Elon Musk là ai? Những câu nói hay của Elon Musk

Elon Musk, một tinh thần sáng tạo, doanh nhân kiệt xuất, và nhà từ thiện người Mỹ gốc Nam Phi, không chỉ nổi tiếng với danh vọng và tài sản vượt trội, mà còn với triết lý cuộc sống sâu sắc và tầm nhìn đột phá. Ông là một nguồn cảm hứng cho hàng triệu người trên khắp thế giới, thể hiện qua những lời nói đầy ý nghĩa và triết lý suy tư táo bạo. Hãy cùng khám phá những trích dẫn tuyệt vời này để hiểu rõ hơn về hành trình đầy thách thức và tầm quan trọng của Elon Musk trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới. Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Elon Musk là ai?

Elon Musk, người mang hai quốc tịch Nam Phi và Canada, là một tượng đài trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, một doanh nhân tài ba và một nhà từ thiện có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Những thành tựu và cống hiến của ông đã làm nên một hành trình đáng ngưỡng mộ.

Sinh ra tại Pretoria, Nam Phi, Elon Musk đã bắt đầu cuộc hành trình của mình với một trái tim tràn đầy nhiệt huyết và sự tò mò về công nghệ. Sau thời gian ngắn tại Đại học Pretoria, ông đã dấn thân vào cuộc phiêu lưu mới tại Canada và sau đó là Hoa Kỳ.

Tại Hoa Kỳ, ông nỗ lực hết mình trong học tập và giành được hai bằng cử nhân, một trong Kinh tế và một trong Vật lý. Tuy nhiên, thứ thúc đẩy ông không phải là kiến thức học thuật, mà là khao khát biến đổi thế giới thông qua công nghệ và đổi mới.

Elon Musk là ai?
Elon Musk là ai?

Elon Musk trở thành một trong những tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp công nghệ với sự sáng lập SpaceX, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ. Ông cũng đứng đầu tập đoàn Tesla, một biểu tượng của xe điện và cách tiếp cận bền vững trong ngành công nghiệp ô tô.

Không chỉ dừng lại ở đó, Elon Musk còn là người sáng lập The Boring Company, Neuralink và đồng sáng lập của OpenAI, đóng góp quan trọng vào các lĩnh vực như hạ tầng đô thị, nghiên cứu não bộ và trí tuệ nhân tạo.

Với tài sản ròng vượt trội, ông đã xác lập danh hiệu người giàu nhất thế giới và trở thành một biểu tượng của sự đổi mới và thách thức truyền thống. Elon Musk không chỉ là một doanh nhân nổi tiếng, mà còn là một nguồn cảm hứng với tầm nhìn và khả năng biến ước mơ thành hiện thực.

Những câu nói hay của Elon Musk

“When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor.” (Khi điều gì đó quan trọng đến vậy, bạn thực hiện nó ngay cả khi khả năng thành công không ủng hộ. – Elon Musk)

“I think it is possible for ordinary people to choose to be extraordinary.” (Tôi nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra, ngay cả với những người thông thường, họ có thể chọn trở nên phi thường. – Elon Musk)

“Persistence is very important. You should not give up unless you are forced to give up.” (Kiên nhẫn rất quan trọng. Bạn không nên từ bỏ trừ khi buộc phải từ bỏ. – Elon Musk)

“Some people don’t like change, but you need to embrace change if the alternative is disaster.” (Một số người không thích sự thay đổi, nhưng bạn cần phải đón nhận sự thay đổi nếu lựa chọn khác là thảm họa. – Elon Musk)

“If you get up in the morning and think the future is going to be better, it is a bright day. Otherwise, it’s not.” (Nếu bạn thức dậy vào buổi sáng và nghĩ rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn, đó là một ngày tươi sáng. Ngược lại, không phải. – Elon Musk)

“I could either watch it happen or be a part of it.” (Tôi có thể xem nó xảy ra hoặc tham gia vào nó. – Elon Musk)

“The first step is to establish that something is possible; then probability will occur.” (Bước đầu tiên là xác định rằng điều gì đó có thể; sau đó, xác suất sẽ xuất hiện. – Elon Musk)

“Failure is an option here. If things are not failing, you are not innovating enough.” (Thất bại là một lựa chọn ở đây. Nếu mọi thứ không gặp khó khăn, bạn chưa đổi mới đủ. – Elon Musk)

