Michelle Obama là ai? Những câu nói hay của Michelle Obama

Michelle Obama là ai? Những câu nói hay của Michelle Obama

Michelle Obama là một phụ nữ ấn tượng, từng là Đệ Nhất Phu Nhân của Hoa Kỳ trong thời kỳ chồng bà, Barack Obama, đảm nhận vị trí Tổng thống. Xuất thân từ Chicago, bà đã hoàn thành học vấn ở các trường đại học hàng đầu và thành công trong cả lĩnh vực luật và quản trị.Michelle không chỉ là một luật sư giỏi, mà còn là một nhà quản trị tài năng, đảm nhận vị trí quản lý tại Đại học Chicago. Bà được biết đến với công việc từ thiện và chương trình xã hội quan trọng, nhấn mạnh về sức khỏe và giáo dục của trẻ em và gia đình. Michelle Obama là biểu tượng của sự tự tin, lòng yêu thương đối với cộng đồng và quyền lực của phụ nữ.Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Michelle Obama là ai?

Michelle LaVaughn Robinson Obama là một phụ nữ ấn tượng, được biết đến với nhiều vai trò trong cuộc đời của bà. Bà là một luật sư và quản trị viên đại học Chicago, và cũng từng là Đệ Nhất Phu Nhân của Hoa Kỳ khi chồng bà, Barack Obama, là Tổng thống.

Sinh ra và lớn lên ở South Side, Chicago, Michelle đã hoàn thành học vấn ở các trường đại học hàng đầu như Princeton và Harvard Law School. Sau khi tốt nghiệp, bà làm việc tại công ty luật Sidley Austin và sau đó làm việc cho các tổ chức giáo dục và chính quyền thành phố Chicago.

Michelle Obama là ai?
Michelle Obama là ai?

Bà cũng là em gái của Craig Robinson, một huấn luyện viên đội bóng rổ nam của Đại học Oregon State. Michelle được biết đến với đời sống gia đình truyền thống và sự quan tâm đến cộng đồng. Bà đã tham gia vào nhiều hoạt động từ thiện và phi lợi nhuận để khuyến khích giới trẻ tham gia vào các hoạt động xã hội.

Michelle Obama là biểu tượng của sự tự tin, lòng yêu thương đối với cộng đồng và quyền lực của phụ nữ.

Những câu nói hay của Michelle Obama

“When they go low, we go high.” (“Khi họ thấp, chúng ta đi cao.”)

“You may not always have a comfortable life and you will not always be able to solve all of the world’s problems at once but don’t ever underestimate the importance you can have because history has shown us that courage can be contagious and hope can take on a life of its own.” (“Cuộc sống không phải lúc nào cũng thoải mái và bạn không thể giải quyết tất cả vấn đề của thế giới cùng lúc, nhưng đừng bao giờ đánh giá thấp sự quan trọng của bạn bởi vì lịch sử đã chứng minh cho chúng ta rằng lòng dũng cảm có thể lan truyền và hy vọng có thể tồn tại riêng mình.”)

“Success is only meaningful and enjoyable if it feels like your own.” (“Thành công chỉ có ý nghĩa và thú vị khi nó cảm giác như của bạn.”)

“Do not bring people in your life who weigh you down. And trust your instincts — good relationships feel good. They feel right. They don’t hurt.” (“Đừng để những người khiến bạn nặng nề nghiêng về phía bạn. Hãy tin vào bản năng của bạn – mối quan hệ tốt làm bạn cảm thấy tốt. Chúng cảm thấy đúng đắn. Chúng không gây đau đớn.”)

“There are still many causes worth sacrificing for, so much history yet to be made.” (“Vẫn còn nhiều nguyên nhân đáng để hi sinh cho, và vẫn còn nhiều lịch sử phải được viết.”)

“The difference between a broken community and a thriving one is the presence of women who are valued.” (“Sự khác biệt giữa một cộng đồng đổ vỡ và một cộng đồng phát triển là sự hiện diện của phụ nữ được đánh giá cao.”)

“You should never view your challenges as a disadvantage. Instead, it’s important for you to understand that your experience facing and overcoming adversity is actually one of your biggest advantages.” (“Bạn không nên xem xét những thách thức của mình như một hạn chế. Thay vào đó, quan trọng là bạn hiểu rằng trải nghiệm của bạn khi đối mặt và vượt qua khó khăn thực sự là một trong những ưu điểm lớn nhất của bạn.”)

