Denzel Washington là ai? Những câu nói hay của Denzel Washington

Denzel Washington, một trong những ngôi sao điện ảnh hàng đầu của Mỹ, đã ghi danh bằng hai tượng vàng Oscar và ba giải Quả Cầu Vàng. Ông nổi tiếng với khả năng diễn xuất đa dạng và thể hiện một loạt các nhân vật có thật một cách xuất sắc. Vai diễn của ông trong “Training Day” đã giúp ông giành Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, trở thành người Mỹ gốc Phi thứ hai đạt được điều này sau Sidney Poitier. Sự nghiệp của ông là nguồn cảm hứng lớn cho ngành công nghiệp điện ảnh và đánh dấu một sự nổi bật trong lịch sử diễn xuất. Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Denzel Washington là ai?

Denzel Washington, tên đầy đủ Denzel Hayes Washington, Jr., là một trong những diễn viên hàng đầu của điện ảnh Mỹ. Ông đã giành được hai tượng vàng Oscar trong số 10 lần đề cử và ba giải Quả Cầu Vàng trong 11 lần đề cử, vinh dự mà chỉ Sidney Poitier gốc Phi trước đây từng đạt được cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong “Training Day” (2001).

Denzel Washington sinh năm 1954 tại Mt. Vernon, New York, trong một gia đình có nguồn gốc Georgia và đã lớn lên ở khu Harlem. Sau khi tốt nghiệp đại học Fordham, ông quyết định theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và học tại Trung tâm Lincoln trước khi nhận học bổng để tiếp tục đào tạo tại American Conservatory Theatre ở San Francisco. Sau một thời gian học tập và phát triển nghệ thuật ở San Francisco, ông trở về New York để bắt đầu sự nghiệp diễn viên chuyên nghiệp.

Denzel Washington là ai?
Denzel Washington là ai?

Denzel Washington đã tạo dấu ấn mạnh mẽ trong lĩnh vực diễn xuất và trở thành một biểu tượng điện ảnh nổi tiếng với các vai diễn đa dạng và ấn tượng.

Những câu nói hay của Denzel Washington

“Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.” (Thành công không phải là điểm dừng, thất bại không phải là tử vong: Đó là lòng dũng cảm để tiếp tục mới quan trọng.)

“In life, you need neither more talent nor more opportunities. What you need is initiative.” (Trong cuộc sống, bạn không cần thêm tài năng hoặc cơ hội. Những gì bạn cần là sự khởi đầu.)

“Don’t aspire to make a living, aspire to make a difference.” (Đừng nỗ lực để kiếm sống, hãy nỗ lực để tạo ra sự khác biệt.)

“At the end of the day, it’s not about what you have or even what you’ve accomplished. It’s about who you’ve lifted up, who you’ve made better. It’s about what you’ve given back.” (Vào cuối ngày, đó không phải là về những gì bạn có hoặc thậm chí là những gì bạn đã đạt được. Đó là về những người bạn đã nâng đỡ, những người bạn đã làm tốt hơn. Đó là về những gì bạn đã trả lại.)

“Fall forward!” (Trượt ngã về phía trước!)

“You’ll never see a U-Haul behind a hearse.” (Bạn sẽ không thể thấy một chiếc xe U-Haul đằng sau một xe tang.)

“Without commitment, you’ll never start. But more importantly, without consistency, you’ll never finish.” (Nếu thiếu cam kết, bạn sẽ không bao giờ bắt đầu. Nhưng quan trọng hơn, nếu thiếu kiên nhẫn, bạn sẽ không bao giờ hoàn thành.)

“Dreams without goals remain dreams. Just dreams, and ultimately fuel disappointment.” (Những giấc mơ không có mục tiêu sẽ tiếp tục là những giấc mơ. Chỉ là những giấc mơ, và cuối cùng sẽ tạo thất vọng.)

“If you don’t fail, you’re not even trying.” (Nếu bạn không thất bại, bạn thậm chí còn không cố gắng.)

“I say luck is when an opportunity comes along and you’re prepared for it.” (Tôi nói rằng may mắn là khi một cơ hội đến và bạn đã sẵn sàng cho nó.)

