Warren Buffett là ai? Những câu nói hay của Warren Buffett

Warren Buffett là ai? Những câu nói hay của Warren Buffett

Warren Buffett, hay còn được gọi là “Huyền thoại đến từ Omaha,” là một trong những nhà đầu tư và doanh nhân nổi tiếng nhất thế giới. Ông nổi tiếng với triết lý đầu tư theo giá trị và tinh thần sống tiết kiệm, mặc dù ông là một trong những người giàu có nhất trên hành tinh. Đồng thời, Warren Buffett cũng là một nhà từ thiện đầy lòng nhân ái và đã cam kết quyên góp một phần lớn của tài sản của mình cho các hoạt động từ thiện.Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Warren Buffett là ai?

Warren Buffett – Trùm doanh nhân và nhà đầu tư vĩ đại của Hoa Kỳ

Warren Edward Buffett, sinh ngày 30 tháng 8 năm 1930 tại Omaha, tiểu bang Nebraska, là một trong những biểu tượng lớn của thế giới kinh doanh và đầu tư. Ông được biết đến với tên gọi “Huyền thoại đến từ Omaha” hoặc “Hiền tài xứ Omaha” nhờ vào sự kiên định và thành công của mình trong lĩnh vực đầu tư và tài chính.

Warren Buffett đã xây dựng một sự nghiệp đáng kinh ngạc bằng cách áp dụng triết lý đầu tư theo giá trị. Thay vì tập trung vào các thị trường ngắn hạn và biến động, ông luôn tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các công ty có tiềm năng dài hạn và giá trị thực sự. Điều này đã giúp ông xây dựng khối tài sản ấn tượng và trở thành một trong những người giàu có nhất thế giới.

Mặc dù có tài sản khổng lồ, Warren Buffett vẫn giữ lối sống đoan trang và tiết kiệm. Ông nổi tiếng với việc sử dụng xe hơi đơn giản và ưa thích đồ ăn đường phố thay vì những tiệc tùng xa hoa. Sự khiêm nhường của ông là một ví dụ sáng điển về cách thành công không nhất thiết phải đi đôi với xa hoa.

 

Warren Buffett là ai?
Warren Buffett là ai?

Ngoài sự nghiệp kinh doanh và đầu tư, Warren Buffett cũng là một nhà từ thiện đầy lòng nhân ái. Ông đã cam kết quyên góp một phần lớn của tài sản của mình vào các hoạt động từ thiện, bao gồm việc hợp tác với Bill Gates để thành lập Quỹ Từ Thiện Gates-Buffett. Ông cũng thường xuyên tham gia vào hoạt động chính trị và đã ủng hộ các ứng cử viên và chương trình mang tính nhân đạo.

Warren Buffett bắt đầu sự nghiệp của mình tại các công ty tài chính và đầu tư, sau đó thành lập Buffett Partnership, Ltd. và sau này kiểm soát hãng Berkshire Hathaway. Ông là một trong những nhà quản trị tài chính xuất sắc nhất của thế kỷ 20 và đã được nhiều tạp chí và tổ chức đánh giá cao.

Warren Buffett không chỉ là một doanh nhân và nhà đầu tư vĩ đại mà còn là một tượng đài của lối sống đoan trang, triết lý đầu tư thông minh và lòng nhân ái. Ông là nguồn cảm hứng lớn cho những người đang theo đuổi sự thành công và tạo ra ý nghĩa trong cuộc sống.

Những câu nói hay của Warren Buffett

“The stock market is designed to transfer money from the Active to the Patient.” (“Thị trường chứng khoán được thiết kế để chuyển tiền từ Những người Năng động đến Những người Kiên nhẫn.”)

“Risk comes from not knowing what you’re doing.” (“Rủi ro đến từ việc không biết bạn đang làm gì.”)

“It’s better to hang out with people better than you. Pick out associates whose behavior is better than yours, and you’ll drift in that direction.” (“Tốt hơn hết là kết bạn với những người xuất sắc hơn bạn. Chọn những người bạn cùng với họ hành vi tốt hơn bạn, và bạn sẽ tiến về hướng đó.”)

“Rule No.1: Never lose money. Rule No.2: Never forget Rule No.1.” (“Nguyên tắc số 1: Không bao giờ để mất tiền. Nguyên tắc số 2: Không bao giờ quên Nguyên tắc số 1.”)

“The best investment you can make is in yourself.” (“Đầu tư tốt nhất bạn có thể thực hiện là đầu tư vào bản thân bạn.”)