“I think it’s very important to have a feedback loop, where you’re constantly thinking about what you’ve done and how you could be doing it better.” (Tôi nghĩ rằng việc có một vòng phản hồi là rất quan trọng, bạn luôn suy nghĩ về những gì bạn đã làm và cách bạn có thể làm tốt hơn. – Elon Musk)

“Great companies are built on great products.” (Các công ty xuất sắc được xây dựng trên những sản phẩm xuất sắc. – Elon Musk)

“I would like to die on Mars. Just not on impact.” (Tôi muốn chết trên Sao Hỏa. Chỉ là không phải do va chạm. – Elon Musk)

“The future of humanity is going to bifurcate in two directions: Either it’s going to become multiplanetary, or it’s going to remain confined to one planet and eventually there’s going to be an extinction event.” (Tương lai của nhân loại sẽ chia làm hai hướng: Hoặc nó sẽ trở thành đa hành tinh, hoặc nó sẽ bị giới hạn trên một hành tinh và cuối cùng sẽ xảy ra một sự kiện tuyệt chủng. – Elon Musk)

“People should pursue what they’re passionate about. That will make them happier than pretty much anything else.” (Mọi người nên theo đuổi những gì họ đam mê. Điều đó sẽ làm họ hạnh phúc hơn hầu hết mọi thứ khác. – Elon Musk)

Những câu nói hay của Elon Musk
Những câu nói hay của Elon Musk

“You shouldn’t do things differently just because they’re different. They need to be… better.” (Bạn không nên làm việc theo cách khác chỉ vì chúng khác biệt. Chúng cần phải… tốt hơn. – Elon Musk)

“I don’t create companies for the sake of creating companies, but to get things done.” (Tôi không thành lập các công ty chỉ để thành lập công ty, mà để hoàn thành nhiệm vụ. – Elon Musk)

“It’s OK to have your eggs in one basket as long as you control what happens to that basket.” (Có thể đặt tất cả quả trứng vào một giỏ miễn là bạn kiểm soát được những gì xảy ra với giỏ đó. – Elon Musk)

Xem thêm:  Selena Gomez là ai? Những câu nói hay của Selena Gomez

“Patience is a virtue, and I’m learning patience. It’s a tough lesson.” (Kiên nhẫn là một đức tính, và tôi đang học cách kiên nhẫn. Đó là một bài học khó khăn. – Elon Musk)

“The key to making things affordable is design and technology improvements, as well as scale.” (Chìa khóa để làm cho mọi thứ trở nên giá cả phải chăng là cải tiến thiết kế và công nghệ, cùng với quy mô. – Elon Musk)

“I think it’s very important to have a feedback loop, where you’re constantly thinking about what you’ve done and how you could be doing it better.” (Tôi nghĩ rằng việc có một vòng phản hồi là rất quan trọng, bạn luôn suy nghĩ về những gì bạn đã làm và cách bạn có thể làm tốt hơn. – Elon Musk)

“The most powerful thing we can do is understand who we are. Once we truly understand ourselves and how we’re wired, we can use that knowledge to make choices that are aligned with our values and lead to a more fulfilling life.” (Điều mạnh mẽ nhất chúng ta có thể làm là hiểu rõ bản thân mình. Khi chúng ta thực sự hiểu về bản thân và cách mà chúng ta hoạt động, chúng ta có thể sử dụng kiến thức đó để đưa ra các quyết định thích hợp với giá trị của chúng ta và dẫn đến cuộc sống trọn vẹn hơn. – Elon Musk)

“If you’re trying to create a company, it’s like baking a cake. You have to have all the ingredients in the right proportion.” (Nếu bạn đang cố gắng xây dựng một công ty, đó giống như việc làm bánh. Bạn phải có tất cả các thành phần đúng tỷ lệ. – Elon Musk)

“I do think it’s possible for ordinary people to choose to be extraordinary.” (Tôi nghĩ rằng có thể cho người thông thường lựa chọn trở nên phi thường. – Elon Musk)

“When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor.” (Khi điều gì đó quan trọng đến vậy, bạn thực hiện nó ngay cả khi khả năng thành công không ủng hộ. – Elon Musk)

