Oprah Winfrey là ai? Những câu nói hay của Oprah Winfrey

Oprah Winfrey, biểu tượng truyền thông và nhà từ thiện hàng đầu của Mỹ, được xem như “Nữ hoàng của truyền thông.” Với vị thế là người Mỹ gốc Phi giàu nhất thế kỷ 20 và tỷ phú da đen đầu tiên của Bắc Mỹ, Oprah là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho những ai tìm kiếm sự thay đổi trong cuộc sống.Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Oprah Winfrey là ai?

Oprah Gail Winfrey, một biểu tượng trong lĩnh vực truyền thông và doanh nhân nổi tiếng của Mỹ. Chương trình trò chuyện của bà, The Oprah Winfrey Show, đã ghi dấu ấn với 25 năm phát sóng liên tục từ Chicago. Bà được vinh danh với biệt danh “Nữ hoàng của mọi phương tiện truyền thông” và là tỷ phú da đen đầu tiên của Bắc Mỹ, cũng như một trong những nhà từ thiện da đen vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tại một số thời điểm, bà được xem là người phụ nữ có ảnh hưởng nhất trên thế giới.

Oprah đã trải qua những khó khăn trong cuộc đời, từ nghèo đói ở Mississippi đến việc trở thành mẹ đơn thân ở tuổi thiếu niên và những khó khăn tại Milwaukee. Tuy bị đối diện với nhiều thách thức, từ quấy rối tình dục trong thời thơ ấu đến việc mang thai ở tuổi 14, Oprah không ngừng tiến về phía trước. Bà được gửi đến sống với người đàn ông mà bà gọi là cha mình, Vernon Winfrey, và bắt đầu sự nghiệp với công việc truyền thanh khi còn là học sinh trung học.

Oprah Winfrey là ai?
Oprah Winfrey là ai?

Tại tuổi 19, Oprah trở thành người dẫn chương trình tin tức tại địa phương, và từ đó, sự nghiệp của bà phát triển nhanh chóng. Sự giao tiếp đầy cảm xúc và thấu hiểu của Oprah đã đưa bà vào lĩnh vực chương trình trò chuyện ban ngày, và bà đã đóng góp quan trọng vào thành công của chương trình trò chuyện địa phương ở Chicago.

Ngoài công việc truyền hình, Oprah còn có sự ảnh hưởng trong lĩnh vực chính trị, đặc biệt là trong cuộc đua tổng thống năm 2008, khi bà ủng hộ Barack Obama và mang lại hàng triệu phiếu bầu cho ông. Oprah cũng được vinh danh bằng nhiều giải thưởng trong sự nghiệp của mình, bao gồm cả Giải Oscar bổ sung.

Cuộc hành trình của Oprah Winfrey là một biểu tượng về sự định trí và khả năng vượt qua khó khăn, là một nguồn động viên mạnh mẽ cho những ai đang đấu tranh và tìm kiếm cơ hội trong cuộc sống.

Những câu nói hay của Oprah Winfrey

“I don’t believe in failure. It’s not failure if you enjoyed the process.” (“Tôi không tin vào sự thất bại. Đó không phải là thất bại nếu bạn đã thích quá trình đó.”) – Oprah Winfrey

“You become what you believe, not what you think or what you want.” (“Bạn trở thành người bạn tin vào, không phải là người bạn nghĩ hoặc muốn trở thành.”) – Oprah Winfrey

“Every day brings a chance for you to draw in a breath, kick off your shoes, and dance.” (“Mỗi ngày đều mang lại cơ hội cho bạn để hít thở sâu, cởi giày và nhảy múa.”) – Oprah Winfrey

“The key to realizing a dream is to focus not on success but on significance, and then even the small steps and little victories along your path will take on greater meaning.” (“Chìa khóa để thực hiện một giấc mơ là tập trung không vào sự thành công mà vào ý nghĩa, và sau đó, ngay cả những bước nhỏ và những chiến thắng nhỏ trên con đường của bạn cũng sẽ trở nên có ý nghĩa lớn hơn.”) – Oprah Winfrey

“You don’t have to hold yourself hostage to who you used to be.” (“Bạn không phải giam mình trong quá khứ của bạn.”) – Oprah Winfrey

“Follow your instincts. That’s where true wisdom manifests itself.” (“Hãy theo đuổi bản năng của bạn. Đó là nơi tri thức thực sự thể hiện.”) – Oprah Winfrey

“You are responsible for your life. You can’t keep blaming somebody else for your dysfunction. Life is really about moving on.” (“Bạn chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Bạn không thể tiếp tục đổ lỗi cho người khác về sự bất ổn của mình. Cuộc sống thực sự liên quan đến việc tiến lên.”) – Oprah Winfrey

“The greatest discovery of all time is that a person can change their future by merely changing their attitude.” (“Khám phá vĩ đại nhất trong suốt lịch sử là một người có thể thay đổi tương lai của họ chỉ bằng cách thay đổi thái độ của mình.”) – Oprah Winfrey

“Understand that the right to choose your own path is a sacred privilege. Use it. Dwell in possibility.” (“Hiểu rằng quyền lựa chọn con đường riêng của bạn là một đặc ân thánh thiêng. Hãy sử dụng nó. Sống trong khả năng.”) – Oprah Winfrey

“Turn your wounds into wisdom.” (“Biến những vết thương của bạn thành trí tuệ.”) – Oprah Winfrey

“Do the one thing you think you cannot do. Fail at it. Try again. Do better the second time. The only people who never tumble are those who never mount the high wire.” (“Hãy làm điều mà bạn nghĩ rằng bạn không thể làm. Thất bại ở nó. Thử lại. Làm tốt hơn lần thứ hai. Những người duy nhất không bao giờ ngã là những người không bao giờ chinh phục dây cao.”) – Oprah Winfrey

