Mark Cuban là ai? Những câu nói hay của Mark Cuban

Mark Cuban, chủ sở hữu Dallas Mavericks và “cá mập” trong Shark Tank, là một trong những tượng đài của tư duy tích cực và sự không ngừng nỗ lực trong cuộc sống. Ông đã chứng minh rằng niềm tin không giới hạn và khả năng không ngừng học hỏi có thể biến những ước mơ lớn thành hiện thực. Với tầm ảnh hưởng không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh mà còn trong cuộc sống của nhiều người, Mark Cuban để lại một tinh thần quý báu về sự kiên nhẫn, sự sáng tạo và dấn thân vào đối mặt với những thách thức đầy thách thức.Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Mark Cuban là ai?

Mark Cuban, sinh ngày 31 tháng 7 năm 1958, là một doanh nhân và nhà đầu tư nổi tiếng của Hoa Kỳ. Ông nổi danh với vai trò là chủ sở hữu của đội bóng rổ Dallas Mavericks trong NBA, đồng sở hữu của công ty giải trí 2929 Entertainment và là chủ tịch của AXS TV. Mark Cuban cũng nổi tiếng như một trong những “cá mập” chính trong chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng của ABC, Shark Tank.

Năm 2011, ông đã viết một cuốn sách điện tử có tựa đề “Làm thế nào để chiến thắng tại môn thể thao kinh doanh,” trong đó ông chia sẻ những kinh nghiệm và tri thức trong lĩnh vực kinh doanh và thể thao.

Mark Cuban là ai?
Mark Cuban là ai?

Mark Cuban được sinh ra ở Pittsburgh, Pennsylvania, và lớn lên trong một gia đình lao động Do Thái ở vùng ngoại ô của Núi Lebanon. Ông có nguồn gốc di cư từ Nga và Romania qua đảo Ellis. Bước đầu tiên của ông vào thế giới kinh doanh đã bắt đầu từ khi ông 12 tuổi khi anh bán túi rác để kiếm tiền mua đôi giày bóng rổ đắt tiền. Ông cũng có kinh nghiệm trong việc điều hành tờ báo và làm việc trong ngành công nghiệp phần mềm trước khi định cư ở Dallas, Texas, nơi ông bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình.

Mark Cuban là một ví dụ xuất sắc về sự kiên nhẫn, tư duy sáng tạo và sự không ngừng nỗ lực trong việc đạt được thành công trong cuộc sống và kinh doanh.

Những câu nói hay của Mark Cuban

“You don’t have to be the loudest in the room to be the smartest in the room.” (Bạn không cần phải là người ồn ào nhất trong phòng để là người thông minh nhất trong phòng.)

“The biggest mistake people make in life is not trying to make a living at doing what they most enjoy.” (Sai lầm lớn nhất mà người ta mắc phải trong cuộc sống là không cố gắng kiếm sống bằng việc làm những điều họ yêu thích nhất.)

“It’s not about the idea; it’s about the execution of the idea.” (Không phải về ý tưởng; mà là về cách thực hiện ý tưởng.)

“When you’ve got 10,000 people trying to do the same thing, why would you want to be number 10,001?” (Khi có 10.000 người cố gắng làm cùng một điều, tại sao bạn lại muốn trở thành số 10.001?)

“You can’t learn to be a great leader and not be willing to be fired.” (Bạn không thể học cách trở thành một người lãnh đạo xuất sắc mà không sẵn sàng bị sa thải.)

“Find something you love to do, and you’ll never have to work a day in your life.” (Tìm điều bạn yêu thích để làm, và bạn sẽ không bao giờ phải làm việc một ngày nào trong cuộc đời.)

“The one thing that all successful people I know have in common is that they read.” (Điều duy nhất mà tất cả những người thành công tôi biết có chung là họ đọc sách.)

“It’s not in the dreaming, it’s in the doing.” (Thành công không nằm trong việc mơ mộng, mà nằm trong việc hành động.)