“I think it’s possible for ordinary people to choose to be extraordinary.” (Tôi nghĩ rằng có khả năng cho người thông thường lựa chọn trở nên phi thường. – Elon Musk)

“The first step is to establish that something is possible; then probability will occur.” (Bước đầu tiên là xác định rằng điều gì đó có thể; sau đó, xác suất sẽ xuất hiện. – Elon Musk)

“It’s OK to have your eggs in one basket as long as you control what happens to that basket.” (Có thể đặt tất cả quả trứng vào một giỏ miễn là bạn kiểm soát được những gì xảy ra với giỏ đó. – Elon Musk)

“My biggest mistake is probably weighing too much on someone’s talent and not someone’s personality. I think it matters whether someone has a good heart.” (Lỗi lớn nhất của tôi có lẽ là đánh giá quá nhiều vào tài năng của ai đó mà không xem xét đến tính cách của họ. Tôi nghĩ rằng tính cách của ai đó quan trọng. – Elon Musk)

“You want to have a future where you’re expecting things to be better, not one where you’re expecting things to be worse.” (Bạn muốn có một tương lai nơi bạn mong đợi mọi thứ sẽ tốt hơn, không phải một nơi bạn mong đợi mọi thứ sẽ tồi tệ hơn. – Elon Musk)

“Really pay attention to negative feedback and solicit it, particularly from friends. … Hardly anyone does that, and it’s incredibly helpful.” (Thật sự chú ý đến phản hồi tiêu cực và yêu cầu nó, đặc biệt từ bạn bè. … Hiếm ai làm điều đó, và nó rất hữu ích. – Elon Musk)

“It’s important to reason from first principles rather than by analogy. The normal way we conduct our lives is we reason by analogy. [With first principles], you boil things down to the most fundamental truths… and then reason up from there.” (Việc quan trọng là phải suy luận từ nguyên tắc cơ bản thay vì bằng phương pháp phân loại. Cách thường xuyên chúng ta tiến hành cuộc sống của mình là suy luận bằng phân loại. [Với nguyên tắc cơ bản], bạn cô đọng mọi thứ xuống thành những sự thật cơ bản nhất… và sau đó suy luận từ đó lên. – Elon Musk)

“If you get up in the morning and think the future is going to be better, it is a bright day. Otherwise, it’s not.” (Nếu bạn thức dậy vào buổi sáng và nghĩ rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn, đó là một ngày tươi sáng. Ngược lại, không phải vậy. – Elon Musk)

“Don’t confuse education with schooling. I didn’t go to Harvard, but people who work for me did.” (Đừng lẫn lộn giữa giáo dục và việc đi học. Tôi không học tại Harvard, nhưng những người làm việc cho tôi đã từng. – Elon Musk)

“The first step is to establish that something is possible; then probability will occur.” (Bước đầu tiên là xác định rằng điều gì đó có thể; sau đó, xác suất sẽ xuất hiện. – Elon Musk)

“It is possible for ordinary people to choose to be extraordinary.” (Có khả năng cho người thông thường lựa chọn trở nên phi thường. – Elon Musk)

“I think it’s very important to have a feedback loop, where you’re constantly thinking about what you’ve done and how you could be doing it better.” (Tôi nghĩ rằng việc có một vòng phản hồi là rất quan trọng, bạn luôn suy nghĩ về những gì bạn đã làm và cách bạn có thể làm tốt hơn. – Elon Musk)

“Failure is an option here. If things are not failing, you are not innovating enough.” (Thất bại là một lựa chọn ở đây. Nếu mọi thứ không gặp trục trặc, bạn chưa đủ sáng tạo. – Elon Musk)

“Life is too short for long-term grudges.” (Cuộc đời quá ngắn để giữ mối oán thù dài hạn. – Elon Musk)

“I think that’s the single best piece of advice: constantly think about how you could be doing things better and questioning yourself.” (Tôi nghĩ đó là lời khuyên tốt nhất: luôn suy nghĩ về cách bạn có thể làm việc tốt hơn và tự đặt ra câu hỏi cho chính mình. – Elon Musk)

