Jack Canfield là ai? Những câu nói hay của Jack Canfield

Jack Canfield là ai? Những câu nói hay của Jack Canfield

Jack Canfield là một tác giả và diễn giả truyền cảm hứng nổi tiếng. Bằng bộ sách “Hạt giống tâm hồn,” ông đã chia sẻ những câu chuyện động viên và truyền động lực đến hàng triệu người trên khắp thế giới. Cuốn sách “Những Nguyên Tắc Thành Công” của ông cũng đưa ra những nguyên tắc quan trọng để đạt được thành công trong cuộc sống và kinh doanh. Jack Canfield đã góp phần quan trọng vào lĩnh vực phát triển bản thân và kinh doanh thông qua tác phẩm của mình. Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Jack Canfield là ai?

Jack Canfield là một tác giả và diễn giả truyền cảm hứng nổi tiếng người Mỹ. Ông là người đồng tác giả của bộ sách “Hạt giống tâm hồn” (Chicken Soup for the Soul), một tập hợp các câu chuyện động viên và truyền động lực đã chạm đến hàng triệu người trên khắp thế giới. Với hơn 250 đầu sách xuất bản và tổng cộng 500 triệu bản in trên 40 ngôn ngữ khác nhau, Jack Canfield đã tạo ra một tác phẩm vĩ đại và ảnh hưởng đối với cuộc sống của nhiều người.

Jack Canfield sinh ngày 19 tháng 8 năm 1944 tại Fort Worth, Texas. Ông trải qua những năm tháng thơ ấu ở Wheeling, Tây Virginia, nơi ông phát triển niềm đam mê sâu sắc với việc học và phát triển cá nhân. Sau khi tốt nghiệp Học viện Quân sự Linsly, ông tiếp tục học tại Đại học Harvard, nơi ông nhận bằng A.B. về Lịch sử Trung Quốc vào năm 1966.

Tuy nhiên, cuộc sống và sự nghiệp của Jack Canfield không bắt đầu với việc viết sách và truyền cảm hứng. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông bắt đầu sự nghiệp làm giáo viên và dạy học tại một trường trung học ở Chicago, Illinois. Sự đam mê của ông trong việc phát triển bản thân và giúp đỡ người khác đã dẫn ông vào lĩnh vực phát triển cá nhân và đào tạo doanh nghiệp.

Jack Canfield là ai?
Jack Canfield là ai?

Jack Canfield là người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Tập đoàn Đào tạo Canfield, có trụ sở tại Santa Barbara, California. Ông cũng đồng sáng lập Quỹ Tự phát triển bản thân tại Thành phố Culver, California. Ông không chỉ tập trung vào việc viết sách mà còn là một phát thanh viên và nhà báo truyền hình, cung cấp thông tin toàn cầu thông qua chương trình phát thanh và các chuyên mục báo.

Một trong những đóng góp quan trọng nhất của Jack Canfield cho lĩnh vực phát triển bản thân là cuốn sách “Những Nguyên Tắc Thành Công – Vươn Tới Đỉnh Cao Từ Xuất Phát Điểm Hiện Tại” (The Success Principles: How to Get from Where You Are to Where You Want to Be) năm 2005, mà ông viết cùng với Janet Switzer. Cuốn sách này chứa đựng những nguyên tắc quý báu để đạt được thành công trong mọi khía cạnh của cuộc sống.

Bên cạnh việc viết sách và hoạt động doanh nghiệp, Jack Canfield còn là thành viên sáng lập của Hội đồng Lãnh đạo Chuyển đổi (Transformational Leadership Council), một tổ chức tập hợp những tâm hồn sáng tạo và lãnh đạo đổi mới. Ông đã đóng góp không nhỏ vào lĩnh vực phát triển bản thân và doanh nghiệp, giúp hàng triệu người trên khắp thế giới tìm thấy nguồn động viên và khích lệ trong cuộc sống của họ thông qua sự truyền cảm hứng và tư duy tích cực.

