Dan Kennedy là ai? Những câu nói hay của Dan Kennedy

Dan Kennedy là ai? Những câu nói hay của Dan Kennedy

Dan Kennedy không phải là một chuyên gia tiếp thị bình thường, ông chính là một bậc thầy tiếp thị đương đại, một cố vấn chiến lược hàng đầu, và một nhà huấn luyện kinh doanh tài ba tại Hoa Kỳ. Không chỉ là một doanh nhân thành đạt với tài sản đếm đầu tỷ đô, ông còn là người đánh dấu những đột phá sáng tạo trong thế giới tiếp thị và kinh doanh.Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Dan Kennedy là ai?

Dan S. Kennedy, tên đầy đủ là Dan S. Kennedy, đã chào đời vào ngày 22 tháng 12 năm 1954, tại Cleveland, Ohio, Hoa Kỳ. Ông là một tác giả nổi tiếng với bộ 7 quyển sách NO B.S. mà mỗi tác phẩm đều gây tiếng vang lớn trong lĩnh vực kinh doanh và tiếp thị.

Không chỉ là một tác giả xuất sắc, Dan Kennedy còn là một cố vấn chiến lược hàng đầu, một chuyên gia tư vấn và huấn luyện viên kinh doanh đáng tin cậy tại nước Mỹ. Tầm ảnh hưởng của ông lan rộng, giúp hàng triệu chủ doanh nghiệp từ mọi quy mô tăng cường và phát triển kinh doanh của họ.

Dan Kennedy là ai?
Dan Kennedy là ai?

Dan Kennedy cũng nổi tiếng với khả năng copywriting xuất sắc. Những lá thư bán hàng do ông tạo ra không chỉ đầy quyền lực mà còn thúc đẩy doanh số bán hàng tăng mạnh. Những lá thư này không hề rẻ, với giá từ 50.000 đến 2 triệu USD.

Ngoài ra, Dan còn có sở thích đua xe chuyên nghiệp và thường xuyên tham gia các sự kiện đua xe hàng năm. Hiện ông sống cùng với vợ Carla tại Ohio và phía bắc Virginia, bên cạnh người bạn đồng hành đáng giá của ông – con chó triệu đô.

Với sự tận tâm và kiến thức phong phú, Dan S. Kennedy đã giúp hàng ngàn doanh nghiệp trên khắp cả nước, từ những doanh nghiệp địa phương và khởi nghiệp cho đến các tập đoàn có quy mô lớn, đứng đầu trên thị trường và đạt được thành công đáng kinh ngạc.

Những câu nói hay của Dan Kennedy

“Take control of your time because it’s your most valuable resource.” (“Hãy kiểm soát thời gian của bạn bởi vì đó là tài nguyên quý giá nhất của bạn.”)

“The more you learn, the more you earn.” (“Càng nhiều kiến thức bạn học, bạn sẽ càng kiếm được nhiều hơn.”)

“Don’t chase money; chase excellence, and money will follow.” (“Đừng đuổi theo tiền; đuổi theo sự xuất sắc, tiền sẽ tự đến.”)

“Success is not for the lazy; it’s for those willing to put in the effort.” (“Thành công không dành cho những người lười biếng; nó dành cho những người sẵn lòng nỗ lực.”)

“The secret to success is to solve other people’s problems.” (“Bí quyết thành công là giải quyết vấn đề của người khác.”)

“Don’t be afraid to fail; be afraid of not trying.” (“Đừng sợ thất bại; sợ rằng bạn không dám thử.”)

“Your network is your net worth.” (“Mạng lưới quan hệ của bạn là giá trị thực sự của bạn.”)

“Don’t compare your chapter 1 to someone else’s chapter 20.” (“Đừng so sánh chương 1 của bạn với chương 20 của người khác.”)

“The most successful people in the world are the ones who make mistakes and learn from them.” (“Những người thành công nhất trên thế giới là những người mắc lỗi và học từ chúng.”)

“Your attitude determines your altitude.” (“Thái độ của bạn quyết định độ cao của bạn.”)

“Stop waiting for the ‘right time’; start now, and make it right.” (“Đừng chờ đợi ‘thời gian thích hợp’; bắt đầu ngay bây giờ và làm cho nó thích hợp.”)

“Success is not about the destination; it’s about the journey.” (“Thành công không phải là về điểm đến; nó là về cuộc hành trình.”)

