Richard Branson là ai? Những câu nói hay của Richard Branson

Richard Branson là ai? Những câu nói hay của Richard Branson

Richard Branson, một doanh nhân, nhà đầu tư và nhà từ thiện người Anh,[4] nổi tiếng với vai trò sáng lập tập đoàn Virgin, bao gồm hơn 400 công ty.[5] Ông đã nuôi dưỡng khát vọng trở thành doanh nhân từ khi còn rất trẻ. Lúc 16 tuổi, ông đã hợp tác để thành lập tạp chí Student.[6] Vào năm 1970, ông sáng lập một doanh nghiệp đặt hàng đĩa hát qua thư. Năm 1972, ông mở chuỗi cửa hàng đĩa hát đầu tiên, Virgin Records, sau này được biết đến với tên gọi Virgin Megastores. Thương hiệu Virgin của Branson đã phát triển mạnh mẽ vào những năm 1980, khi ông thành lập hãng hàng không Virgin Atlantic và mở rộng tập đoàn âm nhạc Virgin Records. Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Richard Branson là ai?

Sir Richard Charles Nicholas Branson (sinh ngày 18 tháng 7 năm 1950) là một doanh nhân, nhà đầu tư và nhà từ thiện người Anh nổi tiếng. Ông là người sáng lập của Tập đoàn Virgin, một tập hợp hơn 400 công ty đa ngành.

Branson đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành doanh nhân từ khi còn rất trẻ. Ở tuổi 16, ông đã khởi đầu sự nghiệp kinh doanh bằng việc thành lập một tạp chí có tên Student. Năm 1970, ông thành lập một doanh nghiệp đặt hàng đĩa hát qua thư. Hai năm sau, vào năm 1972, ông mở chuỗi cửa hàng đĩa hát, sau này được biết đến với tên gọi Virgin Megastores. Thương hiệu Virgin của Branson đã phát triển mạnh mẽ trong những năm 1980, khi ông thành lập hãng hàng không Virgin Atlantic và mở rộng công ty âm nhạc Virgin Records.

Vào tháng 3 năm 2000, Branson đã được phong tước hiệp sĩ tại Cung điện Buckingham như một công nhận cho những đóng góp quan trọng của ông đối với kinh doanh. Vào tháng 7 năm 2015, Forbes ước tính giá trị tài sản của Branson là 5,2 tỷ USD.

Richard Branson là ai?
Richard Branson là ai?

Branson đã phải đối mặt với khó khăn trong việc học tập, và ông đã chia sẻ về việc mắc chứng khó đọc và tăng động giảm chú ý (ADHD). Tuy nhiên, cha mẹ của ông luôn ủng hộ và khuyến khích ông từ nhỏ. Mẹ của Branson cũng là một doanh nhân thành công, với một trong những dự án đáng chú ý là chế tạo và bán hộp đựng khăn giấy bằng gỗ và thùng đựng giấy vụn.

Tóm lại, Sir Richard Branson là một doanh nhân nổi tiếng với sự sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ, và ông đã góp phần lớn vào sự phát triển của nhiều ngành công nghiệp khác nhau thông qua tập đoàn Virgin của mình.

Những câu nói hay của Richard Branson

“I’ve learned that in business, if you focus on the customer, success will follow.” (“Tôi đã học được rằng trong kinh doanh, nếu bạn tập trung vào khách hàng, thành công sẽ đến.”)

“The best ideas come as jokes. Make your thinking as funny as possible.” (“Những ý tưởng tốt nhất đến dưới dạng trò đùa. Hãy làm cho tư duy của bạn càng vui càng tốt.”)

“Business is not just about profit; it’s about creating value for people and the planet.” (“Kinh doanh không chỉ về lợi nhuận; nó liên quan đến việc tạo ra giá trị cho con người và hành tinh.”)

“Embrace the unknown. Every opportunity lies beyond your comfort zone.” (“Chấp nhận sự không biết. Mọi cơ hội đều nằm ngoài vùng thoải mái của bạn.”)

“If you find something you’re passionate about, you’ll give it your all, and that’s the secret to success.” (“Nếu bạn tìm thấy điều gì đó bạn đam mê, bạn sẽ đặt hết tâm huyết vào đó, và đó là bí quyết của sự thành công.”)

“Do not be embarrassed by your failures. Learn from them and start again.” (“Đừng xấu hổ vì những thất bại của bạn. Học từ chúng và bắt đầu lại.”)

“Building a business is like building a ship. You need a solid foundation, a clear vision, and a crew that works together.” (“Xây dựng một doanh nghiệp giống như xây dựng một con thuyền. Bạn cần một nền tảng vững chắc, một tầm nhìn rõ ràng và một phi hành đoàn làm việc cùng nhau.”)