“If you want to grow a giant redwood, you need to make sure the seeds are ok, nurture the sapling, and work out what might potentially stop it from growing all the way along. Anything that breaks it at any point stops that growth.” (Nếu bạn muốn trồng một cây thụ đỏ khổng lồ, bạn cần phải đảm bảo hạt giống ổn, chăm sóc cây non, và tìm hiểu những thứ có thể ngăn nó phát triển trọn vẹn. Bất cứ điều gì gây hỏng nó ở bất kỳ điểm nào đó đều làm ngừng sự phát triển đó. – Elon Musk)

Xem thêm:  Warren Buffett là ai? Những câu nói hay của Warren Buffett

“I would like to die on Mars. Just not on impact.” (Tôi muốn chết trên sao Hỏa. Chỉ là không muốn chết khi va chạm. – Elon Musk)

“There’s a tremendous bias against taking risks. Everyone is trying to optimize their ass-covering.” (Có một đạo đức lớn đối với việc tiến hành rủi ro. Mọi người đang cố gắng tối ưu hóa cách bảo vệ hậu quả của họ. – Elon Musk)

“I would like to be remembered as someone who is helpful and makes a difference in the world, and someone who maximizes their positive effect on the world.” (Tôi muốn được ghi nhớ là một người luôn hữu ích và tạo ra sự khác biệt trong thế giới, và người luôn tối ưu hóa tác động tích cực của họ đối với thế giới. – Elon Musk)

“Persistence is very important. You should not give up unless you are forced to give up.” (Sự kiên nhẫn rất quan trọng. Bạn không nên bỏ cuộc trừ khi bị buộc phải từ bỏ. – Elon Musk)

“If something is important enough to you, you should try. Even if you – the probable outcome is failure.” (Nếu điều gì đó quan trọng đối với bạn, bạn nên thử. Ngay cả khi – kết quả có thể là thất bại. – Elon Musk)

“I think we have a duty to maintain the light of consciousness to make sure it continues into the future.” (Tôi nghĩ chúng ta có trách nhiệm duy trì ánh sáng của ý thức để đảm bảo rằng nó tiếp tục vào tương lai. – Elon Musk)

“The odds of me coming into the rocket business, not knowing anything about rockets, not having ever built anything, I mean, I would have to be insane if I thought the odds were in my favor.” (Khả năng của tôi vào lĩnh vực tên lửa, không biết gì về tên lửa, chưa từng xây dựng bất kỳ thứ gì, nghĩa là tôi phải điên rồ nếu tôi nghĩ rằng khả năng thành công ủng hộ tôi. – Elon Musk)

“Great companies are built on great products.” (Các công ty xuất sắc được xây dựng trên những sản phẩm xuất sắc. – Elon Musk)

“The path to the CEO’s office should not be through the CFO’s office, and it should not be through the marketing department. It needs to be through engineering and design.” (Con đường đến vị trí CEO không nên qua văn phòng của CFO và không nên qua bộ phận tiếp thị. Nó cần phải thông qua bộ phận kỹ thuật và thiết kế. – Elon Musk)

“I’m not trying to be anyone’s savior. I’m just trying to think about the future and not be sad.” (Tôi không cố gắng làm cứu tinh cho bất kỳ ai. Tôi chỉ cố gắng suy nghĩ về tương lai và không buồn. – Elon Musk)

“I think it’s possible for ordinary people to choose to be extraordinary.” (Tôi nghĩ rằng có khả năng cho người thông thường lựa chọn trở nên phi thường. – Elon Musk)

“When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor.” (Khi điều gì đó quan trọng đến mức đủ, bạn sẽ thực hiện nó ngay cả khi khả năng thành công không ủng hộ bạn. – Elon Musk)

“You want to be extra rigorous about making the best possible thing you can. Find everything that’s wrong with it and fix it. Seek negative feedback, particularly from friends.” (Bạn muốn cực kỳ nghiêm khắc trong việc tạo ra điều tốt nhất có thể. Tìm tất cả điểm yếu của nó và sửa chúng. Tìm kiếm phản hồi tiêu cực, đặc biệt từ bạn bè. – Elon Musk)

“People should pursue what they’re passionate about. That will make them happier than pretty much anything else.” (Mọi người nên theo đuổi những gì họ đam mê. Điều đó sẽ làm họ hạnh phúc hơn gần như bất kỳ điều gì khác. – Elon Musk)