“We learned about honesty and integrity – that the truth matters… that you don’t take shortcuts or play by your own set of rules… and success doesn’t count unless you earn it fair and square.” (“Chúng tôi học về sự trung thực và tính chính trực – rằng sự thật quan trọng … rằng bạn không nên cắt đường hoặc chơi theo bộ luật riêng của bạn … và thành công không có ý nghĩa trừ khi bạn kiếm được nó một cách trung thực và công bằng.”)

“Empower yourselves with a good education, then get out there and use that education to build a country worthy of your boundless promise.” (“Hãy trang bị cho mình bằng một sự giáo dục tốt, sau đó ra ngoài và sử dụng sự giáo dục đó để xây dựng một đất nước xứng đáng với tiềm năng vô tận của bạn.”)

“We need to do a better job of putting ourselves higher on our own ‘to do’ list.” (“Chúng ta cần phải làm tốt hơn trong việc đặt chính mình ở vị trí cao hơn trong danh sách ‘cần làm’ của chúng ta.”)

“Just do what works for you, because there will always be someone who thinks differently.” (“Hãy làm điều hoạt động cho bạn, bởi vì luôn có người nghĩ khác.”)

“I am an example of what is possible when girls from the very beginning of their lives are loved and nurtured by people around them. I was surrounded by extraordinary women in my life who taught me about quiet strength and dignity.” (“Tôi là một ví dụ về điều gì có thể xảy ra khi những cô gái từ đầu cuộc đời của họ được yêu thương và chăm sóc bởi những người xung quanh họ. Tôi đã được bao quanh bởi những phụ nữ xuất sắc trong cuộc đời tôi đã dạy cho tôi về sức mạnh im lặng và phẩm giá.”)

“We need to fix our souls. Our souls are broken in this nation.” (“Chúng ta cần phải sửa lại tâm hồn của mình. Tâm hồn của chúng ta đã bị hỏng trong quốc gia này.”)

“Instead of letting your hardships and failures discourage or exhaust you, let them inspire you. Let them make you even hungrier to succeed.” (“Thay vì để những khó khăn và thất bại làm bạn nản lòng hoặc kiệt sức, hãy để chúng truyền cảm hứng cho bạn. Hãy để chúng làm bạn thèm khát thành công hơn.”)

“You can’t make decisions based on fear and the possibility of what might happen.” (“Bạn không thể ra quyết định dựa trên nỗi sợ hãi và khả năng của những gì có thể xảy ra.”)

“The only limit to the height of your achievements is the reach of your dreams and your willingness to work hard for them.” (“Giới hạn duy nhất đối với sự thành công của bạn là khả năng thực hiện giấc mơ của bạn và lòng sẵn sàng làm việc chăm chỉ để đạt được chúng.”)

“We need to do a better job of putting ourselves higher on our own ‘to do’ list.” (“Chúng ta cần phải làm tốt hơn trong việc đặt chính mình ở vị trí cao hơn trong danh sách ‘cần làm’ của chúng ta.”)

“Choose people who lift you up.” (“Chọn những người đem lại sự động viên cho bạn.”)

“If my future were determined just by my performance on a standardized test, I wouldn’t be here. I guarantee you that.” (“Nếu tương lai của tôi được xác định chỉ bằng hiệu suất của tôi trong một bài kiểm tra chuẩn hóa, tôi sẽ không ở đây. Tôi đảm bảo bạn điều đó.”)

“One of the lessons that I grew up with was to always stay true to yourself and never let what somebody else says distract you from your goals.” (“Một trong những bài học mà tôi đã trưởng thành đó là luôn luôn giữ vững bản thân và không bao giờ để lời nói của người khác làm xao lạc bạn khỏi mục tiêu của mình.”)

“We learned about gratitude and humility – that so many people had a hand in our success, from the teachers who inspired us to the janitors who kept our school clean… and we were taught to value everyone’s contribution and treat everyone with respect.” (“Chúng tôi đã học về lòng biết ơn và sự khiêm tốn – rằng rất nhiều người đã góp phần vào sự thành công của chúng tôi, từ những người thầy đã truyền cảm hứng cho chúng tôi đến những người giữ trường học của chúng tôi sạch sẽ … và chúng tôi đã được dạy làm thế nào để đánh giá đóng góp của mọi người và đối xử với mọi người với sự tôn trọng.”)

“You don’t have to be somebody different to be important. You’re important in your own right.” (“Bạn không cần phải trở thành ai đó khác để trở nên quan trọng. Bạn quan trọng với bản thân mình.”)