Những câu nói hay của Denzel Washington
Những câu nói hay của Denzel Washington

“Don’t be afraid to fail big, to dream big. You will never be criticized for trying and failing, but you will be criticized for not trying at all.” (Đừng sợ thất bại lớn, hãy mơ lớn. Bạn sẽ không bao giờ bị chỉ trích vì đã thử và thất bại, nhưng bạn sẽ bị chỉ trích vì không thử lúc nào cả.)

“Goals on the road to achievement cannot be achieved without discipline and consistency.” (Những mục tiêu trên con đường đạt được không thể đạt được nếu thiếu kỷ luật và kiên nhẫn.)

“Do what you have to do, to do what you want to do.” (Hãy làm những gì bạn phải làm, để làm những gì bạn muốn làm.)

“It’s not what you have; it’s what you do with what you have.” (Đó không phải là về những gì bạn có; đó là về những gì bạn làm với những gì bạn có.)

“You pray for rain, you gotta deal with the mud too. That’s a part of it.” (Bạn cầu nguyện cho mưa, bạn phải đối mặt với bùn đất. Đó là một phần của cuộc sống.)

“If I am a cup maker, I’m interested in making the best cup I possibly can. My effort goes into that cup, not what people think about it.” (Nếu tôi là người làm ly, tôi quan tâm đến việc tạo ra ly tốt nhất có thể. Sự nỗ lực của tôi dành cho cái ly đó, không phải cho những gì người khác nghĩ về nó.)

“Don’t just aspire to make a living, aspire to make a difference.” (Đừng chỉ mơ ước kiếm sống, hãy mơ ước để tạo ra sự khác biệt.)

“You can’t legislate love. The only way to get it is to give it.” (Bạn không thể thiết lập luật yêu thương. Cách duy nhất để nhận nó là phải trao nó đi.)

“It’s not what you say out of your mouth that determines your life, it’s what you whisper to yourself that has the most power!” (Đó không phải là những gì bạn nói ra từ miệng mà quyết định cuộc sống của bạn, đó là những gì bạn thì thầm cho chính mình có sức mạnh lớn nhất!)

“Fall down seven times, stand up eight.” (Trượt ngã bảy lần, đứng dậy tám lần.)

“You have to grab moments when they happen. I like to improvise and ad-lib.” (Bạn phải nắm bắt những khoảnh khắc khi chúng xảy ra. Tôi thích tự do sáng tạo và đôi khi nói theo cảm xúc.)

“I’d be more frightened by not using whatever abilities I’d been given. I’d be more frightened by procrastination and laziness.” (Tôi sẽ sợ hơn nếu không sử dụng bất kỳ khả năng nào tôi đã được trao. Tôi sẽ sợ hơn nếu lười biếng và trì hoãn.)

“In any profession, it gets to be a grind.” (Trong bất kỳ ngành nghề nào, nó cũng trở thành một công việc cực nhọc.)

“I’m very proud to be black, but black is not all I am. That’s my cultural historical background, my genetic makeup, but it’s not all of who I am nor is it the basis from which I answer every question.” (Tôi rất tự hào về việc mình là người da đen, nhưng da đen không phải là tất cả về tôi. Đó là lịch sử văn hóa của tôi, sự cấu trúc di truyền, nhưng không phải là tất cả về tôi, cũng không phải là cơ sở để tôi trả lời mọi câu hỏi.)

Xem thêm:  Nguyễn Thúc Thùy Tiên là ai? Gây tranh cãi với clip xé "giấy nợ"

“I’d like to be a well-rounded human being.” (Tôi muốn trở thành một con người đa chiều.)

“At the end of the day, it’s not about what you have or even what you’ve accomplished. It’s about what you’ve done with those accomplishments. It’s about who you’ve lifted up, who you’ve made better. It’s about what you’ve given back.” (Vào cuối ngày, đó không phải là về những gì bạn có hoặc thậm chí là những gì bạn đã đạt được. Đó là về những gì bạn đã làm với những thành tựu đó. Đó là về những người bạn đã nâng đỡ, những người bạn đã làm tốt hơn. Đó là về những gì bạn đã trả lại.)

