Benjamin Franklin là ai? Những câu nói hay của Benjamin Franklin

Benjamin Franklin, nhà khoa học, chính trị gia và nhà ngoại giao đa tài của Hoa Kỳ, nổi tiếng với khám phá về điện học và vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng Mỹ. Ông là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho sự thay đổi và phát triển của đất nước, là một trong những chữ ký quan trọng của Hiến pháp Hoa Kỳ và để lại dấu ấn lớn trong lịch sử khoa học và chính trị của thế giới.Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Benjamin Franklin là ai?

Benjamin Franklin (1706-1790) là một danh nhân đa tài của Hoa Kỳ, nổi tiếng không chỉ là một trong những chữ ký quan trọng của Hiến pháp Hoa Kỳ mà còn là một nhà khoa học, nhà văn, nhà phát minh, và nhà hoạt động xã hội hàng đầu trong lịch sử.

Trong lĩnh vực khoa học, ông đã có những khám phá đột phá về điện học và các hiện tượng như sấm, sét, đóng góp quan trọng cho sự hiểu biết của loài người về thế giới tự nhiên.

Benjamin Franklin cũng được biết đến với vai trò quan trọng trong việc xây dựng nước Mỹ độc lập. Ông là một nhà ngoại giao tài ba, đã thuyết phục nước Pháp hỗ trợ tài chính và quân sự để giúp Hoa Kỳ đạt được độc lập trong cuộc Cách mạng Mỹ.

Benjamin Franklin là ai?
Benjamin Franklin là ai?

Ngoài ra, ông còn có tài năng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ viết sách và báo chí đến phát minh ra nhiều thiết bị hữu ích như bếp lò Franklin và cột chống sét. Ông cũng là một trong người sáng lập Đại học Pennsylvania.

Với tư duy sáng tạo và lòng đam mê vượt trội, Benjamin Franklin là một biểu tượng của Thời đại Khai sáng và để lại dấu ấn lớn trong lịch sử khoa học, chính trị và xã hội của thế giới.

Những câu nói hay của Benjamin Franklin

1.”An investment in knowledge pays the best interest.” (Một đầu tư vào kiến thức là khoản đầu tư có lợi nhất.)

2. “Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.” (Hãy kể cho tôi và tôi quên. Hãy dạy tôi và tôi nhớ. Hãy tham gia tôi và tôi học.)

3. “Well done is better than well said.” (Làm tốt hơn là nói tốt.)

4. “In this world, nothing can be said to be certain, except death and taxes.” (Trong thế giới này, không có gì có thể chắc chắn, ngoại trừ cái chắc chắn về cái chết và thuế.)

5. “An ounce of prevention is worth a pound of cure.” (Một ounce của sự phòng ngừa đáng giá hơn một pound của sự chữa trị.)

6. “Wealth consists not in having great possessions, but in having few wants.” (Sự giàu có không nằm ở việc có nhiều tài sản lớn, mà là ở việc ít ước muốn.)

7. “Tell me what you eat, and I will tell you what you are.” (Hãy nói cho tôi bạn ăn gì, và tôi sẽ nói cho bạn bạn là ai.)

8. “Energy and persistence conquer all things.” (Năng lượng và kiên nhẫn đánh bại mọi thứ.)

9. “Well done is quickly done.” (Làm tốt làm nhanh.)

10. “A place for everything, everything in its place.” (Mọi thứ có đúng chỗ của nó.)

11. “An investment in knowledge pays the best interest.” (Một đầu tư vào kiến thức là khoản đầu tư có lợi nhất.)

12. “Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.” (Hãy kể cho tôi và tôi quên. Hãy dạy tôi và tôi nhớ. Hãy tham gia tôi và tôi học.)

13. “Well done is better than well said.” (Làm tốt hơn là nói tốt.)

14. “In this world, nothing can be said to be certain, except death and taxes.” (Trong thế giới này, không có gì có thể chắc chắn, ngoại trừ cái chắc chắn về cái chết và thuế.)