“It’s not enough to simply make money; you should also make a positive impact on the world.” (“Không đủ chỉ kiếm tiền; bạn cũng nên để lại một tác động tích cực đối với thế giới.”)

“The best way to predict the future is to create it.” (“Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó.”)

“Dream big, work hard, and never give up. The world is full of possibilities for those who dare to pursue their dreams.” (“Mơ lớn, làm việc chăm chỉ và đừng bao giờ từ bỏ. Thế giới đầy rẫy cơ hội cho những người dám theo đuổi ước mơ của họ.”)

“To me, business isn’t about wearing suits or pleasing stockholders. It’s about being true to yourself, your ideas, and focusing on the essentials.” (“Đối với tôi, kinh doanh không phải là việc mặc áo vest hoặc làm hài lòng cổ đông. Đó là về việc trung thực với chính mình, với ý tưởng của bạn và tập trung vào những điều cốt lõi.”)

“I think that you have to be a learner. If you’re not learning, you’re not going to be very good at business.” (“Tôi nghĩ bạn phải là một người học. Nếu bạn không học hỏi, bạn sẽ không thể làm kinh doanh tốt.”)

“You never know with these things when you’re trying something new what can happen. This is all experimental.” (“Bạn không bao giờ biết được khi bạn đang thử nghiệm điều gì mới có thể xảy ra. Tất cả đều là thử nghiệm.”)

“Building a business is not rocket science; it’s about having a great idea and seeing it through with integrity.” (“Xây dựng một doanh nghiệp không phải là khoa học vũ trụ; đó là về việc có một ý tưởng tuyệt vời và thực hiện nó với lòng trung thực.”)

“Entrepreneurship is not just about making money. It’s also about making a difference and leaving a positive legacy.” (“Khởi nghiệp không chỉ là về việc kiếm tiền. Nó cũng liên quan đến việc tạo sự khác biệt và để lại một di sản tích cực.”)

“You don’t have to be a superhero to do good. You can change the world one step at a time, one person at a time.” (“Bạn không cần phải là một siêu anh hùng để làm việc tốt. Bạn có thể thay đổi thế giới từng bước một, từng người một.”)

“Don’t let the fear of failure hold you back. The best opportunities often come from taking risks.” (“Đừng để nỗi sợ thất bại ngăn bạn tiến lên. Cơ hội tốt nhất thường đến từ việc mạo hiểm.”)

“I have never gone into business purely to make money. If that is the sole motive, then I believe you are better off not doing it.” (“Tôi chưa bao giờ tham gia kinh doanh chỉ để kiếm tiền. Nếu đó là động cơ duy nhất, thì tôi tin rằng bạn tốt hơn là không làm điều đó.”)

“The world is full of incredible opportunities, and it’s up to us to seize them.” (“Thế giới đầy rẫy cơ hội tuyệt vời, và chúng ta phải nắm bắt chúng.”)

“Life is a helluva lot more fun if you say yes rather than no.” (“Cuộc sống sẽ vui hơn nhiều nếu bạn nói ‘có’ thay vì ‘không’.”)

“You don’t learn to walk by following rules. You learn by doing, and by falling over.” (“Bạn không học cách đi bằng cách tuân theo quy tắc. Bạn học bằng cách thực hiện và bằng cách vấp ngã.”)

“The only thing worse than starting something and failing… is not starting something.” (“Chỉ có điều tồi tệ hơn việc bắt đầu một việc gì đó và thất bại… là không bắt đầu điều gì cả.”)

“Your company should act as a springboard for ambitious employees, not a set of shackles.” (“Công ty của bạn nên là bước đệm cho những nhân viên tham vọng, chứ không phải là những còng tay.”)

“Opportunities are like buses. There’s always another one coming.” (“Cơ hội giống như những chuyến xe buýt. Luôn có một chuyến tiếp theo đang đến.”)

“Listen more than you talk. Nobody learned anything by hearing themselves speak.” (“Hãy lắng nghe nhiều hơn bạn nói. Không ai học được điều gì bằng cách nghe chính họ nói.”)

“You can’t do a good business with a bad person.” (“Bạn không thể kinh doanh tốt với một người xấu.”)

“The best way of learning about anything is by doing.” (“Cách tốt nhất để học về bất cứ điều gì là bằng cách thực hiện.”)

“Cherish your human connections – your relationships with friends and family.” (“Trân trọng các mối quan hệ con người của bạn – mối quan hệ với bạn bè và gia đình.”)

Những câu nói hay của Richard Branson
Những câu nói hay của Richard Branson

“If you’re hurt, lick your wounds and get up again. If you’ve given it your absolute best, it’s time to move forward.” (“Nếu bạn bị tổn thương, hãy dỗ bỏ vết thương và đứng lên tiếp tục. Nếu bạn đã cống hiến hết mình, đó là lúc tiến lên phía trước.”)

