Barack Obama là ai? Những câu nói hay của Barack Obama

Barack Obama là tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ, phục vụ từ năm 2009 đến 2017. Ông là người Mỹ gốc Phi đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ và là thành viên của Đảng Dân chủ. Trước đó, ông đã làm thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đại diện cho tiểu bang Illinois và đã định hình nhiều chính sách quan trọng, bao gồm Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Bảo hiểm (Obamacare). Ông cũng là tác giả cuốn tự truyện “Dreams from My Father” và để lại dấu ấn lớn trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ.Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Barack Obama là ai?

Barack Obama, tên đầy đủ là Barack Hussein Obama II, là một chính trị gia, luật sư và tác giả người Mỹ gốc Phi. Ông đã giữ chức vụ tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ từ năm 2009 đến năm 2017 và là thành viên của Đảng Dân chủ. Barack Obama là tổng thống người Mỹ gốc Phi đầu tiên trong lịch sử của Hoa Kỳ, điều này đã tạo nên một bước tiến lớn trong lịch sử chính trị của nước này.

Sinh ra tại Honolulu, Hawaii vào ngày 4 tháng 8 năm 1961, Barack Obama sau khi tốt nghiệp Đại học Columbia đã làm việc như một người tổ chức nghiệp đoàn tại Chicago. Sau đó, ông đăng ký theo học tại Trường Luật Harvard, nơi ông trở thành chủ tịch da màu đầu tiên của Harvard Law Review. Sau khi tốt nghiệp, ông trở thành một luật sư dân quyền và giảng dạy luật hiến pháp tại Trường Luật Đại học Chicago.

Barack Obama là ai?
Barack Obama là ai?

Barack Obama đã có một sự nghiệp chính trị đầy ấn tượng, từ việc làm thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đại diện cho tiểu bang Illinois cho đến khi trở thành tổng thống. Trong thời gian làm tổng thống, ông đã đưa ra nhiều chính sách quan trọng, bao gồm việc đưa ra Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Bảo hiểm (Obamacare), cải cách tài chính và bảo vệ người tiêu dùng trước sự thất bại của Wall Street, và thúc đẩy các biện pháp kiểm soát vũ khí. Ngoài ra, ông cũng đóng góp cho việc giảm căng thẳng quốc tế bằng việc ký kết các hiệp ước về kiểm soát vũ khí hạt nhân và đối phó với khủng bố quốc tế.

Barack Obama đã để lại dấu ấn lớn trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ và được biết đến với sự lãnh đạo, tầm nhìn và ý nghĩa của mình trong việc thúc đẩy sự đoàn kết và thay đổi trong xã hội.

Những câu nói hay của Barack Obama

“Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek.” (Sự thay đổi sẽ không đến nếu chúng ta chờ đợi người khác hoặc thời gian khác. Chúng ta chính là những người mà chúng ta đã đang chờ đợi. Chúng ta là sự thay đổi chúng ta tìm kiếm.

“Focusing your life solely on making a buck shows a certain poverty of ambition. It asks too little of yourself. Because it’s only when you hitch your wagon to something larger than yourself that you realize your true potential.” (Tập trung cuộc đời của bạn chỉ vào việc kiếm tiền cho thấy một loại nghèo nàn về hoài bão. Nó yêu cầu quá ít của bạn. Bởi vì chỉ khi bạn nối xe ngựa của mình với điều gì đó lớn hơn bạn, bạn mới nhận ra tiềm năng thực sự của mình.)

“The worst thing that colonialism did was to cloud our view of our past.” (Việc tồn tại của thực dân hóa tồi tệ nhất đã làm mờ tầm nhìn của chúng ta về quá khứ của mình.)

“In the face of impossible odds, people who love this country can change it.” (Trước những cơ hội không thể, những người yêu nước này có thể thay đổi nó.)

“I believe in evolution, scientific inquiry, and global warming; I believe in free speech, whether politically correct or politically incorrect, and I am suspicious of using government to impose anybody’s religious beliefs -including my own- on nonbelievers.” (Tôi tin vào sự tiến hóa, sự điều tra khoa học và hiện tượng nóng lên toàn cầu; tôi tin vào tự do ngôn luận, dù đúng chính trị hay không đúng chính trị, và tôi nghi ngờ việc sử dụng chính phủ để áp đặt niềm tin tôn giáo của bất kỳ ai -bao gồm cả tôi- đối với những người không có niềm tin.)

