Steven Spielberg là ai? Những câu nói hay của Steven Spielberg

Steven Spielberg là ai? Những câu nói hay của Steven Spielberg

Steven Spielberg, đạo diễn và nhà sản xuất điện ảnh nổi tiếng, đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lịch sử điện ảnh thế giới. Với hai giải Oscar cho đạo diễn xuất sắc nhất và nhiều giải thưởng quý báu khác, ông được công nhận vô cùng rộng rãi. Tài năng của Spielberg không chỉ nằm ở việc làm phim xuất sắc mà còn ở khả năng đa dạng của ông, từ các tác phẩm hài hước và giả tưởng đến những bộ phim lịch sử và kỳ ảo. Ông đã ảnh hưởng sâu sắc đến cách chúng ta trải nghiệm và hiểu về điện ảnh, đặc biệt trong kỷ nguyên New Hollywood và sau đó. Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Steven Spielberg là ai?

Steven Spielberg, một trong những đạo diễn và nhà sản xuất điện ảnh nổi tiếng của Mỹ, đã có một sự nghiệp đáng kinh ngạc trong ngành công nghiệp điện ảnh. Với hai giải Oscar cho đạo diễn xuất sắc nhất và nhiều giải thưởng quý báu khác, ông được công nhận rộng rãi. Tài năng của Spielberg không chỉ nằm ở việc làm phim xuất sắc mà còn ở khả năng đa dạng của ông, từ các tác phẩm hài hước và giả tưởng đến những bộ phim lịch sử và kỳ ảo. Ông đã ảnh hưởng sâu sắc đến cách chúng ta trải nghiệm và hiểu về điện ảnh, đặc biệt trong kỷ nguyên New Hollywood và sau đó.

Steven Spielberg sinh ngày 18 tháng 12 năm 1946 tại Cincinnati, Ohio, và sau đó lớn lên ở Phoenix, Arizona. Ông đã chuyển đến California để theo đuổi đam mê điện ảnh và đã từng làm việc tại Hollywood trước khi trở thành một đạo diễn nổi tiếng. Sự nghiệp của ông bắt đầu thăng hoa sau khi ông đạo diễn bộ phim “Hàm cá mập” (1975), một tác phẩm nổi tiếng không chỉ về mặt chuyên môn mà còn về mặt thương mại, mở ra định nghĩa mới về phim bom tấn mùa hè.

Steven Spielberg là ai?
Steven Spielberg là ai?

Từ đó, Spielberg đã thực hiện nhiều tác phẩm đa dạng, từ khoa học viễn tưởng đến những bộ phim nhân văn sâu sắc như “Bản danh sách của Schindler” và “Lincoln.” Ông luôn tìm kiếm cách mang thông điệp và câu chuyện đầy cảm xúc thông qua những tác phẩm điện ảnh xuất sắc của mình.

Những câu nói hay của Steven Spielberg

“The public has an appetite for anything about imagination – anything that is as far away from reality as is creatively possible.” (Công chúng luôn có sự khao khát với mọi thứ liên quan đến sự tưởng tượng – mọi thứ xa xôi hơn thực tế có thể sáng tạo.)

“I dream for a living.” (Tôi sống để mơ.)

“I don’t dream at night, I dream all day; I dream for a living.” (Tôi không mơ trong đêm, tôi mơ suốt ngày; Tôi sống để mơ.)

“The delicate balance of mentoring someone is not creating them in your own image, but giving them the opportunity to create themselves.” (Sự cân bằng tinh tế trong việc hướng dẫn ai đó không phải là tạo ra họ giống bạn, mà là mang đến cho họ cơ hội để tự tạo dựng bản thân.)

“I’ve discovered I’ve got this preoccupation with ordinary people pursued by large forces.” (Tôi đã khám phá ra mình có sự ám ảnh với những người bình thường bị truy đuổi bởi những thế lực lớn.)

“People have forgotten how to tell a story. Stories don’t have a middle or an end any more. They usually have a beginning that never stops beginning.” (Mọi người đã quên cách kể chuyện. Câu chuyện không còn có một phần giữa hoặc một phần cuối nữa. Chúng thường có một phần đầu không bao giờ dừng lại.)

