Colin Powell là ai? Những câu nói hay của Colin Powell

Colin Powell, người đã là Ngoại trưởng thứ 65 của Hoa Kỳ, có một sự nghiệp đáng nể trong lịch sử chính trị của nước này. Ông đã đảm nhận chức vụ này trong nhiệm kỳ của Tổng thống George W. Bush từ ngày 20 tháng 1 năm 2001 đến ngày 26 tháng 1 năm 2005. Colin Powell không chỉ là một trong những Ngoại trưởng xuất sắc, mà còn là người Mỹ gốc Phi đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ đảm nhận vị trí quan trọng này. Ông đã đóng góp một phần quan trọng vào việc xây dựng và thúc đẩy ngoại giao của nước Mỹ trong thời kỳ quan trọng. Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Colin Powell là ai?

Colin Luther Powell (5 tháng 4 năm 1937 – 18 tháng 10 năm 2021) là một trong những nhân vật nổi tiếng của Hoa Kỳ, và ông đã đảm nhận vị trí Ngoại trưởng thứ 65 của nước này. Dưới thời Tổng thống George W. Bush, ông đã đảm nhận chức vụ này từ ngày 20 tháng 1 năm 2001 đến ngày 26 tháng 1 năm 2005. Colin Powell có một đóng góp đặc biệt khi trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ đảm nhận vị trí quan trọng này.

Trong một báo cáo phân tích, Powell đã viết: “Những gì miêu tả trong bức thư này là một sự thật rằng quan hệ giữa các binh sĩ Hoa Kỳ và người dân Việt Nam đang dần tốt đẹp!” Điều này đã được nhận định là một bước tiến quan trọng trong việc giảm bớt căng thẳng và hàn gắn mối quan hệ sau cuộc chiến tranh.

Colin Powell là ai?
Colin Powell là ai?

Powell cũng đã đối mặt với quá khứ của quân đội Hoa Kỳ, bao gồm sự kiện bi kịch Mỹ Lai. Trong một cuộc phỏng vấn với Larry King trên đài CNN, ông thể hiện sự trách nhiệm và biết ơn về những học điểm từ những sự kiện đáng ân hận trong chiến tranh.

Cuộc đời và sự nghiệp của Colin Powell đã được công nhận và tôn vinh thông qua nhiều huy chương và tước hiệu danh dự từ nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm huân chương Bắc Đẩu Bội tinh của Pháp và tước hiệu hiệp sĩ danh dự từ Nữ hoàng Elizabeth II của Anh.

Những câu nói hay của Colin Powell

“Leadership is solving problems. The day soldiers stop bringing you their problems is the day you have stopped leading them. They have either lost confidence that you can help or concluded you do not care. Either case is a failure of leadership.” (“Lãnh đạo là giải quyết vấn đề. Ngày mà lính không đưa vấn đề của họ đến cho bạn là ngày bạn đã ngừng lãnh đạo họ. Họ đã mất niềm tin rằng bạn có thể giúp đỡ hoặc kết luận rằng bạn không quan tâm. Trong cả hai trường hợp, đó đều là sự thất bại của lãnh đạo.”)

“There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure.” (“Không có bí quyết nào để thành công. Đó là kết quả của sự chuẩn bị, làm việc chăm chỉ và học hỏi từ thất bại.”)

“Get mad, then get over it.” (“Hãy tức giận, sau đó vượt qua nó.”)

“Surround yourself with people who take their work seriously, but not themselves, those who work hard and play hard.” (“Hãy bao quanh mình bằng những người coi công việc của họ một cách nghiêm túc, nhưng không tự cao tự đại, những người làm việc chăm chỉ và chơi đùa thoải mái.”)

“Perpetual optimism is a force multiplier.” (“Lạc quan không ngừng là một yếu tố tăng cường sức mạnh.”)

“The less you associate with some people, the more your life will improve.” (“Bạn càng ít kết giao với một số người, cuộc sống của bạn càng được cải thiện.”)

“You don’t know what you can get away with until you try.” (“Bạn không biết bạn có thể thoát khỏi điều gì cho đến khi bạn thử.”)

