitalism is the capitalists. They’re too damn greedy.”)

“The real fault line is not the 49th parallel, but 50 percent plus one.” (“The real fault line is not the 49th parallel, but 50 percent plus one.”)

“Freedom is the open window through which pours the sunlight of the human spirit and human dignity.” (“Freedom is the open window through which pours the sunlight of the human spirit and human dignity.”)

“Our system of government is a voluntary one, a stalemate without the cooperation of the people.” (“Our system of government is a voluntary one, a stalemate without the cooperation of the people.”)

“Every step in human progress, from the first feeble stirrings in the abyss of time, has been made possible through the co-operation of mankind.” (“Every step in human progress, from the first feeble stirrings in the abyss of time, has been made possible through the co-operation of mankind.”)

“We are all of us the beneficiaries of the product of that one great tree of life.” (“We are all of us the beneficiaries of the product of that one great tree of life.”)

“The man who builds a factory builds a temple, that the man who works there worships there, and to each is due, not scorn and blame, but reverence and praise.” (“The man who builds a factory builds a temple, that the man who works there worships there, and to each is due, not scorn and blame, but reverence and praise.”)

“Prosperity cannot be restored by raids upon the public Treasury.” (“Prosperity cannot be restored by raids upon the public Treasury.”)

“Freedom and the dignity of the individual have been more available and assured here than in any other place on Earth.” (“Freedom and the dignity of the individual have been more available and assured here than in any other place on Earth.”)

“Freedom is a possession of inestimable value.” (“Freedom is a possession of inestimable value.”)

“True freedom cannot exist without economic security and independence.” (“True freedom cannot exist without economic security and independence.”)

“The cause of freedom is not the cause of a race or a sect, a party or a class; it is the cause of human kind, the very birthright of humanity.” (“The cause of freedom is not the cause of a race or a sect, a party or a class; it is the cause of human kind, the very birthright of humanity.”)

“Wealth is not inimical to welfare; it ought to be its friendliest agency.” (“Wealth is not inimical to welfare; it ought to be its friendliest agency.”)

“The supreme quality for leadership is unquestionably integrity.” (“The supreme quality for leadership is unquestionably integrity.”)

“A wise and frugal government, which shall leave men free to regulate their own pursuits of industry and improvement, and shall not take from the mouth of labor the bread it has earned – this is the sum of good government.” (“A wise and frugal government, which shall leave men free to regulate their own pursuits of industry and improvement, and shall not take from the mouth of labor the bread it has earned – this is the sum of good government.”)

“Freedom conceives that the mind and spirit of man can be free only if he is free to pattern his own life, to develop his own talents, free to earn, to spend, to save, to acquire property as the security of his old age and his family.” (“Freedom conceives that the mind and spirit of man can be free only if he is free to pattern his own life, to develop his own talents, free to earn, to spend, to save, to acquire property as the security of his old age and his family.”)

“Wealth can only be accumulated by the earnings of industry and the savings of frugality.” (“Wealth can only be accumulated by the earnings of industry and the savings of frugality.”)

“Words without actions are the assassins of idealism.” (“Words without actions are the assassins of idealism.”)

“The great use of life is to spend it for something that will outlast it.” (“The great use of life is to spend it for something that will outlast it.”)

“The whole of the inspirations of our civilization springs from the teachings of Christ and the lessons of the prophets.” (“The whole of the inspirations of our civilization springs from the teachings of Christ and the lessons of the prophets.”)

“Freedom is a possession of inestimable value.” (“Freedom is a possession of inestimable value.”)

“Peace is not made at the council table or by treaties, but in the hearts of men.” (“Peace is not made at the council table or by treaties, but in the hearts of men.”)

“Truth is the great stabilizer in human society.” (“Truth is the great stabilizer in human society.”)

“The press is our chief ideological weapon.” (“The press is our chief ideological weapon.”)

“Economic depression cannot be cured by legislative action or executive pronouncement. Economic wounds must be healed by the action of the cells of the economic body – the producers and consumers themselves.” (“Economic depression cannot be cured by legislative action or executive pronouncement. Economic wounds must be healed by the action of the cells of the economic body – the producers and consumers themselves.”)

