Andrew Carnegie là ai? Những câu nói hay của Andrew Carnegie

Andrew Carnegie, một doanh nhân Mỹ gốc Scotland, được biết đến với cái tên “Vua Thép”. Ông là một trong những người giàu có nhất trong lịch sử thế giới và ghi dấu ấn quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất thép tại Hoa Kỳ vào cuối thế kỷ 19. Sự thành công của ông là một nguồn động viên không thể thiếu cho những người tìm kiếm sự thay đổi tích cực trong cuộc sống.Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Andrew Carnegie là ai?

Andrew Carnegie (1835 – 1919) – Từ Công Nhân Thép đến Nhà Tài Phiệt Xã Hội

Andrew Carnegie, doanh nhân Mỹ gốc Scotland, nổi tiếng với biệt danh “Vua Thép,” đã ghi dấu ấn sâu đậm vào lịch sử kinh doanh và xã hội. Sinh ra tại thị trấn Dunfermline, Scotland, ông di cư sang Hoa Kỳ vào năm 1848. Từ những công việc đầu đời bất khả thi, từ công nhân sản xuất ống thép, thợ thông nhà xưởng, đến nhân viên truyền tin, Carnegie đã xây dựng một đế chế thép phồn thịnh.

Carnegie tạo ra công ty thép mang tên mình và sau đó hợp nhất nó với Federal Steel của Elbert H. Gary và nhiều công ty khác để tạo ra U.S. Steel – một trong những tập đoàn thép lớn nhất thế giới. Sự thành công của ông không chỉ dừng lại ở việc kiếm lợi nhuận mà còn ở cách ông sử dụng tài sản của mình.

Andrew Carnegie là ai?
Andrew Carnegie là ai?

Andrew Carnegie là một nhà từ thiện đam mê, ông tạo ra nhiều tổ chức và cơ sở giáo dục và văn hóa, như Carnegie Hall, Carnegie Corporation of New York, Carnegie Endowment for International Peace, Viện Carnegie ở Washington, Đại học Carnegie Mellon và Bảo tàng Carnegie ở Pittsburgh.

Tuy sự giàu có của ông đến từ ngành công nghiệp sản xuất thép, nhưng ông đã xem đó là một cơ hội để xây dựng và thúc đẩy giáo dục và nghiên cứu khoa học. Ông đã tạo ra nhiều thư viện, trường học và quỹ hưu trí cho cựu nhân viên về hưu.

Tài sản của ông Carnegie tới năm 2007 được ước tính là 298,3 tỷ USD, nhưng di sản lớn nhất mà ông để lại không phải là số tiền, mà là những ấn tượng sâu sắc trong xã hội và giáo dục. Ông đã thay đổi cuộc sống của hàng triệu người thông qua những sáng kiến mang tầm ảnh hưởng, để lại một di sản vĩ đại cho thế hệ sau này.

Những câu nói hay của Andrew Carnegie

“Immense power is acquired by assuring yourself in your secret reveries that you were born to control affairs.” “Sự quyền lực to lớn được thu được bằng việc đảm bảo bạn trong những suy tưởng bí mật của mình rằng bạn được sinh ra để kiểm soát cuộc sống.”

“Do not look for approval except for the consciousness of doing your best.” “Đừng tìm kiếm sự chấp thuận ngoại trừ sự trí thức của việc làm tốt nhất của bạn.”

“Success is not the result of spontaneous combustion. You must set yourself on fire.” “Thành công không phải là kết quả của sự cháy cháy tự nhiên. Bạn phải tự được tạo ra tinh thần đam me.”

“You cannot push anyone up a ladder unless he is willing to climb.” “Bạn không thể đẩy ai lên một cái thang trực khi họ sẵn sàng lèo lên.”

“Teamwork is the ability to work together toward a comon vision. It is the fuel that allows common people to attain uncommon results.” “Sự làm việc nhóm là khả năng làm việc cùng nhau hướng đến một tầm nhìn chung. Nó là nhiên liệu cho phép người bình thường đạt được kết quả không bình thường.”

“No amount of ability is of the slightest avail without honor.” “Không có bao nhiêu khả năng cũng không giá trị hạt nào nếu thiếu danh dụ.”