“The whole point of being alive is to evolve into the complete person you were intended to be.” (“Ý nghĩa của cuộc sống là tiến hóa thành người hoàn thiện mà bạn đã được thiết lập trở thành.”) – Oprah Winfrey

“You can have it all. Just not all at once.” (“Bạn có thể có tất cả. Chỉ không phải cùng một lúc.”) – Oprah Winfrey

“I trust that everything happens for a reason, even when we’re not wise enough to see it.” (“Tôi tin rằng mọi điều xảy ra đều có lý do, ngay cả khi chúng ta không đủ thông thái để nhận biết.”) – Oprah Winfrey

“True forgiveness is when you can say, ‘Thank you for that experience.'” (“Sự tha thứ thực sự là khi bạn có thể nói, ‘Cảm ơn vì trải nghiệm đó.'”) – Oprah Winfrey

“The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams.” (“Cuộc phiêu lưu lớn nhất bạn có thể trải qua là sống cuộc đời của giấc mơ của bạn.”) – Oprah Winfrey

“Challenges are gifts that force us to search for a new center of gravity. Don’t fight them. Just find a new way to stand.” (“Những thách thức là những món quà buộc chúng ta tìm kiếm một trọng tâm mới. Đừng đấu tranh với chúng. Chỉ cần tìm cách mới để đứng.”) – Oprah Winfrey

“If you want to accomplish the goals of your life, you have to begin with the spirit.” (“Nếu bạn muốn đạt được mục tiêu của cuộc đời mình, bạn phải bắt đầu bằng tinh thần.”) – Oprah Winfrey

Những câu nói hay của Oprah Winfrey
Những câu nói hay của Oprah Winfrey

“The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate.” (“Càng nhiều bạn tán dương và kỷ niệm cuộc sống của mình, càng nhiều điều để kỷ niệm trong cuộc sống.”) – Oprah Winfrey

“Breathe. Let go. And remind yourself that this very moment is the only one you know you have for sure.” (“Hít thở. Buông bỏ. Và tự nhắc mình rằng khoảnh khắc này là duy nhất mà bạn biết chắc chắn bạn có.”) – Oprah Winfrey

“The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams.” (“Cuộc phiêu lưu lớn nhất bạn có thể trải qua là sống cuộc đời của giấc mơ của bạn.”) – Oprah Winfrey

“You don’t become what you want, you become what you believe.” (“Bạn không trở thành những gì bạn muốn, bạn trở thành những gì bạn tin.”) – Oprah Winfrey

“I believe that one of life’s greatest risks is never daring to risk.” (“Tôi tin rằng một trong những mối nguy hiểm lớn nhất trong cuộc sống là không dám mạo hiểm.”) – Oprah Winfrey

“You get in life what you have the courage to ask for.” (“Trong cuộc sống, bạn nhận được những gì bạn có dũng khí để xin.”) – Oprah Winfrey

“Think like a queen. A queen is not afraid to fail. Failure is another stepping stone to greatness.” (“Hãy suy nghĩ như một nữ hoàng. Một nữ hoàng không sợ thất bại. Thất bại chỉ là một bước đá khác trên con đường tới vĩ đại.”) – Oprah Winfrey

“You are responsible for the energy that you create for yourself, and you’re responsible for the energy that you bring to others.” (“Bạn chịu trách nhiệm về năng lượng bạn tạo ra cho bản thân, và bạn chịu trách nhiệm về năng lượng bạn mang đến cho người khác.”) – Oprah Winfrey

“Surround yourself with only people who are going to lift you higher.” (“Bao quanh mình bằng những người chỉ sẽ nâng bạn lên cao hơn.”) – Oprah Winfrey

“The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate.” (“Càng nhiều bạn tán dương và kỷ niệm cuộc sống của mình, càng nhiều điều để kỷ niệm trong cuộc sống.”) – Oprah Winfrey

“What I know for sure is that speaking your truth is the most powerful tool we all have.” (“Những gì tôi biết chắc chắn là nói lên sự thật của bạn là công cụ mạnh mẽ nhất chúng ta có.”) – Oprah Winfrey

“The more you allow yourself to just be, the more you’ll be able to grow.” (“Càng nhiều bạn cho phép bản thân mình chỉ là chính bản thân, càng nhiều bạn có thể phát triển.”) – Oprah Winfrey

“Doing the best at this moment puts you in the best place for the next moment.” (“Làm tốt nhất tại thời điểm này đặt bạn ở vị trí tốt nhất cho thời điểm tiếp theo.”) – Oprah Winfrey

“The greatest discovery of all time is that a person can change his future by merely changing his attitude.” (“Khám phá vĩ đại nhất trong suốt lịch sử là một người có thể thay đổi tương lai của mình chỉ bằng cách thay đổi thái độ của mình.”) – Oprah Winfrey

“Challenges are gifts that force us to search for a new center of gravity. Don’t fight them. Just find a new way to stand.” (“Thách thức là những món quà khiến chúng ta phải tìm kiếm một trung tâm trọng lực mới. Đừng chống lại chúng. Chỉ cần tìm cách đứng thẳng một cách mới.”) – Oprah Winfrey

“I trust that everything happens for a reason, even when we’re not wise enough to see it.” (“Tôi tin rằng mọi việc xảy ra đều có lý do, ngay cả khi chúng ta không đủ khôn ngoan để nhận thấy điều đó.”) – Oprah Winfrey

“Passion is energy. Feel the power that comes from focusing on what excites you.” (“Niềm đam mê là năng lượng. Cảm nhận sức mạnh đến từ việc tập trung vào những điều làm bạn phấn khích.”) – Oprah Winfrey

“True forgiveness is when you can say, ‘Thank you for that experience.'” (“Sự tha thứ thực sự là khi bạn có thể nói, ‘Cảm ơn vì trải nghiệm đó.'”) – Oprah Winfrey