15. “An ounce of prevention is worth a pound of cure.” (Một ounce của sự phòng ngừa đáng giá hơn một pound của sự chữa trị.)

16. “Wealth consists not in having great possessions, but in having few wants.” (Sự giàu có không nằm ở việc có nhiều tài sản lớn, mà là ở việc ít ước muốn.)

17. “Tell me what you eat, and I will tell you what you are.” (Hãy nói cho tôi bạn ăn gì, và tôi sẽ nói cho bạn bạn là ai.)

18. “Energy and persistence conquer all things.” (Năng lượng và kiên nhẫn đánh bại mọi thứ.)

19. “Well done is quickly done.” (Làm tốt làm nhanh.)

20. “A place for everything, everything in its place.” (Mọi thứ có đúng chỗ của nó.)

21. “Diligence is the mother of good luck.” (Sự siêng năng là nguồn gốc của sự may mắn tốt lành.)

22. “He that is good for making excuses is seldom good for anything else.” (Người hay tìm cách biện hộ thì hiếm khi tốt cho bất cứ điều gì khác.)

23. “Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise.” (Điều này cho biết việc đi ngủ sớm và thức dậy sớm giúp người ta khỏe mạnh, giàu có và thông thái.)

Xem thêm:  Mark Twain là ai? Những câu nói hay của Mark Twain

24. “If you would not be forgotten as soon as you are dead, either write things worth reading or do things worth writing.” (Nếu bạn không muốn bị quên ngay sau khi mất, hãy viết những điều đáng đọc hoặc làm những điều đáng viết.)

25. “By failing to prepare, you are preparing to fail.” (Bằng cách không chuẩn bị, bạn đang chuẩn bị cho thất bại.)

26. “An investment in knowledge pays the best interest.” (Một đầu tư vào kiến thức là khoản đầu tư có lợi nhất.)

27. “Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.” (Hãy kể cho tôi và tôi quên. Hãy dạy tôi và tôi nhớ. Hãy tham gia tôi và tôi học.)

28. “Well done is better than well said.” (Làm tốt hơn là nói tốt.)

29. “In this world, nothing can be said to be certain, except death and taxes.” (Trong thế giới này, không có gì có thể chắc chắn, ngoại trừ cái chắc chắn về cái chết và thuế.)

30. “An ounce of prevention is worth a pound of cure.” (Một ounce của sự phòng ngừa đáng giá hơn một pound của sự chữa trị.)

31. “Wealth consists not in having great possessions, but in having few wants.” (Sự giàu có không nằm ở việc có nhiều tài sản lớn, mà là ở việc ít ước muốn.)

32. “Tell me what you eat, and I will tell you what you are.” (Hãy nói cho tôi bạn ăn gì, và tôi sẽ nói cho bạn bạn là ai.)

33. “Energy and persistence conquer all things.” (Năng lượng và kiên nhẫn đánh bại mọi thứ.)

34. “Well done is quickly done.” (Làm tốt làm nhanh.)

35. “A place for everything, everything in its place.” (Mọi thứ có đúng chỗ của nó.)

36. “Diligence is the mother of good luck.” (Sự siêng năng là nguồn gốc của sự may mắn tốt lành.)

37. “He that is good for making excuses is seldom good for anything else.” (Người hay tìm cách biện hộ thì hiếm khi tốt cho bất cứ điều gì khác.)

38. “Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise.” (Điều này cho biết việc đi ngủ sớm và thức dậy sớm giúp người ta khỏe mạnh, giàu có và thông thái.)

39. “If you would not be forgotten as soon as you are dead, either write things worth reading or do things worth writing.” (Nếu bạn không muốn bị quên ngay sau khi mất, hãy viết những điều đáng đọc hoặc làm những điều đáng viết.)

40. “By failing to prepare, you are preparing to fail.” (Bằng cách không chuẩn bị, bạn đang chuẩn bị cho thất bại.)

26. “An investment in knowledge pays the best interest.” (Một đầu tư vào kiến thức là khoản đầu tư có lợi nhất.)