Những câu nói hay của Jack Canfield

“The longer you hang in there, the greater the chance that something will happen in your favor. No matter how hard it seems, the longer you persist, the more likely your success.” (“Càng bạn kiên nhẫn, cơ hội thành công càng cao hơn. Dù có khó khăn đến đâu, càng bạn kiên trì, khả năng thành công càng lớn.”).

“Don’t worry about failures, worry about the chances you miss when you don’t even try.” (“Đừng lo lắng về những thất bại, hãy lo lắng về những cơ hội bạn bỏ lỡ khi bạn thậm chí còn chưa thử.”).

“Everything you want is on the other side of fear.” (“Tất cả những gì bạn muốn đều ở phía bên kia của sự sợ hãi.”).

“Successful people maintain a positive focus in life no matter what is going on around them. They stay focused on their past successes rather than their past failures, and on the next action steps they need to take to get them closer to the fulfillment of their goals rather than all the other distractions that life presents to them.” (“Những người thành công duy trì tập trung tích cực vào cuộc sống, bất kể điều gì xảy ra xung quanh họ. Họ tập trung vào những thành công trong quá khứ thay vì những thất bại trong quá khứ, và vào các bước hành động tiếp theo họ cần thực hiện để đạt được mục tiêu của mình thay vì tất cả những xao lả khác mà cuộc sống mang đến.”).

“The key to living your life to the fullest is to fully engage in the process of creating it.” (“Chìa khóa để sống cuộc đời một cách tối đa là tham gia đầy đủ vào quá trình tạo dựng nó.”).

“Decide what you want, believe you can have it, believe you deserve it, and believe it’s possible for you.” (“Quyết định những gì bạn muốn, tin rằng bạn có thể có được nó, tin rằng bạn xứng đáng với nó, và tin rằng nó là có thể với bạn.”).

“You are the only one who can use your ability. It’s an awesome responsibility.” (“Bạn là người duy nhất có thể sử dụng khả năng của mình. Đó là một trách nhiệm tuyệt vời.”)

“Successful people ask better questions, and as a result, they get better answers.” (“Những người thành công đặt ra những câu hỏi tốt hơn và nhận được câu trả lời tốt hơn như kết quả.”)

“It’s a universal principle that you get more of what you think about, talk about, and feel strongly about.” (“Đó là một nguyên tắc phổ quát rằng bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì bạn suy nghĩ về, nói về và cảm thấy mạnh mẽ về.”)

“Don’t let what you can’t do stop you from doing what you can do.” (“Đừng để những điều bạn không thể làm ngăn bạn làm những điều bạn có thể.”)

“The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate.” (“Càng bạn khen ngợi và tổ chức lễ kỷ niệm cuộc sống của mình, càng có nhiều lý do để tổ chức lễ kỷ niệm cuộc sống.”)

“Your self-esteem is a reflection of how you think and feel about yourself. Practice seeing yourself as the magnificent, capable, and worthy person you were born to be.” (“Tự trọng của bạn phản ánh cách bạn nghĩ và cảm thấy về chính mình. Hãy thường xuyên tự thấy mình như là người tuyệt vời, có khả năng và xứng đáng mà bạn đã được sinh ra.”)

“Successful people maintain a positive focus in life no matter what is going on around them.” (“Những người thành công duy trì tập trung tích cực vào cuộc sống bất kể điều gì xảy ra xung quanh họ.”)

“What you think about, talk about, believe strongly about, and feel intensely about, you will bring about.” (“Những gì bạn suy nghĩ về, nói về, tin vào mạnh mẽ, và cảm thấy mạnh mẽ về, bạn sẽ làm nên.”)

“Believe in yourself and everything you want will become a reality.” (Hãy tin vào bản thân bạn và mọi điều bạn muốn sẽ trở thành hiện thực.)

“You don’t have to get it perfect, you just have to get it going.” (Bạn không cần phải làm hoàn hảo ngay từ đầu, bạn chỉ cần bắt đầu.)

“The longer you dwell on your misfortunes, the greater is their power to harm you.” (Càng lâu bạn suy nghĩ về những điều không may mắn của bạn, thì chúng càng có sức mạnh gây hại cho bạn.)