“We learned about dignity and decency – that how hard you work matters more than how much you make… that helping others means more than just getting ahead yourself.” (“Chúng tôi đã học về phẩm giá và đạo đức – rằng làm việc chăm chỉ của bạn quan trọng hơn số tiền bạn kiếm được… rằng giúp đỡ người khác có ý nghĩa hơn việc chỉ nghĩ cho bản thân mình.”)

“We need to start focusing on what matters – on how we feel, and how we feel about ourselves.” (“Chúng ta cần bắt đầu tập trung vào những điều quan trọng – cách chúng ta cảm thấy, và cách chúng ta cảm thấy về bản thân mình.”)

“Always stay true to yourself and never let what somebody else says distract you from your goals.” (“Hãy luôn giữ vững bản thân bạn và không để lời nói của người khác làm xao lạc bạn khỏi mục tiêu của mình.”)

“You should never view your challenges as a disadvantage. Instead, it’s important for you to understand that your experience facing and overcoming adversity is actually one of your biggest advantages.” (“Bạn không nên xem xét những thách thức của mình như một hạn chế. Thay vào đó, quan trọng là bạn hiểu rằng trải nghiệm của bạn khi đối mặt và vượt qua khó khăn thực sự là một trong những ưu điểm lớn nhất của bạn.”)

“The more I succeed in life, the more I want to serve others.” (“Càng thành công trong cuộc sống, tôi càng muốn phục vụ người khác.”)

“We should always have three friends in our lives: one who walks ahead, who we look up to and follow; one who walks beside us, who is with us every step of our journey; and then, one who we reach back for and bring along after we’ve cleared the way.” (“Chúng ta luôn nên có ba người bạn trong cuộc đời: một người đi trước, người mà chúng ta ngưỡng mộ và theo đuổi; một người đi cùng bên cạnh chúng ta, luôn ở bên chúng ta suốt hành trình; và sau đó, một người mà chúng ta đứng lại và đưa theo sau sau khi chúng ta đã làm sạch con đường.”)

“You have to stay in school. You have to. You have to go to college. You have to get your degree. Because that’s the one thing people can’t take away from you is your education. And it is worth the investment.” (“Bạn phải ở lại trường. Bạn phải. Bạn phải đi đại học. Bạn phải lấy bằng của bạn. Bởi vì đó là điều duy nhất mà người ta không thể lấy đi từ bạn là sự giáo dục của bạn. Và nó đáng đầu tư.”)

“Every day, you have the power to choose our better history – by opening your hearts and minds, by speaking up for what you know is right.” (“Mỗi ngày, bạn có quyền lựa chọn một lịch sử tốt hơn cho chúng ta – bằng cách mở rộng trái tim và tâm hồn của bạn, bằng cách nói lên cho những gì bạn biết là đúng.”)

“Success isn’t about how much money you make; it’s about the difference you make in people’s lives.” (“Thành công không phải là về số tiền bạn kiếm được; mà là về sự khác biệt bạn tạo ra trong cuộc sống của người khác.”)

Những câu nói hay của Michelle Obama
Những câu nói hay của Michelle Obama

“The only limit to your achievements is the extent of your dreams.” (“Giới hạn duy nhất đối với thành tựu của bạn là mức độ của giấc mơ của bạn.”)

“Don’t be afraid. Be focused. Be determined. Be hopeful. Be empowered.” (“Đừng sợ. Hãy tập trung. Hãy quyết tâm. Hãy hy vọng. Hãy mạnh mẽ.”)

“You may not always have a comfortable life, and you will not always be able to solve all of the world’s problems at once, but don’t ever underestimate the importance you can have, because history has shown us that courage can be contagious, and hope can take on a life of its own.” (“Bạn có thể không luôn có cuộc sống thoải mái và bạn sẽ không luôn có thể giải quyết tất cả vấn đề của thế giới cùng một lúc, nhưng đừng bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng mà bạn có thể đóng góp, bởi vì lịch sử đã cho chúng ta thấy rằng lòng dũng cảm có thể lây lan, và hy vọng có thể tồn tại tự nhiên của nó.”)

“Real men treat women with dignity and give them the respect they deserve.” (“Đàn ông thực sự đối xử với phụ nữ với phẩm giá và trao cho họ sự tôn trọng họ xứng đáng.”)