27. “Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.” (Hãy kể cho tôi và tôi quên. Hãy dạy tôi và tôi nhớ. Hãy tham gia tôi và tôi học.)

28. “Well done is better than well said.” (Làm tốt hơn là nói tốt.)

29. “In this world, nothing can be said to be certain, except death and taxes.” (Trong thế giới này, không có gì có thể chắc chắn, ngoại trừ cái chắc chắn về cái chết và thuế.)

30. “An ounce of prevention is worth a pound of cure.” (Một ounce của sự phòng ngừa đáng giá hơn một pound của sự chữa trị.)

31. “Wealth consists not in having great possessions, but in having few wants.” (Sự giàu có không nằm ở việc có nhiều tài sản lớn, mà là ở việc ít ước muốn.)

32. “Tell me what you eat, and I will tell you what you are.” (Hãy nói cho tôi bạn ăn gì, và tôi sẽ nói cho bạn bạn là ai.)

33. “Energy and persistence conquer all things.” (Năng lượng và kiên nhẫn đánh bại mọi thứ.)

34. “Well done is quickly done.” (Làm tốt làm nhanh.)

35. “A place for everything, everything in its place.” (Mọi thứ có đúng chỗ của nó.)

36. “Diligence is the mother of good luck.” (Sự siêng năng là nguồn gốc của sự may mắn tốt lành.)

37. “He that is good for making excuses is seldom good for anything else.” (Người hay tìm cách biện hộ thì hiếm khi tốt cho bất cứ điều gì khác.)

38. “Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise.” (Điều này cho biết việc đi ngủ sớm và thức dậy sớm giúp người ta khỏe mạnh, giàu có và thông thái.)

39. “If you would not be forgotten as soon as you are dead, either write things worth reading or do things worth writing.” (Nếu bạn không muốn bị quên ngay sau khi mất, hãy viết những điều đáng đọc hoặc làm những điều đáng viết.)

40. “By failing to prepare, you are preparing to fail.” (Bằng cách không chuẩn bị, bạn đang chuẩn bị cho thất bại.)

Xem thêm:  Richard Branson là ai? Những câu nói hay của Richard Branson

41. “An investment in knowledge pays the best interest.” (Một đầu tư vào kiến thức là khoản đầu tư có lợi nhất.)

42. “Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.” (Hãy kể cho tôi và tôi quên. Hãy dạy tôi và tôi nhớ. Hãy tham gia tôi và tôi học.)

43. “Well done is better than well said.” (Làm tốt hơn là nói tốt.)

44. “In this world, nothing can be said to be certain, except death and taxes.” (Trong thế giới này, không có gì có thể chắc chắn, ngoại trừ cái chắc chắn về cái chết và thuế.)

45. “An ounce of prevention is worth a pound of cure.” (Một ounce của sự phòng ngừa đáng giá hơn một pound của sự chữa trị.)

46. “Wealth consists not in having great possessions, but in having few wants.” (Sự giàu có không nằm ở việc có nhiều tài sản lớn, mà là ở việc ít ước muốn.)

47. “Tell me what you eat, and I will tell you what you are.” (Hãy nói cho tôi bạn ăn gì, và tôi sẽ nói cho bạn bạn là ai.)

48. “Energy and persistence conquer all things.” (Năng lượng và kiên nhẫn đánh bại mọi thứ.)

49. “Well done is quickly done.” (Làm tốt làm nhanh.)

50. “A place for everything, everything in its place.” (Mọi thứ có đúng chỗ của nó.)

51. “Diligence is the mother of good luck.” (Sự siêng năng là nguồn gốc của sự may mắn tốt lành.)

52. “He that is good for making excuses is seldom good for anything else.” (Người hay tìm cách biện hộ thì hiếm khi tốt cho bất cứ điều gì khác.)

53. “Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise.” (Điều này cho biết việc đi ngủ sớm và thức dậy sớm giúp người ta khỏe mạnh, giàu có và thông thái.)

54. “If you would not be forgotten as soon as you are dead, either write things worth reading or do things worth writing.” (Nếu bạn không muốn bị quên ngay sau khi mất, hãy viết những điều đáng đọc hoặc làm những điều đáng viết.)