“Don’t take too much advice. Most people who have a lot of advice to give—with a few exceptions—generalize whatever they did. Don’t overanalyze. Just do it.” (Đừng nghe quá nhiều lời khuyên. Hầu hết những người có rất nhiều lời khuyên để đưa ra—ngoại trừ một số trường hợp—đều tổng hợp lại những gì họ đã làm. Đừng phân tích quá mức. Chỉ cần làm.)

“The people who tend to succeed are the ones who understand human nature, who understand themselves, and are honest about themselves.” (Những người thường thành công là những người hiểu về bản chất con người, hiểu về bản thân họ và chân thật với bản thân mình.)

“If you’re prepared and you know what it takes, it’s not a risk. You just have to figure out how to get there. There is always a way to get there.” (Nếu bạn đã chuẩn bị và bạn biết điều gì cần làm, đó không phải là một rủi ro. Bạn chỉ cần tìm cách để đến được đó. Luôn luôn có cách để đến được đó.)

“It’s not about money or connections; it’s the willingness to outwork and outlearn everyone when it comes to your business.” (Không phải về tiền bạc hay mối quan hệ; đó là sự sẵn sàng làm việc chăm chỉ và học hỏi nhiều hơn ai hết khi nói đến công việc kinh doanh của bạn.)

“You’ve got to learn something from every mistake you make.” (Bạn phải học được điều gì đó từ mỗi sai lầm bạn phạm.)

“It’s not whether the glass is half empty or half full, it’s who is pouring the water.” (Không phải là cốc có nước đến mức nửa đầy hay nửa rỗng, mà là ai đang đổ nước vào.)

“Work like someone is trying to take it all away from you.” (Làm việc như có ai đó đang cố gắng lấy mất tất cả của bạn.)

“The one thing in life you can control is your effort. Are you willing to outwork your competition?” (Điều duy nhất trong cuộc sống bạn có thể kiểm soát là sự nỗ lực của bạn. Bạn có sẵn sàng làm việc chăm chỉ hơn đối thủ của bạn không?)

“Perfection is the enemy of profitability.” (Sự hoàn hảo là kẻ thù của lợi nhuận.)

“It’s not in the dreaming, it’s in the doing.” (Thành công không nằm trong việc mơ mộng, mà nằm trong việc hành động.)

“Success is about making your life a special version of unique that fits who you are—not what other people want you to be.” (Thành công là về việc biến cuộc sống của bạn trở thành phiên bản đặc biệt của riêng bạn phù hợp với ai bạn là, không phải là điều mà người khác muốn bạn trở thành.)

“Don’t be afraid to ask questions. Don’t be afraid to ask for help when you need it. I do that every day. Asking for help isn’t a sign of weakness, it’s a sign of strength. It shows you have the courage to admit when you don’t know something, and then allows you to learn something new.” (Đừng sợ hỏi câu hỏi. Đừng sợ xin giúp đỡ khi bạn cần. Tôi làm điều đó mỗi ngày. Việc xin giúp đỡ không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, nó là dấu hiệu của sự mạnh mẽ. Nó cho thấy bạn có lòng dũng cảm để thừa nhận khi bạn không biết điều gì đó, và sau đó cho phép bạn học điều gì đó mới.)

“Sweat equity is the most valuable equity there is. Know your business and industry better than anyone else in the world.” (Vốn làm việc chất xám là tài sản quý giá nhất. Hiểu rõ về doanh nghiệp và ngành của bạn hơn bất kỳ ai trên thế giới.)

“The best way to predict the future is to create it.” (Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tự mình tạo ra nó.)