“The difference between successful people and really successful people is that really successful people say no to almost everything.” (“Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thực sự thành công là những người thực sự thành công nói không với hầu hết mọi thứ.”)

“You do things when the opportunities come along. I’ve had periods in my life when I’ve had a bundle of ideas come along, and I’ve had long dry spells. If I get an idea next week, I’ll do something. If not, I won’t do a damn thing.” (“Bạn thực hiện các việc khi cơ hội xuất hiện. Trong cuộc đời của tôi, đã có thời kỳ tôi có rất nhiều ý tưởng đến, và cũng có thời kỳ tôi trải qua khoảng thời gian dài không có ý tưởng nào. Nếu tuần sau tôi có một ý tưởng, tôi sẽ làm điều gì đó. Còn không, tôi sẽ không làm một cái gì cả.”)

“The best way to measure your investing success is not by whether you’re beating the market but by whether you’ve put in place a financial plan and a behavioral discipline that are likely to get you where you want to go.” (“Cách tốt nhất để đánh giá thành công đầu tư của bạn không phải là bạn có vượt qua thị trường hay không, mà là bạn đã thực hiện một kế hoạch tài chính và một kỷ luật hành vi có khả năng đưa bạn đến nơi bạn muốn đến hay không.”)

“It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think about that, you’ll do things differently.” (“Mất 20 năm để xây dựng danh tiếng và chỉ cần 5 phút để phá hủy nó. Nếu bạn suy nghĩ về điều đó, bạn sẽ làm mọi thứ một cách khác biệt.”)

“The most important investment you can make is in yourself.” (“Đầu tư quan trọng nhất bạn có thể thực hiện là đầu tư vào bản thân bạn.”)

“Price is what you pay. Value is what you get.” (“Giá là số tiền bạn trả. Giá trị là những gì bạn nhận được.”)

“The business schools reward difficult complex behavior more than simple behavior, but simple behavior is more effective.” (“Các trường kinh doanh thường khen ngợi những hành vi phức tạp và khó khăn hơn hành vi đơn giản, nhưng hành vi đơn giản thường hiệu quả hơn.”)

“Our favorite holding period is forever.” (“Giai đoạn nắm giữ yêu thích của chúng tôi là mãi mãi.”)

“Someone’s sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago.” (“Ai đó đang ngồi trong bóng mát ngày hôm nay vì ai đó đã trồng một cái cây từ lâu.”)

“It’s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price.” (“Tốt hơn rất nhiều khi bạn mua một công ty tuyệt vời với một giá hợp lý hơn là mua một công ty hợp lý với một giá tuyệt vời.”)

Những câu nói hay của Warren Buffett
Những câu nói hay của Warren Buffett

“You only have to do a very few things right in your life so long as you don’t do too many things wrong.” (“Bạn chỉ cần thực hiện một số điều đúng trong cuộc đời của bạn, miễn là bạn không thực hiện quá nhiều điều sai.”)

“The stock market is filled with individuals who know the price of everything, but the value of nothing.” (“Thị trường chứng khoán đầy người biết giá của mọi thứ, nhưng không biết giá trị của gì.”)

“The most important quality for an investor is temperament, not intellect. You need a temperament that neither derives great pleasure from being with the crowd or against the crowd.” (“Đặc điểm quan trọng nhất của một nhà đầu tư là tính khí, không phải là trí thức. Bạn cần có một tính khí không thích việc ở cùng đám đông hoặc ngược lại với đám đông.”)

“Chains of habit are too light to be felt until they are too heavy to be broken.” (“Những chuỗi thói quen nhẹ nhàng vài, cho đến khi chúng trở nên quá nặng nề để bị đứt đoạn.”)

“In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield.” (“Trong thế giới kinh doanh, gương chiếu hậu luôn sáng sủa hơn kính chắn gió.”)

“You don’t need to be a rocket scientist. Investing is not a game where the guy with the 160 IQ beats the guy with 130 IQ.” (“Bạn không cần phải là một nhà khoa học vũ trụ. Đầu tư không phải là trò chơi mà người có chỉ số IQ 160 đánh bại người có chỉ số IQ 130.”)

“We simply attempt to be fearful when others are greedy and to be greedy only when others are fearful.” (“Chúng tôi chỉ cố gắng sợ hãi khi người khác đang tham lam và chỉ tham lam khi người khác đang sợ hãi.”)

“The best investment you can make is in yourself.” (“Đầu tư tốt nhất bạn có thể thực hiện là đầu tư vào bản thân bạn.”)