“You pray for rain, you gotta deal with the mud too. That’s a part of it.” (Bạn cầu nguyện cho mưa, bạn phải đối mặt với bùn đất. Đó là một phần của nó.)

“Why do we close our eyes when we pray, cry, kiss, or dream? Because the most beautiful things in life are not seen but felt by the heart.” (Tại sao chúng ta lại nhắm mắt khi cầu nguyện, khóc, hôn, hoặc mơ? Bởi vì những điều tuyệt đẹp nhất trong cuộc sống không thể nhìn thấy mà chỉ cảm nhận bởi trái tim.)

“If I am a cup maker, I’m interested in making the best cup I possibly can. My effort goes into that cup, not what people think about it.” (Nếu tôi là người làm ly, tôi quan tâm đến việc tạo ra ly tốt nhất có thể. Sự nỗ lực của tôi dành cho cái ly đó, không phải cho những gì người khác nghĩ về nó.)

“Do what you have to do, to do what you want to do.” (Hãy làm những gì bạn phải làm, để làm những gì bạn muốn làm.)

“It’s not what you say out of your mouth that determines your life, it’s what you whisper to yourself that has the most power!” (Đó không phải là những gì bạn nói ra từ miệng mà quyết định cuộc sống của bạn, đó là những gì bạn thì thầm cho chính mình có sức mạnh lớn nhất!)

“Fall down seven times, stand up eight.” (Trượt ngã bảy lần, đứng dậy tám lần.)

“I’ve found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Fall forward. Every failed experiment is one step closer to success.” (Tôi đã nhận thấy rằng trong cuộc sống, không có gì đáng giá trừ khi bạn đảm đương rủi ro. Trượt ngã về phía trước. Mỗi thất bại là một bước tiến gần hơn đến thành công.)

“You are never too old to set another goal or to dream a new dream.” (Bạn không bao giờ quá già để đặt ra một mục tiêu mới hoặc mơ ước một giấc mơ mới.)

“I’ve found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Fall forward. Every failed experiment is one step closer to success.” (Tôi đã nhận thấy rằng trong cuộc sống, không có gì đáng giá trừ khi bạn đảm đương rủi ro. Trượt ngã về phía trước. Mỗi thất bại là một bước tiến gần hơn đến thành công.)

“Acting is just a way of making a living, the family is life.” (Diễn xuất chỉ là một cách kiếm sống, gia đình là cuộc sống.)

“Luck is where opportunity meets preparation.” (May mắn là nơi cơ hội gặp gỡ sự chuẩn bị.)

“I’d like to be a well-rounded human being.” (Tôi muốn trở thành một con người đa chiều.)

“In college, I realized I didn’t know what I was doing, but I didn’t let that stop me.” (Ở trường đại học, tôi nhận ra tôi không biết mình đang làm gì, nhưng tôi không để điều đó ngăn cản mình.)

“Don’t be afraid to fail. It’s not the end of the world, and in many ways, it’s the first step toward learning something and getting better at it.” (Đừng sợ thất bại. Đó không phải là cuối cùng của thế giới, và ở nhiều cách, đó là bước đầu tiên để học điều gì đó và trở nên giỏi hơn.)

“I never really had the classic struggle. I had faith.” (Tôi chưa bao giờ trải qua cuộc đấu tranh cổ điển. Tôi có niềm tin.)

“In life, you need either inspiration or desperation.” (Trong cuộc sống, bạn cần entê hoặc tuyệt vọng.)

“It’s important to know that you are not your mistakes. You are not your past. You are here now with the power to shape your day and your future.” (Quan trọng biết rằng bạn không phải là những sai lầm của mình. Bạn không phải là quá khứ của mình. Bạn ở đây bây giờ với sức mạnh để tạo hình ngày hôm nay và tương lai của bạn.)

“Don’t just aspire to make a living, aspire to make a difference.” (Đừng chỉ mơ ước kiếm sống, hãy mơ ước để tạo ra sự khác biệt.)