“I’ve always been very hopeful which I guess isn’t strange coming from me. I don’t want to call myself an optimist. I want to call myself a realist. And I think I’ve always been a realist.” (Tôi luôn rất hi vọng, điều này có lẽ không lạ khi nói đến tôi. Tôi không muốn tự gọi mình là một người lạc quan. Tôi muốn tự gọi mình là một người thực tế. Và tôi nghĩ rằng tôi luôn luôn là một người thực tế.)

“I’ve never been one to embrace the status quo or to be content with standing still.” (Tôi chưa bao giờ là người hưởng ứng với tình trạng hiện tại hoặc mãi đứng yên một chỗ.)

“I don’t think any movie or any book or any work of art can solve the stalemate in the Middle East today. But it’s certainly worth a try.” (Tôi không nghĩ bất kỳ bộ phim nào hoặc bất kỳ cuốn sách nào hoặc bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào có thể giải quyết tình trạng bế tắc ở Trung Đông hiện nay. Nhưng chắc chắn đáng để thử.)

“All good ideas start out as bad ideas, that’s why it takes so long.” (Tất cả các ý tưởng tốt đẹp đều bắt đầu từ ý tưởng xấu, đó là lý do tại sao nó mất rất nhiều thời gian.)

“I don’t dream at night, I dream at day, I dream all day; I’m dreaming for a living.” (Tôi không mơ mộng vào đêm, tôi mơ mộng vào ban ngày, tôi mơ mộng suốt cả ngày; Tôi mơ mộng để kiếm sống.)

“The delicate balance of mentoring someone is not creating them in your own image, but giving them the opportunity to create themselves.” (Sự cân bằng tinh tế trong việc làm hướng dẫn cho người khác không phải là tạo ra họ theo hình ảnh của bạn, mà là tạo điều kiện cho họ tự tạo dựng bản thân.)

“When you listen, you learn, you absorb like a sponge; and your life becomes so much better than when you are just trying to be listened to all the time.” (Khi bạn lắng nghe, bạn học hỏi, bạn hấp thụ như một cái miếng bọt biển; và cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn nhiều so với khi bạn chỉ cố gắng để người khác lắng nghe bạn suốt ngày.)

“I have a lot of pride in the work that I do, and I try to present myself and my stories in the best possible way.” (Tôi tự hào về công việc mà tôi làm, và tôi cố gắng trình bày bản thân và câu chuyện của mình một cách tốt nhất có thể.)

“You shouldn’t dream your film, you should make it!” (Bạn không nên mơ về bộ phim của bạn, bạn nên thực hiện nó!)

“The most amazing thing for me is that every single person who sees a movie brings a whole set of unique experiences, but through careful manipulation and good storytelling, you can get everybody to clap at the same time, to hopefully laugh at the same time, and to be afraid at the same time.” (Điều tuyệt vời nhất đối với tôi là mỗi người xem một bộ phim đều mang theo một loạt trải nghiệm duy nhất, nhưng thông qua việc diễn xuất cẩn thận và câu chuyện tốt, bạn có thể khiến mọi người đồng loạt vỗ tay, hy vọng là cười cùng lúc và sợ hãi cùng lúc.)

“People have forgotten how to tell a story. Stories don’t have a middle or an end any more. They usually have a beginning that never stops beginning.” (Mọi người đã quên cách kể chuyện. Câu chuyện không còn có một phần giữa hoặc cuối nữa. Chúng thường có một phần đầu không bao giờ dừng lại.)

“I don’t make movies to make money, I make money to make movies.” (Tôi không làm phim để kiếm tiền, tôi kiếm tiền để làm phim.)

“The public has an appetite for anything about imagination: anything that is as far away from reality as is creatively possible.” (Công chúng luôn thèm khát mọi thứ về trí tưởng tượng: mọi thứ xa xôi hơn thực tế càng sáng tạo càng tốt.)

“I don’t ever make a film for the sake of making a film. I pinch myself all the time because I wake up in the morning and I can’t believe I do what I do for a living.” (Tôi không bao giờ làm phim chỉ để làm phim. Tôi tự nhéo mình hoài vì tôi thức dậy vào buổi sáng và không thể tin được là tôi làm công việc mình làm cho cuộc sống.)