“The arts are not just a nice thing to have or to do if there is free time or if one can afford it. Rather, paintings and poetry, music and fashion, design and dialogue, they all define who we are as a people and provide an account of our history for the next generation.” (“Nghệ thuật không chỉ là điều tốt đẹp để có hoặc thực hiện nếu có thời gian rảnh hoặc nếu có khả năng kinh tế. Thay vào đó, hội họa và thơ, âm nhạc và thời trang, thiết kế và đối thoại, tất cả họ định nghĩa ai chúng ta là như một dân tộc và cung cấp một tài khoản về lịch sử của chúng ta cho thế hệ tiếp theo.”)

“Our greatness has always come from people who expect nothing and take nothing for granted – folks who work hard for what they have, then reach back and help others after them.” (“Sự vĩ đại của chúng ta luôn đến từ những người không mong gì và không coi thường điều gì – những người làm việc chăm chỉ cho những gì họ có, sau đó vươn tay và giúp đỡ người khác sau họ.”)

“Empower yourselves with a good education, then get out there and use that education to build a country worthy of your boundless promise.” (“Hãy trang bị cho bản thân với một sự giáo dục tốt, sau đó ra ngoài và sử dụng sự giáo dục đó để xây dựng một đất nước xứng đáng với sự hứa hẹn vô tận của bạn.”)

“You may not be able to control the world, but you can control how you operate in it.” (“Bạn có thể không thể kiểm soát thế giới, nhưng bạn có thể kiểm soát cách bạn hoạt động trong nó.”)

“We need to do a better job of putting ourselves higher on our own ‘to do’ list.” (“Chúng ta cần phải làm tốt hơn trong việc đặt chính mình ở vị trí cao hơn trong danh sách ‘cần làm’ của chúng ta.”)

“Success is only meaningful and enjoyable if it feels like your own.” (“Sự thành công chỉ có ý nghĩa và thú vị nếu nó cảm giác như là của riêng bạn.”)

“You don’t have to be somebody different to be important. You’re important in your own right.” (“Bạn không cần phải trở thành ai đó khác để trở nên quan trọng. Bạn quan trọng với bản thân mình.”)

“We should always have three friends in our lives: one who walks ahead, who we look up to and follow; one who walks beside us, who is with us every step of our journey; and then, one who we reach back for and bring along after we’ve cleared the way.” (“Chúng ta luôn nên có ba người bạn trong cuộc đời: một người đi trước, người mà chúng ta ngưỡng mộ và theo đuổi; một người đi cùng bên cạnh chúng ta, luôn ở bên chúng ta suốt hành trình; và sau đó, một người mà chúng ta đứng lại và đưa theo sau sau khi chúng ta đã làm sạch con đường.”)

“You have to stay in school. You have to. You have to go to college. You have to get your degree. Because that’s the one thing people can’t take away from you is your education. And it is worth the investment.” (“Bạn phải ở lại trường. Bạn phải. Bạn phải đi đại học. Bạn phải lấy bằng của bạn. Bởi vì đó là điều duy nhất mà người ta không thể lấy đi từ bạn là sự giáo dục của bạn. Và nó đáng đầu tư.”)

“Every day, you have the power to choose our better history – by opening your hearts and minds, by speaking up for what you know is right.” (“Mỗi ngày, bạn có quyền lựa chọn một lịch sử tốt hơn cho chúng ta – bằng cách mở rộng trái tim và tâm hồn của bạn, bằng cách nói lên cho những gì bạn biết là đúng.”)

“When they go low, we go high.” (“Khi họ thấp hơn, chúng ta cao hơn.”)

“Failure is an important part of your growth and developing resilience. Don’t be afraid to fail.” (“Thất bại là một phần quan trọng của sự phát triển và khả năng phục hồi. Đừng sợ thất bại.”)

“I want our young people to know that they matter, that they belong. So don’t be afraid—you hear me, young people? Don’t be afraid. Be focused. Be determined. Be hopeful. Be empowered. Empower yourselves with a good education, then get out there and use that education to build a country worthy of your boundless promise. Lead by example with hope; never fear.” (“Tôi muốn người trẻ của chúng ta biết rằng họ quan trọng, họ thuộc về đâu. Vì vậy đừng sợ – bạn nghe tôi nói không, các bạn trẻ? Đừng sợ. Hãy tập trung. Hãy quyết tâm. Hãy hy vọng. Hãy mạnh mẽ. Trang bị cho bản thân mình với một sự giáo dục tốt, sau đó ra ngoài và sử dụng sự giáo dục đó để xây dựng một đất nước xứng đáng với sự hứa hẹn vô tận của bạn. Dẫn đầu bằng ví dụ với hy vọng; không bao giờ sợ hãi.”)