“Never underestimate the power of persistence.” (“Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của sự kiên trì.”)

“Life is short; make it sweet.” (“Cuộc đời ngắn ngủi; hãy làm cho nó ngọt ngào.”)

“The only thing standing between you and your goal is the story you keep telling yourself about why you can’t achieve it.” (“Điều duy nhất đứng giữa bạn và mục tiêu của bạn là câu chuyện bạn luôn kể về tại sao bạn không thể đạt được nó.”)

“Embrace failure as a stepping stone to success.” (“Hãy chấp nhận thất bại như một bước đệm đến thành công.”)

“Your reputation is your most valuable asset; guard it with your life.” (“Danh tiếng của bạn là tài sản quý giá nhất; hãy bảo vệ nó như tính mạng của bạn.”)

“The key to influence is to understand what motivates people.” (“Chìa khóa để ảnh hưởng là hiểu được điều gì thúc đẩy con người.”)

“Success is not final, and failure is not fatal; it’s the courage to continue that counts.” (“Thành công không phải là điều cuối cùng, và thất bại không chết chóc; điều quan trọng là dũng cảm để tiếp tục.”)

“In business, you don’t get what you deserve; you get what you negotiate.” (“Trong kinh doanh, bạn không nhận được những gì bạn xứng đáng; bạn nhận được những gì bạn đàm phán.”)

“Every problem is an opportunity in disguise.” (“Mọi vấn đề đều là cơ hội ẩn trong bộ mặt khác.”)

“Work on your business, not just in your business.” (“Làm việc cho doanh nghiệp của bạn, không chỉ trong doanh nghiệp của bạn.”)

“The best marketing doesn’t feel like marketing.” (“Tiếp thị tốt nhất không cảm giác như tiếp thị.”)

“The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence itself but to act with yesterday’s logic.” (“Nguy cơ lớn nhất trong thời kỳ biến động không phải là biến động mà là hành động dựa trên logic của ngày hôm qua.”)

“Invest in yourself; it’s the best investment you’ll ever make.” (“Đầu tư vào bản thân; đó là khoản đầu tư tốt nhất bạn từng thực hiện.”)

“If you want to be successful, find someone who has achieved the results you want and copy what they do.” (“Nếu bạn muốn thành công, hãy tìm người đã đạt được kết quả bạn muốn và bắt chước những gì họ làm.”)

Những câu nói hay của Dan Kennedy
Những câu nói hay của Dan Kennedy

“Opportunities are like sunrises; if you wait too long, you’ll miss them.” (“Cơ hội giống như bình minh; nếu bạn chờ quá lâu, bạn sẽ bỏ lỡ chúng.”)

“Success is not about luck; it’s about consistency, hard work, and learning from failure.” (“Thành công không phải là may mắn; nó liên quan đến sự đều đặn, làm việc chăm chỉ và học từ thất bại.”)

“What gets measured gets improved.” (“Những gì được đo lường sẽ được cải thiện.”)

“To earn more, learn more.” (“Để kiếm nhiều hơn, học nhiều hơn.”)

“Your value is determined by your ability to solve problems.” (“Giá trị của bạn được xác định bởi khả năng giải quyết vấn đề.”)

“Never stop testing, and your advertising will never stop improving.” (“Đừng bao giờ dừng kiểm tra, và quảng cáo của bạn sẽ không bao giờ ngừng cải thiện.”)

“The success of your marketing doesn’t depend on the medium; it depends on the message.” (“Sự thành công của tiếp thị của bạn không phụ thuộc vào phương tiện; nó phụ thuộc vào thông điệp.”)

“You can’t bore people into buying your product; you can only interest them in buying it.” (“Bạn không thể làm cho người ta chán chường rồi mua sản phẩm của bạn; bạn chỉ có thể làm cho họ quan tâm đến việc mua nó.”)

“The most valuable asset you have in your business is your customer list.” (“Tài sản quý giá nhất bạn có trong doanh nghiệp của bạn là danh sách khách hàng.”)

“Don’t just create customers; create fans and advocates.” (“Đừng chỉ tạo ra khách hàng; hãy tạo ra người hâm mộ và ủng hộ.”)

“The magic happens outside your comfort zone.” (“Ma thuật xảy ra bên ngoài khu vực thoải mái của bạn.”)

“Don’t be the best-kept secret in town. Make some noise!” (“Đừng để mình là bí mật tốt nhất trong thành phố. Hãy tạo ra tiếng ồn!”)