“The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate.” (“Càng nhiều bạn tán dương và kỷ niệm cuộc sống của mình, càng nhiều điều để kỷ niệm trong cuộc sống.”) – Oprah Winfrey

“Your true passion should feel like breathing; it’s that natural.” (“Đam mê thực sự của bạn nên cảm giác như hơi thở; nó tự nhiên như vậy.”) – Oprah Winfrey

“It makes no difference how many peaks you reach if there was no pleasure in the climb.” (“Không có gì thay đổi nếu bạn leo được bao nhiêu đỉnh núi nếu không có niềm vui trong việc leo lên.”) – Oprah Winfrey

Xem thêm:  Ngô Thanh Vân là ai? Đạo diễn với đời tư gây tranh cãi không đáng có

“Surround yourself with people who are going to lift you higher.” (“Hãy bao quanh mình bằng những người sẽ nâng bạn lên.”) – Oprah Winfrey

“You become what you believe, not what you think or what you want.” (“Bạn trở thành điều bạn tin, không phải điều bạn nghĩ hoặc điều bạn muốn.”) – Oprah Winfrey

“Think like a queen. A queen is not afraid to fail. Failure is another steppingstone to greatness.” (“Hãy nghĩ như một nữ hoàng. Một nữ hoàng không sợ thất bại. Thất bại chỉ là một bước đệm khác trên con đường đến vĩ đại.”) – Oprah Winfrey

“You don’t have to be defined by your past. You can move forward.” (“Bạn không cần phải bị xác định bởi quá khứ của mình. Bạn có thể tiến lên phía trước.”) – Oprah Winfrey

“The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate.” (“Càng nhiều bạn tán dương và kỷ niệm cuộc sống của mình, càng nhiều điều để kỷ niệm trong cuộc sống.”) – Oprah Winfrey

“Surround yourself with only people who are going to lift you higher.” (“Hãy bao quanh mình bằng những người chỉ muốn nâng bạn lên.”) – Oprah Winfrey

“The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams.” (“Cuộc phiêu lưu lớn nhất bạn có thể trải qua là sống cuộc đời của giấc mơ của bạn.”) – Oprah Winfrey

“When you undervalue what you do, the world will undervalue who you are.” (“Khi bạn coi thường những gì bạn làm, thế giới sẽ coi thường bạn là ai.”) – Oprah Winfrey

“Breathe. Let go. And remind yourself that this very moment is the only one you know you have for sure.” (“Thở. Buông. Và tự nhắc nhở rằng hiện tại là thời điểm duy nhất bạn biết bạn có chắc chắn.”) – Oprah Winfrey

“You are responsible for your life. You can’t keep blaming somebody else for your dysfunction. Life is really about moving on.” (“Bạn chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Bạn không thể tiếp tục đổ lỗi cho người khác về sự cố tổ chức của bạn. Cuộc sống thực sự là về việc tiến lên phía trước.”) – Oprah Winfrey

“The key to realizing a dream is to focus not on success but significance, and then even the small steps and little victories along your path will take on greater meaning.” (“Chìa khóa để thực hiện một giấc mơ là tập trung không vào thành công mà vào ý nghĩa, và sau đó, ngay cả những bước nhỏ và những chiến thắng nhỏ trên con đường của bạn cũng sẽ trở nên có ý nghĩa hơn.”) – Oprah Winfrey

“The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams.” (“Cuộc phiêu lưu lớn nhất bạn có thể trải qua là sống cuộc đời của giấc mơ của bạn.”) – Oprah Winfrey

“You don’t have to hold yourself hostage to who you used to be.” (“Bạn không cần phải giam giữ mình trong vị trí của người bạn từng là.”) – Oprah Winfrey

“Do what you have to do until you can do what you want to do.” (“Làm những gì bạn phải làm cho đến khi bạn có thể làm những gì bạn muốn làm.”) – Oprah Winfrey

“Your legacy is every life you’ve touched.” (“Di sản của bạn chính là mỗi cuộc sống bạn đã chạm đến.”) – Oprah Winfrey

“The greatest discovery of all time is that a person can change their future by merely changing their attitude.” (“Khám phá vĩ đại nhất trong suốt lịch sử là một người có thể thay đổi tương lai của họ chỉ bằng cách thay đổi thái độ của mình.”) – Oprah Winfrey

“Turn your wounds into wisdom.” (“Biến những vết thương của bạn thành tri thức.”) – Oprah Winfrey

“Challenges are gifts that force us to search for a new center of gravity. Don’t fight them. Just find a new way to stand.” (“Thách thức là những món quà buộc chúng ta phải tìm kiếm một trọng tâm mới. Đừng đối mặt với chúng. Chỉ cần tìm một cách mới để đứng.”) – Oprah Winfrey

“Do the one thing you think you cannot do. Fail at it. Try again. Do better the second time. The only people who never tumble are those who never mount the high wire.” (“Hãy làm điều bạn nghĩ bạn không thể làm. Thất bại trong nó. Thử lại. Làm tốt hơn lần thứ hai. Những người duy nhất không bao giờ ngã là những người không bao giờ bước lên dây cao.”) – Oprah Winfrey

“The more you can be your authentic self, the happier you’re going to be.” (“Càng nhiều bạn có thể là chính bạn, càng hạnh phúc bạn sẽ trở nên.”) – Oprah Winfrey

“Real integrity is doing the right thing, knowing that nobody’s going to know whether you did it or not.” (“Tính chất đích thực là làm điều đúng, biết rằng không ai biết liệu bạn đã làm điều đó hay không.”) – Oprah Winfrey

“Success is not about making money. It’s about making a difference.” (“Thành công không phải là về việc kiếm tiền. Đó là về việc tạo ra sự khác biệt.”) – Oprah Winfrey

“The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams.” (“Cuộc phiêu lưu lớn nhất bạn có thể trải qua là sống cuộc đời của giấc mơ của bạn.”) – Oprah Winfrey

