Suze Orman là ai? Những câu nói hay của Suze Orman

Một phụ nữ doanh nhân vô cùng ấn tượng, được gọi là “phù thủy” trong lĩnh vực tài chính ở Mỹ, đã chứng tỏ tầm ảnh hưởng lớn của mình không chỉ trong giới kinh doanh mà còn trên phạm vi toàn cầu. Những lời nói của cô thể hiện sự táo bạo và sự đột phá đặc trưng, là nguồn cảm hứng cho những người tìm kiếm sự thay đổi và đổi mới trong lĩnh vực công nghệ. Hãy cùng nhau khám phá những trích dẫn xuất sắc này để hiểu rõ hơn về hành trình đầy thách thức và tầm quan trọng của nữ doanh nhân này trong ngành công nghiệp đổi mới và công nghệ. Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Suze Orman là ai?

Susan Lynn “Suze” Orman (sinh ngày 5 tháng 6 năm 1951) là một trong những chuyên gia tài chính hàng đầu tại Hoa Kỳ. Năm 1987, cô sáng lập Tập đoàn Tài chính Suze Orman và đã có một sự nghiệp đáng kinh ngạc trong lĩnh vực tài chính cá nhân. Chương trình nổi tiếng của cô, “The Suze Orman Show,” đã được phát sóng trên kênh CNBC từ năm 2002 đến năm 2015.

Suze Orman đã viết mười cuốn sách liên tiếp lọt vào danh sách New York Times về tài chính cá nhân, chứng tỏ sự uy tín và kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực này. Cô đã hai lần được xướng tên trong danh sách Time 100 về những người có ảnh hưởng, và đã giành hai giải Emmy và tám giải Gracie. Suze Orman cũng đã viết, đồng sản xuất và dẫn chương trình cho 9 chương trình đặc biệt trên PBS và thường xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình khác. Cô đã xuất hiện trên chương trình “The Oprah Winfrey Show” khoảng 29 lần và trên chương trình “Larry King Live” hơn 30 lần. Hiện nay, Suze Orman là người dẫn chương trình của “Suze Orman Women & Money Podcast.”

Suze Orman là ai?
Suze Orman là ai?

Cô sinh ra ở phía Nam Chicago vào ngày 5 tháng 6 năm 1951, trong một gia đình người Do Thái gốc Nga và Rumani, với mẹ làm việc làm thư ký cho một ngài rabbis địa phương và bố cô là một người nhập cư từ Kyiv, làm việc trong một nhà máy chế biến gà và quản lý nhà hàng Morry’s Deli ở Hyde Park.

Suze Orman học tại Đại học Illinois tại Urbana-Champaign, nơi cô đạt được bằng cử nhân ngành công tác xã hội vào năm 1976. Vào năm 2009, cô được trao tặng bằng danh dự tiến sĩ về văn học nhân đạo từ Đại học Illinois tại Urbana-Champaign. Trong năm 2010, cô cũng nhận được bằng danh dự tiến sĩ Khoa học Thương mại từ Đại học Bentley.

Những câu nói hay của Suze Orman

“Investing in yourself, whether through education or personal development, is the most valuable investment you can make.” (“Đầu tư vào bản thân, bất kể thông qua việc học hành hay phát triển cá nhân, là khoản đầu tư quý báu nhất bạn có thể thực hiện.”) – Suze Orman

“Financial security is not just about having money; it’s about having peace of mind and a plan for the future.” (“An toàn tài chính không chỉ là về việc có tiền; nó còn liên quan đến sự tâm tư và một kế hoạch cho tương lai.”) – Suze Orman

“Never underestimate the power of compound interest. Start saving and investing early, and watch your wealth grow over time.” (“Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của lãi kép. Hãy bắt đầu tiết kiệm và đầu tư sớm, và theo dõi sự gia tăng của tài sản của bạn theo thời gian.”) – Suze Orman

“Financial freedom is not an event; it’s a journey. Stay committed to your goals, and you’ll reach your destination.” (“Sự tự do tài chính không phải là một sự kiện; đó là một cuộc hành trình. Hãy cam kết với mục tiêu của bạn, và bạn sẽ đạt được điểm đến của mình.”) – Suze Orman

“Don’t let fear hold you back from making smart financial decisions. Knowledge and preparation are your best allies.” (“Đừng để sự sợ hãi ngăn bạn khỏi việc đưa ra các quyết định tài chính thông minh. Kiến thức và sự chuẩn bị là bạn đồng hành tốt nhất của bạn.”) – Suze Orman

