Bill gates là ai? Những câu nói hay của Bill gates

Bill Gates, một doanh nhân, tác giả và nhà từ thiện người Mỹ, đã gắn liền với tập đoàn Microsoft, một hãng phần mềm mà ông cùng với Paul Allen đã sáng lập. Với danh hiệu là một trong những người giàu nhất trên thế giới, ông đã chứng minh rằng niềm tin, tư duy tích cực và khả năng không ngừng nỗ lực có thể biến những ước mơ thành hiện thực. Đây là một tài sản tinh thần quý báu mà ông để lại cho thế hệ sau, đã định hình cuộc sống của rất nhiều người thành công.Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Bill gates là ai?

William Henry “Bill” Gates III, sinh ngày 28 tháng 10 năm 1955, là một doanh nhân, nhà từ thiện, tác giả và chủ tịch của tập đoàn Microsoft, công ty phần mềm mà ông cùng với Paul Allen đã thành lập. Gates luôn nằm trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới và từng là người giàu nhất thế giới từ năm 1995 đến 2014. Ông đã lập lại vị trí này vào tháng 5 năm 2013 và hiện tại là người giàu thứ hai trên thế giới với tổng tài sản ước tính 105,3 tỷ đô la Mỹ.

Tại Microsoft, Gates từng là CEO và kiến trúc sư chính về phần mềm. Ông cũng là cổ đông lớn nhất của Microsoft cho đến tháng 5 năm 2014. Gates còn nổi tiếng là tác giả và đồng tác giả của nhiều cuốn sách.

Bill gates là ai?
Bill gates là ai?

Ngoài lĩnh vực công nghệ, Gates còn nổi tiếng với sự đóng góp vào các hoạt động từ thiện. Ông và vợ, Melinda Gates, thành lập Quỹ Bill & Melinda Gates vào năm 2000, một tổ chức từ thiện lớn và hoạt động rộng rãi, hỗ trợ nhiều dự án về y tế, giáo dục, và phát triển toàn cầu.

Bill Gates đã rút lui khỏi vị trí CEO của Microsoft vào tháng 1 năm 2000, nhưng vẫn giữ chức vụ chủ tịch và kiến trúc sư trưởng về phần mềm tại tập đoàn này. Ông dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động từ thiện qua Quỹ Bill & Melinda Gates và đã ngừng làm việc toàn thời gian cho Microsoft vào tháng 6 năm 2008.

Những câu nói hay của Bill gates

“Life is not fair; get used to it.” (Cuộc sống không công bằng; hãy làm quen với điều đó.)

“It’s fine to celebrate success, but it is more important to heed the lessons of failure.” (Tự hào về thành công là tốt, nhưng quan trọng hơn là học bài học từ thất bại.)

“Your most unhappy customers are your greatest source of learning.” (Khách hàng không hài lòng nhất của bạn chính là nguồn học hỏi lớn nhất.)

“I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it.” (Tôi chọn người lười để thực hiện công việc khó. Bởi vì người lười sẽ tìm cách dễ dàng để làm nó.)

“Your most unhappy customers are your greatest source of learning.” (Khách hàng không hài lòng nhất của bạn chính là nguồn học hỏi lớn nhất.)

“If you are born with the ability to change someone’s perspective or emotions, never waste that gift. It is one of the most powerful gifts God can give—the ability to influence.” (Nếu bạn được sinh ra với khả năng thay đổi quan điểm hoặc tình cảm của người khác, đừng bao giờ lãng phí món quà đó. Đó là một trong những món quà mạnh mẽ nhất mà Chúa có thể ban – khả năng ảnh hưởng.)

“Don’t compare yourself to anyone else in the world. If you do so, you are insulting yourself.” (Đừng so sánh bản thân với bất kỳ ai trên thế giới. Nếu bạn làm như vậy, bạn đang xúc phạm đến chính mình.)

