Zig Ziglar là ai? Những câu nói hay của Zig Ziglar

Zig Ziglar là ai? Những câu nói hay của Zig Ziglar

Zig Ziglar, “cha đẻ” của Nghệ thuật bán hàng bậc cao, là một chuyên gia bán hàng toàn cầu với sự tư duy tích cực đỉnh cao. Ông đã truyền đạt kiến thức về bán hàng và sức mạnh của không ngừng nỗ lực qua hội thảo và sách. Điều quan trọng hơn, ông để lại một di sản quý báu – khả năng biến ước mơ thành hiện thực và tạo nên sự thành công cho nhiều người. Sứ mệnh của Zig Ziglar không chỉ giới hạn trong lĩnh vực kinh doanh, mà còn truyền tải triết lý sống đáng quý. Ông đã là nguồn động viên mạnh mẽ, cho thế hệ sau thấy sức mạnh của kiên nhẫn, mục tiêu lớn và khả năng vượt qua khó khăn.

Zig Ziglar là ai?

Zig Ziglar, tên thật là Hilary Hinton Ziglar, ra đời tại Quận Coffee, phía đông nam Alabama, trong một gia đình lớn với cha mẹ là John Silas Ziglar và Lila Wescott Ziglar. Ông là người con thứ mười trong một tổng số 12 người con của gia đình.

Cuộc đời của Ziglar đã bắt đầu với những khó khăn. Năm 1931, khi ông mới năm tuổi, cha ông đảm nhiệm vị trí quản lý tại một trang trại ở Mississippi. Gia đình sau đó chuyển đến thành phố Yazoo, Mississippi. Tuyệt vọng đã kéo đến khi cha ông qua đời do một cơn đột quỵ và em gái của ông cũng ra đi chỉ hai ngày sau đó.

Từ năm 1943 đến năm 1945, ông tham gia Chương trình đào tạo Đại học Hải quân V-12 tại Đại học Nam Carolina ở Columbia, Nam Carolina.

Zig Ziglar là ai?
Zig Ziglar là ai?

Sự nghiệp của Ziglar cùng với Richard “Dick” Gardner và Hal Krause đã bắt đầu vào năm 1963 khi họ thành lập công ty American Salesmasters. Mục tiêu của công ty này là nâng cao hình ảnh của nhân viên bán hàng ở Mỹ thông qua các hội thảo và đào tạo. Họ đã tổ chức các sự kiện tại nhiều thành phố trên khắp miền Trung Tây, thu hút nhiều diễn giả nổi tiếng như Ziglar, Norman Vincent Peale, Ken McFarland, Cavett Robert, Bill Gove, Maxwell Maltz, và Red Motley. Đối tượng tham gia bao gồm các đại lý bảo hiểm, nhân viên bán xe, cố vấn tài chính, doanh nhân và chủ doanh nghiệp nhỏ.

Ziglar gặp Jean, người sau này trở thành vợ ông, vào năm 1944 tại Jackson, Mississippi. Họ kết hôn vào cuối năm 1946 và có bốn người con: Suzan, Tom, Cindy và Julie.

Là một tín đồ Baptist, Ziglar đã tích hợp giá trị và lý thuyết Kitô giáo vào sự nghiệp truyền cảm hứng của mình. Ông cũng là một thành viên đảng Cộng hòa và từng ủng hộ Mike Huckabee, cựu Thống đốc bang Arkansas, trong cuộc bầu cử tổng thống của đảng vào năm 2008.

Những câu nói hay của Zig Ziglar

“You are the master of your own destiny. You can influence, direct, and control your own environment. You can make your life what you want it to be.” (Bạn là thầy bói của số phận của mình. Bạn có thể tác động, chỉ đạo và kiểm soát môi trường của mình. Bạn có thể làm cho cuộc sống của mình trở thành như bạn mong muốn.)