“I never attempt to make money on the stock market. I buy on the assumption that they could close the market the next day and not reopen it for five years.” (“Tôi không bao giờ cố gắng kiếm tiền trên thị trường chứng khoán. Tôi mua với giả định rằng họ có thể đóng cửa thị trường vào ngày mai và không mở cửa lại trong năm năm.”)

“The business schools reward difficult complex behavior more than simple behavior, but simple behavior is more effective.” (“Các trường kinh doanh thường khen ngợi những hành vi phức tạp và khó khăn hơn hành vi đơn giản, nhưng hành vi đơn giản thường hiệu quả hơn.”)

“You don’t have to be an expert on every company or even many. You only have to be able to evaluate companies within your circle of competence. The size of that circle is not very important; knowing its boundaries, however, is vital.” (“Bạn không cần phải là một chuyên gia về mỗi công ty hoặc thậm chí nhiều công ty. Bạn chỉ cần có khả năng đánh giá các công ty trong phạm vi kiến thức của bạn. Kích thước của vòng tròn đó không quan trọng lắm; nhưng biết rõ ranh giới của nó là quan trọng.”)

“I try to buy stock in businesses that are so wonderful that an idiot can run them. Because sooner or later, one will.” (“Tôi cố gắng mua cổ phiếu của các doanh nghiệp tuyệt vời đến mức ngay cả một kẻ ngốc cũng có thể quản lý được. Vì sớm muộn, có một kẻ ngốc sẽ làm điều đó.”)

“The business schools reward difficult complex behavior more than simple behavior, but simple behavior is more effective.” (“Các trường kinh doanh thường khen ngợi những hành vi phức tạp và khó khăn hơn hành vi đơn giản, nhưng hành vi đơn giản thường hiệu quả hơn.”)

“You can’t produce a baby in one month by getting nine women pregnant.” (“Bạn không thể sản xuất một đứa trẻ trong một tháng bằng cách có chín người phụ nữ mang thai.”)

“Derivatives are financial weapons of mass destruction.” (“Tài sản tài chính là vũ khí tàn phá hàng loạt.”)

“The stock market is filled with individuals who know the price of everything, but the value of nothing.” (“Thị trường chứng khoán đầy người biết giá của mọi thứ, nhưng không biết giá trị của gì.”)

“Buy when everyone else is selling and hold until everyone else is buying. That’s not just a catchy slogan. It’s the very essence of successful investing.” (“Mua khi mọi người đang bán và nắm giữ cho đến khi mọi người đang mua. Đó không chỉ là một khẩu hiệu hấp dẫn. Đó chính là bản chất của đầu tư thành công.”)

“Predicting rain doesn’t count. Building arks does.” (“Dự đoán mưa không có ý nghĩa gì cả. Xây cất thuyền mới quan trọng.”)

“In the world of business, the people who are most successful are those who are doing what they love.” (“Trong thế giới kinh doanh, những người thành công nhất là những người đang làm những gì họ yêu thích.”)

“If you don’t find a way to make money while you sleep, you will work until you die.” (“Nếu bạn không tìm cách kiếm tiền trong khi bạn ngủ, bạn sẽ làm việc cho đến khi bạn chết.”)

“The difference between successful people and really successful people is that really successful people say no to almost everything.” (“Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thực sự thành công là những người thực sự thành công nói không với hầu hết mọi thứ.”)

“It’s better to hang out with people better than you. Pick out associates whose behavior is better than yours, and you’ll drift in that direction.” (“Tốt hơn hết là kết bạn với những người xuất sắc hơn bạn. Chọn những người bạn cùng với họ hành vi tốt hơn bạn, và bạn sẽ tiến về hướng đó.”)

“You know… you keep doing the same things and you keep getting the same result over and over again. You know, Einstein said the definition of insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results.” (“Bạn biết… bạn tiếp tục làm những điều giống nhau và bạn tiếp tục nhận được kết quả giống nhau điều này điều này lặp đi lặp lại. Bạn biết không, Einstein đã nói rằng địn

“Wall Street is the only place that people ride to in a Rolls Royce to get advice from those who take the subway.” (“Wall Street là nơi duy nhất mà người ta đi bằng Rolls Royce để tìm kiếm lời khuyên từ những người đi tàu điện ngầm.”)

“It is not necessary to do extraordinary things to get extraordinary results.” (“Không cần phải làm những điều phi thường để đạt được kết quả phi thường.”)