“We always overestimate the change that will occur in the next two years and underestimate the change that will occur in the next ten. Don’t let yourself be lulled into inaction.” (Chúng ta luôn đánh giá cao sự thay đổi sẽ xảy ra trong hai năm tới và đánh giá thấp sự thay đổi sẽ xảy ra trong mười năm tới.)

“I never took a day off in my twenties. Not one.” (Tôi chưa từng nghỉ một ngày nào trong thập kỷ của mình. Không một ngày nghỉ.)

“Don’t let yourself be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking.” (Đừng để bản thân mình bị giam cầm bởi thái độ độc đáo – đó là sống với kết quả của tư duy của người khác.)

“If you are born poor, it’s not your mistake. But if you die poor, it’s your mistake.” (Nếu bạn được sinh ra nghèo, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong tình trạng nghèo, đó là lỗi của bạn.)

 Những câu nói hay của Bill gates
Những câu nói hay của Bill gates

“It’s fine to have a plan, but always be open to change. The best lessons often come from unexpected twists.” (Có kế hoạch là tốt, nhưng luôn mở lòng để thay đổi. Những bài học tốt nhất thường đến từ những biến cố bất ngờ.)

“Don’t compare yourself to anyone else in the world. If you do so, you are insulting yourself.” (Đừng so sánh bản thân với bất kỳ ai trên thế giới. Nếu bạn làm như vậy, bạn đang xúc phạm đến chính mình.)

“Your most unhappy customers are your greatest source of learning.” (Khách hàng không hài lòng nhất của bạn chính là nguồn học hỏi lớn nhất.)

“We always overestimate the change that will occur in the next two years and underestimate the change that will occur in the next ten. Don’t let yourself be lulled into inaction.” (Chúng ta luôn đánh giá cao sự thay đổi sẽ xảy ra trong hai năm tới và đánh giá thấp sự thay đổi sẽ xảy ra trong mười năm tới. Đừng để bản thân bị đánh lừa và trở nên bất hành động.)

“If you are born with the ability to change someone’s perspective or emotions, never waste that gift. It is one of the most powerful gifts God can give—the ability to influence.” (Nếu bạn được sinh ra với khả năng thay đổi quan điểm hoặc tình cảm của người khác, đừng bao giờ lãng phí món quà đó. Đó là một trong những món quà mạnh mẽ nhất mà Chúa có thể ban – khả năng ảnh hưởng.)

Xem thêm:  Elon Musk là ai? Những câu nói hay của Elon Musk

“I never took a day off in my twenties. Not one.” (Tôi chưa từng nghỉ một ngày nào trong thập kỷ của mình. Không một ngày nghỉ.)

“Don’t let yourself be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking.” (Đừng để bản thân mình bị giam cầm bởi thái độ độc đáo – đó là sống với kết quả của tư duy của người khác.)

“We always overestimate the change that will occur in the next two years and underestimate the change that will occur in the next ten. Don’t let yourself be lulled into inaction.” (Chúng ta luôn đánh giá cao sự thay đổi sẽ xảy ra trong hai năm tới và đánh giá thấp sự thay đổi sẽ xảy ra trong mười năm tới. Đừng để bản thân bị đánh lừa và trở nên bất hành động.)

“Your most unhappy customers are your greatest source of learning.” (Khách hàng không hài lòng nhất của bạn chính là nguồn học hỏi lớn nhất.)

“If you are born poor, it’s not your mistake. But if you die poor, it’s your mistake.” (Nếu bạn được sinh ra nghèo, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong tình trạng nghèo, đó là lỗi của bạn.)

“It’s fine to have a plan, but always be open to change. The best lessons often come from unexpected twists.” (Có kế hoạch là tốt, nhưng luôn mở lòng để thay đổi. Những bài học tốt nhất thường đến từ những biến cố bất ngờ.)

“Don’t compare yourself to anyone else in the world. If you do so, you are insulting yourself.” (Đừng so sánh bản thân với bất kỳ ai trên thế giới. Nếu bạn làm như vậy, bạn đang xúc phạm đến chính mình.)