“If you’re not willing to learn, no one can help you. If you’re determined to learn, no one can stop you.” (Nếu bạn không sẵn sàng học, không ai có thể giúp bạn. Nếu bạn quyết tâm học, không ai có thể ngăn bạn.)

“Every sale has five basic obstacles: no need, no money, no hurry, no desire, no trust.” (Mỗi cuộc bán hàng có năm rào cản cơ bản: không cần, không tiền, không gấp, không mong muốn, không tin tưởng.)

“Positive thinking will let you do everything better than negative thinking will.” (Tư duy tích cực sẽ giúp bạn làm mọi thứ tốt hơn so với tư duy tiêu cực.)

“Don’t count the days; make the days count.” (Đừng đếm ngày; hãy làm cho mỗi ngày đều trở nên quan trọng.)

“Your attitude, not your aptitude, will determine your altitude.” (Thái độ của bạn, không phải năng lực của bạn, sẽ xác định độ cao bạn đạt được.)

“You were born to win, but to be a winner, you must plan to win, prepare to win, and expect to win.” (Bạn được sinh ra để chiến thắng, nhưng để trở thành người chiến thắng, bạn phải lập kế hoạch để chiến thắng, chuẩn bị để chiến thắng, và mong đợi chiến thắng.)

“Rich people have small TVs and big libraries, and poor people have small libraries and big TVs.” (Người giàu có có tivi nhỏ và thư viện lớn, còn người nghèo có thư viện nhỏ và tivi lớn.)

“It’s not the situation, but whether we react (negative) or respond (positive) to the situation that’s important.” (Không phải tình huống, mà là cách chúng ta phản ứng (tiêu cực) hoặc phản hồi (tích cực) đối với tình huống mới quan trọng.)

“The foundation stones for a balanced success are honesty, character, integrity, faith, love, and loyalty.” (Những viên gạch cơ bản để có sự thành công cân đối là lòng trung thực, phẩm chất, tính chính trực, lòng tin, tình yêu và lòng trung thành.)

“You don’t drown by falling in the water; you drown by staying there.” (Bạn không bị đuối khi rơi vào nước; bạn bị đuối khi ở lại đó.)

“The difference between a big shot and a little shot is that the big shot is just a little shot who kept on shooting.” (Sự khác biệt giữa một người lớn và một người bé là người lớn chỉ là một người bé đã tiếp tục bắn.)

“Motivation gets you going, but habit gets you there.” (Sự động viên giúp bạn bắt đầu, nhưng thói quen giúp bạn đến đích.)

“Your attitude, not your aptitude, will determine your altitude.” (Thái độ của bạn, không phải năng lực của bạn, sẽ xác định độ cao bạn đạt được.)

“You don’t have to be sick to get better.” (Bạn không cần phải bị bệnh để trở nên tốt hơn.)

“The more you express gratitude for what you have, the more likely you will have even more to express gratitude for.” (Càng nhiều lần bạn biểu đạt lòng biết ơn về những gì bạn có, càng có nhiều lý do để biểu đạt lòng biết ơn hơn nữa.)

“Success is not just about making money. It’s about making a difference.” (Thành công không chỉ về việc kiếm tiền. Nó cũng về việc tạo ra sự khác biệt.)

“You are the only problem you will ever have, and you are the only solution.” (Bạn là vấn đề duy nhất bạn từng gặp phải, và bạn cũng là giải pháp duy nhất.)

“The real opportunity for success lies within the person and not in the job.” (Cơ hội thực sự cho sự thành công nằm trong con người và không phải trong công việc.)

“Every sale has five basic obstacles: no need, no money, no hurry, no desire, no trust.” (Mỗi cuộc bán hàng có năm rào cản cơ bản: không cần, không tiền, không gấp, không mong muốn, không tin tưởng.)

“You are the most influential person you will talk to all day.” (Bạn là người có ảnh hưởng nhất bạn sẽ trò chuyện suốt cả ngày.)

“Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm.” (Thành công là việc vượt qua thất bại sau thất bại mà không mất đi sự phấn khích.)