“You don’t have to hold yourself hostage to who you used to be.” (“Bạn không cần phải giam giữ mình trong vị trí của người bạn từng là.”) – Oprah Winfrey

“Do what you have to do until you can do what you want to do.” (“Làm những gì bạn phải làm cho đến khi bạn có thể làm những gì bạn muốn làm.”) – Oprah Winfrey

“Your legacy is every life you’ve touched.” (“Di sản của bạn chính là mỗi cuộc sống bạn đã chạm đến.”) – Oprah Winfrey

“The greatest discovery of all time is that a person can change their future by merely changing their attitude.” (“Khám phá vĩ đại nhất trong suốt lịch sử là một người có thể thay đổi tương lai của họ chỉ bằng cách thay đổi thái độ của mình.”) – Oprah Winfrey

“Turn your wounds into wisdom.” (“Biến những vết thương của bạn thành tri thức.”) – Oprah Winfrey

“Challenges are gifts that force us to search for a new center of gravity. Don’t fight them. Just find a new way to stand.” (“Thách thức là những món quà buộc chúng ta phải tìm kiếm một trọng tâm mới. Đừng đối mặt với chúng. Chỉ cần tìm một cách mới để đứng.”) – Oprah Winfrey

“Do the one thing you think you cannot do. Fail at it. Try again. Do better the second time. The only people who never tumble are those who never mount the high wire.” (“Hãy làm điều bạn nghĩ bạn không thể làm. Thất bại trong nó. Thử lại. Làm tốt hơn lần thứ hai. Những người duy nhất không bao giờ ngã là những người không bao giờ bước lên dây cao.”) – Oprah Winfrey

“The more you can be your authentic self, the happier you’re going to be.” (“Càng nhiều bạn có thể là chính bạn, càng hạnh phúc bạn sẽ trở nên.”) – Oprah Winfrey

“You become what you believe. You are where you are today in your life based on everything you have believed.” (“Bạn trở thành những gì bạn tin. Bạn ở đâu trong cuộc đời ngày hôm nay dựa trên tất cả những gì bạn đã tin.”) – Oprah Winfrey

“Think like a queen. A queen is not afraid to fail. Failure is another steppingstone to greatness.” (“Hãy suy nghĩ như một nữ hoàng. Một nữ hoàng không sợ thất bại. Thất bại chỉ là một bước đệm khác trên con đường tới vĩ đại.”) – Oprah Winfrey

“Surround yourself with only people who are going to lift you higher.” (“Hãy bao quanh bản thân bạn bằng những người chỉ đem lại sự nâng cao cho bạn.”) – Oprah Winfrey

“I trust that everything happens for a reason, even when we’re not wise enough to see it.” (“Tôi tin rằng mọi điều xảy ra đều có lý do, ngay cả khi chúng ta không đủ khôn ngoan để thấy điều đó.”) – Oprah Winfrey

“Don’t worry about being successful, but work toward being significant, and the success will naturally follow.” (“Đừng lo lắng về việc thành công, hãy làm việc để trở nên quan trọng, và thành công sẽ tự nhiên đến.”) – Oprah Winfrey

“Failure is another opportunity to begin again more intelligently.” (“Thất bại là cơ hội khác để bắt đầu lại một cách thông minh hơn.”) – Oprah Winfrey

“You have within you the strength, the patience, and the passion to reach for the stars to change the world.” (“Bạn có bên trong mình sức mạnh, kiên nhẫn và đam mê để vươn tới những vì sao để thay đổi thế giới.”) – Oprah Winfrey

“I’ve come to believe that each of us has a personal calling that’s as unique as a fingerprint – and that the best way to succeed is to discover what you love and then find a way to offer it to others in the form of service, working hard, and also allowing the energy of the universe to lead you.” (“Tôi đã tin rằng mỗi người trong chúng ta đều có một lời kêu gọi cá nhân duy nhất, giống như dấu vân tay – và cách tốt nhất để thành công là khám phá những gì bạn yêu thích và sau đó tìm cách mang nó đến cho người khác dưới hình thức dịch vụ, làm việc chăm chỉ và cũng để năng lượng của vũ trụ dẫn dắt bạn.”) – Oprah Winfrey

“Your journey begins with a choice to get up, step out, and live fully.” (“Hành trình của bạn bắt đầu bằng một sự lựa chọn để đứng dậy, bước ra và sống trọn vẹn.”) – Oprah Winfrey

“The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate.” (“Càng nhiều bạn tán dương và ăn mừng cuộc sống của mình, càng nhiều điều trong cuộc sống để ăn mừng.”) – Oprah Winfrey

“Real integrity is doing the right thing, knowing that nobody’s going to know whether you did it or not.” (“Chân thực thật sự là làm điều đúng, biết rằng không ai biết bạn đã làm hay không.”) – Oprah Winfrey

“The greatest discovery of all time is that a person can change their future by merely changing their attitude.” (“Khám phá lớn nhất trong suốt thời gian là một người có thể thay đổi tương lai của họ chỉ bằng cách thay đổi thái độ của họ.”) – Oprah Winfrey

“You don’t have to reinvent the wheel, just realign it.” (“Bạn không cần phải phát minh lại bánh xe, chỉ cần điều chỉnh lại nó.”) – Oprah Winfrey

“Breathe. Let go. And remind yourself that this very moment is the only one you know you have for sure.” (“Thở. Buông tay. Và nhắc bản thân rằng khoảnh khắc này là khoảnh khắc duy nhất bạn biết chắc chắn mình có.”) – Oprah Winfrey

“The key to realizing a dream is to focus not on success but on significance, and then even the small steps and little victories along your path will take on greater meaning.” (“Chìa khóa để thực hiện một ước mơ là tập trung không vào thành công mà vào ý nghĩa, và sau đó, ngay cả những bước nhỏ và những chiến thắng nhỏ trên con đường của bạn cũng sẽ có ý nghĩa lớn hơn.”) – Oprah Winfrey