“Your most unhappy customers are your greatest source of learning.” (Khách hàng không hài lòng nhất của bạn chính là nguồn học hỏi lớn nhất.)

“We always overestimate the change that will occur in the next two years and underestimate the change that will occur in the next ten. Don’t let yourself be lulled into inaction.” (Chúng ta luôn đánh giá cao sự thay đổi sẽ xảy ra trong hai năm tới và đánh giá thấp sự thay đổi sẽ xảy ra trong mười năm tới.)

“If you are born poor, it’s not your mistake. But if you die poor, it’s your mistake.” (Nếu bạn được sinh ra nghèo, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong tình trạng nghèo, đó là lỗi của bạn.)

“It’s fine to have a plan, but always be open to change. The best lessons often come from unexpected twists.” (Có kế hoạch là tốt, nhưng luôn mở lòng để thay đổi. Những bài học tốt nhất thường đến từ những biến cố bất ngờ.)

“Don’t compare yourself to anyone else in the world. If you do so, you are insulting yourself.” (Đừng so sánh bản thân với bất kỳ ai trên thế giới. Nếu bạn làm như vậy, bạn đang xúc phạm đến chính mình.)

“Your most unhappy customers are your greatest source of learning.” (Khách hàng không hài lòng nhất của bạn chính là nguồn học hỏi lớn nhất.)

“We always overestimate the change that will occur in the next two years and underestimate the change that will occur in the next ten. Don’t let yourself be lulled into inaction.” (Chúng ta luôn đánh giá cao sự thay đổi sẽ xảy ra trong hai năm tới và đánh giá thấp sự thay đổi sẽ xảy ra trong mười năm tới. Đừng để bản thân bị đánh lừa và trở nên bất hành động.)

“If you are born with the ability to change someone’s perspective or emotions, never waste that gift. It is one of the most powerful gifts God can give—the ability to influence.” (Nếu bạn được sinh ra với khả năng thay đổi quan điểm hoặc tình cảm của người khác, đừng bao giờ lãng phí món quà đó. Đó là một trong những món quà mạnh mẽ nhất mà Chúa có thể ban – khả năng ảnh hưởng.)

“I never took a day off in my twenties. Not one.” (Tôi chưa từng nghỉ một ngày nào trong thập kỷ của mình. Không một ngày nghỉ.)

“Don’t let yourself be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking.” (Đừng để bản thân mình bị giam cầm bởi thái độ độc đáo – đó là sống với kết quả của tư duy của người khác.)

“We always overestimate the change that will occur in the next two years and underestimate the change that will occur in the next ten. Don’t let yourself be lulled into inaction.” (Chúng ta luôn đánh giá cao sự thay đổi sẽ xảy ra trong hai năm tới và đánh giá thấp sự thay đổi sẽ xảy ra trong mười năm tới. Đừng để bản thân bị đánh lừa và trở nên bất hành động.)

“Your most unhappy customers are your greatest source of learning.” (Khách hàng không hài lòng nhất của bạn chính là nguồn học hỏi lớn nhất.)

“It’s fine to have a plan, but always be open to change. The best lessons often come from unexpected twists.” (Có kế hoạch là tốt, nhưng luôn mở lòng để thay đổi. Những bài học tốt nhất thường đến từ những biến cố bất ngờ.)

“Don’t compare yourself to anyone else in the world. If you do so, you are insulting yourself.” (Đừng so sánh bản thân với bất kỳ ai trên thế giới. Nếu bạn làm như vậy, bạn đang xúc phạm đến chính mình.)

“Your most unhappy customers are your greatest source of learning.” (Khách hàng không hài lòng nhất của bạn chính là nguồn học hỏi lớn nhất.)

“We always overestimate the change that will occur in the next two years and underestimate the change that will occur in the next ten. Don’t let yourself be lulled into inaction.” (Chúng ta luôn đánh giá cao sự thay đổi sẽ xảy ra trong hai năm tới và đánh giá thấp sự thay đổi sẽ xảy ra trong mười năm tới. Đừng để bản thân bị đánh lừa và trở nên bất hành động.)