 Những câu nói hay của Zig Ziglar
Những câu nói hay của Zig Ziglar

“A goal properly set is halfway reached.” (Một mục tiêu được đặt đúng cách đã hoàn thành một nửa rồi.)

“You were born to win, but to be a winner, you must plan to win, prepare to win, and expect to win.” (Bạn được sinh ra để chiến thắng, nhưng để trở thành người chiến thắng, bạn phải lập kế hoạch để chiến thắng, chuẩn bị để chiến thắng, và mong đợi chiến thắng.)

“People don’t buy for logical reasons; they buy for emotional reasons.” (Người ta không mua vì lý do logic; họ mua vì lý do cảm xúc.)

“Success is not in what you have, but who you are.” (Thành công không nằm trong những gì bạn có, mà nằm trong bạn là ai.)

“It’s not your aptitude but your attitude that will determine your altitude.” (Không phải năng lực của bạn mà thái độ của bạn sẽ xác định độ cao của bạn.)

“The foundation stones for a balanced success are honesty, character, integrity, faith, love, and loyalty.” (Những viên gạch cơ bản để có sự thành công cân đối là lòng trung thực, phẩm chất, tính chính trực, lòng tin, tình yêu và lòng trung thành.)

“You don’t have to be great to start, but you have to start to be great.” (Bạn không cần phải xuất sắc để bắt đầu, nhưng bạn phải bắt đầu để trở nên xuất sắc.)

“You were designed for accomplishment, engineered for success, and endowed with the seeds of greatness.” (Bạn được thiết kế để đạt được thành tựu, được kỹ thuật cho sự thành công, và được ban tặng với hạt giống của vĩ đại.)

“You can have everything in life you want if you will just help enough other people get what they want.” (Bạn có thể có mọi thứ trong cuộc sống nếu bạn chỉ đơn giản giúp đỡ đủ nhiều người khác có được những gì họ muốn.)

“Money isn’t the most important thing in life, but it’s reasonably close to oxygen on the ‘gotta have it’ scale.” (Tiền không phải là điều quan trọng nhất trong cuộc sống, nhưng nó gần bằng khí oxy trên thang đo ‘phải có’.)

“If you aim at nothing, you will hit it every time.” (Nếu bạn không đặt mục tiêu, bạn sẽ không bao giờ đạt được nó.)

“Success is the maximum utilization of the ability that you have.” (Thành công là việc tận dụng tối đa khả năng mà bạn có.)

“Failure is a detour, not a dead-end street.” (Thất bại là một con đường vòng, không phải là một con đường cụt.)

“It’s not what happens to you that determines how far you will go in life; it is how you handle what happens to you.” (Không phải những gì xảy ra với bạn xác định bạn sẽ đi xa trong cuộc sống; mà là cách bạn xử lý những gì xảy ra với bạn.)

“Failure is an event, not a person. Yesterday ended last night, and today is a brand new day.” (Thất bại là một sự kiện, không phải là một người. Hôm qua đã kết thúc vào tối qua, và hôm nay là một ngày hoàn toàn mới.)

“The way you see people is the way you treat them.” (Cách bạn nhìn nhận người khác chính là cách bạn đối xử với họ.)

“You are what you are and where you are because of what has gone into your mind. You can change what you are and where you are by changing what goes into your mind.” (Bạn là người bạn là và ở đâu bạn ở vì những gì đã đi vào tâm trí bạn. Bạn có thể thay đổi bạn là ai và bạn ở đâu bằng cách thay đổi những gì đi vào tâm trí bạn.)

“Success is not measured by what you do compared to what others do; it is measured by what you do with the ability God gave you.” (Thành công không được đo bằng việc bạn làm so sánh với người khác; nó được đo bằng việc bạn làm với khả năng mà Chúa đã ban cho bạn.)

“Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.” (Thành công không phải là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc mới là chìa khóa dẫn đến thành công. Nếu bạn yêu công việc bạn đang làm, bạn sẽ thành công.)