“The average person puts only 25% of his energy and ability into his work. The world takes off its hat to those who put in more than 50% of their capacity, and stands on its head for those few and far between souls who devote 100%.” “Ngư̛ời bình thường chỉ được 25% năng lực và khả năng của mình vào công việc. Thế giới có áo mũ ra mắt những người đảm bảo hơn 50% khả năng của họ và đổi nết đầu để tôn vô số những con người hiếm có và xa rạc nạn để hy sinh 100%.”

Xem thêm:  Elizabeth Gilbert là ai? Những câu nói hay của Elizabeth Gilbert

“Do your duty and a little more and the future will take care of itself.” “Hãy làm nhiệm vụ của bạn và thôi đã có phần của bạn, tương lai sẽ tự lo cho chính nó.”

“A sunny disposition is worth more than fortune. Young people should know that it can be cultivated; that the mind like the body can be moved from the shade into sunshine.” “Tính cách tươi sáng giá trị hơn cả tài sản. Mỗi người trẻ nên biết rằng nó có thể được nuôi dưỡng; rằng tâm trí, giống như cơ thể, có thể được di chuyển từ bóng bế vào ánh nắng.”

“Aim for the highest;… just avoid hurting other people as you climb.” “Hãy mục tiêu cao nhất… chỉ cần tránh làm tổn thương người khác khi bạn leo lên.”

“As I grow older, I pay less attention to what men say. I just watch what they do.” “Khi tôi giànường lớn, tôi đã trả ít sự chú ý đến những gì người đàn ông nói. Tôi chỉ xem họ làm gì.”

“The first one gets the oyster, the second gets the shell.” “Người đầu tiên sẽ được con hàu, người thứ hai chỉ được vỏ.”

“No person will make a great business who wants to do it all himself or get all the credit.” “Không ai sẽ tạo ra một doanh nghiệp lớn nếu họ muốn làm tất cả một mình hoặc được nhận toàn bộ crédit.”

“The older I get, the less I listen to what people say and the more I look at what they do.” “Càng già lớn, tôi nghe ít đi những gì người ta nói và xem nhiều hơn những gì họ làm.”

“You must capture and keep the heart of the original and supremely able man before his brain can do its best.” “Bạn phải thu thập và giữ trái tim của người đàn ông nguyên bản và vô cùng khả năng trước khi não não của họ có thể làm điều tốt nhất.”

“Do not look for approval except for the consciousness of doing your best.” “Đừng tìm kiếm sự chấp thuận ngoại trừ sự trí thức của việc làm tốt nhất của bạn.”

“The men who have succeeded are men who have chosen one line and stuck to it.” “Người đành thắng công là những người đã lựa chọn một lĩnh vực và tiếp tục vươn lên.”

“Do not look back. The past is gone, and will not return. Something new and better awaits you ahead.” “Đừng nhìn lại. Quá khứ đã qua và không thể quay lại. Một điều gì đó mới mẻ và tốt hơn đang chờ bạn phía trước.”

“You cannot push anyone up a ladder unless he is willing to climb himself.” “Bạn không thể đẩy ai lên một cái thang trừ khi họ tự ý muốn bước lên nó.”

“Concentration is my motto – first honesty, then industry, then concentration.” “Tập trung là phương châm của tôi – trước tiên là trung thực, sau đó là làm việc chăm chỉ, và cuối cùng là tập trung.”

“The man who dies rich, dies disgraced.” “Người đàn ông chết giàu, chết đáng xấu hổ.”

“Teamwork is the ability to work together toward a common vision. It is the fuel that allows common people to attain uncommon results.” “Sự làm việc nhóm là khả năng làm việc cùng nhau hướng đến một tầm nhìn chung. Đó là nguồn nhiên liệu cho phép những người bình thường đạt được những kết quả không bình thường.”

“Do your duty and a little more and the future will take care of itself.” “Hãy làm nhiệm vụ của bạn và thêm một chút nữa, tương lai sẽ tự lo cho nó.”

“People who are unable to motivate themselves must be content with mediocrity, no matter how impressive their other talents.” “Những người không thể tự thúc đẩy bản thân phải chấp nhận sự tầm thường, dù tài năng khác của họ có ấn tượng đến đâu.”