“Trust is the glue that holds an organization together and the lubricant that keeps it moving forward.” (“Sự tin tưởng là chất dính giữ lại một tổ chức và là chất bôi trơn giúp nó tiến lên phía trước.”)

Xem thêm:  Zig Ziglar là ai? Những câu nói hay của Zig Ziglar

“Great leaders are almost always great simplifiers, who can cut through argument, debate, and doubt to offer a solution everybody can understand.” (“Những người lãnh đạo xuất sắc thường là những người đơn giản hóa, có khả năng loại bỏ cuộc tranh luận, tranh cãi và sự nghi ngờ để đưa ra một giải pháp mà ai cũng có thể hiểu.”)

“Leadership is not just about giving energy… it’s unleashing other people’s energy.” (“Lãnh đạo không chỉ đơn thuần là cung cấp năng lượng… mà còn là việc phát huy năng lượng của người khác.”)

“Don’t let adverse facts stand in the way of a good decision.” (“Đừng để những sự kiện bất lợi cản trở quyết định tốt.”)

“Success is the result of perfection, hard work, learning from failure, loyalty, and persistence.” (“Thành công là kết quả của sự hoàn hảo, làm việc chăm chỉ, học hỏi từ thất bại, lòng trung thành và kiên nhẫn.”)

“Always do your best. What you plant now, you will harvest later.” (“Luôn luôn làm tốt nhất bạn có thể. Những gì bạn gieo bây giờ, bạn sẽ gặt hái sau này.”)

“The day soldiers stop bringing you their problems is the day you have stopped leading them.” (“Ngày mà lính không đưa vấn đề của họ đến cho bạn là ngày bạn đã ngừng lãnh đạo họ.”)

“Perseverance is not an long race; it is many short races one after the other.” (“Kiên nhẫn không phải là một cuộc đua dài; đó là nhiều cuộc đua ngắn liên tiếp.”)

“Leadership is not about being in charge. It is about taking care of those in your charge.” (“Lãnh đạo không phải là việc bạn đứng đầu. Nó liên quan đến việc chăm sóc những người trong trách nhiệm của bạn.”)

“The best way to lead people into the future is to connect with them deeply in the present.” (“Cách tốt nhất để dẫn dắt người ta vào tương lai là kết nối với họ một cách sâu sắc trong hiện tại.”)

 Những câu nói hay của Colin Powell
Những câu nói hay của Colin Powell

“A dream doesn’t become reality through magic; it takes sweat, determination, and hard work.” (“Một giấc mơ không trở thành hiện thực bằng ma thuật; nó cần sự đổ mồ hôi, quyết tâm và làm việc chăm chỉ.”)

“You can’t make decisions based on fear and the possibility of what might happen.” (“Bạn không thể đưa ra quyết định dựa trên nỗi sợ hãi và khả năng điều gì có thể xảy ra.”)

“The healthiest competition is one where the participants love the process just as much as the prize.” (“Cuộc thi lành mạnh nhất là nơi những người tham gia yêu quá trình cũng như giải thưởng.”)

“Giving back involves a certain amount of giving up.” (“Sự trả lại đòi hỏi một lượng nhất định của sự hy sinh.”)

“Leadership is not about being popular. It’s about being effective.” (“Lãnh đạo không phải là về việc được mọi người yêu thích. Nó liên quan đến việc hiệu quả.”)

“Never neglect details. When everyone’s mind is dulled or distracted the leader must be doubly vigilant.” (“Không bao giờ bỏ bê chi tiết. Khi tâm trí của mọi người bị làm đần hoặc sao nhãng, người lãnh đạo phải đặc biệt cảnh giác.”)

“Perfection is not attainable, but if we chase perfection, we can catch excellence.” (“Sự hoàn hảo không thể đạt được, nhưng nếu chúng ta theo đuổi sự hoàn hảo, chúng ta có thể đạt được sự xuất sắc.”)

“Leadership is the art of accomplishing more than the science of management says is possible.” (“Lãnh đạo là nghệ thuật hoàn thành nhiều hơn những gì khoa học quản lý nói là có thể.”)

“The essence of leadership is to get others to do something because they think you want it done and because they know it helps the team.” (“Bản chất của lãnh đạo là khiến người khác làm điều gì đó vì họ nghĩ rằng bạn muốn nó được thực hiện và vì họ biết nó giúp đội nhóm.”)