“The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams.” (“Cuộc phiêu lưu lớn nhất bạn có thể trải qua là sống cuộc đời mà bạn mơ ước.”) – Oprah Winfrey

Xem thêm:  Phương Ly là ai? Chịu chỉ trích vì làm mẹ đơn

“You don’t become what you want, you become what you believe.” (“Bạn không trở thành những gì bạn muốn, bạn trở thành những gì bạn tin.”) – Oprah Winfrey

“What I know for sure is that speaking your truth is the most powerful tool we all have.” (“Điều tôi chắc chắn là nói lên sự thật của bạn là công cụ mạnh mẽ nhất mà chúng ta tất cả đều có.”) – Oprah Winfrey

“The only courage you ever need is the courage to live the life you want.” (“Sự dũng cảm duy nhất bạn cần bao giờ là sự dũng cảm để sống cuộc đời bạn muốn.”) – Oprah Winfrey

“Do the right thing. It will gratify some people and astonish the rest.” (“Hãy làm điều đúng. Nó sẽ làm hài lòng một số người và làm ngạc nhiên những người còn lại.”) – Oprah Winfrey

“I believe that every single event in life happens in an opportunity to choose love over fear.” (“Tôi tin rằng mọi sự kiện trong cuộc sống đều là cơ hội để chọn yêu thương hơn là sợ hãi.”) – Oprah Winfrey

“Turn your wounds into wisdom.” (“Biến những vết thương thành tri thức.”) – Oprah Winfrey

“The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate.” (“Càng nhiều lời khen và kỷ niệm cuộc sống của bạn, càng nhiều điều để kỷ niệm trong cuộc sống.”) – Oprah Winfrey

“The single greatest thing you can do to change your life today would be to start being grateful for what you have right now.” (“Điều quan trọng nhất bạn có thể làm để thay đổi cuộc đời ngay hôm nay là bắt đầu biết ơn những gì bạn có ngay bây giờ.”) – Oprah Winfrey

“If you want to accomplish the goals of your life, you have to begin with the spirit.” (“Nếu bạn muốn đạt được mục tiêu trong cuộc đời, bạn phải bắt đầu bằng tinh thần.”) – Oprah Winfrey

“Don’t worry about being successful but work toward being significant and the success will naturally follow.” (“Đừng lo lắng về việc thành công mà hãy làm việc để trở nên có ý nghĩa, và sự thành công sẽ tự nhiên đến sau đó.”) – Oprah Winfrey

“I know for sure that what we dwell on is who we become.” (“Tôi chắc chắn rằng những điều chúng ta suy tư sẽ định hình con người chúng ta.”) – Oprah Winfrey

“Your legacy is every life you’ve touched.” (“Di sản của bạn là mỗi cuộc sống mà bạn đã chạm vào.”) – Oprah Winfrey

“Do the one thing you think you cannot do. Fail at it. Try again. Do better the second time. The only people who never tumble are those who never mount the high wire.” (“Hãy làm điều mà bạn nghĩ rằng bạn không thể làm. Thất bại ở nó. Thử lại. Làm tốt hơn lần thứ hai. Những người duy nhất không bao giờ ngã là những người không bao giờ đặt chân lên dây cao.”) – Oprah Winfrey

“You become what you believe, not what you think or what you want.” (“Bạn trở thành những gì bạn tin, không phải những gì bạn nghĩ hoặc những gì bạn muốn.”) – Oprah Winfrey

“Real integrity is doing the right thing, knowing that nobody’s going to know whether you did it or not.” (“Tính chất thực sự là làm điều đúng, biết rằng không ai sẽ biết liệu bạn đã làm điều đó hay không.”) – Oprah Winfrey

“Challenges are gifts that force us to search for a new center of gravity. Don’t fight them. Just find a new way to stand.” (“Thách thức là những món quà buộc chúng ta phải tìm kiếm một trọng tâm mới. Đừng chống lại chúng. Chỉ cần tìm cách mới để đứng vững.”) – Oprah Winfrey

“The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams.” (“Cuộc phiêu lưu lớn nhất bạn có thể trải qua là sống cuộc đời mơ ước của bạn.”) – Oprah Winfrey

“You don’t have to hold yourself hostage to who you used to be.” (“Bạn không cần phải giam giữ chính mình trong vòng ngục của người bạn từng là.”) – Oprah Winfrey

“Do what you have to do until you can do what you want to do.” (“Hãy làm những gì bạn phải làm cho đến khi bạn có thể làm những gì bạn muốn làm.”) – Oprah Winfrey

“You don’t become what you want, you become what you believe.” (“Bạn không trở thành những gì bạn muốn, bạn trở thành những gì bạn tin.”) – Oprah Winfrey

“The key to realizing a dream is to focus not on success but on significance, and then even the small steps and little victories along your path will take on greater meaning.” (“Chìa khóa để thực hiện một giấc mơ là tập trung không vào thành công mà vào ý nghĩa, và sau đó, thậm chí những bước đi nhỏ và những chiến thắng nhỏ trên con đường của bạn cũng sẽ mang ý nghĩa lớn hơn.”) – Oprah Winfrey

“You are where you are in life because of what you believe is possible for yourself.” (“Bạn đang ở đâu trong cuộc đời là do bạn tin vào điều gì có thể xảy ra cho chính bạn.”) – Oprah Winfrey

“The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.” (“Vinh quang lớn nhất trong cuộc sống không phải là không bao giờ gục ngã, mà là đứng lên mỗi khi chúng ta ngã.”) – Nelson Mandela

“The best way to predict the future is to create it.” (“Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó.”) – Peter Drucker

