Elbert Hubbard là ai? Những câu nói hay của Elbert Hubbard

Elbert Hubbard là ai? Những câu nói hay của Elbert Hubbard

Elbert Hubbard, một tác giả, nhà xuất bản, nghệ sĩ và triết gia Mỹ, nổi tiếng với việc sáng lập cộng đồng thợ thủ công Roycroft tại East Aurora, New York. Tác phẩm nổi bật của ông bao gồm bộ sách “Little Journeys to the Homes of the Great” và bản viết ngắn “A Message to Garcia”. Ông và vợ thứ hai, Alice Moore Hubbard, đã mất khi tàu RMS Lusitania bị tàu ngầm Đức tấn công và chìm ngoài khơi bờ biển Ireland vào ngày 7 tháng 5 năm 1915.

Elbert Hubbard là ai?

Elbert Hubbard, một tác giả và nhà xuất bản nổi tiếng, ra đời vào năm 1856 tại Bloomington, Illinois. Ông là một người đa nghiệp với sự nghiệp đa dạng, từ việc bán hàng cho công ty Larkin Soap Company đến việc sáng lập cộng đồng nghệ thuật và thủ công Roycroft ở East Aurora, New York. Tuy nhiên, điều tạo nên danh tiếng lâu dài của ông là sự sáng tạo trong văn học và triết học.

Nổi tiếng với bộ 40 tập “Little Journeys to the Homes of the Great,” Elbert Hubbard đã chia sẻ cuộc hành trình thú vị khám phá cuộc sống của những nhân vật vĩ đại. Đồng thời, ông còn viết bản viết ngắn nổi tiếng “A Message to Garcia,” một tác phẩm thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm trong công việc.

Elbert Hubbard là ai?
Elbert Hubbard là ai?

Cuộc sống của Elbert Hubbard và vợ thứ hai, Alice Moore Hubbard, đã kết thúc bi kịch khi họ thiệt mạng trong vụ tàu RMS Lusitania bị tàu ngầm Đức tấn công năm 1915. Mất mát này là một nỗi đau lớn cho cộng đồng nghệ thuật và thủ công mà ông đã xây dựng.

Elbert Hubbard không chỉ để lại dấu ấn trong văn học mà còn là một người thúc đẩy mạnh mẽ cho phong trào Nghệ thuật và Thủ công tại Mỹ. Ông đã sáng lập cộng đồng Roycroft, nơi sản xuất các sản phẩm thủ công tinh xảo, từ sách tay đến nội thất và đồ thủ công. Tác động của ông trong việc tôn vinh giá trị của nghệ thuật và thủ công tiếp tục tồn tại và ảnh hưởng đến thế hệ sau.

Những câu nói hay của Elbert Hubbard

“The greatest mistake you can make in life is to be continually fearing you will make one.” (Lỗi lớn nhất bạn có thể mắc trong cuộc đời là sống hoài lo sợ mình sẽ mắc lỗi.)

“Do not take life too seriously. You will never get out of it alive.” (Đừng lấy cuộc đời quá nghiêm trọng. Bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi nó sống cả.)

“The best way to be a friend is to stop being a stranger.” (Cách tốt nhất để trở thành bạn là ngừng trở nên xa lạ.)

“The love we give away is the only love we keep.” (Tình yêu chúng ta trao đi là duy nhất mà chúng ta giữ lại.)

“He who does not understand your silence will probably not understand your words.” (Người không hiểu được sự im lặng của bạn có lẽ cũng không hiểu được những lời bạn nói.)

“To avoid criticism, do nothing, say nothing, be nothing.” (Để tránh bị chỉ trích, hãy làm gì cũng đừng làm, nói gì cũng đừng nói, trở nên ai cũng đừng trở nên.)

“The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others.” (Cách tốt nhất để tìm ra chính mình là để mất mình trong việc phục vụ người khác.)

“Selfishness is the greatest curse of the human race.” (Ích kỷ là lời nguyền lớn nhất của loài người.)

“Art is not a thing; it is a way.” (Nghệ thuật không phải là một vật; nó là một cách.)

“Genius may have its limitations, but stupidity is not thus handicapped.” (Tài năng có thể có giới hạn của nó, nhưng sự ngu ngốc không bị hạn chế như vậy.)

“The only way to do great work is to love what you do.” (Cách duy nhất để làm công việc tốt là yêu công việc mình đang làm.)

“A friend is someone who knows all about you and still loves you.” (Người bạn là người biết tất cả về bạn và vẫn yêu bạn.)

“The world is moving so fast these days that the man who says it can’t be done is generally interrupted by someone doing it.” (Thế giới đang di chuyển nhanh đến mức người nói rằng điều gì đó không thể thực hiện thường bị người khác làm gián đoạn.)

“Your life is what your thoughts make it.” (Cuộc sống của bạn là những suy nghĩ của bạn tạo nên.)