“If you don’t get out there and define yourself, you’ll be quickly and inaccurately defined by others.” (“Nếu bạn không tự định nghĩa mình, bạn sẽ bị định nghĩa một cách nhanh chóng và không chính xác bởi người khác.”)

“Change is hard work, but we can make a difference and even change the world.” (“Thay đổi là công việc khó khăn, nhưng chúng ta có thể tạo sự khác biệt và thậm chí thay đổi thế giới.”)

“You should never view your challenges as a disadvantage. Instead, it’s important for you to understand that your experience facing and overcoming adversity is actually one of your biggest advantages.” (“Bạn không nên xem những thách thức của mình là một bất lợi. Thay vào đó, điều quan trọng là bạn phải hiểu rằng kinh nghiệm của bạn đối mặt và vượt qua khó khăn thực sự là một trong những ưu điểm lớn nhất của bạn.”)

“The difference between a broken community and a thriving one is the presence of women who are valued.” (“Sự khác biệt giữa một cộng đồng bị hỏng và một cộng đồng phát triển là sự hiện diện của phụ nữ được đánh giá cao.”)

“It’s important to make sure that we’re talking with each other in a way that heals, not in a way that wounds.” (“Quan trọng là chúng ta đảm bảo rằng chúng ta đang nói chuyện với nhau một cách làm lành, không phải bằng cách làm tổn thương.”)

“When you’ve worked hard, and done well, and walked through that doorway of opportunity, you do not slam it shut behind you. You reach back, and you give other folks the same chances that helped you succeed.” (“Khi bạn đã làm việc chăm chỉ, và làm tốt, và bước qua cánh cửa cơ hội đó, bạn không nên đập cửa lại phía sau bạn. Bạn vươn tay và bạn đưa cho những người khác cơ hội giống như đã giúp bạn thành công.”)

“You may not always have a comfortable life, and you will not always be able to solve all of the world’s problems at once, but don’t ever underestimate the importance you can have, because history has shown us that courage can be contagious, and hope can take on a life of its own.” (“Bạn có thể không luôn có cuộc sống thoải mái và bạn sẽ không luôn có thể giải quyết tất cả vấn đề của thế giới cùng một lúc, nhưng đừng bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng mà bạn có thể đóng góp, bởi vì lịch sử đã cho chúng ta thấy rằng lòng dũng cảm có thể lây lan, và hy vọng có thể tồn tại tự nhiên của nó.”)

“Choose people who lift you up.” (“Hãy chọn những người đẩy bạn lên.”)

“I am an example of what is possible when girls from the very beginning of their lives are loved and nurtured by people around them. I was surrounded by extraordinary women in my life who taught me about quiet strength and dignity.” (“Tôi là một ví dụ về điều gì có thể xảy ra khi những cô gái ngay từ đầu cuộc đời của họ được yêu thương và nuôi dưỡng bởi những người xung quanh họ. Tôi đã được bao quanh bởi những người phụ nữ xuất sắc trong cuộc đời tôi, người đã dạy cho tôi về sức mạnh và phẩm giá yên lặng.”)

“You should never view your challenges as a disadvantage. Instead, it’s important for you to understand that your experience facing and overcoming adversity is actually one of your biggest advantages.” (“Bạn không nên xem những thách thức của mình là một bất lợi. Thay vào đó, điều quan trọng là bạn phải hiểu rằng kinh nghiệm của bạn đối mặt và vượt qua khó khăn thực sự là một trong những ưu điểm lớn nhất của bạn.”)

“Don’t ever make decisions based on fear. Make decisions based on hope and possibility. Make decisions based on what should happen, not what shouldn’t.” (“Đừng bao giờ đưa ra quyết định dựa trên sự sợ hãi. Đưa ra quyết định dựa trên hy vọng và khả năng. Đưa ra quyết định dựa trên những điều nên xảy ra, không phải những điều không nên.”)

“The future of our world is only as bright as the future of our girls.” (“Tương lai của thế giới của chúng ta chỉ sáng sủa bằng tương lai của những cô gái của chúng ta.”)

Những câu nói này khuyến khích sự tích cực, tôn trọng, và tình thần lãnh đạo trong cuộc sống của mọi người.

Xem thêm:

Malala Yousafzai là ai? Những câu nói hay của Malala Yousafzai

Margaret Atwood là ai? Những câu nói hay của Margaret Atwood

 

Đánh giá bài viết này

Bình luận