“It doesn’t matter how many times you fail. It doesn’t matter how many times you almost get it right. No one is going to know or care about your failures, and neither should you. All you have to do is learn from them and those around you because all that matters in business is that you get it right once. Then everyone can tell you how lucky you are.” (Không quan trọng bạn thất bại bao nhiêu lần. Không quan trọng bạn gần đúng bao nhiêu lần. Không ai sẽ biết hoặc quan tâm đến những thất bại của bạn, và bạn cũng không nên quan tâm. Tất cả bạn cần là học từ chúng và từ những người xung quanh bạn, bởi vì tất cả những gì quan trọng trong kinh doanh là bạn phải làm đúng một lần. Sau đó, ai cũng có thể nói bạn may mắn.)

Xem thêm:  Emma Watson là ai? Những câu nói hay của Emma Watson

“Selling is never about convincing. It’s always about helping others.” (Bán hàng không bao giờ liên quan đến việc thuyết phục. Luôn luôn liên quan đến việc giúp đỡ người khác.)

“Don’t start a company unless it’s an obsession and something you love. If you have an exit strategy, it’s not an obsession.” (Đừng bắt đầu một công ty trừ khi nó là một sự ám ảnh và là điều bạn yêu thích. Nếu bạn có một chiến lược thoát ra, thì đó không phải là một sự ám ảnh.)

“The world is filled with people who think they have the next big idea. What really matters is the will to execute that idea.” (Thế giới đầy người cho rằng họ có ý tưởng lớn tiếp theo. Điều quan trọng thực sự là ý chí để thực hiện ý tưởng đó.)

“In the world of business, it’s not about how much you make, but rather how much you save.” (Trong thế giới kinh doanh, không phải là bạn kiếm được bao nhiêu, mà là bạn tiết kiệm được bao nhiêu.)

“Don’t follow the path; blaze the trail.” (Đừng theo đuổi con đường đã có; hãy tạo ra con đường mới.)

“Know your business better than anyone else. It’s your money on the line.” (Hiểu rõ về doanh nghiệp của bạn hơn bất kỳ ai khác. Đó là tiền của bạn đang ở trong tình thế nguy cơ.)

“Don’t start a company unless it’s an obsession and something you love. If you have an exit strategy, it’s not an obsession.” (Đừng bắt đầu một công ty trừ khi nó là một sự ám ảnh và là điều bạn yêu thích. Nếu bạn có một chiến lược thoát ra, thì đó không phải là một sự ám ảnh.)

“The key to getting rich is to stay rich.” (Chìa khóa để trở nên giàu có là duy trì sự giàu có.)

“The one thing in life you can control is your effort. Are you willing to outwork your competition?” (Điều duy nhất trong cuộc sống mà bạn có thể kiểm soát là sự nỗ lực của bạn. Bạn có sẵn sàng làm việc chăm chỉ hơn đối thủ của bạn không?)

“The sport of business is the ultimate competition.” (Kinh doanh chính là cuộc thi cường độ cao tối thượng.)

“Money is a scoreboard where you can rank how you’re doing against other people.” (Tiền bạc là bảng điểm giúp bạn xếp hạng vị trí của mình so với người khác.)

“In business, it’s not about the destination; it’s about the journey.” (Trong kinh doanh, không phải về điểm đến; mà là về cuộc hành trình.)

“It’s not about the idea, it’s about how prepared you are. Everyone has ideas, but the ones who succeed are those who are prepared to put in the work.” (Không phải về ý tưởng, mà là về sự chuẩn bị của bạn. Mọi người đều có ý tưởng, nhưng những người thành công là những người đã sẵn sàng làm việc.)

“You just got to stay focused and believe in yourself and trust your own ability and judgment.” (Bạn chỉ cần duy trì tập trung và tin vào chính mình, tin vào khả năng và sự đánh giá của bạn.)

“What I’ve learned in these 11 years is you’ve got to stay focused and believe in yourself and trust your own ability and judgment.” (Những gì tôi đã học trong 11 năm qua là bạn phải tập trung và tin vào chính mình, tin vào khả năng và sự đánh giá của bạn.)

“Effort is measured by setting goals and getting results.” (Sự nỗ lực được đo lường bằng việc đặt ra mục tiêu và đạt được kết quả.)