55. “By failing to prepare, you are preparing to fail.” (Bằng cách không chuẩn bị, bạn đang chuẩn bị cho thất bại.)

56. “An investment in knowledge pays the best interest.” (Một đầu tư vào kiến thức là khoản đầu tư có lợi nhất.)

57. “Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.” (Hãy kể cho tôi và tôi quên. Hãy dạy tôi và tôi nhớ. Hãy tham gia tôi và tôi học.)

58. “Well done is better than well said.” (Làm tốt hơn là nói tốt.)

59. “In this world, nothing can be said to be certain, except death and taxes.” (Trong thế giới này, không có gì có thể chắc chắn, ngoại trừ cái chắc chắn về cái chết và thuế.)

60. “An ounce of prevention is worth a pound of cure.” (Một ounce của sự phòng ngừa đáng giá hơn một pound của sự chữa trị.)

61. “Wealth consists not in having great possessions, but in having few wants.” (Sự giàu có không nằm ở việc có nhiều tài sản lớn, mà là ở việc ít ước muốn.)

62. “Tell me what you eat, and I will tell you what you are.” (Hãy nói cho tôi bạn ăn gì, và tôi sẽ nói cho bạn bạn là ai.)

63. “Energy and persistence conquer all things.” (Năng lượng và kiên nhẫn đánh bại mọi thứ.)

64. “Well done is quickly done.” (Làm tốt làm nhanh.)

65. “A place for everything, everything in its place.” (Mọi thứ có đúng chỗ của nó.)

66. “Diligence is the mother of good luck.” (Sự siêng năng là nguồn gốc của sự may mắn tốt lành.)

67. “He that is good for making excuses is seldom good for anything else.” (Người hay tìm cách biện hộ thì hiếm khi tốt cho bất cứ điều gì khác.)

68. “Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise.” (Điều này cho biết việc đi ngủ sớm và thức dậy sớm giúp người ta khỏe mạnh, giàu có và thông thái.)

 Những câu nói hay của Benjamin Franklin
Những câu nói hay của Benjamin Franklin

69. “If you would not be forgotten as soon as you are dead, either write things worth reading or do things worth writing.” (Nếu bạn không muốn bị quên ngay sau khi mất, hãy viết những điều đáng đọc hoặc làm những điều đáng viết.)

70. “By failing to prepare, you are preparing to fail.” (Bằng cách không chuẩn bị, bạn đang chuẩn bị cho thất bại.)

71. “Lost time is never found again.” (Thời gian đã mất sẽ không bao giờ tìm lại được.)

72. “If you desire many things, many things will seem but a few.” (Nếu bạn mong muốn nhiều điều, nhiều điều sẽ trở nên như một vài.)

73. “An investment in knowledge pays the best interest.” (Một đầu tư vào kiến thức là khoản đầu tư có lợi nhất.)

Xem thêm:  Will Smith là ai? Những câu nói hay của Will Smith

74. “Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.” (Hãy kể cho tôi và tôi quên. Hãy dạy tôi và tôi nhớ. Hãy tham gia tôi và tôi học.)

75. “Well done is better than well said.” (Làm tốt hơn là nói tốt.)

76. “In this world, nothing can be said to be certain, except death and taxes.” (Trong thế giới này, không có gì có thể chắc chắn, ngoại trừ cái chắc chắn về cái chết và thuế.)

77. “An ounce of prevention is worth a pound of cure.” (Một ounce của sự phòng ngừa đáng giá hơn một pound của sự chữa trị.)

78. “Wealth consists not in having great possessions, but in having few wants.” (Sự giàu có không nằm ở việc có nhiều tài sản lớn, mà là ở việc ít ước muốn.)

79. “Tell me what you eat, and I will tell you what you are.” (Hãy nói cho tôi bạn ăn gì, và tôi sẽ nói cho bạn bạn là ai.)

80. “Energy and persistence conquer all things.” (Năng lượng và kiên nhẫn đánh bại mọi thứ.)