“The difference between ordinary and extraordinary is that little extra.” (“Sự khác biệt giữa bình thường và phi thường là sự thêm vào đó chút ít.”)

“Success doesn’t come from what you do occasionally; it comes from what you do consistently.” (“Thành công không đến từ những gì bạn làm đôi khi; nó đến từ những gì bạn làm đều đặn.”)

“Money is attracted to speed.” (“Tiền được hấp dẫn bởi tốc độ.”)

“Your business will never outgrow your personal development.” (“Doanh nghiệp của bạn sẽ không bao giờ vượt qua sự phát triển cá nhân của bạn.”)

“You don’t have to be better, only different.” (“Bạn không cần phải tốt hơn, chỉ cần khác biệt.”)

“Don’t sell the drill; sell the hole it makes.” (“Đừng bán cái máy khoan; hãy bán lỗ nó làm ra.”)

“You’re in the business of marketing first; your product or service comes second.” (“Bạn đang trong lĩnh vực tiếp thị đầu tiên; sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn đến sau.”)

“Success requires celebration. Don’t forget to reward yourself.” (“Thành công đòi hỏi sự kỷ niệm. Đừng quên thưởng cho bản thân bạn.”)

“The goal of marketing is to make selling superfluous.” (“Mục tiêu của tiếp thị là làm cho việc bán hàng trở nên dư thừa.”)

“Money only amplifies what you already are.” (“Tiền chỉ tăng cường điều bạn đã có.”)

“Success is the gradual realization of a worthy goal or ideal.” (“Thành công là sự nhận biết từ từ của một mục tiêu hoặc lý tưởng đáng kính.”)

“There are no failures, only outcomes. Learn from them.” (“Không có sự thất bại, chỉ có kết quả. Học từ chúng.”)

“Marketing is storytelling, and your customers should be the hero of the story.” (“Tiếp thị là việc kể chuyện, và khách hàng của bạn nên là nhân vật anh hùng của câu chuyện.”)

“You don’t rise to the level of your goals; you fall to the level of your systems.” (“Bạn không thăng tiến lên mức mục tiêu của bạn; bạn sa xuống mức hệ thống của bạn.”)

“Never confuse education with schooling. Education comes from within; you get it by struggle and effort and thought.” (“Đừng bao giờ nhầm lẫn giữa việc học và trường học. Sự học tập đến từ bên trong; bạn đạt được nó thông qua sự vất vả và cố gắng và tư duy.”)

“The greatest competitive advantage in business is doing the right things at the right time.” (“Ưu thế cạnh tranh lớn nhất trong kinh doanh là làm đúng những việc cần làm vào đúng thời điểm.”)

“Consistency is the key to success in marketing.” (“Kiên định là chìa khóa cho thành công trong tiếp thị.”)

“Success is simple, but not easy.” (“Thành công đơn giản, nhưng không dễ dàng.”)

“The best results come from having the best strategies.” (“Kết quả tốt nhất đến từ việc có các chiến lược tốt nhất.”)

“To succeed, you must establish unique selling propositions.” (“Để thành công, bạn phải thiết lập những đặc điểm bán hàng độc đáo.”)

“Customers buy for their reasons, not yours.” (“Khách hàng mua hàng vì lý do của họ, không phải của bạn.”)

“Never forget that your business is not about you; it’s about your customers.” (“Đừng bao giờ quên rằng doanh nghiệp của bạn không phải về bạn; nó về khách hàng của bạn.”)

“Information is power only when it’s acted upon.” (“Thông tin có sức mạnh chỉ khi nó được hành động theo.”)

“You can’t shrink your way to greatness.” (“Bạn không thể thu nhỏ con đường đến vĩ đại.”)

“Marketing is no longer about the stuff that you make, but about the stories you tell.” (“Tiếp thị không còn chỉ về sản phẩm bạn tạo ra, mà còn về câu chuyện bạn kể.”)

“In business, the key is to keep moving forward and never look back.” (“Trong kinh doanh, chìa khóa là tiến lên phía trước và không bao giờ nhìn lại.”)

“Your business doesn’t have to appeal to everyone; it just has to strongly appeal to a select few.” (“Doanh nghiệp của bạn không cần phải thu hút mọi người; nó chỉ cần thu hút mạnh mẽ một số ít người lựa chọn.”)