“Do your work with your whole heart, and you will succeed – there’s so little competition.” “Hãy làm việc của bạn với tấm lòng toàn bộ, và bạn sẽ thành công – vì có rất ít sự cạnh tranh.”

Xem thêm:  Trường Giang là ai? Bị tố là lăng nhăng khi bên cạnh người yêu
 Những câu nói hay của Andrew Carnegie
Những câu nói hay của Andrew Carnegie

“People who are unable to work together have to work longer.” “Những người không thể làm việc cùng nhau phải làm việc lâu hơn.”

“The first one gets the oyster; the second gets the shell.” “Người đầu tiên nhận được con hàu, người thứ hai chỉ nhận được vỏ.”

“There is no class so pitiably wretched as that which possesses money and nothing else.” “Không có tầng lớp nào đáng thương đến như tầng lớp có tiền mà không có gì khác.”

“Do not look for approval except for the consciousness of doing your best.” “Đừng tìm kiếm sự chấp thuận ngoài việc bạn tự ý thức rằng bạn đã làm hết sức mình.”

“The ‘morality of compromise’ sounds contradictory. Compromise is usually a sign of weakness, or an admission of defeat. Strong men don’t compromise, it is said, and principles should never be compromised.” “Thuật ngữ ‘đạo đức của thỏa thuận’ nghe có vẻ mâu thuẫn. Thỏa thuận thường là dấu hiệu của sự yếu đuối hoặc thừa nhận thất bại. Người mạnh không thể thỏa thuận, và nguyên tắc không bao giờ nên được thỏa thuận.”

“The average person puts only 25% of his energy and ability into his work. The world takes off its hat to those who put in more than 50% of their capacity and stands on its head for those few and far between souls who devote 100%.” “Người bình thường chỉ đưa ra 25% năng lượng và khả năng của mình vào công việc. Thế giới chào đón những người đặt hơn 50% khả năng của họ và chào đón một cách nghiêng đầu với những tâm hồn hiếm hoi và đặc biệt dành 100%.”

“The secret of success is not in doing your own work but in recognizing the right man to do it.” “Bí quyết của thành công không nằm trong việc tự làm mọi việc của bạn mà ở việc nhận ra người đúng để thực hiện nó.”

“The older I get, the less I listen to what people say and the more I look at what they do.” “Càng lớn tuổi, tôi càng ít nghe những gì người ta nói và càng nhiều lúc tôi chỉ xem những gì họ làm.”

“No man can become rich without himself enriching others.” “Không ai có thể trở nên giàu mà không làm cho người khác trở nên giàu.”

“People who are unable to work together have to work longer.” “Những người không thể làm việc cùng nhau phải làm việc lâu hơn.”

“Immense power is acquired by assuring yourself in your secret reveries that you were born to control affairs.” “Sức mạnh to lớn được đạt được bằng cách tự tin trong những suy tư kín đáo của bạn rằng bạn được sinh ra để kiểm soát cuộc sống.”

“Concentrate your energies, your thoughts, and your capital. The wise man puts all his eggs in one basket and watches the basket.” “Tập trung năng lượng, suy nghĩ và vốn của bạn. Người khôn ngoan đặt tất cả trứng của mình vào một rổ và theo dõi rổ đó.”

“Do not look for approval except for the consciousness of doing your best.” “Đừng tìm kiếm sự chấp thuận ngoài việc bạn tự ý thức rằng bạn đã làm hết sức mình.”

“Teamwork is the ability to work together toward a common vision.” “Sự làm việc nhóm là khả năng làm việc cùng nhau hướng đến một tầm nhìn chung.”

“The average person puts only 25% of his energy and ability into his work. The world takes off its hat to those who put in more than 50% of their capacity and stands on its head for those few and far between souls who devote 100%.” “Người bình thường chỉ đưa ra 25% năng lượng và khả năng của mình vào công việc. Thế giới chào đón những người đặt hơn 50% khả năng của họ và chào đón một cách nghiêng đầu với những tâm hồn hiếm hoi và đặc biệt dành 100%.”

“Do your duty and a little more and the future will take care of itself.” “Làm tròn nhiệm vụ của bạn và thêm một chút nữa, tương lai sẽ tự lo cho chính nó.”