“You do things when the opportunities come along. I’ve had periods in my life when I’ve had a bundle of ideas come along, and I’ve had long dry spells. If I get an idea next week, I’ll do something. If not, I won’t do a damn thing.” (“Bạn thực hiện các việc khi cơ hội xuất hiện. Trong cuộc đời của tôi, đã có thời kỳ tôi có rất nhiều ý tưởng đến, và cũng có thời kỳ tôi trải qua khoảng thời gian dài không có ý tưởng nào. Nếu tuần sau tôi có một ý tưởng, tôi sẽ làm điều gì đó. Còn không, tôi sẽ không làm một cái gì cả.”)

“You don’t need to be a rocket scientist. Investing is not a game where the guy with the 160 IQ beats the guy with 130 IQ.” (“Bạn không cần phải là một nhà khoa học vũ trụ. Đầu tư không phải là trò chơi mà người có chỉ số IQ 160 đánh bại người có chỉ số IQ 130.”)

“In the world of business, the people who are most successful are those who are doing what they love.” (“Trong thế giới kinh doanh, những người thành công nhất là những người đang làm những gì họ yêu thích.”)

“Risk comes from not knowing what you’re doing.” (“Rủi ro đến từ việc không biết bạn đang làm gì.”)

“The most important quality for an investor is temperament, not intellect. You need a temperament that neither derives great pleasure from being with the crowd or against the crowd.” (“Đặc điểm quan trọng nhất của một nhà đầu tư là tính khí, không phải là trí thức. Bạn cần có một tính khí không thích việc ở cùng đám đông hay chống lại đám đông.”)

“If past history was all there was to the game, the richest people would be librarians.” (“Nếu lịch sử quá khứ là tất cả trong trò chơi này, thì những người giàu nhất sẽ là thủ thư.”)

“The most important thing to do if you find yourself in a hole is to stop digging.” (“Điều quan trọng nhất để làm nếu bạn thấy mình đang ở trong một cái hố là dừng đào.”)

“You don’t need to be a rocket scientist. Investing is not a game where the guy with the 160 IQ beats the guy with 130 IQ.” (“Bạn không cần phải là một nhà khoa học vũ trụ. Đầu tư không phải là trò chơi mà người có chỉ số IQ 160 đánh bại người có chỉ số IQ 130.”)

“The best thing I did was choose the right heroes.” (“Việc tốt nhất tôi đã làm là chọn những người hùng đúng đắn.”)

“I never attempt to make money on the stock market. I buy on the assumption that they could close the market the next day and not reopen it for five years.” (“Tôi không bao giờ cố gắng kiếm tiền trên thị trường chứng khoán. Tôi mua với giả định rằng họ có thể đóng cửa thị trường vào ngày mai và không mở cửa lại trong năm năm.”)

“Price is what you pay. Value is what you get.” (“Giá là số tiền bạn trả. Giá trị là những gì bạn nhận được.”)

“We don’t have to be smarter than the rest. We have to be more disciplined than the rest.” (“Chúng ta không cần phải thông minh hơn người khác. Chúng ta phải có kỷ luật hơn họ.”)

“It’s better to hang out with people better than you. Pick out associates whose behavior is better than yours, and you’ll drift in that direction.” (“Tốt hơn hết là kết bạn với những người xuất sắc hơn bạn. Chọn những người bạn cùng với họ hành vi tốt hơn bạn, và bạn sẽ tiến về hướng đó.”)

“Wall Street is the only place that people ride to in a Rolls Royce to get advice from those who take the subway.” (“Wall Street là nơi duy nhất mà người ta đi bằng Rolls Royce để tìm kiếm lời khuyên từ những người đi tàu điện ngầm.”)

“The difference between successful people and really successful people is that really successful people say no to almost everything.” (“Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thực sự thành công là những người thực sự thành công nói không với hầu hết mọi thứ.”)

“The best investment you can make is in yourself.” (“Đầu tư tốt nhất bạn có thể thực hiện là đầu tư vào bản thân bạn.”)

“It’s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price.” (“Tốt hơn rất nhiều khi bạn mua một công ty tuyệt vời với một giá hợp lý hơn là mua một công ty hợp lý với một giá tuyệt vời.”)

“You only have to do a very few things right in your life so long as you don’t do too many things wrong.” (“Bạn chỉ cần thực hiện một số điều đúng trong cuộc đời của bạn, miễn là bạn không thực hiện quá nhiều điều sai.”)

“Our favorite holding period is forever.” (“Giai đoạn nắm giữ yêu thích của chúng tôi là mãi mãi.”)