“Financial mistakes are part of life, but they’re also opportunities to learn and grow. Don’t be discouraged by setbacks.” (“Sai lầm về tài chính là một phần trong cuộc sống, nhưng chúng cũng là cơ hội để học hỏi và phát triển. Đừng bị đánh bại bởi những thất bại.”) – Suze Orman

“The key to financial success is not about making more money; it’s about managing what you have effectively.” (“Chìa khóa của sự thành công tài chính không phải là việc kiếm thêm nhiều tiền; nó là về việc quản lý tài sản hiệu quả.”) – Suze Orman

“Financial goals should be specific, measurable, and achievable. Break them down into smaller steps to stay motivated.” (“Mục tiêu tài chính nên cụ thể, có thể đo lường và có thể đạt được. Chia nhỏ chúng thành các bước nhỏ để duy trì động lực.”) – Suze Orman

“Teach your children about money from an early age. Financial literacy is one of the greatest gifts you can give them.” (“Dạy cho con cái của bạn về tiền bạc từ khi còn rất nhỏ. Kiến thức tài chính là một trong những món quà tuyệt vời nhất bạn có thể trao họ.”) – Suze Orman

“No one cares about your financial future more than you do. Take control, stay informed, and secure your tomorrow.” (“Không ai quan tâm đến tương lai tài chính của bạn nhiều hơn bạn. Hãy kiểm soát, cập nhật thông tin và bảo vệ ngày mai của bạn.”) – Suze Orman

“It’s not about how much money you make, but how much money you keep, how hard it works for you, and how many generations you keep it for.” (“Không phải về số tiền bạn kiếm được, mà về số tiền bạn giữ lại, cách nó làm việc chăm chỉ cho bạn, và bạn giữ nó trong bao nhiêu thế hệ.”) – Suze Orman

“Your financial journey is like a marathon, not a sprint. Pace yourself, set goals, and celebrate your progress along the way.” (“Hành trình tài chính của bạn giống như một cuộc đua marathon, không phải là một cuộc chạy nước rút. Tự đặt mức độ, đặt ra mục tiêu, và chúc mừng sự tiến bộ của bạn trên đường đi.”) – Suze Orman

“Debt is a heavy burden that can hold you back from your dreams. Prioritize paying it off and freeing yourself from its weight.” (“Nợ nần là một gánh nặng nặng nề có thể cản trở bạn đối với ước mơ của mình. Ưu tiên thanh toán nó và giải phóng bản thân khỏi sự nặng nề của nó.”) – Suze Orman

Xem thêm:  Nguyễn Cao Kỳ Duyên là ai? Vướng Scandal "về cách ứng xử"

“The best time to start taking control of your financial future is now. Don’t wait for the ‘perfect’ moment because it may never come.” (“Thời điểm tốt nhất để bắt đầu kiểm soát tương lai tài chính của bạn là bây giờ. Đừng chờ đợi khoảnh khắc ‘hoàn hảo’ vì nó có thể không bao giờ đến.”) – Suze Orman

“Remember, money is a tool, not a goal. Use it wisely to create the life you desire.” (“Hãy nhớ, tiền bạc là một công cụ, không phải là một mục tiêu. Sử dụng nó một cách khôn ngoan để tạo ra cuộc sống bạn mong muốn.”) – Suze Orman

 Những câu nói hay của Suze Orman
Những câu nói hay của Suze Orman

“Your financial success is not determined by luck, but by the choices you make and the actions you take.” (“Sự thành công tài chính của bạn không được xác định bởi may mắn, mà bởi những lựa chọn bạn đưa ra và những hành động bạn thực hiện.”) – Suze Orman

“Live below your means and invest the difference. Financial security comes from smart choices, not excessive spending.” (“Sống dưới mức thu nhập của bạn và đầu tư khoảng chênh lệch. Sự an toàn tài chính đến từ những lựa chọn thông minh, không phải từ việc tiêu tiền quá đáng.”) – Suze Orman

“Don’t compare your financial journey to others. Focus on your own goals and progress at your own pace.” (“Đừng so sánh hành trình tài chính của bạn với người khác. Tập trung vào mục tiêu của riêng bạn và tiến bộ theo tốc độ của bạn.”) – Suze Orman