“Remember, it’s OK to fail. You just have to fail forward.” (“Hãy nhớ, thất bại không sao cả. Bạn chỉ cần thất bại và tiến lên phía trước.”)

“The best way of doing business is to know exactly where you want to be and what you want to achieve, and then work backward and plan the steps to get there.” (“Cách tốt nhất để kinh doanh là biết rõ nơi bạn muốn đến và mục tiêu bạn muốn đạt được, sau đó làm việc ngược lại và lập kế hoạch các bước để đạt được điều đó.”)

“I have enjoyed life a lot more by saying ‘yes’ than by saying ‘no.'” (“Tôi đã trải qua cuộc sống vui vẻ hơn rất nhiều bằng cách nói ‘có’ thay vì nói ‘không’.”)

“Succeeding in business is all about making the right decisions, and the key to making the right decisions is not being afraid to make the wrong ones.” (“Thành công trong kinh doanh đều liên quan đến việc đưa ra các quyết định đúng đắn, và chìa khóa để đưa ra các quyết định đúng đắn không sợ phạm sai lầm.”)

“A business is simply an idea to make other people’s lives better.” (“Một doanh nghiệp đơn giản là một ý tưởng để làm cho cuộc sống của người khác tốt hơn.”)

“You don’t learn to walk by following rules. You learn by doing, and by falling over.” (“Bạn không học cách đi bằng cách tuân theo quy tắc. Bạn học bằng cách thực hiện và bằng cách vấp ngã.”)

“Every risk is worth taking as long as it’s for a good cause and contributes to a good life.” (“Mọi rủi ro đều đáng để đảm nhận miễn là nó là vì một nguyên nhân tốt và góp phần vào cuộc sống tốt đẹp.”)

“My philosophy is that if I have any money I invest it in new ventures and not have it sitting around.” (“Triết lý của tôi là nếu tôi có tiền, tôi sẽ đầu tư vào các dự án mới mà không để nó đọng lại.”)

“The art of delegation is one of the key skills any entrepreneur must master.” (“Nghệ thuật ủy quyền là một trong những kỹ năng quan trọng mà bất kỳ doanh nhân nào cũng phải nắm vững.”)

“If somebody offers you an amazing opportunity but you are not sure you can do it, say yes, then learn how to do it later. Jumping off a cliff and building your wings on the way down is a brilliant way to learn and grow.” (“Nếu ai đó đưa bạn một cơ hội tuyệt vời nhưng bạn không chắc chắn rằng bạn có thể làm được, hãy nói ‘có’, sau đó học cách làm sau. Nhảy từ một vách đá và xây đôi cánh trên đường đi xuống là một cách tuyệt vời để học hỏi và phát triển.”)

“The fastest way to become a millionaire is to start as a billionaire and then go into the airline business.” (“Cách nhanh nhất để trở thành triệu phú là bắt đầu với số tiền tỷ phú và sau đó bước vào ngành hàng không.”)

“Do not be embarrassed by your failures, learn from them and start again.” (“Đừng bao giờ xấu hổ vì những thất bại của bạn, học từ chúng và bắt đầu lại.”)

“You don’t learn to walk by following rules. You learn by doing, and by falling over.” (“Bạn không học cách đi bằng cách tuân theo các quy tắc. Bạn học bằng cách thực hiện, và bằng cách vấp ngã.”)

“Complexity is your enemy. Any fool can make something complicated. It is hard to keep things simple.” (“Sự phức tạp là kẻ thù của bạn. Bất kỳ người dốt nát nào cũng có thể làm cho mọi thứ trở nên phức tạp. Khó khăn làm cho mọi thứ đơn giản.”)

“The best ideas come as jokes. Make your thinking as funny as possible.” (“Những ý tưởng tốt nhất đến từ những trò đùa. Hãy làm cho tư duy của bạn càng vui càng tốt.”)

“There’s no point in starting a business unless you’re going to make a dramatic difference to other people’s lives.” (“Không có ý nghĩa nếu bạn bắt đầu một doanh nghiệp trừ khi bạn định tạo ra sự thay đổi đột phá trong cuộc sống của người khác.”)

“In the end, you have to be your own best friend. Life can be tough, and you need to believe in yourself when no one else does.” (“Cuối cùng, bạn phải là người bạn tốt nhất của chính mình. Cuộc sống có thể khó khăn, và bạn cần tin vào bản thân khi không ai khác làm vậy.”)

“Entrepreneurship is about turning what excites you in life into capital, so that you can do more of it and move forward with it.” (“Khởi nghiệp là về việc biến những thứ khiến bạn phấn khích trong cuộc sống thành vốn, để bạn có thể làm nhiều hơn và tiến lên với nó.”)