“Take responsibility for your last bad decision, and then let it go. Don’t blame others or make excuses for yourself.” (Hãy chấp nhận trách nhiệm về quyết định sai lầm cuối cùng của bạn, sau đó hãy buông nó. Đừng trách người khác hoặc tìm lí do cho mình.)

“The only thing you are guaranteed to fail at is if you quit.” (Điều duy nhất bạn đảm bảo thất bại là nếu bạn bỏ cuộc.)

“The foundation stones for a balanced success are honesty, character, integrity, faith, love, and loyalty.” (Những viên gạch nền cho một sự thành công cân đối là sự trung thực, tính cách, đạo đức, niềm tin, tình yêu, và lòng trung thành.)

“Your level of success will seldom exceed your level of personal development, because success is something you attract by the person you become.” (Mức độ thành công của bạn hiếm khi vượt xa mức độ phát triển cá nhân của bạn, bởi vì thành công là điều bạn thu hút thông qua người bạn trở thành.)

“When you focus on what’s possible, you’ll have more opportunities. When you focus on what’s impossible, you’ll see limitations.” (Khi bạn tập trung vào điều có thể, bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn. Khi bạn tập trung vào điều không thể, bạn sẽ thấy những hạn chế.)

“Don’t worry about failures, worry about the chances you miss when you don’t even try.” (Đừng lo sợ thất bại, hãy lo sợ những cơ hội bạn bỏ lỡ khi bạn thậm chí không thử.)

“If you want to be successful, you have to take 100% responsibility for everything that you experience in your life.” (Nếu bạn muốn thành công, bạn phải chấp nhận 100% trách nhiệm cho mọi thứ bạn trải qua trong cuộc sống.)

Những câu nói hay của Jack Canfield
Những câu nói hay của Jack Canfield

“The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate.” (Càng nhiều lời khen ngợi và lễ kỷ niệm cuộc sống của bạn, càng nhiều điều để kỷ niệm trong cuộc sống.)

“Everything you want is on the other side of fear.” (Tất cả những gì bạn muốn đều ở phía bên kia của sự sợ hãi.)

“Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get.” (Thành công là có được những gì bạn muốn. Hạnh phúc là muốn những gì bạn đang có.)

“If you don’t have the discipline to do what you should, you will suffer the consequences of what you must.” (Nếu bạn không có kỷ luật để làm những gì bạn nên làm, bạn sẽ phải chịu hậu quả của những gì bạn phải làm.)

“If you are not moving closer to what you want, you probably aren’t doing enough asking. And you’re probably not asking the single most important question: How can I serve?” (Nếu bạn không đang tiến gần hơn đến những gì bạn muốn, có lẽ bạn chưa đặt đủ nhiều câu hỏi. Và có lẽ bạn không đặt câu hỏi quan trọng nhất: Làm thế nào để tôi phục vụ?)

“Successful people maintain a positive focus in life no matter what is going on around them. They stay focused on their past successes rather than their past failures, and on the next action steps they need to take to get them closer to the fulfillment of their goals rather than all the other distractions that life presents to them.” (Những người thành công duy trì sự tập trung tích cực trong cuộc sống bất kể điều gì đang diễn ra xung quanh họ. Họ tập trung vào những thành công trong quá khứ của họ thay vì những thất bại trong quá khứ, và vào các bước hành động tiếp theo họ cần thực hiện để đạt được mục tiêu của họ thay vì những sự xao lạc khác mà cuộc sống đưa ra.)

“The longer you hang in there, the greater the chance that something will happen in your favor. No matter how hard it seems, the longer you persist, the more likely your success.” (Càng lâu bạn kiên nhẫn, cơ hội thành công của bạn càng cao. Dù có khó khăn đến đâu, càng kiên trì, càng có khả năng thành công.)

“Most everything that you want is just outside your comfort zone.” (Hầu hết mọi thứ bạn muốn đều nằm ngoài vùng thoải mái của bạn.)