“Surround yourself with only people who are going to lift you higher.” (“Hãy bao quanh mình bằng những người chỉ đưa bạn lên cao hơn.”) – Oprah Winfrey

“Passion is energy. Feel the power that comes from focusing on what excites you.” (“Đam mê là năng lượng. Cảm nhận sức mạnh đến từ việc tập trung vào điều kích thích bạn.”) – Oprah Winfrey

“The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate.” (“Càng nhiều bạn khen ngợi và tổ chức lễ kỷ niệm cuộc sống của bạn, càng nhiều điều trong cuộc sống để tổ chức lễ kỷ niệm.”) – Oprah Winfrey

“You don’t become what you want, you become what you believe.” (“Bạn không trở thành những gì bạn muốn, bạn trở thành những gì bạn tin.”) – Oprah Winfrey

“Turn your wounds into wisdom.” (“Biến những vết thương của bạn thành tri thức.”) – Oprah Winfrey

“The greatest discovery of all time is that a person can change his future by merely changing his attitude.” (“Khám phá vĩ đại nhất trong mọi thời đại là một người có thể thay đổi tương lai của mình chỉ bằng cách thay đổi thái độ của mình.”) – Oprah Winfrey

“You get in life what you have the courage to ask for.” (“Bạn nhận được trong cuộc đời những gì bạn có can đảm để yêu cầu.”) – Oprah Winfrey

“I trust that everything happens for a reason, even when we’re not wise enough to see it.” (“Tôi tin rằng mọi chuyện xảy ra với lý do của nó, ngay cả khi chúng ta không đủ khôn ngoan để nhận thức được.”) – Oprah Winfrey

“Do the one thing you think you cannot do. Fail at it. Try again. Do better the second time. The only people who never tumble are those who never mount the high wire.” (“Hãy làm điều mà bạn nghĩ bạn không thể làm. Thất bại ở nó. Thử lại. Làm tốt hơn lần thứ hai. Những người duy nhất không bao giờ ngã là những người không bao giờ bước lên dây cao.”) – Oprah Winfrey

“Think like a queen. A queen is not afraid to fail. Failure is another steppingstone to greatness.” (“Hãy suy nghĩ như một nữ hoàng. Một nữ hoàng không sợ thất bại. Thất bại chỉ là một bước đá khác trên con đường đến vĩ đại.”) – Oprah Winfrey

“You become what you believe, not what you think or what you want.” (“Bạn trở thành những gì bạn tin, không phải những gì bạn nghĩ hoặc những gì bạn muốn.”) – Oprah Winfrey

“Real integrity is doing the right thing, knowing that nobody’s going to know whether you did it or not.” (“Chân thực thực sự là làm điều đúng đắn, biết rằng không ai biết bạn đã làm hay chưa.”) – Oprah Winfrey

“The thing you fear most has no power. Your fear of it is what has the power. Facing the truth really will set you free.” (“Thứ bạn sợ nhất không có sức mạnh. Sự sợ hãi của bạn mới có sức mạnh. Đối diện với sự thật thực sự sẽ giúp bạn tự do.”) – Oprah Winfrey

“You don’t have to hold yourself hostage to who you used to be.” (“Bạn không cần giam mình lại với người bạn từng trở thành.”) – Oprah Winfrey

“The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams.” (“Cuộc phiêu lưu lớn nhất bạn có thể trải qua là sống cuộc đời theo giấc mơ của bạn.”) – Oprah Winfrey

“True forgiveness is when you can say, ‘Thank you for that experience.'” (“Sự tha thứ thực sự là khi bạn có thể nói, ‘Cảm ơn vì trải qua trải nghiệm đó.'”) – Oprah Winfrey

“You define your own life. Don’t let other people write your script.” (“Bạn tự định nghĩa cuộc đời của mình. Đừng để người khác viết kịch bản cho bạn.”) – Oprah Winfrey

“Understand that the right to choose your own path is a sacred privilege. Use it. Dwell in possibility.” (“Hãy hiểu rằng quyền tự chọn lựa con đường của bạn là một đặc quyền thánh thiêng. Hãy sử dụng nó. Sống trong khả năng.”) – Oprah Winfrey

“You are responsible for your life. You can’t keep blaming somebody else for your dysfunction. Life is really about moving on.” (“Bạn chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Bạn không thể tiếp tục đổ lỗi cho người khác về sự cố không ổn định của bạn. Cuộc đời thực sự liên quan đến việc tiến lên phía trước.”) – Oprah Winfrey

“Challenges are gifts that force us to search for a new center of gravity. Don’t fight them. Just find a new way to stand.” (“Những thách thức là những món quà đẩy chúng ta phải tìm kiếm một trọng tâm mới. Đừng đấu tranh với chúng. Chỉ cần tìm cách mới để đứng vững.”) – Oprah Winfrey

“You don’t become what you want, you become what you believe.” (“Bạn không trở thành những gì bạn muốn, bạn trở thành những gì bạn tin tưởng.”) – Oprah Winfrey

“I believe that one of life’s greatest risks is never daring to risk.” (“Tôi tin rằng một trong những mối nguy hiểm lớn nhất trong cuộc đời là không dám đối mặt với sự rủi ro.”) – Oprah Winfrey

“The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate.” (“Càng nhiều lời khen ngợi và kỷ niệm cuộc đời của bạn, càng nhiều điều để kỷ niệm trong cuộc đời.”) – Oprah Winfrey

“The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams.” (“Cuộc phiêu lưu lớn nhất bạn có thể thực hiện là sống cuộc đời của ước mơ của bạn.”) – Oprah Winfrey

“The more you allow yourself to experience the good, the more good you will attract into your own life.” (“Càng cho phép bản thân trải nghiệm điều tốt là bạn sẽ thu hút càng nhiều điều tốt đẹp vào cuộc đời của mình.”) – Oprah Winfrey