“Work hard and be honest. And never give up on yourself.” (Làm việc chăm chỉ và thành thật. Và đừng bao giờ từ bỏ bản thân mình.)

“Work like someone is trying to take it all away from you.” (Làm việc như có ai đó đang cố gắng lấy mất tất cả của bạn.)

“Success is not about the destination, it’s about the journey.” (Thành công không phải về điểm đến, mà về cuộc hành trình.)

“You only have to be right once.” (Bạn chỉ cần đúng một lần.)

“The road to success is always under construction.” (Con đường tới thành công luôn đang trong quá trình xây dựng.)

“You’ve got to be willing to accept failure to get better.” (Bạn phải sẵn sàng chấp nhận thất bại để trở nên xuất sắc hơn.)

“When you’ve got 10,000 people trying to do the same thing, why would you want to be number 10,001?” (Khi có 10.000 người cố gắng làm cùng một điều, tại sao bạn lại muốn trở thành số 10.001?)

“Work like there is someone working 24 hours a day to take it all away from you.” (Làm việc như có người đang làm việc 24/7 để lấy mất tất cả của bạn.)

“It’s not whether the idea is crazy, it’s whether it’s crazy enough.” (Không phải về việc ý tưởng có điên rồ, mà là liệu nó có điên rồ đủ chưa.)

“Know your core competencies and focus on being great at them.” (Hiểu rõ những năng lực cốt lõi của bạn và tập trung để trở nên xuất sắc trong chúng.)

“Don’t be afraid of making mistakes.” (Đừng sợ mắc sai lầm.)

“In the business world, you’re either the hunter or the hunted.” (Trong thế giới kinh doanh, bạn hoặc là người săn mồi, hoặc là con mồi.)

“The best salesperson in the company is the founder.” (Người bán hàng giỏi nhất trong công ty là người sáng lập.)

“Don’t follow your passions, follow your efforts.” (Đừng theo đuổi đam mê của bạn, hãy theo đuổi những nỗ lực của bạn.)

“Treat your customers like they own you. Because they do.” (Hãy đối xử với khách hàng của bạn như họ là chủ của bạn. Bởi vì họ chính là chủ của bạn.)

“Sweat equity is the most valuable equity there is. Know your business and industry better than anyone else in the world.” (Vốn làm việc chất xám là tài sản quý giá nhất. Hãy hiểu rõ về doanh nghiệp và ngành của bạn hơn bất kỳ ai trên thế giới.)

“It’s not in the dreaming, it’s in the doing.” (Thành công không nằm trong việc mơ mộng, mà nằm trong việc hành động.)

“What I’ve learned in these 11 years is you’ve got to stay focused and believe in yourself and trust your own ability and judgment.” (Những gì tôi đã học trong 11 năm qua là bạn phải tập trung và tin vào chính mình, tin vào khả năng và sự đánh giá của bạn.)

“It’s not whether the glass is half empty or half full, it’s who is pouring the water.” (Không phải vấn đề là cốc có nước đến mức nửa đầy hay nửa rỗng, mà là ai đang đổ nước vào.)

“The one thing in life you can control is your effort. Are you willing to outwork your competition?” (Điều duy nhất trong cuộc sống mà bạn có thể kiểm soát là sự nỗ lực của bạn. Bạn có sẵn sàng làm việc chăm chỉ hơn đối thủ của bạn không?)

“Time is the most valuable asset you don’t own. You may or may not realize it yet, but how you use or don’t use your time is going to be the best indication of where your future is going to take you.” (Thời gian là tài sản quý giá nhất mà bạn không sở hữu. Bạn có thể nhận ra điều này hoặc không, nhưng cách bạn sử dụng hoặc không sử dụng thời gian của mình sẽ là dấu hiệu tốt nhất về nơi tương lai sẽ đưa bạn đến.)

“It’s not in the dreaming, it’s in the doing.” (Thành công không nằm trong việc mơ mộng, mà nằm trong việc hành động.)