“Financial empowerment is about taking control of your money and your life. It’s a path to freedom and peace of mind.” (“Sự mạnh mẽ về tài chính là về việc kiểm soát tiền của bạn và cuộc sống của bạn. Đó là một con đường đến sự tự do và tâm trí bình yên.”) – Suze Orman

“The most important financial advice I can give is this: Never stop learning about money and how it can work for you.” (“Lời khuyên tài chính quan trọng nhất mà tôi có thể đưa ra là: Đừng bao giờ ngừng học về tiền bạc và cách nó có thể làm việc cho bạn.”) – Suze Orman

“People first, then money, then things. Make sure you have your priorities in the right order.” (“Người trước, tiền sau, vật chất sau cùng. Hãy đảm bảo bạn đặt ưu tiên đúng cách.”) – Suze Orman

“The size of your success is measured by the strength of your desire; the size of your dream; and how you handle disappointment along the way.” (“Kích thước của thành công được đo bằng sức mạnh của khao khát; kích thước của ước mơ của bạn; và cách bạn xử lý sự thất vọng trong quá trình.”) – Suze Orman

“True wealth is not about dollars and cents; it’s about the value you bring to the world.” (“Sự giàu có thực sự không phải về đô la và xu; mà về giá trị bạn mang đến cho thế giới.”) – Suze Orman

“The best investment you can make is in yourself. Invest in your education, invest in your health, and invest in your personal growth.” (“Đầu tư tốt nhất bạn có thể là đầu tư vào chính mình. Hãy đầu tư vào giáo dục của bạn, đầu tư vào sức khỏe của bạn, và đầu tư vào sự phát triển cá nhân của bạn.”) – Suze Orman

“Financial freedom is not an end goal; it’s a journey. Enjoy the process of becoming financially empowered.” (“Sự tự do tài chính không phải là một mục tiêu cuối cùng; đó là một hành trình. Hãy thưởng thức quá trình trở nên mạnh mẽ về tài chính.”) – Suze Orman

“Your money should work for you, not the other way around. Make your financial decisions with intention and purpose.” (“Tiền của bạn nên làm việc cho bạn, không phải ngược lại. Hãy đưa ra quyết định tài chính của bạn với ý định và mục đích.”) – Suze Orman

“Don’t be afraid to ask questions about your money. Financial literacy is a powerful tool for taking control of your financial future.” (“Đừng ngần ngại hỏi về tiền của bạn. Kiến thức tài chính là một công cụ mạnh mẽ để kiểm soát tương lai tài chính của bạn.”) – Suze Orman

“Success is not about the destination; it’s about the journey, the lessons learned, and the lives touched along the way.” (“Thành công không phải là về điểm đến; nó là về hành trình, những bài học đã học và cuộc sống đã chạm vào trong quá trình.”) – Suze Orman

“The most important thing you can give your children is not material possessions, but a solid financial education.” (“Điều quan trọng nhất bạn có thể truyền cho con cái không phải là tài sản vật chất, mà là một sự giáo dục tài chính vững vàng.”) – Suze Orman

“Financial security is a state of mind as much as a state of your bank account. Believe in your ability to achieve it.” (“Sự an toàn tài chính là một trạng thái tâm trí cũng như trạng thái tài khoản ngân hàng của bạn. Hãy tin vào khả năng của bạn để đạt được nó.”) – Suze Orman

“Money is not a substitute for tenderness, and power is not a substitute for tenderness. I can tell you, as I’m sitting here dying, when you most need it, neither money nor power will give you the feeling you’re looking for, no matter how much of them you have.” (“Tiền bạc không thay thế được lòng trắc ẩn, và quyền lực cũng không thay thế được lòng trắc ẩn. Tôi có thể nói với bạn, khi bạn cần nó nhất, không có tiền bạc hay quyền lực nào có thể mang lại cảm giác bạn đang tìm kiếm, cho dù bạn có bao nhiêu điều đó.”) – Suze Orman

“The key to making money is to stay invested.” (“Chìa khóa để kiếm tiền là duy trì việc đầu tư.”) – Suze Orman

“A big part of financial freedom is having your heart and mind free from worry about the what-ifs of life.” (“Một phần quan trọng của sự tự do tài chính là để tâm hồn và tâm trí bạn được tự do khỏi lo lắng về những điều ‘nếu như’ trong cuộc sống.”) – Suze Orman

“Wealth is not about having a lot of money; it’s about having a lot of options.” (“Sự giàu có không phải là có nhiều tiền; mà là có nhiều lựa chọn.”) – Suze Orman