“For every reason it’s not possible, there are hundreds of people who have faced the same circumstances and succeeded.” (Đối với mọi lý do không thể, có hàng trăm người đã đối mặt với những hoàn cảnh tương tự và thành công.)

“It’s a universal principle that you get more of what you think about, talk about, and feel strongly about.” (Đó là một nguyên tắc phổ biến rằng bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì bạn nghĩ về, nói về và cảm nhận mạnh mẽ.)

“Remember, you only have control over three things in your life: the thoughts you think, the images you visualize, and the actions you take.” (Hãy nhớ rằng bạn chỉ có kiểm soát được ba điều trong cuộc sống của bạn: những suy nghĩ bạn nghĩ, hình ảnh bạn hình dung và những hành động bạn thực hiện.)

“You don’t have to get it perfect, you just have to get it going.” (Bạn không cần phải hoàn hảo, bạn chỉ cần bắt đầu.)

“Successful people ask better questions, and as a result, they get better answers.” (Những người thành công đặt ra những câu hỏi tốt hơn, và kết quả, họ nhận được những câu trả lời tốt hơn.)

“If you are going to be successful, you need to give up the phrase ‘I can’t’ and all of its cousins, such as ‘I wish I were able to.'” (Nếu bạn muốn thành công, bạn cần phải từ bỏ cụm từ ‘Tôi không thể’ và tất cả những người thân trong dòng họ, như ‘Tôi ước tôi có thể.’)

“Take action! An inch of movement will bring you closer to your goals than a mile of intention.” (Hãy hành động! Một inch di chuyển sẽ đưa bạn gần hơn đến mục tiêu của bạn hơn một dặm ý định.)

“You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you.” (Bạn có trong mình ngay lúc này, tất cả những gì bạn cần để đối phó với bất cứ điều gì thế giới đang hạ vào bạn.)

“Everything you want is on the other side of fear.” (Tất cả những gì bạn muốn đều nằm bên kia của sự sợ hãi.)

“Your beliefs don’t make you a better person, your behavior does.” (Niềm tin của bạn không làm cho bạn trở thành người tốt hơn, hành vi của bạn mới làm.)

“Gratitude is the single most important ingredient to living a successful and fulfilled life.” (Lòng biết ơn là thành phần quan trọng nhất để sống cuộc sống thành công và thỏa mãn.)

“Don’t worry about failures, worry about the chances you miss when you don’t even try.” (Đừng lo lắng về sự thất bại, hãy lo lắng về những cơ hội bạn bỏ lỡ khi bạn thậm chí còn không thử.)

“People who ask confidently get more than those who are hesitant and uncertain. When you’ve figured out what you want to ask for, do it with certainty, boldness, and confidence.” (Những người yêu cầu một cách tự tin nhận được nhiều hơn so với những người do dự và không chắc chắn. Khi bạn đã tìm hiểu điều bạn muốn xin, hãy làm điều đó với sự chắc chắn, táo bạo và tự tin.)

“If you only do what you can do, you’ll never be more than you are now.” (Nếu bạn chỉ làm những gì bạn có thể làm, bạn sẽ không bao giờ trở nên xuất sắc hơn bạn là bây giờ.)

“The longer you hang in there, the greater the chance that something will happen in your favor. No matter how hard it seems, the longer you persist, the more likely your success.” (Càng lâu bạn kiên nhẫn chờ đợi, cơ hội thành công càng cao. Cho dù nó có khó khăn đến đâu, càng kiên trì, cơ hội thành công càng cao.)

“Success is not something that happens to you; it’s something that happens because of you and because of the actions you take.” (Thành công không phải là điều xảy ra với bạn; nó xảy ra bởi bạn và bởi những hành động bạn thực hiện.)

“The biggest rewards in life are found outside your comfort zone.” (Những phần thưởng lớn nhất trong cuộc sống đều ẩn chứa bên ngoài khu vực thoải mái của bạn.)

“You don’t have to get it perfect, you just have to get it going.” (Bạn không cần phải hoàn hảo, bạn chỉ cần bắt đầu là được.)