Xem thêm:  Nguyễn Thúc Thùy Tiên là ai? Gây tranh cãi với clip xé "giấy nợ"

“If you are born with the ability to change someone’s perspective or emotions, never waste that gift. It is one of the most powerful gifts God can give—the ability to influence.” (Nếu bạn được sinh ra với khả năng thay đổi quan điểm hoặc tình cảm của người khác, đừng bao giờ lãng phí món quà đó. Đó là một trong những món quà mạnh mẽ nhất mà Chúa có thể ban – khả năng ảnh hưởng.)

“I never took a day off in my twenties. Not one.” (Tôi chưa từng nghỉ một ngày nào trong thập kỷ của mình. Không một ngày nghỉ.)

“Don’t let yourself be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking.” (Đừng để bản thân mình bị giam cầm bởi thái độ độc đáo – đó là sống với kết quả của tư duy của người khác.)

“We always overestimate the change that will occur in the next two years and underestimate the change that will occur in the next ten. Don’t let yourself be lulled into inaction.” (Chúng ta luôn đánh giá cao sự thay đổi sẽ xảy ra trong hai năm tới và đánh giá thấp sự thay đổi sẽ xảy ra trong mười năm tới. Đừng để bản thân bị đánh lừa và trở nên bất hành động.)

“Your most unhappy customers are your greatest source of learning.” (Khách hàng không hài lòng nhất của bạn chính là nguồn học hỏi lớn nhất.)

“I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it.” (Tôi chọn người lười để thực hiện công việc khó. Bởi vì người lười sẽ tìm cách dễ dàng để làm nó.)

“If you are willing to do only what’s easy, life will be hard. But if you are willing to do what’s hard, life will be easy.” (Nếu bạn chỉ sẵn lòng làm những điều dễ dàng, cuộc sống sẽ khó khăn. Nhưng nếu bạn sẵn lòng làm những điều khó khăn, cuộc sống sẽ dễ dàng.)

“It’s fine to have a plan, but always be open to change. The best lessons often come from unexpected twists.” (Có kế hoạch là tốt, nhưng luôn mở lòng để thay đổi. Những bài học tốt nhất thường đến từ những biến cố bất ngờ.)

“Don’t compare yourself to anyone else in the world. If you do so, you are insulting yourself.” (Đừng so sánh bản thân với bất kỳ ai trên thế giới. Nếu bạn làm như vậy, bạn đang xúc phạm đến chính mình.)

“We always overestimate the change that will occur in the next two years and underestimate the change that will occur in the next ten. Don’t let yourself be lulled into inaction.” (Chúng ta luôn đánh giá cao sự thay đổi sẽ xảy ra trong hai năm tới và đánh giá thấp sự thay đổi sẽ xảy ra trong mười năm tới. Đừng để bản thân bị đánh lừa và trở nên bất hành động.)

“If you are born with the ability to change someone’s perspective or emotions, never waste that gift. It is one of the most powerful gifts God can give—the ability to influence.” (Nếu bạn được sinh ra với khả năng thay đổi quan điểm hoặc tình cảm của người khác, đừng bao giờ lãng phí món quà đó. Đó là một trong những món quà mạnh mẽ nhất mà Chúa có thể ban – khả năng ảnh hưởng.)

“I never took a day off in my twenties. Not one.” (Tôi chưa từng nghỉ một ngày nào trong thập kỷ của mình. Không một ngày nghỉ.)

“Don’t let yourself be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking.” (Đừng để bản thân mình bị giam cầm bởi thái độ độc đáo – đó là sống với kết quả của tư duy của người khác.)

“We always overestimate the change that will occur in the next two years and underestimate the change that will occur in the next ten. Don’t let yourself be lulled into inaction.” (Chúng ta luôn đánh giá cao sự thay đổi sẽ xảy ra trong hai năm tới và đánh giá thấp sự thay đổi sẽ xảy ra trong mười năm tới. Đừng để bản thân bị đánh lừa và trở nên bất hành động.)