“You don’t have to be rich to be generous.” (Bạn không cần phải giàu để biết làm từ thiện.)

“Expect the best. Prepare for the worst. Capitalize on what comes.” (Mong đợi điều tốt đẹp nhất. Chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Tận dụng những gì đến.)

“Lack of direction, not lack of time, is the problem. We all have twenty-four hour days.” (Thiếu hướng dẫn, không phải thiếu thời gian, mới là vấn đề. Chúng ta đều có ngày 24 giờ.)

“Every choice you make has an end result.” (Mỗi lựa chọn bạn thực hiện đều có kết quả cuối cùng.)

“Don’t count the things you do; do the things that count.” (Đừng đếm những điều bạn làm; hãy làm những điều quan trọng.)

“You are the only problem you will ever have, and you are the only solution.” (Bạn là vấn đề duy nhất bạn từng gặp phải, và bạn cũng là giải pháp duy nhất.)

“The only way to do great work is to love what you do.” (Cách duy nhất để làm việc xuất sắc là yêu công việc bạn đang làm.)

“What you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals.” (Những gì bạn đạt được bằng cách đạt được mục tiêu của mình không quan trọng bằng những gì bạn trở thành sau khi đạt được mục tiêu đó.)

“People don’t buy for logical reasons; they buy for emotional reasons.” (Người ta không mua vì lý do logic; họ mua vì lý do cảm xúc.)

“The most important persuasion tool you have in your entire arsenal is integrity.” (Công cụ thuyết phục quan trọng nhất mà bạn có trong toàn bộ kho vũ khí của mình là tính chính trực.)

“You don’t have to be great to get started, but you have to get started to be great.” (Bạn không cần phải xuất sắc để bắt đầu, nhưng bạn phải bắt đầu để trở nên xuất sắc.)

“Your attitude, not your aptitude, will determine your altitude.” (Thái độ của bạn, không phải năng lực của bạn, sẽ xác định độ cao của bạn.)

“You don’t have to be sick to get better.” (Bạn không cần phải bị bệnh mới có thể trở nên tốt hơn.)

 

“Failure is a detour, not a dead-end street.” (Thất bại là một con đường vòng, không phải là một con đường cụt.)

“Your business is never really good or bad ‘out there.’ Your business is either good or bad right between your own two ears.” (Kinh doanh của bạn không bao giờ thực sự tốt hoặc tồi “ở ngoài kia”. Kinh doanh của bạn chỉ là tốt hoặc tồi ngay giữa hai tai của bạn.)

“You are what you are and where you are because of what has gone into your mind. You can change what you are and where you are by changing what goes into your mind.” (Bạn là người bạn là và ở đâu bạn ở vì những gì đã đi vào tâm trí bạn. Bạn có thể thay đổi bạn là ai và bạn ở đâu bằng cách thay đổi những gì đi vào tâm trí bạn.)

“Failure is an event, not a person. Yesterday ended last night, and today is a brand new day.” (Thất bại là một sự kiện, không phải là một người. Hôm qua đã kết thúc vào tối qua, và hôm nay là một ngày hoàn toàn mới.)

“The way you see people is the way you treat them.” (Cách bạn nhìn nhận người khác chính là cách bạn đối xử với họ.)

“Rich people have small TVs and big libraries, and poor people have small libraries and big TVs.” (Người giàu có có tivi nhỏ và thư viện lớn, còn người nghèo có thư viện nhỏ và tivi lớn.)

“You don’t have to be great to get started, but you have to get started to be great.” (Bạn không cần phải xuất sắc để bắt đầu, nhưng bạn phải bắt đầu để trở nên xuất sắc.)

“Success is the maximum utilization of the ability that you have.” (Thành công là việc sử dụng tối đa khả năng mà bạn có.)

“It’s not what happens to you that determines how far you will go in life; it is how you handle what happens to you.” (Không phải những gì xảy ra với bạn xác định bạn sẽ đi xa trong cuộc sống; mà là cách bạn xử lý những gì xảy ra với bạn.)