“I’m inspired by the people I meet in my travels–hearing their stories, seeing the hardships they overcome, their fundamental optimism and decency. I’m inspired by the love people have for their children. And I’m inspired by my own children, how full they make my heart. They make me want to work to make the world a little bit better. And they make me want to be a better man.” (Tôi được truyền cảm hứng bởi những người tôi gặp trong các chuyến đi của mình – nghe câu chuyện của họ, thấy những khó khăn mà họ vượt qua, sự lạc quan và đạo đức căn bản của họ. Tôi được truyền cảm hứng bởi tình yêu của con người dành cho con cái họ. Và tôi được truyền cảm hứng bởi những đứa con của tôi, làm cho trái tim tôi tràn đầy. Chúng làm tôi muốn làm việc để làm cho thế giới trở nên tốt hơn một chút.

Xem thêm:  Những Câu Nói Hay Của Tào Tháo Sâu Sắc, Bất Hủ Mọi Thời Đại

“We are the change that we seek.” (Chúng ta chính là sự thay đổi mà chúng ta tìm kiếm.)

“The future belongs to young people with an education and the imagination to create.” (Tương lai thuộc về những người trẻ tuổi với một sự giáo dục và trí tưởng tượng để tạo ra.)

“Change is never easy, but always possible.” (Sự thay đổi không bao giờ dễ dàng, nhưng luôn luôn có thể thực hiện được.)

“In the face of impossible odds, people who love this country can change it.” (Trước những cơ hội không thể, những người yêu nước này có thể thay đổi nó.)

“I believe in evolution, scientific inquiry, and global warming; I believe in free speech, whether politically correct or politically incorrect, and I am suspicious of using government to impose anybody’s religious beliefs -including my own- on nonbelievers.” (Tôi tin vào sự tiến hóa, sự điều tra khoa học và hiện tượng nóng lên toàn cầu; tôi tin vào tự do ngôn luận, dù đúng chính trị hay không đúng chính trị, và tôi nghi ngờ việc sử dụng chính phủ để áp đặt niềm tin tôn giáo của bất kỳ ai -bao gồm cả tôi- đối với những người không có niềm tin.)

“The future belongs to young people with an education and the imagination to create.” (Tương lai thuộc về những người trẻ tuổi với một sự giáo dục và trí tưởng tượng để tạo ra.)

Những câu nói hay của Barack Obama
Những câu nói hay của Barack Obama

“The best way to not feel hopeless is to get up and do something. Don’t wait for good things to happen to you. If you go out and make some good things happen, you will fill the world with hope, you will fill yourself with hope.” (Cách tốt nhất để không cảm thấy tuyệt vọng là đứng dậy và làm điều gì đó. Đừng chờ đợi điều tốt lành xảy đến với bạn. Nếu bạn đi ra ngoài và làm xảy ra một số điều tốt, bạn sẽ làm đầy thế giới với hy vọng, bạn sẽ làm đầy chính mình với hy vọng.)

“In the face of impossible odds, people who love this country can change it.” (Trước những cơ hội không thể, những người yêu nước này có thể thay đổi nó.)

“I believe in evolution, scientific inquiry, and global warming; I believe in free speech, whether politically correct or politically incorrect, and I am suspicious of using government to impose anybody’s religious beliefs -including my own- on nonbelievers.” (Tôi tin vào sự tiến hóa, sự điều tra khoa học và hiện tượng nóng lên toàn cầu; tôi tin vào tự do ngôn luận, dù đúng chính trị hay không đúng chính trị, và tôi nghi ngờ việc sử dụng chính phủ để áp đặt niềm tin tôn giáo của bất kỳ ai -bao gồm cả tôi- đối với những người không có niềm tin.)

“The future belongs to young people with an education and the imagination to create.” (Tương lai thuộc về những người trẻ tuổi với một sự giáo dục và trí tưởng tượng để tạo ra.)

“The best way to not feel hopeless is to get up and do something. Don’t wait for good things to happen to you. If you go out and make some good things happen, you will fill the world with hope, you will fill yourself with hope.” (Cách tốt nhất để không cảm thấy tuyệt vọng là đứng dậy và làm điều gì đó. Đừng chờ đợi điều tốt lành xảy đến với bạn. Nếu bạn đi ra ngoài và làm xảy ra một số điều tốt, bạn sẽ làm đầy thế giới với hy vọng, bạn sẽ làm đầy chính mình với hy vọng.)