“The quality of your life is determined by the quality of your communication.” (“Chất lượng cuộc sống của bạn được xác định bởi chất lượng giao tiếp của bạn.”)

“People do business with those they know, like, and trust.” (“Mọi người kinh doanh với những người họ biết, thích và tin tưởng.”)

“The most dangerous number in business is one.” (“Số nguy hiểm nhất trong kinh doanh là một.”)

“You don’t have to be a genius; you just have to be yourself.” (“Bạn không cần phải thiên tài; bạn chỉ cần là chính bạn.”)

“Change is the only constant in business. Embrace it.” (“Thay đổi là điều duy nhất ổn định trong kinh doanh. Hãy chấp nhận nó.”)

“Don’t confuse ego with results.” (“Đừng nhầm lẫn tự trọng với kết quả.”)

“The aim of marketing is to know and understand the customer so well the product or service fits them and sells itself.” (“Mục tiêu của tiếp thị là biết và hiểu rõ khách hàng đến mức sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với họ và bán hàng tự nó diễn ra.”)

“Money is attracted to speed and certainty.” (“Tiền luôn bám vào tốc độ và sự chắc chắn.”)

“In business, if you realize you’ve made a bad decision, the most important act is to act quickly to limit the damage.” (“Trong kinh doanh, nếu bạn nhận ra mình đã đưa ra quyết định sai lầm, hành động quan trọng nhất là phải hành động nhanh chóng để hạn chế thiệt hại.”)

“Successful marketing is the art of finding, attracting, and keeping the profitable customers.” (“Tiếp thị thành công là nghệ thuật tìm kiếm, thu hút và duy trì những khách hàng có lợi nhuận.”)

“Your responsibility is to get your customer results. Our job is to give you the marketing tools to do that.” (“Trách nhiệm của bạn là đạt được kết quả cho khách hàng của bạn. Công việc của chúng tôi là cung cấp cho bạn các công cụ tiếp thị để thực hiện điều đó.”)

“The worst thing you can do for your business is blend in.” (“Điều tồi tệ nhất bạn có thể làm cho doanh nghiệp của mình là trôi chảy trong đám đông.”)

“Don’t be addicted to the approval and acceptance of others. You are not here on this planet to live up to someone else’s expectations.” (“Đừng nghiện sự chấp nhận và đồng tình của người khác. Bạn không ở đây trên hành tinh này để đáp ứng mong đợi của người khác.”)

“Success is not measured by money, although money is usually a pretty good yardstick.” (“Sự thành công không được đo bằng tiền bạc, mặc dù tiền bạc thường là một công cụ đo lường tốt.”)

“Never lose sight of the fact that all business begins as a sale; someone has to sell something to somebody somewhere.” (“Không bao giờ quên điều rằng tất cả các doanh nghiệp bắt đầu bằng một giao dịch; ai đó phải bán cái gì đó cho ai đó ở đâu đó.”

“The more you know about your customers, the more you can provide to them information that is increasingly useful, relevant, and persuasive.” (“Càng nhiều bạn biết về khách hàng của mình, bạn càng có thể cung cấp thông tin hữu ích, liên quan và thuyết phục hơn cho họ.”)

“You can’t manage what you don’t measure.” (“Bạn không thể quản lý điều gì bạn không đo lường được.”)

“Your business is not different. Your uniqueness is in how you market and sell.” (“Doanh nghiệp của bạn không khác biệt. Sự độc đáo của bạn nằm ở cách bạn tiếp thị và bán hàng.”)

“The most dangerous number in business is one.” (“Số nguy hiểm nhất trong kinh doanh là số một.”)

“People do business with those they know, like, and trust.” (“Mọi người kinh doanh với những người họ biết, thích và tin tưởng.”)

“Efficiency is doing better what is already being done.” (“Hiệu suất là làm tốt hơn điều đã được thực hiện.”)

“If you don’t promote, you won’t get.” (“Nếu bạn không quảng cáo, bạn sẽ không có được.”)

“In sales, it’s not what you say; it’s how they perceive what you say.” (“Trong bán hàng, không phải là bạn nói gì; mà là cách họ cảm nhận những gì bạn nói.”)

“People are silently begging to be led.” (“Mọi người đang im lặng van xin được dẫn dắt.”)