“You were born to win, but to be a winner, you must plan to win, prepare to win, and expect to win.” (Bạn được sinh ra để chiến thắng, nhưng để trở thành người chiến thắng, bạn phải lập kế hoạch để chiến thắng, chuẩn bị để chiến thắng, và mong đợi chiến thắng.)

“Don’t be distracted by criticism. Remember, the only taste of success some people get is to take a bite out of you.” (Đừng bị xao lạc bởi sự chỉ trích. Hãy nhớ rằng, khẩu vị thành công duy nhất mà một số người có được là khi họ nếm một miếng từ bạn.)

“Money won’t make you happy… but everybody wants to find out for themselves.” (Tiền không làm bạn hạnh phúc… nhưng mọi người muốn tự kiểm tra.)

“If you learn from defeat, you haven’t really lost.” (Nếu bạn học từ thất bại, bạn chưa thực sự thua cuộc.)

“The greatest of all mistakes is to do nothing because you think you can only do a little.” (Lỗi lớn nhất trong tất cả là không làm gì vì bạn nghĩ rằng bạn chỉ có thể làm một chút ít.)

“You are the only person on earth who can use your ability.” (Bạn là người duy nhất trên trái đất này có thể sử dụng khả năng của bạn.)

“Your attitude, not your aptitude, will determine your altitude.” (Thái độ của bạn, không phải năng lực của bạn, sẽ xác định độ cao của bạn.)

“Don’t let someone who gave up on their dreams talk you out of going after yours.” (Đừng để ai đó đã từ bỏ ước mơ của họ thuyết phục bạn từ bỏ ước mơ của mình.)

“If you aim at nothing, you will hit it every time.” (Nếu bạn không đặt mục tiêu, bạn sẽ không bao giờ đạt được nó.)

“You don’t have to be rich to be happy, but you do have to be grateful.” (Bạn không cần phải giàu để hạnh phúc, nhưng bạn phải biết ơn.)

“It’s not your aptitude but your attitude that will determine your altitude in life.” (Không phải năng lực của bạn mà thái độ của bạn sẽ xác định độ cao bạn đạt được trong cuộc sống.)

“The foundation stones for a balanced success are honesty, character, integrity, faith, love, and loyalty.” (Những viên gạch cơ bản để có được một sự thành công cân đối là lòng trung thực, phẩm chất, tính chính trực, lòng tin, tình yêu và lòng trung thành.)

“You are what you are and where you are because of what has gone into your mind. You can change what you are and where you are by changing what goes into your mind.” (Bạn là người bạn là và ở đâu bạn ở vì những gì đã đi vào tâm trí bạn. Bạn có thể thay đổi bạn là ai và bạn ở đâu bằng cách thay đổi những gì đi vào tâm trí bạn.)

“Success is not measured by what you do compared to what others do; it is measured by what you do with the ability God gave you.” (Thành công không được đo bằng việc bạn làm so sánh với người khác; nó được đo bằng việc bạn làm với khả năng mà Chúa đã ban cho bạn.)

“You were designed for accomplishment, engineered for success, and endowed with the seeds of greatness.” (Bạn được thiết kế để đạt được thành tựu, được kỹ thuật cho sự thành công, và được ban tặng với hạt giống của vĩ đại.)

“Your attitude, not your aptitude, will determine your altitude in life.” (Thái độ của bạn, không phải năng lực của bạn, sẽ xác định độ cao của bạn trong cuộc sống.)

“Failure is a bruise, not a tattoo.” (Thất bại là một vết bầm, không phải là một hình xăm.)

“The most important persuasion tool you have in your entire arsenal is integrity.” (Công cụ thuyết phục quan trọng nhất mà bạn có trong toàn bộ kho vũ khí của mình là tính chính trực.)

“Expect the best. Prepare for the worst. Capitalize on what comes.” (Mong đợi điều tốt đẹp nhất. Chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Tận dụng những gì đến.)