“Do your best, one shot at a time, and then move on.” “Làm tốt nhất bạn có thể, từng bước một, và sau đó tiến lên phía trước.”

Xem thêm:  Richard Stallman là ai? Những câu nói hay của Richard Stallman

“There is little success where there is little laughter.” “Khó có thể đạt được thành công khi không có tiếng cười.”

“Teamwork is not a virtue. It’s a necessity.” “Làm việc nhóm không phải là một đức tính. Đó là một sự cần thiết.”

“The ‘morning question’ is not ‘What work will I do today?’ but ‘What great work will I do today?'” “Câu hỏi ‘buổi sáng’ không phải là ‘Tôi sẽ làm công việc gì hôm nay?’ mà là ‘Tôi sẽ làm công việc tuyệt vời gì hôm nay?'”

“You must capture and keep the heart of the original and supremely able man before his brain can do its best.” “Bạn phải bắt giữ và giữ trái tim của người đàn ông ban đầu và vô cùng tài năng trước khi trí óc của ông có thể làm tốt nhất.”

“The way to become rich is to put all your eggs in one basket and then watch that basket.” “Cách trở nên giàu có là đặt tất cả trứng của bạn vào một rổ và sau đó theo dõi rổ đó.”

“Do not look back. Go ahead as quickly as you can, and the best way to predict the future is to create it.” “Đừng nhìn lại. Đi về phía trước càng nhanh càng tốt, và cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó.”

“It is the mind that makes the body rich.” “Là tâm trí làm cho cơ thể trở nên giàu có.”

“As I grow older, I pay less attention to what men say. I just watch what they do.” “Khi tôi già đi, tôi ít quan tâm đến những gì người ta nói. Tôi chỉ xem họ làm gì thôi.”

“People who are unable to motivate themselves must be content with mediocrity, no matter how impressive their other talents.” “Những người không thể tự động viên bản thân phải chấp nhận sự tầm thường, dù họ có tài năng khác đến đâu.”

“The first man gets the oyster, the second man gets the shell.” “Người đầu tiên nhận được hàu, người thứ hai nhận được vỏ.”

“Concentration is my motto – first honesty, then industry, then concentration.” “Tập trung là phương châm của tôi – trước hết là trung thực, sau đó là sự chăm chỉ, sau cùng là tập trung.”

“Do not look for approval except for the consciousness of doing your best.” “Đừng tìm kiếm sự chấp thuận ngoài việc bạn tự ý thức rằng bạn đã làm hết sức mình.”

“The man who dies rich dies in disgrace.” “Người đàn ông chết giàu chết trong sự bỉ ổi.”

“Success is not about how much money you make, but about the difference you make in people’s lives.” “Thành công không phải về số tiền bạn kiếm được, mà về sự khác biệt bạn tạo ra trong cuộc sống của người khác.”

“A library outranks any other one thing a community can do to benefit its people.” “Một thư viện có vị trí cao hơn bất kỳ điều gì khác mà một cộng đồng có thể làm để làm lợi ích cho người dân của nó.”

“Teamwork is the ability to work together toward a common vision.” “Sự làm việc nhóm là khả năng làm việc cùng nhau hướng đến một tầm nhìn chung.”

“No person will make a great business who wants to do it all himself or get all the credit.” “Không ai có thể xây dựng một doanh nghiệp vĩ đại nếu họ muốn tự làm tất cả hoặc nhận hết tất cả sự công nhận.”

“You cannot push anyone up a ladder unless he is willing to climb a little.” “Bạn không thể đẩy ai lên trên cái thang trừ khi họ sẵn lòng bước lên ít nhất một chút.”

“Do your duty and a little more and the future will take care of itself.” “Làm tròn nhiệm vụ của bạn và thêm một chút nữa, tương lai sẽ tự lo cho chính nó.”

Những lời khuyên và triết lý cuộc sống của Andrew Carnegie vẫn còn nguyên giá trị và có ý nghĩa trong thế giới hiện đại, làm nguồn cảm hứng cho những người đang theo đuổi sự thành công và đổi đời.

Xem thêm;

T. Harv Eker là ai? Những câu nói hay của T. Harv Eker

Will Rogers là ai? Những câu nói hay của Will Rogers