“I’ve always been very hopeful which I guess isn’t strange coming from me. I don’t want to call myself an optimist. I want to say that I’ve always been full of hope. I’ve never lost that. I’ve never lost that.” (Tôi luôn rất tràn đầy hy vọng, điều này có lẽ không lạ khi nói từ tôi. Tôi không muốn gọi mình là một người lạc quan. Tôi muốn nói rằng tôi luôn tràn đầy hy vọng. Tôi chưa bao giờ mất điều đó. Tôi chưa bao giờ mất điều đó.)

“I never felt comfortable with myself, because I was never part of the majority. I always felt awkward and shy and on the outside of the momentum of my friends’ lives.” (Tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái với chính mình, bởi vì tôi chưa bao giờ là một phần của đa số. Tôi luôn cảm thấy ngượng ngùng và nhút nhát và ở bên ngoài sự phát triển của cuộc sống của bạn bè.)

“I think the best way to examine the soul is to study the actions of people. If you want to know what a man’s like, take a good look at how he acts when he loses money. Those are his true colors.” (Tôi nghĩ cách tốt nhất để khám phá tâm hồn là nghiên cứu hành động của con người. Nếu bạn muốn biết một người như thế nào, hãy xem xét kỹ cách anh ta hành động khi mất tiền. Đó là bản chất thật của anh ta.)

“The heart and soul of the company is creativity and innovation.” (Trái tim và tâm hồn của công ty là sự sáng tạo và đổi mới.)

“You shouldn’t dream your film, you should make it!” (Bạn không nên mơ về bộ phim của mình, bạn nên làm nó!)

“The most amazing thing for me is that every single person who sees a movie, not necessarily one of my movies, brings a whole set of unique experiences. Now, through careful manipulation and good storytelling, you can get everybody to clap at the same time, to hopefully laugh at the same time, and to be afraid at the same time.” (Điều đáng kinh ngạc nhất đối với tôi là mỗi người xem một bộ phim, không nhất thiết phải là một trong những bộ phim của tôi, mang theo một loạt trải nghiệm độc đáo. Bây giờ, thông qua việc điều chỉnh cẩn thận và kể chuyện tốt, bạn có thể khiến mọi người vỗ tay cùng một lúc, hy vọng cười cùng một lúc và sợ cùng một lúc.)

“I don’t dream at night, I dream all day; I dream for a living.” (Tôi không mơ trong đêm, tôi mơ suốt ngày; Tôi mơ để sống.)

“I’ve discovered I’ve got this preoccupation with ordinary people pursued by large forces.” (Tôi đã khám phá ra mình có sự ám ảnh với những người thông thường bị truy đuổi bởi những lực lượng lớn.)

“When I grow up, I still want to be a director.” (Khi tôi lớn lên, tôi vẫn muốn trở thành một đạo diễn.)

Những câu nói hay của Steven Spielberg
Những câu nói hay của Steven Spielberg

“Technology can be our best friend, and technology can also be the biggest party pooper of our lives. It interrupts our own story, interrupts our ability to have a thought or a daydream, to imagine something wonderful, because we’re too busy bridging the walk from the cafeteria back to the office on the cell phone.” (Công nghệ có thể là người bạn tốt nhất của chúng ta, và công nghệ cũng có thể là kẻ phá hoại lớn nhất cuộc sống của chúng ta. Nó ngắt quãng câu chuyện của chúng ta, ngắt quãng khả năng suy nghĩ hay mơ mộng trong một ngày nắng, để tưởng tượng điều gì đó tuyệt vời, bởi vì chúng ta quá bận rộn đang gọi điện thoại di động từ căng tin trở lại văn phòng.

“My movies are made to be see on the big screen. There’s nothing like getting out of the screening room and sitting there with a thousand people and hearing them laugh or scream at the same time. That’s something you can’t get on television.” (Bộ phim của tôi được tạo ra để được xem trên màn hình lớn. Không có gì giống như việc ra khỏi phòng chiếu và ngồi đó với hàng nghìn người và nghe họ cười hoặc kêu lên cùng một lúc. Điều đó là điều bạn không thể có trên truyền hình.)

“People have forgotten how to tell a story. Stories don’t have a middle or an end any more. They usually have a beginning that never stops beginning.” (Mọi người đã quên cách kể chuyện. Câu chuyện không còn có phần giữa hoặc phần cuối nữa. Chúng thường có một phần đầu không bao giờ ngừng bắt đầu.)