“You attract not just what you fear, you attract what you feel, what you are, what you bring to the table.” (Bạn thu hút không chỉ những điều bạn sợ, bạn thu hút những điều bạn cảm nhận, bạn làm gì, bạn mang đến.)

“The chances you take, the people you meet, the people you love, the faith that you have, that’s what’s going to define you.” (Những cơ hội bạn nắm bắt, những người bạn gặp gỡ, những người bạn yêu thương, niềm tin mà bạn có, đó mới là điều sẽ định nghĩa bạn.)

“Acting is just a way of making a living, the family is life.” (Diễn xuất chỉ là một cách kiếm sống, gia đình là cuộc sống.)

“Do what you have to do, to do what you want to do.” (Hãy làm những gì bạn phải làm, để làm những gì bạn muốn làm.)

“Luck is where opportunity meets preparation.” (May mắn là nơi cơ hội gặp gỡ sự chuẩn bị.)

“I’d like to be a well-rounded human being.” (Tôi muốn trở thành một con người đa chiều.)

“In college, I realized I didn’t know what I was doing, but I didn’t let that stop me.” (Ở trường đại học, tôi nhận ra tôi không biết mình đang làm gì, nhưng tôi không để điều đó ngăn cản mình.)

“Don’t be afraid to fail. It’s not the end of the world, and in many ways, it’s the first step toward learning something and getting better at it.” (Đừng sợ thất bại. Đó không phải là cuối cùng của thế giới, và ở nhiều cách, đó là bước đầu tiên để học điều gì đó và trở nên giỏi hơn.)

“I never really had the classic struggle. I had faith.” (Tôi chưa bao giờ trải qua cuộc đấu tranh cổ điển. Tôi có niềm tin.)

“In life, you need either inspiration or desperation.” (Trong cuộc sống, bạn cần entê hoặc tuyệt vọng.)

“It’s important to know that you are not your mistakes. You are not your past. You are here now with the power to shape your day and your future.” (Quan trọng biết rằng bạn không phải là những sai lầm của mình. Bạn không phải là quá khứ của mình. Bạn ở đây bây giờ với sức mạnh để tạo hình ngày hôm nay và tương lai của bạn.)

Xem thêm:  T. Harv Eker là ai? Những câu nói hay của T. Harv Eker

“Don’t just aspire to make a living, aspire to make a difference.” (Đừng chỉ mơ ước kiếm sống, hãy mơ ước để tạo ra sự khác biệt.)

“You attract not just what you fear, you attract what you feel, what you are, what you bring to the table.” (Bạn thu hút không chỉ những điều bạn sợ, bạn thu hút những điều bạn cảm nhận, bạn làm gì, bạn mang đến.)

“The chances you take, the people you meet, the people you love, the faith that you have, that’s what’s going to define you.” (Những cơ hội bạn nắm bắt, những người bạn gặp gỡ, những người bạn yêu thương, niềm tin mà bạn có, đó mới là điều sẽ định nghĩa bạn.)

“Acting is just a way of making a living, the family is life.” (Diễn xuất chỉ là một cách kiếm sống, gia đình là cuộc sống.)

“Do what you have to do, to do what you want to do.” (Hãy làm những gì bạn phải làm, để làm những gì bạn muốn làm.)

“You pray for rain, you gotta deal with the mud too. That’s a part of it.” (Bạn cầu nguyện cho mưa, bạn phải đối mặt với bùn đất. Đó là một phần của nó.)

“Why do we close our eyes when we pray, cry, kiss, or dream? Because the most beautiful things in life are not seen but felt by the heart.” (Tại sao chúng ta lại nhắm mắt khi cầu nguyện, khóc, hôn, hoặc mơ? Bởi vì những điều tuyệt đẹp nhất trong cuộc sống không thể nhìn thấy mà chỉ cảm nhận bởi trái tim.)

“If I am a cup maker, I’m interested in making the best cup I possibly can. My effort goes into that cup, not what people think about it.” (Nếu tôi là người làm ly, tôi quan tâm đến việc tạo ra ly tốt nhất có thể. Sự nỗ lực của tôi dành cho cái ly đó, không phải cho những gì người khác nghĩ về nó.)