“The moral and spiritual aspects of both personal and international relationships have a practical bearing which so-called practical men deny.” (“The moral and spiritual aspects of both personal and international relationships have a practical bearing which so-called practical men deny.”)

Những câu nói hay của Herbert Hoover
Những câu nói hay của Herbert Hoover

“Economic laws are not made by nature. They are made by human beings.” (“Economic laws are not made by nature. They are made by human beings.”)

“Peace is not only better than war, but infinitely more arduous.” (“Peace is not only better than war, but infinitely more arduous.”)

“Our vision of the future needs a good deal of imaginative and intellectual effort.” (“Our vision of the future needs a good deal of imaginative and intellectual effort.”)

“Blessed are the young for they shall inherit the national debt.” (“Blessed are the young for they shall inherit the national debt.”)

“The slogan of progress is changing from the full dinner pail to the full garage.” (“The slogan of progress is changing from the full dinner pail to the full garage.”)

“Wisdom oftentimes consists in knowing what to do next.” (“Wisdom oftentimes consists in knowing what to do next.”)

“The trouble with capitalism is capitalists. They’re too damn greedy.” (“The trouble with capitalism is capitalists. They’re too damn greedy.”)

“Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, ambition inspired, and success achieved.” (“Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, ambition inspired, and success achieved.”)

“The door of opportunity should be wide open to those who are prepared to take advantage of it.” (“The door of opportunity should be wide open to those who are prepared to take advantage of it.”)

“The measure of a country’s greatness should be that it can provide for the weak as well as the strong.” (“The measure of a country’s greatness should be that it can provide for the weak as well as the strong.”)

“It is just as important that business keep out of government as that government keep out of business.” (“It is just as important that business keep out of government as that government keep out of business.”)

“The older I grow, the more I distrust the familiar doctrine that age brings wisdom.” (“The older I grow, the more I distrust the familiar doctrine that age brings wisdom.”)

“Economic laws are not made by nature. They are made by human beings.” (“Economic laws are not made by nature. They are made by human beings.”)

“The supreme quality for leadership is unquestionably integrity. Without it, no real success is possible, no matter whether it is on a section gang, a football field, in an army, or in an office.” (“The supreme quality for leadership is unquestionably integrity. Without it, no real success is possible, no matter whether it is on a section gang, a football field, in an army, or in an office.”)

“The individual cannot do it alone, and this is why we have government.” (“The individual cannot do it alone, and this is why we have government.”)

“Economic growth comes from encouraging entrepreneurs to experiment with new ideas and investments.” (“Economic growth comes from encouraging entrepreneurs to experiment with new ideas and investments.”)

“Freedom is the open window through which pours the sunlight of the human spirit and human dignity.” (“Freedom is the open window through which pours the sunlight of the human spirit and human dignity.”)

“When there is a lack of honor in government, the morals of the whole people are poisoned.” (“When there is a lack of honor in government, the morals of the whole people are poisoned.”)

“The great advantage of the new National Government is that it will take the burden of the dole off the states and thus liberate them.” (“The great advantage of the new National Government is that it will take the burden of the dole off the states and thus liberate them.”)

“Freedom is a hammer to shape a just society.” (“Freedom is a hammer to shape a just society.”)

“Older men declare war. But it is youth that must fight and die.” (“Older men declare war. But it is youth that must fight and die.”)

“In this day of machinery our great task is to provide for the common man, the laborer, what we haven’t yet been able to provide for him, employment.” (“In this day of machinery our great task is to provide for the common man, the laborer, what we haven’t yet been able to provide for him, employment.”)

“Economic depression cannot be cured by legislative action or executive pronouncement. Economic wounds must be healed by the action of the cells of the economic body – the producers and consumers themselves.” (“Economic depression cannot be cured by legislative action or executive pronouncement. Economic wounds must be healed by the action of the cells of the economic body – the producers and consumers themselves.”)

“There is no way to be a patriot if you are not a farmer.” (“There is no way to be a patriot if you are not a farmer.”)