“I think I’m very interested in the past, because the past is also a place, another country. Writing about the past has a lot to do with loss. You’re dealing with loss, and you’re trying to find out where it went and what it was like.” (Tôi nghĩ tôi rất quan tâm đến quá khứ, vì quá khứ cũng là một nơi, một quốc gia khác. Viết về quá khứ liên quan nhiều đến sự mất mát. Bạn đang đối diện với sự mất mát và bạn đang cố gắng tìm hiểu nó đi đâu và nó như thế nào.)

“You shouldn’t dream your film, you should make it!” (Bạn không nên mơ về bộ phim của mình, bạn nên thực hiện nó!)

“I’ve always been very hopeful which I guess isn’t strange coming from me. I don’t want to call myself an optimist. I want to call myself a realist. But I have hope. I have faith.” (Tôi luôn rất hy vọng, điều này có lẽ không lạ khi nói từ miệng tôi. Tôi không muốn tự gọi mình là người lạc quan. Tôi muốn tự gọi mình là người hiển nhiên. Nhưng tôi có hy vọng. Tôi có niềm tin.)

“The public has an appetite for anything about imagination – anything that is as far away from reality as is creatively possible.” (Khán giả có sở thích về mọi thứ liên quan đến trí tưởng tượng – mọi thứ xa rời thực tế nhất có thể sáng tạo.)

“All of us every single year, we’re a different person. I don’t think we’re the same person all our lives.” (Chúng ta mỗi năm, chúng ta là một người khác. Tôi không nghĩ rằng chúng ta giống nhau suốt đời.)

“I think the world is full of stories and that they are all worth telling.” (Tôi nghĩ thế giới này đầy chuyện kể và tất cả chúng đều đáng để kể.)

“Sometimes a person needs a story more than food to stay alive.” (Đôi khi, một người cần một câu chuyện nhiều hơn là thức ăn để sống.)

“I don’t dream at night, I dream at day, I dream all day; I’m dreaming for a living.” (Tôi không mơ trong đêm, tôi mơ vào ban ngày, tôi mơ suốt cả ngày; Tôi đang mơ để sống.)

“I’ve discovered I’ve got this preoccupation with ordinary people pursued by large forces.” (Tôi đã phát hiện ra rằng tôi có sự ám ảnh với những người bình thường bị truy đuổi bởi những lực lượng lớn.)

“The only thing that gets me back to directing is good scripts.” (Điều duy nhất đưa tôi trở lại đạo diễn là những kịch bản tốt.)

“The hardest thing about directing is deciding what your vision is and allowing yourself to articulate it to the crew.” (Điều khó khăn nhất trong việc đạo diễn là quyết định tầm nhìn của bạn là gì và cho phép bản thân mình diễn đạt nó cho đoàn làm phim.)

“People have forgotten how to tell a story. Stories don’t have a middle or an end any more. They usually have a beginning that never stops beginning.” (Mọi người đã quên cách kể chuyện. Câu chuyện không còn có phần giữa hoặc phần cuối nữa. Chúng thường có một phần đầu không bao giờ ngừng bắt đầu.)

“You shouldn’t dream your film, you should make it!” (Bạn không nên mơ về bộ phim của mình, bạn nên thực hiện nó!)

“I’ve always been very hopeful which I guess isn’t strange coming from me. I don’t want to call myself an optimist. I want to call myself a realist. But I have hope. I have faith.” (Tôi luôn rất hy vọng, điều này có lẽ không lạ khi nói từ miệng tôi. Tôi không muốn tự gọi mình là người lạc quan. Tôi muốn tự gọi mình là người hiển nhiên. Nhưng tôi có hy vọng. Tôi có niềm tin.)

“The public has an appetite for anything about imagination – anything that is as far away from reality as is creatively possible.” (Khán giả có sở thích về mọi thứ liên quan đến trí tưởng tượng – mọi thứ xa rời thực tế nhất có thể sáng tạo.)

“All of us every single year, we’re a different person. I don’t think we’re the same person all our lives.” (Chúng ta mỗi năm, chúng ta là một người khác. Tôi không nghĩ rằng chúng ta giống nhau suốt đời.)

“I think the world is full of stories and that they are all worth telling.” (Tôi nghĩ thế giới này đầy chuyện kể và tất cả chúng đều đáng để kể.)

“Sometimes a person needs a story more than food to stay alive.” (Đôi khi, một người cần một câu chuyện nhiều hơn là thức ăn để sống.)