“The only way to create a financially secure future is by taking control of your money today.” (“Cách duy nhất để tạo ra một tương lai tài chính an toàn là bằng cách kiểm soát tiền của bạn từ hôm nay.”) – Suze Orman

“You must be prepared for the unexpected. Financial success is all about managing risk.” (“Bạn phải sẵn sàng cho những điều không ngờ. Thành công tài chính liên quan đến việc quản lý rủi ro.”) – Suze Orman

Xem thêm:  Dan Kennedy là ai? Những câu nói hay của Dan Kennedy

“Debt robs you of your freedom.” (“Nợ trói buộc bạn, lấy đi tự do của bạn.”) – Suze Orman

“If you want to feel rich, just count all the things you have that money can’t buy.” (“Nếu bạn muốn cảm thấy giàu, hãy đếm tất cả những điều bạn có mà tiền không thể mua được.”) – Suze Orman

“It’s not about how much money you make, but how much money you keep, how hard it works for you, and how many generations you keep it for.” (“Không phải là về số tiền bạn kiếm được, mà là về số tiền bạn tiết kiệm được, cách nó làm việc với bạn, và bạn đã giữ nó trong bao nhiêu thế hệ.”) – Suze Orman

“The goal of retirement is to live off your assets, not on them.” (“Mục tiêu của nghỉ hưu là sống dựa vào tài sản của bạn, không phải tiêu xài chúng.”) – Suze Orman

“When you own your breath, nobody can steal your peace.” (“Khi bạn kiểm soát hơi thở của mình, không ai có thể lấy đi sự bình yên của bạn.”) – Suze Orman

“People who long to be loved, but lack self-love, use money to fill the empty spaces within themselves.” (“Những người khao khát được yêu thương, nhưng thiếu tình yêu tự thân, dùng tiền để lấp đầy khoảng trống bên trong họ.”) – Suze Orman

“The only way to live your life in a prosperous manner is to have a financial plan.” (“Cách duy nhất để sống cuộc đời của bạn một cách thịnh vượng là phải có một kế hoạch tài chính.”) – Suze Orman

“Action is the key to all success.” (“Hành động là chìa khóa của mọi thành công.”) – Suze Orman

“You need a plan to build a house. To build a life, it is even more important to have a plan or goal.” (“Bạn cần một kế hoạch để xây dựng một căn nhà. Để xây dựng một cuộc đời, việc có kế hoạch hoặc mục tiêu còn quan trọng hơn.”) – Suze Orman

“The best way to make a difference in the world is not to be wealthy, but to be educated.” (“Cách tốt nhất để tạo sự khác biệt trong thế giới không phải là giàu có, mà là có kiến thức.”) – Suze Orman

“You are not what you have done, you are what you have overcome.” (“Bạn không phải là những gì bạn đã làm, bạn là những gì bạn đã vượt qua.”) – Suze Orman

“People who succeed in life manage their money well. The rest are controlled by their money.” (“Những người thành công trong cuộc đời quản lý tài chính của họ tốt. Ngược lại, người khác bị kiểm soát bởi tiền bạc.”) – Suze Orman

“The more you learn, the more you earn.” (“Càng nhiều bạn học, bạn càng kiếm được nhiều.”) – Suze Orman

“Your life should not be just about the money you make; it should be about the difference you make.” (“Cuộc đời của bạn không chỉ nên xoay quanh tiền bạn kiếm được; nó nên xoay quanh sự khác biệt bạn tạo ra.”) – Suze Orman

“People waste so much energy trying to cover up who they are when beneath every attitude is the want to be loved, and beneath every anger is a wound to be healed. When we learn to love and heal ourselves, we will find our real self standing right in front of us.” (“Mọi người lãng phí rất nhiều năng lượng để che đậy bản chất của họ khi bên dưới mọi thái độ là mong muốn được yêu thương, và bên dưới mọi sự tức giận là một vết thương cần được chữa trị. Khi chúng ta học cách yêu thương và chữa trị bản thân, chúng ta sẽ tìm thấy bản thân thực sự đứng trước mắt chúng ta.”) – Suze Orman

“It is in your moments of decision that your destiny is shaped.” (“Đúng trong những khoảnh khắc quyết định của bạn mà định mệnh của bạn được định hình.”) – Suze Orman

“The best investment you can make is in yourself.” (“Đầu tư tốt nhất bạn có thể làm là đầu tư vào bản thân.”) – Suze Orman