“Turn your wounds into wisdom.” (“Biến những vết thương thành trí tuệ.”) – Oprah Winfrey

Xem thêm:  Ngô Kiến Huy là ai? Cuộc sống sau khi dính phốt "Bỏ Rơi Con"

“I trust that everything happens for a reason, even when we’re not wise enough to see it.” (“Tôi tin rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do, ngay cả khi chúng ta không đủ khôn ngoan để thấy rõ.”) – Oprah Winfrey

“Do the one thing you think you cannot do. Fail at it. Try again. Do better the second time. The only people who never tumble are those who never mount the high wire.” (“Hãy làm điều mà bạn nghĩ bạn không thể làm. Thất bại ở nó. Thử lại. Làm tốt hơn lần thứ hai. Chỉ có những người không từng vấp ngã là những người không từ bước lên dây cao.”) – Oprah Winfrey

“You can’t go around being what everyone else wants you to be, living your life through other people’s rules and expect to be happy and have inner peace.” (“Bạn không thể tiếp tục tự đúc kết mình theo những gì người khác muốn bạn trở thành, sống cuộc đời của mình theo những quy tắc của người khác và mong đợi hạnh phúc và bình an tâm hồn.”) – Oprah Winfrey

“What I know is, is that if you do work that you love, and the work fulfills you, the rest will come.” (“Những gì tôi biết là, nếu bạn làm việc mà bạn yêu thích, và công việc đó làm bạn thỏa mãn, thì những điều khác sẽ đến.”) – Oprah Winfrey

“The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams.” (“Cuộc phiêu lưu lớn nhất bạn có thể thực hiện là sống cuộc đời của ước mơ của bạn.”) – Oprah Winfrey

“If you want to accomplish the goals of your life, you have to begin with the spirit.” (“Nếu bạn muốn đạt được mục tiêu trong cuộc đời, bạn phải bắt đầu bằng tinh thần.”) – Oprah Winfrey

“Don’t worry about being successful, but work toward being significant and the success will naturally follow.” (“Đừng lo lắng về việc thành công, hãy hướng đến việc trở thành một phần quan trọng và thành công sẽ tự nhiên đến sau.”) – Oprah Winfrey

“Challenges are gifts that force us to search for a new center of gravity. Don’t fight them. Just find a new way to stand.” (“Những thách thức là những món quà đẩy chúng ta tìm kiếm một tâm trung tâm mới. Đừng đối đầu với chúng. Chỉ cần tìm cách mới để đứng vững.”) – Oprah Winfrey

“You can have it all. Just not all at once.” (“Bạn có thể có tất cả. Chỉ là không phải mọi thứ cùng lúc.”) – Oprah Winfrey

“Think like a queen. A queen is not afraid to fail. Failure is another steppingstone to greatness.” (“Hãy suy nghĩ như một nữ hoàng. Một nữ hoàng không sợ thất bại. Thất bại chỉ là một bước đệm khác trên con đường tới vĩ đại.”) – Oprah Winfrey

“The single greatest thing you can do to change your life today would be to start being grateful for what you have right now.” (“Điều quan trọng nhất bạn có thể làm để thay đổi cuộc đời của bạn ngay hôm nay là bắt đầu biết ơn những gì bạn đang có.”) – Oprah Winfrey

“Real integrity is doing the right thing, knowing that nobody’s going to know whether you did it or not.” (“Chân thực thực sự là làm điều đúng, biết rằng không ai biết liệu bạn đã làm điều đó hay không.”) – Oprah Winfrey

“The key to realizing a dream is to focus not on success but on significance, and then even the small steps and little victories along your path will take on greater meaning.” (“Chìa khóa để thực hiện một ước mơ là tập trung không phải vào sự thành công mà là vào ý nghĩa, và sau đó, ngay cả những bước nhỏ và những chiến thắng nhỏ trên con đường của bạn cũng sẽ mang ý nghĩa lớn hơn.”) – Oprah Winfrey

“Surround yourself with people who are going to lift you higher.” (“Hãy bao quanh mình bằng những người sẽ đưa bạn lên cao hơn.”) – Oprah Winfrey

“Surround yourself with only people who are going to lift you higher.” (“Bao quanh mình bằng những người sẽ đưa bạn lên cao hơn.”) – Oprah Winfrey

“Passion is energy. Feel the power that comes from focusing on what excites you.” (“Niềm đam mê là năng lượng. Cảm nhận sức mạnh đến từ việc tập trung vào những điều làm bạn phấn khích.”) – Oprah Winfrey

“The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate.” (“Càng nhiều bạn khen ngợi và ăn mừng cuộc sống của bạn, càng nhiều điều để ăn mừng trong cuộc sống.”) – Oprah Winfrey

“Do the one thing you think you cannot do. Fail at it. Try again. Do better the second time. The only people who never tumble are those who never mount the high wire.” (“Hãy thử làm một điều bạn nghĩ bạn không thể làm. Thất bại ở nó. Thử lại. Làm tốt hơn lần thứ hai. Những người duy nhất không bao giờ ngã là những người không bao giờ bước lên dây cao.”) – Oprah Winfrey

“You don’t become what you want, you become what you believe.” (“Bạn không trở thành những gì bạn muốn, bạn trở thành những gì bạn tin tưởng.”) – Oprah Winfrey

“The greatest discovery of all time is that a person can change his future by merely changing his attitude.” (“Khám phá lớn nhất trong mọi thời đại là một người có thể thay đổi tương lai của mình chỉ bằng cách thay đổi thái độ của mình.”) – Oprah Winfrey

“Doing the best at this moment puts you in the best place for the next moment.” (“Làm tốt nhất trong khoảnh khắc này đặt bạn vào vị trí tốt nhất cho khoảnh khắc tiếp theo.”) – Oprah Winfrey