“The future of humanity is going to bifurcate in two directions: Either it’s going to become multiplanetary, or it’s going to remain confined to one planet and eventually there’s going to be an extinction event.” (Tương lai của nhân loại sẽ chia thành hai hướng: Hoặc nó sẽ trở thành đa hành tinh, hoặc nó sẽ tiếp tục bị giam cầm trong một hành tinh và cuối cùng sẽ xảy ra một sự kiện tuyệt chủng. – Elon Musk)

“You shouldn’t do things differently just because they’re different. They need to be… better.” (Bạn không nên làm điều gì đó khác biệt chỉ vì nó khác biệt. Nó cần phải… tốt hơn. – Elon Musk)

“I always have optimism, but I’m realistic. It was not with the expectation of great success that I started Tesla or SpaceX… It’s just that I thought they were important enough to do anyway.” (Tôi luôn luôn lạc quan, nhưng tôi thực tế. Tôi không khởi đầu Tesla hay SpaceX với kỳ vọng vào thành công lớn… Chỉ đơn giản là tôi nghĩ rằng chúng quan trọng đến mức đủ để thực hiện dù sao. – Elon Musk)

“The longer you wait to fire someone, the longer it has been since you should have fired them.” (Càng lâu bạn chờ đợi để sa thải ai đó, thời gian kể từ khi bạn nên sa thải họ càng trôi qua. – Elon Musk)

“You get paid in direct proportion to the difficulty of the problems you solve.” (Bạn được trả tiền theo tỷ lệ thuận với độ khó của các vấn đề bạn giải quyết. – Elon Musk)

“Really, the only thing that makes sense is to strive for greater collective enlightenment.” (Thực sự, điều duy nhất có ý nghĩa là cố gắng đạt được sự thức tỉnh tập thể cao hơn. – Elon Musk)

“I don’t spend my time pontificating about high-concept things; I spend my time solving engineering and manufacturing problems.” (Tôi không dành thời gian để phân tích về những điều có tính khái niệm cao; tôi dành thời gian để giải quyết các vấn đề kỹ thuật và sản xuất. – Elon Musk)

“People work better when they know what the goal is and why. It is important that people look forward to coming to work in the morning and enjoy working.” (Mọi người làm việc tốt hơn khi họ biết mục tiêu là gì và tại sao. Điều quan trọng là mọi người đều mong đợi mỗi buổi sáng khi đến công việc và thích làm việc. – Elon Musk)

Xem thêm:  Elbert Hubbard là ai? Những câu nói hay của Elbert Hubbard

“I could either watch it happen, or I could be a part of it.” (Tôi có thể xem nó xảy ra, hoặc tôi có thể trở thành một phần của nó. – Elon Musk)

“I think it’s very important to have a feedback loop, where you’re constantly thinking about what you’ve done and how you could be doing it better.” (Tôi nghĩ rằng việc có một vòng phản hồi rất quan trọng, nơi bạn liên tục suy nghĩ về những gì bạn đã làm và cách bạn có thể làm nó tốt hơn. – Elon Musk)

“You want to have a future where you’re expecting things to be better, not one where you’re expecting things to be worse.” (Bạn muốn có một tương lai mà bạn kỳ vọng mọi thứ sẽ tốt hơn, không phải một nơi mà bạn kỳ vọng mọi thứ sẽ tồi tệ hơn. – Elon Musk)

“If you’re co-founder or CEO, you have to do all kinds of tasks you might not want to do… If you don’t do your chores, the company won’t succeed… No task is too menial.” (Nếu bạn là người đồng sáng lập hoặc CEO, bạn phải thực hiện tất cả các nhiệm vụ mà bạn có thể không muốn làm… Nếu bạn không làm việc của mình, công ty sẽ không thành công… Không có công việc nào là quá tầm thường. – Elon Musk)

“My biggest mistake is probably weighing too much on someone’s talent and not someone’s personality. I think it matters whether someone has a good heart.” (Lỗi lớn nhất của tôi có lẽ là đặt quá nhiều trọng tâm vào tài năng của ai đó mà không phải vào tính cách của họ. Tôi nghĩ điều quan trọng là liệu ai đó có tấm lòng tốt hay không. – Elon Musk)

“I think that’s the single best piece of advice: constantly think about how you could be doing things better and questioning yourself.” (Tôi nghĩ đó là lời khuyên tốt nhất: luôn suy nghĩ về cách bạn có thể làm việc tốt hơn và tự đặt ra câu hỏi cho chính mình. – Elon Musk)