“When you have real power, you don’t threaten. People know what your capabilities are, and if you have to remind them every day, you have none.” (“Khi bạn có quyền lực thực sự, bạn không đe dọa. Mọi người biết khả năng của bạn là gì, và nếu bạn phải nhắc họ mỗi ngày, thì bạn không có khả năng.”) – Suze Orman

“The courage to be is the courage to accept oneself, in spite of being unacceptable.” (“Sự dũng cảm để tồn tại chính là sự dũng cảm để chấp nhận bản thân, bất kể bản thân có được chấp nhận hay không.”) – Suze Orman

“True wealth is not about having a lot of money; it’s about having a lot of options.” (“Sự giàu có thực sự không phải là có nhiều tiền; nó liên quan đến việc có nhiều lựa chọn.”) – Suze Orman

“The foundation of financial freedom is financial education.” (“Nền tảng của sự tự do tài chính là giáo dục tài chính.”) – Suze Orman

“Look at what you have, look at what you want, and be grateful for what you have, and start using it to create what you want.” (“Nhìn vào những gì bạn đang có, nhìn vào những gì bạn muốn, và biết ơn những gì bạn đang có, và bắt đầu sử dụng nó để tạo ra những gì bạn muốn.”) – Suze Orman

“People first, then money, then things. Don’t let the things you want make you forget the things you have.” (“Trước hết là con người, sau đó là tiền, sau đó là vật chất. Đừng để những thứ bạn muốn làm bạn quên đi những thứ bạn đang có.”) – Suze Orman

The key to financial freedom and great wealth is a person’s ability or skill to convert earned income into passive income and/or portfolio income.” (“Chìa khóa của sự tự do tài chính và của sự giàu có lớn là khả năng hoặc kỹ năng của một người để chuyển đổi thu nhập đã kiếm được thành thu nhập thụ động và/hoặc thu nhập từ danh mục đầu tư.”) – Suze Orman

“I think a lot of people with high IQs are terrible investors because they’ve got terrible temperaments. You need to keep raw, irrational emotion under control.” (“Tôi nghĩ rất nhiều người có chỉ số IQ cao là những nhà đầu tư kém cỏi vì họ có tâm hồn kém cỏi. Bạn cần phải kiểm soát cảm xúc thô bạo, phi lý.”) – Suze Orman

“People first, then money, then things.” (“Trước hết là con người, sau đó là tiền, sau đó là vật chất.”) – Suze Orman

Xem thêm:  Ngọc Trinh là ai? Những lùm xùm khi mới bước vào nghề

“Owning a home is a keystone of wealth – both financial affluence and emotional security.” (“Sở hữu một ngôi nhà là nền móng của sự giàu có – cả về tài chính và về an ninh tinh thần.”) – Suze Orman

“The goal of a successful money manager should be to increase returns while reducing risk.” (“Mục tiêu của một quản lý tiền bạc thành công nên là tăng lợi nhuận trong khi giảm thiểu rủi ro.”) – Suze Orman

“The only way you will ever permanently take control of your financial life is to dig deep and fix the root problem.” (“Duy nhất cách bạn có thể kiểm soát vĩnh viễn cuộc sống tài chính của mình là đào sâu và sửa chữa vấn đề gốc.”) – Suze Orman

“If you are working just for money, you’ll never make it, but if you love what you’re doing and you always put the customer first, success will be yours.” (“Nếu bạn chỉ làm việc vì tiền, bạn sẽ không thành công bao giờ. Nhưng nếu bạn yêu công việc bạn đang làm và luôn đặt khách hàng lên hàng đầu, sự thành công sẽ thuộc về bạn.”) – Suze Orman

“You are the breadwinner of your own life. Take charge and be in control.” (“Bạn là người kiếm tiền trong cuộc sống của mình. Hãy lên tiếng và tiếp quản.”) – Suze Orman

“It’s impossible to map out a route to your destination if you don’t know where you’re starting from.” (“Không thể xác định được tuyến đường đến điểm đến của bạn nếu bạn không biết bạn đang ở đâu.”) – Suze Orman

“Success is not about how much money you make, it’s about the difference you make in people’s lives.” (“Thành công không phải là về số tiền bạn kiếm được, mà là về sự khác biệt bạn tạo ra trong cuộc sống của người khác.”) – Suze Orman