Xem thêm:  Steve Wozniak là ai? Những câu nói hay của Steve Wozniak

“The best way to predict the future is to invent it.” (Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tự mình tạo nên nó.)

“The best opportunities come from where everyone else is fleeing.” (Cơ hội tốt nhất đến từ nơi mà mọi người khác đang trốn chạy.)

“Don’t let fear be a roadblock.” (Đừng để sự sợ hãi trở thành chướng ngại đường.)

“The best way to predict your future is to create it.” (Cách tốt nhất để dự đoán tương lai của bạn là tạo ra nó.)

“Don’t equate activity with accomplishment.” (Đừng đánh đồng hoạt động với thành tựu.)

“Work like there is someone working 24 hours a day to take it all away from you.” (Làm việc như có người đang làm việc 24/7 để lấy mất tất cả của bạn.)

“In the business world, you’re either the hunter or the hunted.” (Trong thế giới kinh doanh, bạn hoặc là người săn mồi, hoặc là con mồi.)

“Treat your customers like they own you. Because they do.” (Hãy đối xử với khách hàng của bạn như họ là chủ của bạn. Bởi vì họ chính là chủ của bạn.)

“The world is changing. No one is going to hand you success. You must take it.” (Thế giới đang thay đổi. Không ai sẽ đưa cho bạn thành công. Bạn phải tự lấy.)

“You have to know exactly where you want to go. If you don’t know exactly where you want to go, then it’s not going to happen.” (Bạn phải biết chính xác bạn muốn đi đâu. Nếu bạn không biết chính xác bạn muốn đi đâu, thì nó sẽ không xảy ra.)

“Don’t follow your passions, follow your efforts.” (Đừng theo đuổi đam mê của bạn, hãy theo đuổi những nỗ lực của bạn.)

“Work hard and be honest. And never give up on yourself.” (Làm việc chăm chỉ và thành thật. Và đừng bao giờ từ bỏ bản thân mình.)

“The best way to predict your future is to create it.” (Cách tốt nhất để dự đoán tương lai của bạn là tạo ra nó.)

“The greatest opportunities are often disguised as unsolvable problems.” (Cơ hội lớn nhất thường bị che giấu dưới dạng các vấn đề không thể giải quyết.)

“It’s not whether the idea is crazy, it’s whether it’s crazy enough.” (Không phải về việc ý tưởng có điên rồ, mà là liệu nó có điên rồ đủ chưa.)

“You just got to stay focused and believe in yourself and trust your own ability and judgment.” (Bạn chỉ cần duy trì tập trung và tin vào chính mình, tin vào khả năng và sự đánh giá của bạn.)

“Time is the most valuable asset you don’t own. You may or may not realize it yet, but how you use or don’t use your time is going to be the best indication of where your future is going to take you.” (Thời gian là tài sản quý giá nhất mà bạn không sở hữu. Bạn có thể nhận ra điều này hoặc không, nhưng cách bạn sử dụng hoặc không sử dụng thời gian của mình sẽ là dấu hiệu tốt nhất về nơi tương lai sẽ đưa bạn đến.)

“It’s not in the dreaming, it’s in the doing.” (Thành công không nằm trong việc mơ mộng, mà nằm trong việc hành động.)

“Don’t be in such a hurry to get through life’s challenges. Rather, take the time to grow and learn from them, so you can conquer bigger ones in the future.” (Đừng vội vàng vượt qua những thách thức trong cuộc đời. Thay vào đó, hãy dành thời gian để phát triển và học hỏi từ chúng, để bạn có thể đối mặt với những thách thức lớn hơn trong tương lai.)

“You don’t need a lot of friends, just the right ones.” (Bạn không cần nhiều người bạn, chỉ cần những người bạn đúng.)

“Perfection is the enemy of profitability.” (Sự hoàn hảo là kẻ thù của lợi nhuận.)