“You’re in the business of selling. Don’t let your marketing become the sales prevention department.” (“Bạn đang trong kinh doanh bán hàng. Đừng để tiếp thị của bạn trở thành phòng ngăn chặn bán hàng.”)

“Never build your business on rented land.” (“Không bao giờ xây dựng doanh nghiệp của bạn trên đất thuê.”)

“Don’t be a secret agent. Let people know who you are and what you do.” (“Đừng là một điệp viên bí mật. Hãy để mọi người biết bạn là ai và bạn làm gì.”)

“The most valuable commodity I know of is information.” (“Tài sản có giá trị nhất mà tôi biết là thông tin.”)

“Quality content means content that is packed with clear utility and is brimming with inspiration, and it has relentless empathy for the audience.” (“Nội dung chất lượng có nghĩa là nội dung đầy đủ tiện ích và tràn đầy cảm hứng, và nó có sự đồng cảm không ngừng với khán giả.”)

“The purpose of a business is to acquire and keep customers.” (“Mục đích của một doanh nghiệp là thu thập và duy trì khách hàng.”)

“In marketing, it’s never about your product. It’s always about your customer.” (“Trong tiếp thị, không bao giờ về sản phẩm của bạn. Luôn luôn về khách hàng của bạn.”)

“You have two options: make progress or make excuses.” (“Bạn có hai lựa chọn: tiến bộ hoặc tìm cách biện minh.”)

“If you don’t value your time, neither will others. Stop giving away your time and talents. Value what you know and start charging for it.” (“Nếu bạn không đánh giá cao thời gian của bạn, người khác cũng sẽ không. Hãy ngừng cho đi thời gian và tài năng của bạn. Hãy đánh giá cái bạn biết và bắt đầu đặt giá cho nó.”)

“Information is power. But shared information is more powerful.” (“Thông tin là quyền lực. Nhưng thông tin được chia sẻ mạnh mẽ hơn.”)

“Never stop testing, and your advertising will never stop improving.” (“Không bao giờ dừng kiểm tra, và quảng cáo của bạn sẽ không bao giờ ngừng cải thiện.”

“Without a deadline, nothing gets done.” (“Không có hạn chót, không có gì được hoàn thành.”)

“Your job is to communicate, not impress.” (“Công việc của bạn là giao tiếp, chứ không phải làm ấn tượng.”)

“Don’t just sell. Solve.” (“Đừng chỉ bán hàng. Hãy giải quyết vấn đề.”)

“You are not in the business of selling products or services. You are in the business of selling experiences and results.” (“Bạn không phải trong lĩnh vực bán sản phẩm hoặc dịch vụ. Bạn trong lĩnh vực bán trải nghiệm và kết quả.”)

“If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.” (“Nếu bạn không thể giải thích một cách đơn giản, bạn chưa hiểu đủ rõ về nó.”)

“Focus on being productive instead of busy.” (“Tập trung vào việc sản xuất thay vì việc bận rộn.”)

“You can have everything you want if you can put your prospects into a buying frenzy.” (“Bạn có thể có mọi thứ bạn muốn nếu bạn có thể khiến khách hàng của bạn trở thành một cuộc sống động để mua hàng.”)

“Information is power, but only if it’s organized and followed through.” (“Thông tin là quyền lực, nhưng chỉ khi nó được tổ chức và thực hiện.”)

“You don’t have to be the best at what you do; you just have to be the best at marketing it.” (“Bạn không cần phải là người giỏi nhất trong lĩnh vực bạn làm; bạn chỉ cần là người giỏi nhất trong việc quảng cáo nó.”)

“Success is not about making money. It’s about making something of yourself.” (“Thành công không chỉ về việc kiếm tiền. Nó về việc tạo dựng cái gì đó cho bản thân bạn.”)

“The most dangerous risk of all: the risk of spending your life not doing what you want on the bet you can buy yourself the freedom to do it later.” (“Rủi ro nguy hiểm nhất trong tất cả: rủi ro dành cả đời của bạn để không làm những gì bạn muốn với hy vọng bạn có thể mua cho mình sự tự do để làm điều đó sau này.”)

“In the world of business, bad news is usually good news – for somebody else.” (“Trong thế giới kinh doanh, tin tức xấu thường là tin tức tốt – đối với người khác.”)

“If you can’t excel with talent, triumph with effort.” (“Nếu bạn không thể xuất sắc bằng tài năng, hãy chiến thắng bằng cố gắng.”)