“Why do we fall? So we can learn to pick ourselves up.” (Tại sao chúng ta ngã? Để chúng ta có thể học cách đứng lên.)

“Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle.” (Hãy tin vào bản thân bạn và tất cả những gì bạn là. Biết rằng có một điều gì đó bên trong bạn mạnh mẽ hơn bất kỳ trở ngại nào.)

“Success? I don’t know what that word means. I’m happy. But success, that goes back to what in somebody’s eyes success means. For me, success is inner peace. That’s a good day for me.” (Thành công? Tôi không biết từ đó có nghĩa gì. Tôi hạnh phúc. Nhưng thành công, điều đó trở lại vào cách mọi người định nghĩa thành công. Đối với tôi, thành công là sự bình yên bên trong. Đó là một ngày tốt đẹp đối với tôi.)

“Don’t just aspire to make a living, aspire to make a difference.” (Đừng chỉ mơ ước kiếm sống, hãy mơ ước để tạo ra sự khác biệt.)

“You don’t know when you’re being watched. That’s one of the weird things about celebrity. It’s my least favorite part of acting, celebrity.” (Bạn không biết khi nào bạn đang bị theo dõi. Đó là một trong những điều kỳ lạ về người nổi tiếng. Đó là phần ít được yêu thích nhất của diễn xuất, làm người nổi tiếng.)

“Goals on the road to achievement cannot be achieved without discipline and consistency.” (Những mục tiêu trên con đường đạt được không thể hoàn thành mà không cần sự kỷ luật và kiên nhẫn.)

“Acting is just a way of making a living, the family is life.” (Diễn xuất chỉ là một cách kiếm sống, gia đình là cuộc sống.)

“Greatness is not this wonderful, esoteric, elusive, godlike feature that only the special among us will ever taste. It’s something that truly exists in all of us.” (Vĩ đại không phải là một đặc điểm tuyệt vời, siêu việt, khó nắm bắt, thần thánh chỉ có những người đặc biệt trong chúng ta mới trải nghiệm. Đó là điều thực sự tồn tại trong tất cả chúng ta.)

“I’d be more frightened by not using whatever abilities I’d been given. I’d be more frightened by procrastination and laziness.” (Tôi sẽ sợ hơn nếu không sử dụng bất kỳ khả năng nào mà tôi đã được trao. Tôi sẽ sợ hơn với sự trì hoãn và lười biếng.)

“You have to grab moments when they happen. I like to improvise and ad lib.” (Bạn phải nắm bắt những khoảnh khắc khi chúng xảy ra. Tôi thích tạo ra và thêm vào.)

“I’m very proud to be black, but black is not all I am. That’s my cultural historical background, my genetic makeup, but it’s not all of who I am nor is it the basis from which I answer every question.” (Tôi rất tự hào về việc là người da màu, nhưng da màu không phải là tất cả của tôi. Đó là nguồn gốc văn hóa lịch sử của tôi, bản sắc di truyền của tôi, nhưng không phải tất cả về tôi và cũng không phải là cơ sở từ đó tôi trả lời mọi câu hỏi.)

“My faith helps me understand that circumstances don’t dictate my happiness, my inner peace.” (Niềm tin của tôi giúp tôi hiểu rằng hoàn cảnh không định đoạt hạnh phúc của tôi, bình yên bên trong.)

“You’ll never see a U-Haul behind a hearse.” (Bạn sẽ không bao giờ thấy một xe U-Haul sau một chiếc xe tang.)

“You’ll be remembered more for the problems you solve than the ones you create.” (Bạn sẽ được nhớ nhiều hơn với những vấn đề bạn giải quyết hơn là những vấn đề bạn tạo ra.)

“Don’t just aspire to make a living, aspire to make a difference.” (Đừng chỉ mơ ước kiếm sống, hãy mơ ước để tạo ra sự khác biệt.)

“I think a role model is a mentor – someone you see on a daily basis, and you learn from them.” (Tôi nghĩ một người mẫu là một người hướng dẫn – người bạn thấy hàng ngày và bạn học hỏi từ họ.)