“You must face the truth, the truth of where you are in your life, and not be afraid to take responsibility for the parts of your life that aren’t working.” (“Bạn phải đối mặt với sự thật, sự thật về nơi bạn đang ở trong cuộc sống của mình, và không sợ đảm nhận trách nhiệm cho những phần của cuộc sống của bạn không hoạt động.”) – Suze Orman

“You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you.” (“Bạn đã có trong mình ngay bây giờ, tất cả những gì bạn cần để đối phó với bất kỳ khó khăn nào mà thế giới có thể đưa ra.”) – Suze Orman

“Do not let your past dictate who you are, but let it be part of who you will become.” (“Đừng để quá khứ quyết định ai bạn là, mà hãy để nó trở thành một phần của người bạn sẽ trở thành.”) – Suze Orman

“People first, then money, then things.” (“Người trước, sau đó mới là tiền, cuối cùng là đồ đạc.”) – Suze Orman

“The only way you will ever permanently take control of your financial life is to dig deep and fix the root problem.” (“Cách duy nhất bạn sẽ có thể kiểm soát vĩnh viễn cuộc sống tài chính của mình là đào sâu và sửa chữa vấn đề gốc.”) – Suze Orman

“Don’t let fear be your financial advisor.” (“Đừng để sợ hãi là người tư vấn tài chính của bạn.”) – Suze Orman

“The key to financial freedom and great wealth is a person’s ability or skill to convert earned income into passive income and/or portfolio income.” (“Chìa khóa của tự do tài chính và sự giàu có lớn là khả năng hoặc kỹ năng của một người để chuyển đổi thu nhập kiếm được thành thu nhập thụ động và/hoặc thu nhập từ danh mục đầu tư.”) – Suze Orman

“True wealth is not about having a lot of money; it’s about having a lot of options.” (“Sự giàu có thực sự không phải là về việc có nhiều tiền; nó liên quan đến việc có nhiều lựa chọn.”) – Suze Orman

“It’s not about how much money you make, but how much money you keep, how hard it works for you, and how many generations you keep it for.” (“Không phải về số tiền bạn kiếm được, mà là về số tiền bạn tiết kiệm được, số tiền làm việc chăm chỉ cho bạn, và số thế hệ bạn tiếp tục giữ nó.”) – Suze Orman

“A big part of financial freedom is having your heart and mind free from worry about the what-ifs of life.” (“Một phần lớn của tự do tài chính là khi trái tim và tâm trí bạn không lo lắng về những điều ‘nếu như’ trong cuộc sống.”) – Suze Orman

“When you are in debt, you are a slave. When you have financial education, you are free.” (“Khi bạn nợ nần, bạn là một người nô lệ. Khi bạn có kiến thức về tài chính, bạn tự do.”) – Suze Orman

“The key to financial freedom and great wealth is a person’s ability or skill to convert earned income into passive income and/or portfolio income.” (“Chìa khóa của tự do tài chính và sự giàu có lớn là khả năng hoặc kỹ năng của một người để chuyển đổi thu nhập kiếm được thành thu nhập thụ động và/hoặc thu nhập từ danh mục đầu tư.”) – Suze Orman

“True wealth is not about having a lot of money; it’s about having a lot of options.” (“Sự giàu có thực sự không phải là về việc có nhiều tiền; nó liên quan đến việc có nhiều lựa chọn.”) – Suze Orman

“It’s not about how much money you make, but how much money you keep, how hard it works for you, and how many generations you keep it for.” (“Không phải về số tiền bạn kiếm được, mà là về số tiền bạn tiết kiệm được, số tiền làm việc chăm chỉ cho bạn, và số thế hệ bạn tiếp tục giữ nó.”) – Suze Orman

“A big part of financial freedom is having your heart and mind free from worry about the what-ifs of life.” (“Một phần lớn của tự do tài chính là khi trái tim và tâm trí bạn không lo lắng về những điều ‘nếu như’ trong cuộc sống.”) – Suze Orman

“When you are in debt, you are a slave. When you have financial education, you are free.” (“Khi bạn nợ nần, bạn là một người nô lệ. Khi bạn có kiến thức về tài chính, bạn tự do.”) – Suze Orman

Những câu nói của Suze Orman giúp lan tỏa thông điệp về tài chính cá nhân là một phần quan trọng của cuộc sống và rằng việc quản lý tài chính thông minh có thể tạo ra cuộc sống an lành và đáng sống.

Xem thêm:

Elon Musk là ai? Những câu nói hay của Elon Musk

Michael Jordan là ai? Những câu nói hay của Michael Jordan