“Don’t be afraid to challenge the pros, even in their own backyard.” (“Đừng sợ thách thức những chuyên gia, ngay cả trong sân nhà của họ.”)

Xem thêm:  Minh Hằng là ai? Minh Hằng có Nội dung nhạy cảm khiến cộng đồng mạng chỉ trích

“Management is doing things right; leadership is doing the right things.” (“Quản lý là làm đúng việc; lãnh đạo là làm những việc đúng.”)

“Success is measured not only in achievements but in the obstacles you overcome.” (“Thành công không chỉ được đo bằng những thành tựu mà còn bằng những khó khăn bạn vượt qua.”)

“Never underestimate the power of your example.” (“Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của ví dụ của bạn.”)

“Leadership is not about being in the spotlight; it is about casting a shadow to protect and guide others.” (“Lãnh đạo không phải là việc đứng trong ánh sáng sân khấu; nó là việc tạo ra bóng đèn để bảo vệ và hướng dẫn người khác.”)

“You should make sure that you always conduct yourself with integrity and that you do what you think is right.” (“Bạn nên đảm bảo luôn ứng xử với chính trực và làm những gì bạn nghĩ là đúng.”)

“Great leaders inspire greatness in others.” (“Những người lãnh đạo xuất sắc truyền cảm hứng cho sự vĩ đại trong người khác.”)

“Leadership is about making others better as a result of your presence and making sure that impact lasts in your absence.” (“Lãnh đạo liên quan đến việc làm cho người khác trở nên tốt hơn nhờ sự hiện diện của bạn và đảm bảo tác động đó tồn tại sau khi bạn vắng mặt.”)

“The day you stop learning is the day you stop leading.” (“Ngày bạn ngừng học là ngày bạn ngừng lãnh đạo.”)

“Character is what you are in the dark.” (“Tính cách của bạn là điều bạn làm khi trong tối tăm.”)

“Excellence is not an exception; it is a prevailing attitude.” (“Sự xuất sắc không phải là một ngoại lệ; đó là một thái độ thường trực.”)

“The best leaders are those most interested in surrounding themselves with assistants and associates smarter than they are.” (“Những người lãnh đạo xuất sắc nhất là những người quan tâm nhiều nhất đến việc bao quanh họ bằng những trợ lý và đồng nghiệp thông minh hơn họ.”)

“Leaders don’t set out to be leaders; they set out to make a difference. It’s never about the role; it’s always about the goal.” (“Người lãnh đạo không đặt mục tiêu trở thành lãnh đạo; họ đặt mục tiêu làm thay đổi. Đó không bao giờ liên quan đến vai trò; luôn luôn liên quan đến mục tiêu.”)

“Success is the progressive realization of a worthy goal or ideal.” (“Thành công là sự thực hiện liên tục của một mục tiêu hoặc lý tưởng đáng kính.”)

“Leadership is not about being the best. It is about making everyone else better.” (“Lãnh đạo không phải là về việc trở thành người giỏi nhất. Nó liên quan đến việc làm cho tất cả mọi người khác trở nên tốt hơn.”)

“You can’t lead others if you can’t lead yourself.” (“Bạn không thể dẫn dắt người khác nếu bạn không thể tự lãnh đạo chính mình.”)

“In times of crisis, leadership is not defined by position; it’s defined by action and example.” (“Trong thời kỳ khủng hoảng, lãnh đạo không được xác định bằng vị trí; nó được xác định bằng hành động và ví dụ mẫu.”)

“Leadership is the capacity to translate vision into reality.” (“Lãnh đạo là khả năng biến tầm nhìn thành hiện thực.”)

“Don’t be the smartest person in the room; be the one who listens the most.” (“Đừng là người thông minh nhất trong phòng; hãy là người nghe nhiều nhất.”)

“Your reputation is built on the actions you take when no one is watching.” (“Danh tiếng của bạn được xây dựng trên những hành động bạn thực hiện khi không ai theo dõi.”)

“Leadership is not about titles, positions, or flowcharts. It is about one life influencing another.” (“Lãnh đạo không phải về chức vụ, vị trí, hoặc biểu đồ. Nó liên quan đến cuộc sống của một người ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác.”)

“Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.” (“Thành công không phải là điều cuối cùng, thất bại không phải là dấu hiệu chết người: Đó là sự dũng cảm để tiếp tục mới quan trọng.”)

Xem thêm:  Đạt G là ai? Vướng drama tác động vật lý với người cũ

“Leadership is about taking responsibility, not making excuses.” (“Lãnh đạo liên quan đến việc chịu trách nhiệm, không phải là việc tạo ra biện minh.”)

“A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way.” (“Một người lãnh đạo là người biết con đường, đi theo con đường đó, và chỉ cho người khác con đường đó.”)

“The greatest leaders are those who empower others.” (“Những người lãnh đạo vĩ đại nhất là những người trao quyền cho người khác.”)

“Leadership is not about the next election; it’s about the next generation.” (“Lãnh đạo không phải là về cuộc bầu cử tiếp theo; nó là về thế hệ tiếp theo.”)

“The most valuable thing a leader can have is credibility.” (“Điều quý giá nhất mà một người lãnh đạo có thể có là sự đáng tin cậy.”)

“The secret of success is to do the common things uncommonly well.” (“Bí quyết của thành công là làm những việc thông thường một cách khá lạ.”)

“Leadership is about making others feel they have a stake in the success of the organization.” (“Lãnh đạo liên quan đến việc làm cho người khác cảm thấy họ có liên quan đến sự thành công của tổ chức.”)

“You are never too old to set another goal or to dream a new dream.” (“Bạn không bao giờ quá già để đặt ra một mục tiêu mới hoặc mơ một giấc mơ mới.”)

“Leadership is not about being in control; it’s about creating conditions for success.” (“Lãnh đạo không phải là việc kiểm soát; nó liên quan đến việc tạo điều kiện cho sự thành công.”)

“Great leaders don’t tell you what to do; they show you how it’s done.” (“Những người lãnh đạo xuất sắc không nói cho bạn biết bạn phải làm gì; họ chỉ bạn cách thực hiện.”)

“Your attitude, not your aptitude, will determine your altitude.” (“Thái độ của bạn, chứ không phải tài năng, sẽ xác định độ cao mà bạn đạt được.”)

“Success is not about the destination; it’s about the journey.” (“Thành công không phải về điểm đến; nó về cuộc hành trình.”)

“A leader’s job is not to do the work for others, but to help others figure out how to do it themselves.” (“Công việc của một người lãnh đạo không phải là làm công việc cho người khác, mà là giúp người khác tìm hiểu cách tự làm.”)

“Leadership is the ability to see the possibilities in a situation when others see only the obstacles.” (“Lãnh đạo là khả năng nhìn thấy những khả năng trong một tình huống khi người khác chỉ thấy những trở ngại.”)

“The most successful leaders are those who are constantly learning and adapting.” (“Những người lãnh đạo thành công nhất là những người luôn học hỏi và thích nghi.”)

“To be a good leader, you have to be a good listener.” (“Để trở thành một người lãnh đạo xuất sắc, bạn phải là người lắng nghe tốt.”)

Những câu nói xuất sắc của Colin Powell thể hiện sự thông thái và trí tuệ về cuộc sống và nghệ thuật lãnh đạo. Chúng không chỉ là những lời động viên mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Đồng thời, những câu nói này đề cao tính nhân đạo, sự đoàn kết và giá trị đạo đức, tạo ra hướng dẫn cho cuộc sống ý nghĩa và lãnh đạo hiệu quả.

Colin Powell đã để lại một di sản quan trọng không chỉ trong lãnh đạo mà còn trong cách ta nắm bắt và đối mặt với những cơ hội và thách thức trong cuộc sống. Điều quan trọng nhất, những câu nói này cho chúng ta thấy rằng lãnh đạo không chỉ xuất phát từ vị trí hay quyền lực, mà còn từ tư duy, trách nhiệm và lòng nhân ái. Theo dõi những câu nói hay để có thêm nhiều câu nói hay mới mẻ nhé.

Xem thêm:

Tony Robbins là ai? Những câu nói hay của Tony Robbins

Walt Disney là ai? Những câu nói hay của Walt Disney