“The time to worrying about flying is when you’re on the ground. When you’re up in the air, it’s too late. No point in worrying about it then.” (Thời gian để lo lắng về việc bay là khi bạn đang ở trên mặt đất. Khi bạn đã ở trên không trung, thì đã quá muộn. Không có lý do để lo lắng về nó lúc đó.)

“Dreams without goals remain dreams and ultimately fuel disappointment.” (Những giấc mơ không có mục tiêu sẽ mãi là giấc mơ và cuối cùng tạo ra thất vọng.)

“In this world and the world of tomorrow, we must go forward together or not at all.” (Trong thế giới này và thế giới của ngày mai, chúng ta phải đi cùng nhau hoặc không đi chút nào.)

“I say luck is when an opportunity comes along and you’re prepared for it.” (Tôi nói may mắn là khi một cơ hội đến và bạn đã chuẩn bị cho nó.)

“The time to worrying about flying is when you’re on the ground. When you’re up in the air, it’s too late. No point in worrying about it then.” (Thời gian để lo lắng về việc bay là khi bạn đang ở trên mặt đất. Khi bạn đã ở trên không trung, thì đã quá muộn. Không có lý do để lo lắng về nó lúc đó.)

Xem thêm:  Ngô Thanh Vân là ai? Đạo diễn với đời tư gây tranh cãi không đáng có

“The secret to success: find something you love to do so much, you can’t wait for the sun to rise to do it all over again.” (Bí quyết thành công: tìm điều bạn yêu thích làm đến mức bạn không thể chờ đợi mặt trời mọc để làm lại nó.)

“In this world and the world of tomorrow, we must go forward together or not at all.” (Trong thế giới này và thế giới của ngày mai, chúng ta phải đi cùng nhau hoặc không đi chút nào.)

“My mother never gave up one me. I messed up in school so much they were sending me home, but my mother sent me right back.” (Mẹ tôi chưa bao giờ từ bỏ tôi. Tôi đã làm hỏng trong trường học đến mức họ gửi tôi về nhà, nhưng mẹ tôi đã đưa tôi trở lại.)

“You never know how or when you’ll have an impact, or how important your example can be to someone else.” (Bạn không bao giờ biết cách nào hoặc khi nào bạn sẽ ảnh hưởng, hoặc tầm quan trọng của ví dụ của bạn có thể đối với người khác.)

“Acting is just a way of making a living, the family is life.” (Diễn xuất chỉ là một cách kiếm sống, gia đình là cuộc sống.)

“In life, you need either inspiration or desperation.” (Trong cuộc sống, bạn cần entê hoặc tuyệt vọng.)

“I don’t concern myself with award. I’d been to the party enough times to know that it doesn’t matter.” (Tôi không quan tâm đến giải thưởng. Tôi đã tham gia đến đủ lần để biết rằng nó không quan trọng.)

“Luck is where opportunity meets preparation.” (May mắn chính là nơi mà cơ hội gặp gỡ sự chuẩn bị.)

“Do what you have to do, to do what you want to do.” (Hãy làm những gì bạn phải làm, để làm những gì bạn muốn làm.)

“I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Fall forward. Every failed experiment is one step closer to success.” (Tôi đã nhận thấy rằng không có gì trong cuộc sống đáng giá trừ khi bạn mạo hiểm. Hãy ngã về phía trước. Mỗi thất bại là một bước tiến gần hơn đến thành công.)

“You can pray for a Porsche all you want, but God ain’t giving you a Porsche. He’s not a Porsche kinda God.” (Bạn có thể cầu nguyện cho một chiếc Porsche bao nhiêu bạn muốn, nhưng Chúa không đưa bạn một chiếc Porsche. Ngài không phải là một loại Chúa đưa Porsche.)

“You’ll never see a U-Haul behind a hearse.” (Bạn sẽ không bao giờ thấy một xe U-Haul sau một chiếc xe tang.)