“Your most unhappy customers are your greatest source of learning.” (Khách hàng không hài lòng nhất của bạn chính là nguồn học hỏi lớn nhất.)

“Your digital identity will be used in ways you might not like. You need to protect it.” (Bản danh tính số của bạn sẽ được sử dụng theo cách mà bạn có thể không thích. Bạn cần bảo vệ nó.)

“If you are born with the ability to change someone’s perspective or emotions, never waste that gift. It is one of the most powerful gifts God can give—the ability to influence.” (Nếu bạn được sinh ra với khả năng thay đổi quan điểm hoặc tình cảm của người khác, đừng bao giờ lãng phí món quà đó. Đó là một trong những món quà mạnh mẽ nhất mà Chúa có thể ban – khả năng ảnh hưởng.)

“If you are born poor it’s not your mistake, but if you die poor it’s your mistake.” (Nếu bạn được sinh ra nghèo không phải là lỗi của bạn, nhưng nếu bạn chết trong tình cảnh nghèo đó thì đó là lỗi của bạn.)

“To win big, you sometimes have to take big risks.” (Để chiến thắng lớn, đôi khi bạn phải mạo hiểm lớn.)

“Your most unhappy customers are your greatest source of learning.” (Khách hàng không hài lòng nhất của bạn chính là nguồn học hỏi lớn nhất.)

“If you are born poor, it’s not your mistake. But if you die poor, it’s your mistake.” (Nếu bạn được sinh ra nghèo, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong tình trạng nghèo, đó là lỗi của bạn.)

“I believe in innovation and that the way you get innovation is you fund research and you learn the basic facts.” (Tôi tin vào sự đổi mới và cách bạn đạt được sự đổi mới đó là bạn đầu tư vào nghiên cứu và bạn học được những kiến thức cơ bản.)

Xem thêm:  Phương Ly là ai? Chịu chỉ trích vì làm mẹ đơn

“It’s not just about celebrating success, but also valuing the lessons that come with failure.” (Điều quan trọng không chỉ là ăn mừng thành công, mà còn là đánh giá cao những bài học đến từ sự thất bại.)

“We always overestimate the change that will occur in the next two years and underestimate the change that will occur in the next ten. Don’t let yourself be lulled into inaction.” (Chúng ta luôn đánh giá cao sự thay đổi sẽ xảy ra trong hai năm tới và đánh giá thấp sự thay đổi sẽ xảy ra trong mười năm tới. Đừng để bản thân bị đánh lừa và trở nên bất hành động.)

“It’s not your customer’s job to remember you. It is your obligation and responsibility to make sure they don’t have the chance to forget you.” (Không phải là việc của khách hàng phải nhớ đến bạn. Đó là trách nhiệm của bạn để đảm bảo họ không có cơ hội quên bạn.)

“It’s fine to celebrate success, but it is more important to heed the lessons of failure.” (Việc ăn mừng sự thành công là tốt, nhưng quan trọng hơn là học bài học từ thất bại.)

“Your most unhappy customers are your greatest source of learning.” (Khách hàng không hài lòng nhất của bạn chính là nguồn học hỏi lớn nhất.)

“Don’t compare yourself with anyone in this world. If you do so, you are insulting yourself.” (Đừng so sánh bản thân với bất kỳ ai trên thế giới này. Nếu bạn làm như vậy, bạn đang xúc phạm đến chính mình.)

“It’s not your fault if you were born poor, but it’s your fault if you die poor.” (Không phải là lỗi của bạn nếu bạn được sinh ra nghèo, nhưng nó là lỗi của bạn nếu bạn chết trong cảnh nghèo đó.)

“Your most unhappy customers are your greatest source of learning.” (Khách hàng không hài lòng nhất của bạn chính là nguồn học hỏi lớn nhất.)