“Don’t be embarrassed by your failures. Learn from them and start again.” (“Đừng xấu hổ vì những thất bại của bạn. Học từ chúng và bắt đầu lại.”)

“The best lessons are usually learned from failure. You musn’t be afraid of it. You’ve got to take chances and sometimes it might not work out as planned.” (“Những bài học tốt nhất thường được học từ sự thất bại. Bạn không được sợ hãi nó. Bạn phải dám thử và đôi khi nó có thể không thành công như kế hoạch.”)

“Respect is how to treat everyone, not just those you want to impress.” (“Sự tôn trọng là cách bạn đối xử với mọi người, không chỉ với những người bạn muốn gây ấn tượng.”)

“The brave may not live forever, but the cautious do not live at all.” (“Những người dũng cảm có thể không sống mãi mãi, nhưng những người thận trọng không sống đúng nghĩa.”)

“I think it’s quite great to set yourself a big challenge, and then you’ve got another reason for keeping fit and healthy.” (“Tôi nghĩ rằng đặt ra một thách thức lớn cho bản thân là một ý tưởng tuyệt vời, và sau đó bạn có thêm một lý do để duy trì sức khỏe và thể lực.”)

“My biggest motivation? Just to keep challenging myself. I see life almost like one long University education that I never had – every day I’m learning something new.” (“Động cơ lớn nhất của tôi? Chỉ là thách thức bản thân mình. Tôi thấy cuộc sống gần như như một khoá học đại học kéo dài mà tôi chưa bao giờ trải qua – mỗi ngày tôi đang học điều gì đó mới.”)

“The best way of learning about anything is by doing.” (“Cách tốt nhất để học bất cứ điều gì là bằng cách thực hiện.”)

“Business opportunities are like buses, there’s always another one coming.” (“Cơ hội kinh doanh giống như những chuyến xe buýt, luôn có một chuyến tiếp theo đang đến.”)

“Screw it, just do it.” (“Quên nó đi, chỉ cần làm đi.”)

“You don’t learn to walk by following rules. You learn by doing, and by falling over.” (“Bạn không học cách đi bằng cách tuân theo các quy tắc. Bạn học bằng cách thực hiện và bằng cách vấp ngã.”)

“My general attitude to life is to enjoy every minute of every day. I never do anything with a feeling of, ‘Oh God, I’ve got to do this today.'” (“Thái độ tổng quan của tôi đối với cuộc sống là tận hưởng từng phút mỗi ngày. Tôi không bao giờ làm bất cứ điều gì với cảm giác ‘Ồ Chúa ơi, tôi phải làm điều này hôm nay.'”)

“If someone offers you an amazing opportunity and you’re not sure you can do it, say yes – then learn how to do it later.” (“Nếu ai đó đưa cho bạn một cơ hội tuyệt vời và bạn không chắc chắn bạn có thể làm được, hãy nói ‘có’ – sau đó học cách làm sau.”)

“I never get the accountants in before I start up a business. It’s done on gut feeling, especially if I can see that they are taking the mickey out of the consumer.” (“Tôi không bao giờ thuê kế toán trước khi bắt đầu một doanh nghiệp. Tôi làm điều đó dựa trên cảm giác cá nhân, đặc biệt là nếu tôi thấy họ đang lợi dụng người tiêu dùng.”)

Những tấm gương của Richard Branson, thông qua những câu nói đầy sức sống và triết lý kinh doanh của ông, gợi lên tinh thần tận hưởng cuộc sống, liên tục thách thức bản thân và khám phá cơ hội trong mọi tình huống. Chúng thể hiện ý nghĩa của việc học hỏi từ những thất bại, xây dựng doanh nghiệp không chỉ vì lợi nhuận mà còn vì giá trị và tác động tích cực đối với xã hội và hành tinh.

Những lời khuyên này nhấn mạnh sự quan trọng của việc bám vào tầm nhìn và định hình tương lai, cùng với việc xây dựng đội ngũ đồng đội mạnh mẽ. Từ những lời này, chúng ta có thể học được rằng việc sống đầy đủ và dũng cảm là mục tiêu quan trọng, và rằng không có điều gì có thể ngăn cản ta khi ta có lòng quyết tâm và tinh thần khám phá. Theo dõi những câu nói hay để có thêm nhiều câu nói hay mới mẻ nhé. Theo dõi những câu nói hay để có thêm nhiều câu nói hay mới mẻ nhé.

Xem thêm:

Marc Andreessen là ai? Những câu nói hay của Marc Andreessen

Edsger W. Dijkstra là ai? Những câu nói hay của Edsger W. Dijkstra

 

Đánh giá bài viết này

Bình luận