“Your business is never really good or bad ‘out there.’ Your business is either good or bad right between your own two ears.” (Kinh doanh của bạn không bao giờ thực sự tốt hoặc tồi “ở ngoài kia”. Kinh doanh của bạn chỉ là tốt hoặc tồi ngay giữa hai tai của bạn.)

“You don’t have to be dishonest to be successful, but you do have to be passionate.” (Bạn không cần phải không trung thực để thành công, nhưng bạn phải đam mê.)

“Failure is a detour, not a dead-end street.” (Thất bại là một con đường vòng, không phải là một con đường cụt.)

“Make today worth remembering.” (Hãy làm cho hôm nay đáng nhớ.)

“You are the only person on earth who can use your ability.” (Bạn là người duy nhất trên trái đất này có thể sử dụng khả năng của bạn.)

“Every sale has five basic obstacles: no need, no money, no hurry, no desire, no trust.” (Mỗi cuộc bán hàng có năm rào cản cơ bản: không cần, không tiền, không gấp, không mong muốn, không tin tưởng.)

“Remember that failure is an event, not a person.” (Hãy nhớ rằng thất bại là một sự kiện, không phải là một người.)

“It’s not what you’ve got, it’s what you use that makes a difference.” (Không phải là bạn có gì, mà là bạn sử dụng những gì mà làm sự khác biệt.)

“You don’t have to be great to start, but you have to start to be great.” (Bạn không cần phải xuất sắc để bắt đầu, nhưng bạn phải bắt đầu để trở nên xuất sắc.)

“You are the only person on earth who can use your ability.” (Bạn là người duy nhất trên trái đất này có thể sử dụng khả năng của mình.)

“Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.” (Thành công không phải là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc mới là chìa khóa dẫn đến thành công. Nếu bạn yêu công việc bạn đang làm, bạn sẽ thành công.)

“You don’t have to be sick to get better.” (Bạn không cần phải bị bệnh mới có thể trở nên tốt hơn.)

“People often say that motivation doesn’t last. Well, neither does bathing – that’s why we recommend it daily.” (Người ta thường nói rằng động viên không kéo dài. Nhưng tắm rửa cũng vậy – đó là lý do tại sao chúng tôi khuyến nghị nó hàng ngày.)

“Your attitude, not your aptitude, will determine your altitude.” (Thái độ của bạn, không phải năng lực của bạn, sẽ xác định độ cao bạn đạt được.)

“Money isn’t the most important thing in life, but it’s reasonably close to oxygen on the ‘gotta have it’ scale.” (Tiền bạc không phải là điều quan trọng nhất trong cuộc sống, nhưng nó gần bằng khí oxy trên thang đo ‘phải có’.)

“You were born to win, but to be a winner, you must plan to win, prepare to win, and expect to win.” (Bạn được sinh ra để chiến thắng, nhưng để trở thành người chiến thắng, bạn phải lập kế hoạch để chiến thắng, chuẩn bị để chiến thắng và mong đợi chiến thắng.)

“Lack of direction, not lack of time, is the problem. We all have twenty-four hour days.” (Thiếu hướng dẫn, không phải thiếu thời gian, mới là vấn đề. Chúng ta đều có ngày 24 giờ.)

“If you can dream it, you can achieve it.” (Nếu bạn có thể mơ về nó, bạn có thể đạt được nó.)

Những câu nói này của Zig Ziglar mang thông điệp tích cực và khuyến khích chúng ta không chỉ tập trung vào sự thành công cá nhân mà còn vào việc phát triển tính cách và đạo đức. Đây là lời nhắc nhở quý báu về cách chúng ta đối diện với cuộc sống và mục tiêu của mình.

Xem thêm:

Benjamin Franklin là ai? Những câu nói hay của Benjamin Franklin

Napoleon Hill là ai? Những câu nói hay của Napoleon Hill

 

Đánh giá bài viết này

Bình luận