“Absolute freedom and absolute liberty are not for this earth.” (“Absolute freedom and absolute liberty are not for this earth.”)

“I am neither bitter nor cynical but I do wish there was less immaturity in political thinking.” (“I am neither bitter nor cynical but I do wish there was less immaturity in political thinking.”)

“The great liability of the engineer compared to men of other professions is that his works are out in the open where all can see them.” (“The great liability of the engineer compared to men of other professions is that his works are out in the open where all can see them.”)

“Prosperity is not just scale of comfort, or the multiplication of wealth. It involves happiness, self-reliance, morals and freedom.” (“Prosperity is not just scale of comfort, or the multiplication of wealth. It involves happiness, self-reliance, morals and freedom.”)

“The more we can empty prisons without filling them with other young people, the more we shall get to that point where life will be safer.” (“The more we can empty prisons without filling them with other young people, the more we shall get to that point where life will be safer.”)

“The strength of a nation derives from the integrity of the home.” (“The strength of a nation derives from the integrity of the home.”)

“Our objective is not to pass a bill. It is to pass a good bill.” (“Our objective is not to pass a bill. It is to pass a good bill.”

“The whole purpose of education is to turn mirrors into windows.” (“The whole purpose of education is to turn mirrors into windows.”)

“Our aim is not to do away with corporations; on the contrary, these big aggregations are an inevitable development of modern industrialism. . . We are all in favor of big business.” (“Our aim is not to do away with corporations; on the contrary, these big aggregations are an inevitable development of modern industrialism. . . We are all in favor of big business.”)

“Wisdom is not the purchase of a day, and it is no wonder that we should err at the first setting off.” (“Wisdom is not the purchase of a day, and it is no wonder that we should err at the first setting off.”)

“Words without actions are the assassins of idealism.” (“Words without actions are the assassins of idealism.”)

“A good many things go around in the dark besides Santa Claus.” (“A good many things go around in the dark besides Santa Claus.”)

“Peace is not made at the council table or by treaties, but in the hearts of men.” (“Peace is not made at the council table or by treaties, but in the hearts of men.”)

“All men are equal before fish.” (“All men are equal before fish.”)

“Ours is a land rich in resources; stimulating in its glorious beauty; filled with millions of happy homes; blessed with comfort and opportunity.” (“Ours is a land rich in resources; stimulating in its glorious beauty; filled with millions of happy homes; blessed with comfort and opportunity.”)

“The individualistic attitude is the basis of all successful effort.” (“The individualistic attitude is the basis of all successful effort.”)

“Competition is not only the basis of protection to the consumer, but is the incentive to progress.” (“Competition is not only the basis of protection to the consumer, but is the incentive to progress.”)

“We have to recognize that the accumulation of wealth at one pole is sometimes the inevitable result of the accumulation of poverty at the other pole.” (“We have to recognize that the accumulation of wealth at one pole is sometimes the inevitable result of the accumulation of poverty at the other pole.”)

“The cost of a thing is the amount of what I will call life which is required to be exchanged for it, immediately or in the long run.” (“The cost of a thing is the amount of what I will call life which is required to be exchanged for it, immediately or in the long run.”)

“In large part, the contributions of industry to political campaigns are made with a design to obtain advantages from governmental decisions.” (“In large part, the contributions of industry to political campaigns are made with a design to obtain advantages from governmental decisions.”)

“Freedom conceives that the mind and spirit of man can be free only if he is free to pattern his own life, to develop his own talents, free to earn, to spend, to save, to acquire property as the security of his old age and his family.” (“Freedom conceives that the mind and spirit of man can be free only if he is free to pattern his own life, to develop his own talents, free to earn, to spend, to save, to acquire property as the security of his old age and his family.”)

“Absolute freedom of the press to discuss public questions is a foundation stone of American liberty.” (“Absolute freedom of the press to discuss public questions is a foundation stone of American liberty.”)

“The individual human being is the source of all value, and the preservation of that value is the criterion of all ethical action.” (“The individual human being is the source of all value, and the preservation of that value is the criterion of all ethical action.”)