“You are not given a dream unless you have the capacity to fulfill it.” (Bạn không được trao một giấc mơ nếu bạn không có khả năng thực hiện nó.)

“Don’t wait until everything is just right. It will never be perfect. There will always be challenges, obstacles, and less than perfect conditions. So what? Get started now. With each step you take, you will grow stronger and stronger, more and more skilled, more and more self-confident, and more and more successful.” (Đừng đợi cho đến khi mọi thứ hoàn hảo. Nó sẽ không bao giờ hoàn hảo. Luôn có thách thức, trở ngại và điều kiện không hoàn hảo. Thế nên sao? Hãy bắt đầu ngay bây giờ. Mỗi bước bạn tiến xa hơn và mạnh mẽ hơn, trở nên tài năng hơn, tự tin hơn và thành công hơn.)

“Successful people maintain a positive focus in life no matter what is going on around them. They stay focused on their past successes rather than their past failures, and on the next action steps they need to take to get them closer to the fulfillment of their goals rather than all the other distractions that life presents to them.” (Những người thành công duy trì sự tập trung tích cực trong cuộc sống dù xung quanh có gì đang xảy ra. Họ tập trung vào những thành công trong quá khứ thay vì những thất bại, và vào các bước hành động tiếp theo họ cần thực hiện để đạt được mục tiêu thay vì tất cả những xao lạc khác mà cuộc sống đưa ra.)

“You have the power to achieve greatness and create anything you want in life, but you must take action. Action is the key to success.” (Bạn có sức mạnh để đạt được vĩ đại và tạo ra bất cứ điều gì bạn muốn trong cuộc sống, nhưng bạn phải hành động. Hành động là chìa khóa của thành công.)

“Don’t let your past dictate who you are, but let it be part of who you will become.” (Đừng để quá khứ quyết định bạn là ai, nhưng hãy để nó trở thành một phần của người bạn sẽ trở thành.)

“It’s not your job to like me… it’s mine.” (Việc thích tôi không phải là công việc của bạn… mà là của tôi.)

“The longer you hang in there, the greater the chance that something will happen in your favor. No matter how hard it seems, the longer you persist, the more likely your success.” (Càng bạn kiên nhẫn, cơ hội thành công sẽ càng lớn. Dù nó có khó khăn đến đâu, càng bạn kiên trì, cơ hội thành công càng cao.)

“You only have control over three things in your life – the thoughts you think, the images you visualize, and the actions you take.” (Bạn chỉ có thể kiểm soát ba điều trong cuộc sống của bạn – những suy nghĩ bạn nghĩ, những hình ảnh bạn tưởng tượng và những hành động bạn thực hiện.)

“Success is ultimately about living a life you love and making a positive impact on others.” (Thành công cuối cùng là về việc sống một cuộc sống bạn yêu thích và tạo ảnh hưởng tích cực đối với người khác.)

“Your life is a reflection of your beliefs and choices. If you want different results, make different choices.” (Cuộc sống của bạn là phản ánh của niềm tin và sự lựa chọn của bạn. Nếu bạn muốn kết quả khác, hãy thay đổi những sự lựa chọn khác.)

“You can’t hire someone else to do your push-ups for you.” (Bạn không thể thuê người khác thay bạn làm động tác đẩy cho bạn.)

Những câu nói xuất sắc của Jack Canfield thúc đẩy sự khích lệ, định hướng tích cực và sự quyết tâm trong cuộc sống của chúng ta. Chúng khuyến khích sự tự tin và kiên nhẫn, giúp chúng ta hiểu rằng khả năng thay đổi và thành công luôn nằm trong tầm tay. Bằng cách sống theo những lời khuyên này, chúng ta có thể tạo ra cuộc sống đáng sống và đạt được những mục tiêu lớn hơn. Theo dõi những câu nói hay để có thêm nhiều câu nói hay mới mẻ nhé.

Xem thêm:

Herman Cain là ai? Những câu nói hay của Herman Cain

Denzel Washington là ai? Những câu nói hay của Denzel Washington

Đánh giá bài viết này

Bình luận