“I always invest my own money in the companies that I create. I don’t believe in the whole thing of just using other people’s money. I don’t think that’s right. I’m not going to ask other people to invest in something if I’m not prepared to do so myself.” (Tôi luôn đầu tư tiền của riêng tôi vào các công ty mà tôi sáng lập. Tôi không tin vào việc chỉ sử dụng tiền của người khác. Tôi không nghĩ rằng đó là điều đúng đắn. Tôi sẽ không yêu cầu người khác đầu tư vào điều gì đó nếu tôi không sẵn sàng làm vậy bản thân. – Elon Musk)

“I think that’s the single best piece of advice: constantly think about how you could be doing things better and questioning yourself.” (Tôi nghĩ đó là lời khuyên tốt nhất: luôn suy nghĩ về cách bạn có thể làm việc tốt hơn và tự đặt ra câu hỏi cho chính mình. – Elon Musk)

“If humanity doesn’t land on Mars in my lifetime, I would be very disappointed.” (Nếu nhân loại không đặt chân lên sao Hỏa trong cuộc đời tôi, tôi sẽ rất thất vọng. – Elon Musk)

“I’d like to die on Mars, just not on impact.” (Tôi muốn chết trên sao Hỏa, chỉ là không phải do va chạm. – Elon Musk)

“If something is important enough, even if the odds are against you, you should still do it.” (Nếu điều gì đó đủ quan trọng, thậm chí nếu cơ hội không ủng hộ bạn, bạn vẫn nên thực hiện nó. – Elon Musk)

“I think it is possible for ordinary people to choose to be extraordinary.” (Tôi nghĩ rằng người thường có thể chọn trở thành phi thường. – Elon Musk)

“You have to be pretty driven to make it happen. Otherwise, you will just make yourself miserable.” (Bạn phải rất quyết tâm để biến điều đó thành hiện thực. Nếu không, bạn chỉ làm cho bản thân mình khổ sở. – Elon Musk)

“I’m interested in things that change the world or that affect the future and wondrous, new technology where you see it, and you’re like, ‘Wow, how did that even happen? How is that possible?'” (Tôi quan tâm đến những điều làm thay đổi thế giới hoặc ảnh hưởng đến tương lai và công nghệ mới kỳ diệu, khi bạn nhìn thấy nó và bạn nói, ‘Wow, làm thế nào điều đó xảy ra? Điều đó làm thế nào có thể?’ – Elon Musk)

“The first step is to establish that something is possible; then, probability will occur.” (Bước đầu tiên là xác định rằng điều gì đó có thể xảy ra; sau đó, khả năng sẽ xuất hiện. – Elon Musk)

“When Henry Ford made cheap, reliable cars, people said, ‘Nah, what’s wrong with a horse?’ That was a huge bet he made, and it worked.” (Khi Henry Ford sản xuất ra những chiếc xe giá rẻ, đáng tin cậy, người ta nói, ‘Không, sao lại không dùng ngựa?’ Đó là một màn đánh cược lớn mà ông đã thực hiện, và nó đã thành công. – Elon Musk)

“I think it’s very important to have a feedback loop, where you’re constantly thinking about what you’ve done and how you could be doing it better.” (Tôi nghĩ rằng việc có một vòng phản hồi rất quan trọng, nơi bạn liên tục suy nghĩ về những gì bạn đã làm và cách bạn có thể làm nó tốt hơn. – Elon Musk)

“I think that’s the single best piece of advice: constantly think about how you could be doing things better and questioning yourself.” (Tôi nghĩ đó là lời khuyên tốt nhất: luôn suy nghĩ về cách bạn có thể làm việc tốt hơn và tự đặt ra câu hỏi cho chính mình. – Elon Musk)

“It’s OK to have your eggs in one basket as long as you control what happens to that basket.” (Việc đặt trứng vào một rổ là hợp lý miễn là bạn kiểm soát những gì xảy ra với rổ đó. – Elon Musk)

Những câu nói này của Elon Musk không chỉ là lời khuyên về kinh doanh và công nghệ mà còn là những phương trâm sống và triết lý cá nhân, thể hiện tinh thần kiên định và khao khát thay đổi thế giới.

Xem thêm:

Michael Jordan là ai? Những câu nói hay của Michael Jordan