“The only thing worse than starting something and failing… is not starting something.” (“Chỉ có một điều tồi tệ hơn việc bắt đầu một điều gì đó và thất bại… đó là không bắt đầu điều gì cả.”)

“Don’t expect to be motivated every day to get out there and make things happen. You won’t be. Don’t count on motivation. Count on discipline, perseverance, and determination.” (“Đừng mong rằng mỗi ngày bạn đều có động lực để ra ngoài và làm cho điều gì đó xảy ra. Bạn sẽ không có. Đừng phụ thuộc vào động lực. Hãy phụ thuộc vào kỷ luật, kiên nhẫn và quyết tâm.”)

“Successful people do what unsuccessful people are not willing to do. Don’t wish it were easier; wish you were better.” (“Người thành công làm những điều mà những người không thành công không sẵn lòng làm. Đừng ước mong nó dễ dàng hơn; ước mong bạn giỏi hơn.”)

“People will do anything for those who encourage their dreams, justify their failures, allay their fears, confirm their suspicions, and help them throw rocks at their enemies.” (“Mọi người sẽ làm mọi thứ vì những người khuyến khích ước mơ của họ, biện minh cho thất bại của họ, làm dịu nỗi sợ hãi, xác nhận sự nghi ngờ của họ và giúp họ ném đá vào kẻ thù.”)

“You’ll seldom experience regret for anything that you’ve done. It’s what you haven’t done that will torment you. The message, therefore, is clear. Do it! Develop an appreciation for the present moment. Seize every second of your life and savor it.” (“Bạn hiếm khi cảm thấy hối tiếc về bất cứ điều gì bạn đã làm. Đó là những điều bạn chưa làm sẽ làm bạn thất thần. Vì vậy, thông điệp rõ ràng. Hãy làm điều đó! Hãy trân trọng thời điểm hiện tại. Nắm bắt từng giây của cuộc đời bạn và thưởng thức nó.”)

“If you’re not pissing somebody off, you’re probably not doing anything important.” (“Nếu bạn không làm ai đó tức giận, có lẽ bạn không làm điều gì đó quan trọng.”)

“Profits are better than wages. Wages will make you a living; profits can make you a fortune.” (“Lợi nhuận tốt hơn tiền lương. Tiền lương sẽ giúp bạn kiếm sống; lợi nhuận có thể giúp bạn kiếm được gia sản.”

“Make your business do the heavy lifting for you, not the other way around.” (“Hãy để doanh nghiệp của bạn làm việc chăm chỉ, không phải ngược lại.”)

“Never stop testing, and your advertising will never stop improving.” (“Không bao giờ ngừng thử nghiệm, và quảng cáo của bạn sẽ không bao giờ ngừng cải thiện.”)

“In business, the rearview mirror is always clearer than the windshield.” (“Trong kinh doanh, gương chiếu hậu luôn sáng hơn kính chắn gió.”)

“You don’t have to be better, just different.” (“Bạn không cần phải xuất sắc hơn, chỉ cần khác biệt.”)

“The most dangerous number in business is one.” (“Con số nguy hiểm nhất trong kinh doanh là số một.”)

“People don’t buy products and services. They buy relations, stories, and magic.” (“Người ta không mua sản phẩm và dịch vụ. Họ mua mối quan hệ, câu chuyện và ma thuật.”)

“Success is simple. Do what’s right, the right way, at the right time.” (“Thành công đơn giản. Làm điều đúng, đúng cách, đúng thời điểm.”)

“The more you learn, the more you’ll earn.” (“Càng học nhiều, càng kiếm được nhiều.”)

“To succeed online or offline, you must differentiate or die.” (“Để thành công trực tuyến hoặc ngoại tuyến, bạn phải khác biệt hoặc sẽ thất bại.”)

“The most powerful thing in the world is the clear, concise thought.” (“Thứ mạnh mẽ nhất trên thế giới là suy nghĩ rõ ràng, ngắn gọn.”)

Những câu nói này của Dan Kennedy thể hiện sự sâu sắc trong kinh doanh và truyền đạt thông điệp quan trọng về tầm quan trọng của sự tập trung, hiểu biết về khách hàng, và khả năng tạo kết nối với họ.

Xem thêm:

Suze Orman là ai? Những câu nói hay của Suze Orman

Elon Musk là ai? Những câu nói hay của Elon Musk

Đánh giá bài viết này

Bình luận