“The great thing about the internet is that it gave everyone a voice. The bad thing about the internet is that it gave everyone a voice.” (Điều tuyệt vời về internet là nó đã đưa ra giọng điệu của mọi người. Điều xấu về internet là nó đã đưa ra giọng điệu của mọi người.)

“It’s not about money. It’s about the process of making it, the journey.” (Không phải về tiền bạc. Mà là về quá trình tạo ra nó, cuộc hành trình.)

“What you do is more important than what you say.” (Những gì bạn làm quan trọng hơn những gì bạn nói.)

“Success is about making your life a special version of unique that fits who you are, not what other people want you to be.” (Thành công đến từ việc biến cuộc sống của bạn thành phiên bản đặc biệt của bạn, phù hợp với bạn là ai, không phải là những gì người khác muốn bạn trở thành.)

Những câu nói hay của Mark Cuban
Những câu nói hay của Mark Cuban

“Wherever I see people doing something the way it’s always been done, the way it’s ‘supposed’ to be done, following the same old trends, well, that’s just a big red flag to me to go look somewhere else.” (Mỗi khi tôi thấy mọi người làm một điều gì đó theo cách mọi người đã từng làm, theo cách “nên” làm, tuân theo các xu hướng cũ, đó chỉ là một tín hiệu đỏ lớn cho tôi để tìm kiếm nơi khác.)

“It doesn’t matter how many times you fail. It doesn’t matter how many times you almost get it right. No one is going to know or care about your failures, and neither should you. All you have to do is learn from them and those around you because all that matters in business is that you get it right once. Then everyone can tell you how lucky you are.” (Không quan trọng bạn thất bại bao nhiêu lần. Không quan trọng bạn gần đúng bao nhiêu lần. Không ai sẽ biết hoặc quan tâm đến những thất bại của bạn, và bạn cũng không nên quan tâm. Tất cả bạn cần là học từ chúng và từ những người xung quanh bạn, bởi vì tất cả những gì quan trọng trong kinh doanh là bạn phải làm đúng một lần. Sau đó, ai cũng có thể nói bạn may mắn.)

“Don’t take too much advice. Most people who have a lot of advice to give – with a few exceptions – generalize whatever they did. Don’t over-analyze everything. I myself have been guilty of over-thinking problems. Just build things and find out if they work.” (Đừng nghe quá nhiều lời khuyên. Hầu hết những người có nhiều lời khuyên để đưa ra – với một số ngoại lệ – tổng hợp lại những gì họ đã làm. Đừng phân tích quá mức. Chính tôi cũng đã từng là người mắc tội phân tích quá mức vấn đề. Hãy xây dựng các dự án và tìm hiểu xem chúng có hoạt động không.)

“It’s not about money. It’s about the people you have, and how you’re led.” (Không phải về tiền bạc. Mà là về những người bạn có và cách bạn lãnh đạo họ.)

“Work hard, be kind, and amazing things will happen.” (Làm việc chăm chỉ, hãy tử tế, và những điều tuyệt vời sẽ xảy ra.)

“Don’t get caught up in how many hours you work. Judge success based on having goals and measuring your results.” (Đừng mắc kẹt trong việc bạn làm việc bao nhiêu giờ. Đánh giá thành công dựa trên việc bạn đặt ra mục tiêu và đo lường kết quả của bạn.)

“The greatest enemy of tomorrow’s success is today’s success.” (Kẻ thù lớn nhất của sự thành công trong tương lai là sự thành công của ngày hôm nay.)

“Sweat equity is the most valuable equity there is. Know your business and industry better than anyone else in the world.” (Vốn làm việc chất xám là tài sản quý giá nhất. Hãy hiểu rõ về doanh nghiệp và ngành của bạn hơn bất kỳ ai trên thế giới.)

“You’ve got to be brutally honest with yourself and understand where you are today, and that is the first step toward getting where you want to be.” (Bạn phải thật sự trung thực với bản thân mình và hiểu rõ vị trí hiện tại của mình, đó là bước đầu tiên để đạt được nơi bạn muốn đến.)