“I trust that everything happens for a reason, even when we’re not wise enough to see it.” (“Tôi tin rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do, ngay cả khi chúng ta không đủ khôn ngoan để nhìn thấy nó.”) – Oprah Winfrey

“The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate.” (“Càng nhiều bạn khen ngợi và ăn mừng cuộc sống của bạn, càng nhiều điều để ăn mừng trong cuộc sống.”) – Oprah Winfrey

“You define your own life. Don’t let other people write your script.” (“Bạn tự định nghĩa cuộc sống của mình. Đừng để người khác viết kịch bản cho bạn.”) – Oprah Winfrey

“Turn your wounds into wisdom.” (“Biến những vết thương của bạn thành sự thông thái.”) – Oprah Winfrey

“The more you can be authentic, the happier you’re going to be, and life will work itself around that.” (“Càng nhiều bạn có thể thể hiện bản thân mình, càng hạnh phúc bạn sẽ trở nên, và cuộc sống sẽ tự điều chỉnh quanh điều đó.”) – Oprah Winfrey

“You are built not to shrink down to less but to blossom into more.” (“Bạn được tạo ra không để co lại thành ít hơn mà để nở hoa thành nhiều hơn.”) – Oprah Winfrey

“Real integrity is doing the right thing, knowing that nobody’s going to know whether you did it or not.” (“Chân thật thực sự là làm điều đúng, biết rằng không ai sẽ biết liệu bạn đã làm điều đó hay chưa.”) – Oprah Winfrey

“The key is to keep company only with people who uplift you, whose presence calls forth your best.” (“Quan trọng nhất là chỉ kết bạn với những người nâng bạn lên, những người khiến bạn trở nên tốt nhất khi có họ ở bên cạnh.”) – Oprah Winfrey

“It doesn’t matter who you are, where you come from. The ability to triumph begins with you. Always.” (“Không quan trọng bạn là ai, bạn đến từ đâu. Khả năng chiến thắng bắt đầu từ bạn. Luôn luôn.”) – Oprah Winfrey

“The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams.” (“Cuộc phiêu lưu lớn nhất bạn có thể trải qua là sống cuộc đời của ước mơ của bạn.”) – Oprah Winfrey

“You get in life what you have the courage to ask for.” (“Bạn nhận được trong cuộc sống những gì bạn dám yêu cầu.”) – Oprah Winfrey

“Surround yourself with people who are going to lift you higher.” (“Hãy bao quanh mình bằng những người sẽ đưa bạn lên cao hơn.”) – Oprah Winfrey

“Think like a queen. A queen is not afraid to fail. Failure is another stepping stone to greatness.” (“Hãy suy nghĩ như một nữ hoàng. Một nữ hoàng không sợ thất bại. Thất bại chỉ là một bước đá khác trên con đường đến vĩ đại.”) – Oprah Winfrey

The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams.” (“Cuộc phiêu lưu lớn nhất bạn có thể trải qua là sống cuộc đời của mình.”) – Oprah Winfrey

“You become what you believe, not what you think or what you want.” (“Bạn trở thành người bạn tin vào, không phải là người bạn nghĩ hoặc người bạn mong muốn.”) – Oprah Winfrey

“The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate.” (“Càng nhiều lời khen ngợi và lễ kỷ niệm cuộc đời của bạn, càng nhiều điều để tự hào về cuộc sống.”) – Oprah Winfrey

“The greatest discovery of all time is that a person can change his future by merely changing his attitude.” (“Khám phá tuyệt vời nhất của mọi thời đại là một người có thể thay đổi tương lai của mình chỉ bằng cách thay đổi thái độ của mình.”) – Oprah Winfrey

“Surround yourself with only people who are going to lift you higher.” (“Hãy bao quanh bản thân bạn bởi những người chỉ đưa bạn lên cao.”) – Oprah Winfrey

“Challenges are gifts that force us to search for a new center of gravity. Don’t fight them. Just find a new way to stand.” (“Thách thức là những món quà đẩy chúng ta tìm kiếm một tâm trọng lực mới. Đừng đối đầu với chúng. Chỉ cần tìm cách đứng thăng.”) – Oprah Winfrey

“The more you see yourself as what you’d like to become, and act as if what you want is already there, the more you’ll activate those dormant forces that will collaborate to transform your dream into your reality.” (“Càng bạn thấy mình như người bạn muốn trở thành, và hành động như thể điều bạn muốn đã tồn tại, càng bạn sẽ kích hoạt những lực lượng ẩn ngủ đó sẽ cộng tác biến ước mơ của bạn thành hiện thực.”) – Oprah Winfrey

“Think like a queen. A queen is not afraid to fail. Failure is another stepping stone to greatness.” (“Hãy suy nghĩ như một nữ hoàng. Một nữ hoàng không sợ thất bại. Thất bại chỉ là một bước đá khác trên con đường đến vĩ đại.”) – Oprah Winfrey

“Passion is energy. Feel the power that comes from focusing on what excites you.” (“Đam mê là năng lượng. Cảm nhận sức mạnh đến từ việc tập trung vào những điều khiến bạn phấn khích.”) – Oprah Winfrey

“Be thankful for what you have; you’ll end up having more. If you concentrate on what you don’t have, you will never, ever have enough.” (“Hãy biết ơn những gì bạn đang có; bạn sẽ có nhiều hơn nữa. Nếu bạn tập trung vào những gì bạn không có, bạn sẽ không bao giờ có đủ.”) – Oprah Winfrey

Những câu nói của Oprah Winfrey là nguồn cảm hứng không giới hạn, nhắc nhở chúng ta về sự quyết tâm, lòng kiên nhẫn và sức mạnh của tinh thần. Hãy lấy chúng làm động viên trong cuộc hành trình của bạn để đạt được sự thành công và hạnh phúc mà bạn xứng đáng.

Xem thêm:

Will Rogers là ai? Những câu nói hay của Will Rogers