“If you are born poor it’s not your mistake, but if you die poor it’s your mistake.” (Nếu bạn được sinh ra nghèo không phải là lỗi của bạn, nhưng nếu bạn chết trong tình cảnh nghèo đó thì đó là lỗi của bạn.)

“Life is not fair; get used to it.” (Cuộc sống không công bằng; hãy quen với điều đó.)

“I failed in some subjects in exam, but my friend passed in all. Now he is an engineer in Microsoft and I am the owner of Microsoft.” (Tôi đã trượt một số môn trong kỳ thi, nhưng bạn tôi đỗ tất cả. Bây giờ, anh ấy là một kỹ sư tại Microsoft và tôi là chủ tịch của Microsoft.)

“We always overestimate the change that will occur in the next two years and underestimate the change that will occur in the next ten. Don’t let yourself be lulled into inaction.” (Chúng ta luôn đánh giá cao sự thay đổi sẽ xảy ra trong hai năm tới và đánh giá thấp sự thay đổi sẽ xảy ra trong mười năm tới. Đừng để bản thân bị đánh lừa và trở nên bất hành động.)

“It’s fine to have a celebration of success, but try to have a greater celebration of failure because failure teaches you more.” (Việc ăn mừng sự thành công là tốt, nhưng hãy cố gắng tổ chức một cuộc kỷ niệm lớn hơn cho sự thất bại, bởi vì sự thất bại sẽ giúp bạn học hỏi nhiều hơn.)

“Don’t compare yourself to anyone else in the world. If you do so, you are insulting yourself.” (Đừng so sánh bản thân với bất kỳ ai trên thế giới. Nếu bạn làm như vậy, bạn đang xúc phạm đến chính mình.)

“We always overestimate the change that will occur in the next two years and underestimate the change that will occur in the next ten. Don’t let yourself be lulled into inaction.” (Chúng ta luôn đánh giá cao sự thay đổi sẽ xảy ra trong hai năm tới và đánh giá thấp sự thay đổi sẽ xảy ra trong mười năm tới.)

“I never took a day off in my twenties. Not one.” (Tôi chưa từng nghỉ một ngày nào trong thập kỷ của mình. Không một ngày nghỉ.)

“Don’t let yourself be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking.” (Đừng để bản thân mình bị giam cầm bởi thái độ độc đáo – đó là sống với kết quả của tư duy của người khác.)

“It’s fine to have a plan, but always be open to change. The best lessons often come from unexpected twists.” (Có kế hoạch là tốt, nhưng luôn mở lòng để thay đổi. Những bài học tốt nhất thường đến từ những biến cố bất ngờ.)

“Your most unhappy customers are your greatest source of learning.” (Khách hàng không hài lòng nhất của bạn chính là nguồn học hỏi lớn nhất.)

“If you are born with the ability to change someone’s perspective or emotions, never waste that gift. It is one of the most powerful gifts God can give—the ability to influence.” (Nếu bạn được sinh ra với khả năng thay đổi quan điểm hoặc tình cảm của người khác, đừng bao giờ lãng phí món quà đó. Đó là một trong những món quà mạnh mẽ nhất mà Chúa có thể ban – khả năng ảnh hưởng.)

“I never took a day off in my twenties. Not one.” (Tôi chưa từng nghỉ một ngày nào trong thập kỷ của mình. Không một ngày nghỉ.)

“Your most unhappy customers are your greatest source of learning.” (Khách hàng không hài lòng nhất của bạn chính là nguồn học hỏi lớn nhất.)

Những lời khuyên và suy nghĩ của Bill Gates thể hiện tầm nhìn, kiên định và khả năng đối mặt với thách thức trong cuộc sống và sự nghiệp. Chúng luôn là nguồn cảm hứng và lời khuyên sáng tạo cho những người muốn đạt được thành công và thay đổi thế giới.

Xem thêm:

Benjamin Franklin là ai? Những câu nói hay của Benjamin Franklin

Zig Ziglar là ai? Những câu nói hay của Zig Ziglar