“Someone’s sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago.” (“Ai đó đang ngồi trong bóng mát ngày hôm nay vì ai đó đã trồng một cái cây từ lâu.”)

“Derivatives are financial weapons of mass destruction.” (“Tài sản tài chính là vũ khí tàn phá hàng loạt.”)

“The stock market is filled with individuals who know the price of everything, but the value of nothing.” (“Thị trường chứng khoán đầy người biết giá của mọi thứ, nhưng không biết giá trị của gì.”)

“Buy when everyone else is selling and hold until everyone else is buying. That’s not just a catchy slogan. It’s the very essence of successful investing.” (“Mua khi mọi người đang bán và nắm giữ cho đến khi mọi người đang mua. Đó không chỉ là một khẩu hiệu hấp dẫn. Đó chính là bản chất của đầu tư thành công.”)

“Predicting rain doesn’t count. Building arks does.” (“Dự đoán mưa không có ý nghĩa gì cả. Xây cất thuyền mới quan trọng.”)

“Chains of habit are too light to be felt until they are too heavy to be broken.” (“Những chuỗi thói quen nhẹ nhàng vài, cho đến khi chúng trở nên quá nặng nề để bị đứt đoạn.”)

“Price is what you pay. Value is what you get.” (“Giá là số tiền bạn trả. Giá trị là những gì bạn nhận được.”)

“Risk comes from not knowing what you’re doing.” (“Rủi ro đến từ việc không biết bạn đang làm gì.”)

“You don’t need to be a rocket scientist. Investing is not a game where the guy with the 160 IQ beats the guy with 130 IQ.” (“Bạn không cần phải là một nhà khoa học vũ trụ. Đầu tư không phải là trò chơi mà người có chỉ số IQ 160 đánh bại người có chỉ số IQ 130.”)

“It’s better to hang out with people better than you. Pick out associates whose behavior is better than yours, and you’ll drift in that direction.” (“Tốt hơn hết là kết bạn với những người xuất sắc hơn bạn. Chọn những người bạn cùng với họ hành vi tốt hơn bạn, và bạn sẽ tiến về hướng đó.”)

“The best investment you can make is in yourself.” (“Đầu tư tốt nhất bạn có thể thực hiện là đầu tư vào bản thân bạn.”)

“It is not necessary to do extraordinary things to get extraordinary results.” (“Không cần phải làm những điều phi thường để đạt được kết quả phi thường.”)

“The best thing I did was choose the right heroes.” (“Việc tốt nhất tôi đã làm là chọn những người hùng đúng đắn.”)

“You know… you keep doing the same things and you keep getting the same result over and over again. You know, Einstein said the definition of insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results.” (“Bạn biết… bạn tiếp tục làm những điều giống nhau và bạn tiếp tục nhận được kết quả giống nhau điều này điều này lặp đi lặp lại. Bạn biết không, Einstein đã nói rằng định nghĩa của sự điên rồ là làm điều giống nhau lặp đi lặp lại và mong đợi kết quả khác biệt.”)

“The most important quality for an investor is temperament, not intellect. You need a temperament that neither derives great pleasure from being with the crowd or against the crowd.” (“Đặc điểm quan trọng nhất của một nhà đầu tư là tính khí, không phải là trí thức. Bạn cần có một tính khí không thích việc ở cùng đám đông hay chống lại đám đông.”)

“You can’t produce a baby in one month by getting nine women pregnant.” (“Bạn không thể sản xuất một đứa trẻ trong một tháng bằng cách có chín người phụ nữ mang thai.”)

“The most important investment you can make is in yourself.” (“Đầu tư quan trọng nhất bạn có thể thực hiện là đầu tư vào bản thân bạn.”)

“It’s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price.” (“Tốt hơn rất nhiều khi bạn mua một công ty tuyệt vời với một giá hợp lý hơn là mua một công ty hợp lý với một giá tuyệt vời.”)

“In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield.” (“Trong thế giới kinh doanh, gương chiếu hậu luôn sáng sủa hơn kính chắn gió.”)

Những lời khuyên này từ Warren Buffett chứa đựng triết lý đầu tư và quản lý tài chính giúp người đọc hiểu rõ hơn về cách ông đã đạt được sự thành công trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh.

Xem thêm:

Lou Holtz là ai? Những câu nói hay của Lou Holtz

Leonardo da Vinci là ai? Những câu nói hay của Leonardo da Vinci

Đánh giá bài viết này

Bình luận