Xem thêm:  Elon Musk là ai? Những câu nói hay của Elon Musk

“In the business world, everyone is paid in two coins: cash and experience. Take the experience first; the cash will come later.” (Trong thế giới kinh doanh, mọi người được trả bằng hai loại tiền: tiền mặt và kinh nghiệm. Hãy chấp nhận kinh nghiệm trước; tiền mặt sẽ đến sau.)

“It’s not in the dreaming, it’s in the doing.” (Thành công không nằm trong việc mơ mộng, mà nằm trong việc hành động.)

“What I’ve learned in these 11 years is you’ve got to stay focused and believe in yourself and trust your own ability and judgment.” (Những gì tôi đã học trong 11 năm qua là bạn phải tập trung và tin vào chính mình, tin vào khả năng và sự đánh giá của bạn.)

“Don’t start a company unless it’s an obsession and something you love. If you have an exit strategy, it’s not an obsession.” (Đừng bắt đầu một công ty trừ khi nó là một sự ám ảnh và là điều bạn yêu thích. Nếu bạn có một chiến lược thoát ra, thì đó không phải là một sự ám ảnh.)

“Sweat equity is the most valuable equity there is. Know your business and industry better than anyone else in the world.” (Vốn làm việc chất xám là tài sản quý giá nhất. Hãy hiểu rõ về doanh nghiệp và ngành của bạn hơn bất kỳ ai trên thế giới.)

“I love to compete. To me, business is the ultimate sport.” (Tôi yêu sự cạnh tranh. Đối với tôi, kinh doanh chính là môn thể thao tối thượng.)

“Work hard, be patient, and be a sponge while learning your business. Learn how to take criticism. Follow the green, not the dream.” (Làm việc chăm chỉ, kiên nhẫn và học hỏi một cách chủ động về doanh nghiệp của bạn. Học cách chấp nhận sự phê bình. Hãy theo đuổi lãi suất, chứ không phải mơ mộng.)

“It’s not about the money. It’s about the value you can create.” (Không phải về tiền bạc. Mà là về giá trị mà bạn có thể tạo ra.)

“Don’t let fear be a roadblock.” (Đừng để sự sợ hãi trở thành chướng ngại đường.)

“The best opportunities come from where everyone else is fleeing.” (Cơ hội tốt nhất đến từ nơi mà mọi người khác đang trốn chạy.)

“If you’re prepared and you know what it takes, it’s not a risk. You just have to figure out how to get there. There is always a way to get there.” (Nếu bạn đã chuẩn bị và bạn biết những gì cần phải làm, đó không phải là một rủi ro. Bạn chỉ cần tìm cách để đến được đó. Luôn có cách để đến được đích.)

“It’s not whether the glass is half empty or half full, it’s who is pouring the water.” (Không phải vấn đề là cốc có nước đến mức nửa đầy hay nửa rỗng, mà là ai đang đổ nước vào.)

“The one thing in life you can control is your effort. Are you willing to outwork your competition?” (Điều duy nhất trong cuộc sống mà bạn có thể kiểm soát là sự nỗ lực của bạn. Bạn có sẵn sàng làm việc chăm chỉ hơn đối thủ của bạn không?)

“It’s not about money. It’s about the people you have, and how you’re led.” (Không phải về tiền bạc. Mà là về những người bạn có và cách bạn lãnh đạo họ.)

“The most underrated skill in business is execution. Without it, ideas are worthless.” (Kỹ năng ít được đánh giá nhất trong kinh doanh là khả năng thực hiện. Thiếu nó, ý tưởng trở nên không có giá trị.)

“Don’t follow the path to success – create it.” (Đừng đi theo con đường của thành công – hãy tự tạo nó.)

“Work like there is someone trying to take it all away from you, and that it’s all you have.” (Hãy làm việc như có người đang cố gắng lấy tất cả của bạn, và đó là tất cả bạn có.)

“The best way to predict the future is to invent it.” (Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tự mình tạo nên nó.)