“The worst thing that colonialism did was to cloud our view of our past.” (Việc tồn tại của thực dân hóa tồi tệ nhất đã làm mờ tầm nhìn của chúng ta về quá khứ của mình.)

“In the face of impossible odds, people who love this country can change it.” (Trước những cơ hội không thể, những người yêu nước này có thể thay đổi nó.

Xem thêm:  Binz là ai? Phong cách thời trang và gu âm nhạc bắt mắt

“The best way to not feel hopeless is to get up and do something. Don’t wait for good things to happen to you. If you go out and make some good things happen, you will fill the world with hope, you will fill yourself with hope.” (Cách tốt nhất để không cảm thấy tuyệt vọng là đứng dậy và làm điều gì đó. Đừng chờ đợi điều tốt lành xảy đến với bạn. Nếu bạn đi ra ngoài và làm xảy ra một số điều tốt, bạn sẽ làm đầy thế giới với hy vọng, bạn sẽ làm đầy chính mình với hy vọng.)

“The worst thing that colonialism did was to cloud our view of our past.” (Việc tồn tại của thực dân hóa tồi tệ nhất đã làm mờ tầm nhìn của chúng ta về quá khứ của mình.)

“The best way to not feel hopeless is to get up and do something. Don’t wait for good things to happen to you. If you go out and make some good things happen, you will fill the world with hope, you will fill yourself with hope.” (Cách tốt nhất để không cảm thấy tuyệt vọng là đứng dậy và làm điều gì đó. Đừng chờ đợi điều tốt lành xảy đến với bạn. Nếu bạn đi ra ngoài và làm xảy ra một số điều tốt, bạn sẽ làm đầy thế giới với hy vọng, bạn sẽ làm đầy chính mình với hy vọng.)

“In the face of impossible odds, people who love this country can change it.” (Trước những cơ hội không thể, những người yêu nước này có thể thay đổi nó.)

“I’m inspired by the people I meet in my travels–hearing their stories, seeing the hardships they overcome, their fundamental optimism and decency. I’m inspired by the love people have for their children. And I’m inspired by my own children, how full they make my heart. They make me want to work to make the world a little bit better. And they make me want to be a better man.” (Tôi được truyền cảm hứng bởi những người tôi gặp trong các chuyến đi của mình – nghe câu chuyện của họ, thấy những khó khăn mà họ vượt qua, sự lạc quan và đạo đức căn bản của họ. Tôi được truyền cảm hứng bởi tình yêu của con người dành cho con cái họ. Và tôi được truyền cảm hứng bởi những đứa con của tôi, làm cho trái tim tôi tràn đầy. Chúng làm tôi muốn làm việc để làm cho thế giới trở nên tốt hơn một chút.)

“The worst thing that colonialism did was to cloud our view of our past.” (Việc tồn tại của thực dân hóa tồi tệ nhất đã làm mờ tầm nhìn của chúng ta về quá khứ của mình.)

We are stronger when we listen, and smarter when we share. (Chúng ta mạnh mẽ hơn khi lắng nghe và thông minh hơn khi chia sẻ.)

Hope is not blind optimism. It’s not ignoring the enormity of the task ahead, but it’s the belief that something is possible. (Hy vọng không phải là lạc quan mù quáng. Đó không phải là việc bỏ qua sự khổng lồ của nhiệm vụ phía trước, nhưng đó là niềm tin vào điều gì đó có thể xảy ra.)

We did not come to fear the future. We came here to shape it. (Chúng ta không đến đây để sợ hãi tương lai. Chúng ta đến đây để tạo hình nó.)

The success of our economy has always depended not just on the size of our gross domestic product, but on the reach of our prosperity. (Sự thành công của nền kinh tế của chúng ta luôn phụ thuộc không chỉ vào quy mô của sản phẩm quốc nội, mà còn vào sự phổ biến của sự thịnh vượng của chúng ta.)

Our destiny is not written for us, but by us. (Định mệnh của chúng ta không được viết cho chúng ta, mà được viết bởi chúng ta.)

The American dream is something no wall will ever contain. (Giấc mơ Mỹ là điều mà không bức tường nào có thể kiềm chế.)

Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future. (Thay đổi là luật của cuộc sống. Và những người chỉ nhìn về quá khứ hoặc hiện tại chắc chắn sẽ bỏ lỡ tương lai.)