“I made a commitment to completely cut out drinking and anything that might hamper me from getting my mind and body together. And the floodgates of goodness have opened upon me – spiritually and financially.” (Tôi đã cam kết loại bỏ hoàn toàn việc uống rượu và bất cứ điều gì có thể làm trở ngại cho tâm hồn và cơ thể của tôi hòa quyện với nhau. Và cửa hàng của hạnh phúc đã mở ra đối với tôi – về mặt tinh thần và tài chính.)

“If you don’t fail, you’re not even trying.” (Nếu bạn không thất bại, bạn thậm chí còn chưa thử.)

“The time to worrying about flying is when you’re on the ground. When you’re up in the air, it’s too late. No point in worrying about it then.” (Thời gian để lo lắng về việc bay là khi bạn đang ở trên mặt đất. Khi bạn đã ở trên không trung, thì đã quá muộn. Không có lý do để lo lắng về nó lúc đó.)

“My faith helps me understand that circumstances don’t dictate my happiness, my inner peace.” (Niềm tin của tôi giúp tôi hiểu rằng hoàn cảnh không định đoạt hạnh phúc của tôi, bình yên bên trong.)

“You have to grab moments when they happen. I like to improvise and ad lib.” (Bạn phải nắm bắt những khoảnh khắc khi chúng xảy ra. Tôi thích tạo ra và thêm vào.)

“I’m very proud to be black, but black is not all I am. That’s my cultural historical background, my genetic makeup, but it’s not all of who I am nor is it the basis from which I answer every question.” (Tôi rất tự hào về việc là người da màu, nhưng da màu không phải là tất cả của tôi. Đó là nguồn gốc văn hóa lịch sử của tôi, bản sắc di truyền của tôi, nhưng không phải tất cả về tôi và cũng không phải là cơ sở từ đó tôi trả lời mọi câu hỏi.)

“I say luck is when an opportunity comes along and you’re prepared for it.” (Tôi nói may mắn là khi một cơ hội đến và bạn đã chuẩn bị cho nó.)

“The secret to success: find something you love to do so much, you can’t wait for the sun to rise to do it all over again.” (Bí quyết thành công: tìm điều bạn yêu thích làm đến mức bạn không thể chờ đợi mặt trời mọc để làm lại nó.)

“My mother never gave up on me. I messed up in school so much they were sending me home, but my mother sent me right back.” (Mẹ tôi chưa bao giờ từ bỏ tôi. Tôi đã làm hỏng trong trường học đến mức họ gửi tôi về nhà, nhưng mẹ tôi đã đưa tôi trở lại.)

“You never know how or when you’ll have an impact, or how important your example can be to someone else.” (Bạn không bao giờ biết cách nào hoặc khi nào bạn sẽ ảnh hưởng, hoặc tầm quan trọng của ví dụ của bạn có thể đối với người khác.)

“Acting is just a way of making a living, the family is life.” (Diễn xuất chỉ là một cách kiếm sống, gia đình là cuộc sống.)

“In life, you need either inspiration or desperation.” (Trong cuộc sống, bạn cần entê hoặc tuyệt vọng.)

“You’ll be remembered more for the problems you solve than the ones you create.” (Bạn sẽ được nhớ nhiều hơn với những vấn đề bạn giải quyết hơn là những vấn đề bạn tạo ra.)

“Don’t just aspire to make a living, aspire to make a difference.” (Đừng chỉ mơ ước kiếm sống, hãy mơ ước để tạo ra sự khác biệt.)

Những câu nói đặc sắc của Denzel Washington chứa đựng những thông điệp quan trọng về sự tự động lực, đối mặt với thách thức và tạo ra cuộc sống có ý nghĩa. Chúng là nguồn cảm hứng để chúng ta không ngừng phấn đấu và sống đúng ý nghĩa của mình. Đồng thời, những câu nói này cũng khuyến khích việc tích hợp giá trị đạo đức vào quyết định và hành động hàng ngày, đồng thời thể hiện tầm quan trọng của gia đình và sự tương tác tích cực với người khác trong cuộc sống. Theo dõi những câu nói hay để có thêm nhiều câu nói hay mới mẻ nhé.

Xem thêm:

Tony Robbins là ai? Những câu nói hay của Tony Robbins

Colin Powell là ai? Những câu nói hay của Colin Powell