“I don’t dream at night, I dream at day, I dream all day; I’m dreaming for a living.” (Tôi không mơ trong đêm, tôi mơ vào ban ngày, tôi mơ suốt cả ngày; Tôi đang mơ để sống.)

“The public doesn’t know what they want; it’s my job to tell them.” (Khán giả không biết họ muốn gì; công việc của tôi là nói cho họ biết.)

“I don’t believe in pessimism. If something doesn’t come up the way you want, forge ahead. If you think it’s going to rain, it will.” (Tôi không tin vào sự bi quan. Nếu một điều gì đó không diễn ra như bạn muốn, hãy tiến lên phía trước. Nếu bạn nghĩ rằng trời sẽ mưa, thì nó sẽ mưa.)

“Technology can be our best friend, and technology can also be the biggest party pooper of our lives. It interrupts our own story, interrupts our ability to have a thought or a daydream, to imagine something wonderful, because we’re too busy bridging the walk from the cafeteria back to the office on the cell phone.” (Công nghệ có thể là người bạn tốt nhất của chúng ta, và cũng có thể là kẻ phá đám lớn nhất cuộc đời chúng ta. Nó làm gián đoạn câu chuyện của chúng ta, làm gián đoạn khả năng suy nghĩ hoặc mơ mộng, tưởng tượng điều gì đó tuyệt vời, vì chúng ta quá bận rộn với việc liên kết từ căng tin trở lại văn phòng trên điện thoại di động.)

“You know, in my job, there’s no pay in performing. The pay comes in the self-satisfaction of having done it.” (Bạn biết đấy, trong công việc của tôi, không có tiền trong việc biểu diễn. Tiền đến từ sự tự hài lòng khi đã thực hiện được nó.)

“I’m addicted to film. I’m a moviegoer. If I’m making a movie, I stay in a movie theater all day.” (Tôi nghiện phim. Tôi là người xem phim. Nếu tôi đang làm một bộ phim, tôi ở trong rạp xem phim cả ngày.)

“I just love to work with actors. I enjoy working with actors, and I enjoy film because it encompasses everything. It’s like a big train set. It’s like going into an amusement park.” (Tôi thích làm việc với diễn viên. Tôi thích làm việc với diễn viên, và tôi thích điện ảnh vì nó bao gồm tất cả. Nó giống như một bộ đồ chơi tàu hỏa lớn. Nó giống như việc vào một công viên giải trí.)

“I don’t want to make a movie that will give people the impression that they can be Steven Spielberg. I want my movies to be something that brings together people and to show them something they’ve never seen before.” (Tôi không muốn làm một bộ phim khiến mọi người nghĩ rằng họ có thể trở thành Steven Spielberg. Tôi muốn các bộ phim của mình là điều gì đó đưa mọi người lại gần nhau và cho họ thấy điều gì đó họ chưa bao giờ thấy trước đây.)

“I dream for a living. I love imagining stories, characters, and worlds that come to life on the screen.” (Tôi mơ mộng để kiếm sống. Tôi thích tưởng tượng câu chuyện, nhân vật và thế giới xuất hiện trên màn hình.)

“I think cinema, movies, and magic have always been closely associated. The very earliest people who made film were magicians.” (Tôi nghĩ rằng điện ảnh, phim ảnh và ma thuật luôn gắn liền với nhau. Những người đầu tiên làm phim ảnh thật sự là những người phù thủy.)

Những câu nói của Steven Spielberg thể hiện tầm nhìn và triết lý sâu sắc của một trong những đạo diễn hàng đầu trong lịch sử điện ảnh. Những câu nói này là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, thể hiện sự đam mê và tình yêu của ông đối với nghệ thuật điện ảnh. Đồng thời, chúng tôn vinh sự sáng tạo và khả năng làm cho thế giới của ông trở nên phá cách và thú vị. Việc chia sẻ triết lý và tầm nhìn của Spielberg qua những câu nói này cũng giúp tạo động lực cho những người theo đuổi đam mê và sự sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật điện ảnh. Theo dõi những câu nói hay để có thêm nhiều câu nói hay mới mẻ nhé.

Xem thêm:

Donald Knuth là ai? Những câu nói hay của Donald Knuth

Richard Stallman là ai? Những câu nói hay của Richard Stallman

Đánh giá bài viết này

Bình luận