“Sweat equity is the most valuable equity there is. Know your business and industry better than anyone else in the world.” (Vốn làm việc chất xám là tài sản quý giá nhất. Hãy hiểu rõ về doanh nghiệp và ngành của bạn hơn bất kỳ ai trên thế giới.)

“The one thing in life you can control is your effort.” (Điều duy nhất trong cuộc sống mà bạn có thể kiểm soát là sự nỗ lực của mình.)

“It’s not in the dreaming, it’s in the doing.” (Thành công không nằm trong việc mơ mộng, mà nằm trong việc hành động.)

“In the past, people used to tell me to shut up a bit. But what I believe is to put out your opinion and let everyone else react. If I’m wrong, I’m wrong.” (Trong quá khứ, mọi người thường nói tôi nên im đi một chút. Nhưng điều tôi tin là phát biểu ý kiến của mình và để mọi người khác phản ứng. Nếu tôi sai, tôi sai.)

“Treat your customers like they own you. Because they do.” (Hãy đối xử với khách hàng của bạn như họ là chủ của bạn. Bởi vì họ chính là chủ của bạn.)

“Don’t start a company unless it’s an obsession and something you love. If you have an exit strategy, it’s not an obsession.” (Đừng bắt đầu một công ty trừ khi nó là một sự ám ảnh và là điều bạn yêu thích. Nếu bạn có một chiến lược thoát ra, thì đó không phải là một sự ám ảnh.)

“The beauty of success, whether it’s finding the girl of your dreams, the right job, or financial success, is that it doesn’t matter how many times you’ve failed, you only have to be right once.” (Vẻ đẹp của thành công, cho dù đó là việc tìm thấy người con gái trong mơ, công việc phù hợp, hoặc thành công tài chính, là bạn không cần quan trọng bạn đã thất bại bao nhiêu lần, bạn chỉ cần đúng một lần.)

“It’s not about the idea, it’s about how prepared you are. Everyone has ideas, but few take the steps necessary to make them a reality.” (Không phải về ý tưởng, mà là về mức độ chuẩn bị của bạn. Mọi người đều có ý tưởng, nhưng chỉ có ít người thực hiện các bước cần thiết để biến chúng thành hiện thực.)

“Work like there is someone working 24 hours a day to take it all away from you.” (Hãy làm việc như có một người đang làm việc 24/7 để lấy mất tất cả của bạn.)

“Sweat equity is the most valuable equity there is. Know your business and industry better than anyone else in the world.” (Vốn làm việc chất xám là tài sản quý giá nhất. Hãy hiểu rõ về doanh nghiệp và ngành của bạn hơn bất kỳ ai trên thế giới.)

“It doesn’t matter how many times you have failed, you only have to be right once.” (Không quan trọng bạn đã thất bại bao nhiêu lần, bạn chỉ cần đúng một lần.)

“Always wake up with a smile knowing that today you are going to have fun accomplishing what others are too afraid to do.” (Hãy luôn thức dậy với nụ cười và biết rằng hôm nay bạn sẽ vui vẻ trong việc hoàn thành những điều mà người khác sợ làm.)

“Don’t follow your passions, follow your efforts.” (Đừng theo đuổi đam mê của bạn, hãy theo đuổi những nỗ lực của bạn.)

“The thrill of victory is never as great as the thrill of the chase.” (Niềm vui từ chiến thắng không bao giờ bằng niềm vui từ sự đuổi đánh.)

“It’s not about money or connections. It’s the willingness to outwork and outlearn everyone when it comes to your business.” (Điều quan trọng không phải là tiền bạc hay mối quan hệ. Đó là khả năng làm việc chăm chỉ và học hỏi nhiều hơn ai hết khi nói đến công việc kinh doanh của bạn.)

“The key to success is using failure as a stepping stone to achieve greatness.” (Chìa khóa của sự thành công là sử dụng thất bại như một bước đệm để đạt được vĩ đại.)