“Men may differ greatly in ability, in opportunity, in character, in disposition, but they are alike in their infinite capacity for hope and effort.” (“Men may differ greatly in ability, in opportunity, in character, in disposition, but they are alike in their infinite capacity for hope and effort.”)

“Freedom is the fundamental requirement of a healthy society.” (“Freedom is the fundamental requirement of a healthy society.”)

“The problem of all democracy is to achieve both the liberty of the individual and the welfare of the whole.” (“The problem of all democracy is to achieve both the liberty of the individual and the welfare of the whole.”)

“The New Deal is a bad deal.” (“The New Deal is a bad deal.”)

“True freedom cannot exist without economic security and independence.” (“True freedom cannot exist without economic security and independence.”)

“The trouble with capitalism is capitalists; they’re too damn greedy.” (“The trouble with capitalism is capitalists; they’re too damn greedy.”)

“Wealth can only be accumulated by the earnings of industry and the savings of frugality.” (“Wealth can only be accumulated by the earnings of industry and the savings of frugality.”)

“The slogan of progress is changing from the full dinner pail to the full garage.” (“The slogan of progress is changing from the full dinner pail to the full garage.”)

“Economic progress occurs when men and women have the freedom to take their own risks.” (“Economic progress occurs when men and women have the freedom to take their own risks.”)

“Morality is not the offspring of laws and regulations. It is rather the result of the growth of the individual.” (“Morality is not the offspring of laws and regulations. It is rather the result of the growth of the individual.”)

“Freedom is an open window, which will admit fresh air if the truth be what is breathed through it.” (“Freedom is an open window, which will admit fresh air if the truth be what is breathed through it.”)

“The slogan of progress is changing from the full dinner pail to the full garage.” (“Biểu ngữ của tiến bộ đang thay đổi từ cái hòm cơm đầy đủ thành cái nhà xưởng đầy đủ.”)

“Blessed are the young for they shall inherit the national debt.” (“Ơi phúc cho những người trẻ vì họ sẽ thừa kế nợ quốc gia.”)

“Older men declare war. But it is the youth that must fight and die.” (“Những người đàn ông lớn tuổi tuyên chiến tranh. Nhưng lại là thanh thiếu niên phải chiến đấu và chết đi.”)

“Economic depression cannot be cured by legislative action or executive pronouncement. Economic wounds must be healed by the action of the cells of the economic body – the producers and consumers themselves.” (“Suy thoái kinh tế không thể chữa trị bằng hành động của quốc hội hoặc lời tuyên bố của thủ lĩnh. Những vết thương kinh tế phải được chữa lành bằng hành động của các tế bào trong cơ thể kinh tế – những người sản xuất và người tiêu dùng chính họ.”)

“Freedom is the open window through which pours the sunlight of the human spirit and human dignity.” (“Tự do là cái cửa sổ mở để ánh nắng mặt trời của tinh thần con người và phẩm giá con người tỏa ra.”)

“Children are our most valuable natural resource.” (“Trẻ em là tài nguyên tự nhiên quý báu nhất của chúng ta.”)

“The supreme purpose of history is a better world.” (“Mục đích tối cao của lịch sử là một thế giới tốt đẹp hơn.”)

Những câu nói xuất sắc của Herbert Hoover chứa trong họ những thông điệp thiêng liêng về tự do, trách nhiệm cá nhân và bản chất quan trọng của chính phủ trong việc quản lý xã hội và kinh tế. Những lời này thấm đẫm triết lý về sự tự do và đạo đức, vốn có giá trị vượt thời gian và vẫn đáng suy ngẫm trong thời đại hiện đại, khi chúng ta đối diện với nhiều thách thức xã hội và chính trị phức tạp. Theo dõi những câu nói hay để có thêm nhiều câu nói hay mới mẻ nhé.

Xem thêm:

Ban Ki-moon là ai? Những câu nói hay của Ban Ki-moon

Kofi Annan là ai? Những câu nói hay của Kofi Annan

 

Đánh giá bài viết này

Bình luận