81. “Well done is quickly done.” (Làm tốt làm nhanh.)

82. “A place for everything, everything in its place.” (Mọi thứ có đúng chỗ của nó.)

83. “Diligence is the mother of good luck.” (Sự siêng năng là nguồn gốc của sự may mắn tốt lành.)

84. “He that is good for making excuses is seldom good for anything else.” (Người hay tìm cách biện hộ thì hiếm khi tốt cho bất cứ điều gì khác.)

85. “Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise.” (Điều này cho biết việc đi ngủ sớm và thức dậy sớm giúp người ta khỏe mạnh, giàu có và thông thái.)

86. “If you would not be forgotten as soon as you are dead, either write things worth reading or do things worth writing.” (Nếu bạn không muốn bị quên ngay sau khi mất, hãy viết những điều đáng đọc hoặc làm những điều đáng viết.)

87. “By failing to prepare, you are preparing to fail.” (Bằng cách không chuẩn bị, bạn đang chuẩn bị cho thất bại.)

88. “Never leave that till tomorrow which you can do today.” (Đừng bao giờ để lại điều đó đến ngày mai nếu bạn có thể làm hôm nay.)

89. “Time is money.” (Thời gian là tiền bạc.)

90. “A penny saved is a penny earned.” (Một xu tiết kiệm cũng là một xu kiếm được.)

91. “You may delay, but time will not.” (Bạn có thể trì hoãn, nhưng thời gian thì không.)

92. “An investment in knowledge pays the best interest.” (Đầu tư vào kiến thức đem lại lợi nhuận tốt nhất.)

93. “Genius without education is like silver in the mine.” (Tài năng mà không được giáo dục là như bạc trong mỏ.)

94. “If you would know the value of money, go and try to borrow some.” (Nếu bạn muốn biết giá trị của tiền, hãy thử vay một chút.)

95. “He that falls in love with himself will have no rivals.” (Người đắm chìm trong tình yêu với bản thân sẽ không có đối thủ.)

96. “A false friend and a shadow attend only while the sun shines.” (Một người bạn giả dối và bóng tối chỉ xuất hiện khi mặt trời tỏa sáng.)

97. “Do good to your friends to keep them, to your enemies to win them.” (Làm điều tốt cho bạn bè để giữ họ, làm điều tốt cho kẻ thù để chinh phục họ.)

98. “It is the working man who is the happy man. It is the idle man who is the miserable man.” (Người lao động mới là người hạnh phúc. Người lười biếng mới là người bất hạnh.)

99. “Love your enemies, for they tell you your faults.” (Hãy yêu kẻ thù của bạn, bởi họ sẽ nói cho bạn biết về những lỗi lầm của bạn.)

100. “There never was a good war or a bad peace.” (Chưa từng có cuộc chiến tranh tốt hoặc hòa bình xấu.)

101. “To succeed, jump as quickly at opportunities as you do at conclusions.” (Để thành công, hãy nhảy vào cơ hội nhanh chóng như bạn đưa ra kết luận.)

102. “Wealth is not his that has it, but his that enjoys it.” (Sự giàu có không thuộc về người sở hữu nó, mà thuộc về người tận hưởng nó.)

103. “When you are finished changing, you’re finished.” (Khi bạn dừng lại sự thay đổi, bạn đã hoàn thành.)

104. “Wise men don’t need advice. Fools won’t take it.” (Người khôn không cần lời khuyên. Kẻ ngốc không chấp nhận nó.)

105. “You may delay, but time will not.” (Bạn có thể trì hoãn, nhưng thời gian thì không.)

Những câu nói của Benjamin Franklin là nguồn cảm hứng vô giá về cuộc sống, kiến thức, và thành công. Đừng ngần ngại áp dụng những tri thức và triết lý này vào cuộc sống hàng ngày của bạn.

Xem thêm:

Napoleon Hill là ai? Những câu nói hay của Napoleon Hill

Oprah Winfrey là ai? Những câu nói hay của Oprah Winfrey