The future must not belong to those who bully women. It must be shaped by girls who go to school and those who stand for a world where our daughters can live their dreams just like our sons. (Tương lai không nên thuộc về những người bắt nạt phụ nữ. Nó phải được tạo hình bởi những cô gái đi học và những người ủng hộ một thế giới mà con gái của chúng ta có thể sống ước mơ của họ giống như con trai của chúng ta.)

Xem thêm:  John McCarthy là ai? Những câu nói hay của John McCarthy

We are not as divided as our politics suggests. (Chúng ta không phân chia như chính trị của chúng ta cho thấy.)

The strongest democracies flourish from frequent and lively debate, but they endure when people of every background and belief find a way to set aside smaller differences in service of a greater purpose. (Các nền dân chủ mạnh mẽ phát triển từ cuộc tranh luận thường xuyên và sôi nổi, nhưng chúng tồn tại khi mọi người từ mọi nền tảng và tín ngưỡng tìm cách bỏ qua những khác biệt nhỏ nhặt để phục vụ một mục tiêu cao cả hơn.)

The future is what we make it. (Tương lai là điều chúng ta tạo ra.)

We don’t ask you to believe in our ability to bring about change. We ask you to believe in yours. (Chúng tôi không yêu cầu bạn tin vào khả năng của chúng tôi để thực hiện thay đổi. Chúng tôi yêu cầu bạn tin vào khả năng của chính bạn.)

Our journey is not complete until our gay brothers and sisters are treated like anyone else under the law. (Hành trình của chúng ta chưa hoàn thành cho đến khi anh em và chị em đồng tính của chúng ta được đối xử như bất kỳ ai khác dưới luật pháp.)

The United States is not and will never be at war with Islam. (Hoa Kỳ không và sẽ không bao giờ chiến tranh với Hồi giáo.)

The best way to predict your future is to create it. (Cách tốt nhất để dự đoán tương lai của bạn là tạo ra nó.)

We need to internalize this idea of excellence. Not many folks spend a lot of time trying to be excellent. (Chúng ta cần nội hóa ý tưởng về sự xuất sắc. Không nhiều người dành nhiều thời gian để cố gắng trở nên xuất sắc.)

Focusing your life solely on making a buck shows a poverty of ambition. It asks too little of yourself. (Tập trung cuộc đời chỉ vào kiếm tiền chỉ ra sự nghèo nàn trong khát vọng. Nó yêu cầu quá ít từ bạn.)

Change is never easy, but always possible. (Thay đổi không bao giờ dễ dàng, nhưng luôn có khả năng.)

We should do everything we can to make sure this country lives up to our children’s expectations. (Chúng ta nên làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng đất nước này đáp ứng được mong đợi của con cái chúng ta.)

In the end, that’s what this election is about. Do we participate in a politics of cynicism, or do we participate in a politics of hope? (Cuối cùng, đó là điều mà cuộc bầu cử này đang thảo luận. Chúng ta có tham gia vào một chính trị của sự hoài nghi, hay chúng ta tham gia vào một chính trị của hy vọng?)

Don’t just get involved. Fight for your seat at the table. Better yet, fight for a seat at the head of the table. (Đừng chỉ tham gia. Đấu tranh để có chỗ ngồi của bạn ở bàn ăn. Càng tốt, hãy đấu tranh để có một chỗ ngồi ở đầu bàn.)

Where we are met with cynicism and doubt and fear and those who tell us that we can’t, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people: Yes, we can. (Khi chúng ta đối diện với sự hoài nghi, nghi ngờ và sợ hãi và những người nói với chúng ta rằng chúng ta không thể, chúng ta sẽ đáp lại bằng tín ngưỡng vĩnh cửu đó tóm tắt tinh thần của một dân tộc: Có, chúng ta có thể.)

In the face of impossible odds, people who love this country can change it. (Trước khả năng bất khả thi, những người yêu nước này có thể thay đổi nó.)

Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek. (Thay đổi sẽ không đến nếu chúng ta chờ đợi người hoặc thời điểm khác. Chúng ta chính là những người chúng ta đã chờ đợi. Chúng ta là sự thay đổi mà chúng ta tìm kiếm.)

Những câu nói này thường được ông sử dụng để truyền cảm hứng, động viên, và thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong xã hội và chính trị.

Xem thêm:

Justin Trudeau là ai? Những câu nói hay của Justin Trudeau