“To know when to be generous and when firm—that is wisdom.” (Biết khi nên hào phóng và khi nên kiên quyết — đó là sự thông thái.)

“The greatest good you can do for another is not just share your riches, but to reveal to them their own.” (Lợi ích tốt nhất bạn có thể mang lại cho người khác không chỉ là chia sẻ tài sản của bạn, mà là khám phá cho họ tài năng riêng của họ.)

“Don’t take life too seriously. You’ll never get out of it alive.” (Đừng nên làm cuộc đời quá nghiêm trọng. Bạn sẽ không sống sót ra khỏi nó.)

“A wise man gets more use from his enemies than a fool from his friends.” (Người thông thái học được nhiều hơn từ kẻ thù của mình hơn là kẻ ngốc từ bạn bè của mình.)

“People who have nothing to do are quickly tired of their own company.” (Người không có việc gì để làm sẽ nhanh chóng chán chường với chính bản thân họ.)

“The best way to predict the future is to create it.” (Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó.)

Những câu nói hay của Elbert Hubbard
Những câu nói hay của Elbert Hubbard

“No man needs a vacation so much as the man who has just had one.” (Không có người nào cần nghỉ ngơi nhiều như người vừa có kỳ nghỉ.)

“A little learning is a dangerous thing, but a lot of ignorance is just as bad.” (Một ít kiến thức có thể nguy hiểm, nhưng nhiều sự ngốc nghếch cũng không kém.)

“The best preparation for good work tomorrow is to do good work today.” (Sự chuẩn bị tốt nhất cho công việc tốt vào ngày mai là làm việc tốt hôm nay.)

“The object of teaching a child is to enable him to get along without a teacher.” (Mục tiêu của việc dạy trẻ là giúp họ tự mình tồn tại mà không cần người dạy.)

“Life in abundance comes only through great love.” (Cuộc sống thịnh vượng đến chỉ qua tình yêu lớn lao.)

“The world is full of people looking for spectacular happiness while they snub contentment.” (Thế giới đầy người tìm kiếm niềm hạnh phúc hoàn hảo trong khi họ xem nhẹ sự hài lòng.)

“Freedom is not the right to do what we want, but what we ought.” (Tự do không phải là quyền làm những gì chúng ta muốn, mà là làm những gì chúng ta nên làm.)

“A little rebellion now and then is a good thing.” (Một chút nổi loạn thỉnh thoảng cũng là điều tốt.)

“One machine can do the work of fifty ordinary men. No machine can do the work of one extraordinary man.” (Một máy móc có thể làm việc của năm mươi người bình thường. Không có máy móc nào có thể thay thế công việc của một người phi thường.)

“To avoid criticism, say nothing, do nothing, be nothing.” (Để tránh bị chỉ trích, hãy nói ít, làm ít, trở nên ít.)

“The recipe for perpetual ignorance is: Be satisfied with your opinions and content with your knowledge.” (Công thức cho sự ngu ngốc vĩnh viễn là: Hãy mãn nguyện với quan điểm của bạn và hài lòng với kiến thức của bạn.)

“The only way to make a man trustworthy is to trust him.” (Cách duy nhất để làm cho một người đáng tin là tin tưởng vào anh ta.)

“The world is not a place for the lazy or the timid.” (Thế giới không phải là nơi cho người lười biếng hoặc nhút nhát.)

“To know oneself, one should assert oneself.” (Để hiểu rõ bản thân, người ta cần phải tự khẳng định mình.)

“The sculptor produces the beautiful statue by chipping away such parts of the marble block as are not needed — it is a process of elimination.” (Người điêu khắc tạo ra bức tượng đẹp bằng cách đục bỏ các phần không cần thiết của khối đá cẩm thạch — đó là một quá trình loại bỏ.)

“A man is not paid for having a head and hands, but for using them.” (Người đàn ông không được trả lương chỉ vì có đầu óc và bàn tay, mà là vì sử dụng chúng.)

“The safe way to double your money is to fold it over once and put it in your pocket.” (Cách an toàn để làm gấp đôi số tiền của bạn là gấp nó một lần và để nó trong túi.)

“If you can’t answer a man’s arguments, all is not lost; you can still call him vile names.” (Nếu bạn không thể đáp trả lập luận của một người, thì chưa phải là thất bại; bạn vẫn có thể gọi anh ta bằng những cái tên tục tĩu.)

“The man who can keep a secret may be wise, but he is not half as wise as the man with no secrets to keep.” (Người đàn ông có thể giữ bí mật có thể thông minh, nhưng anh ta không thông minh bằng người không có bí mật để giữ.)

“He who fears being conquered is sure of defeat.” (Người sợ bị đánh bại chắc chắn sẽ thất bại.)

“It does not take much strength to do things, but it requires a great deal of strength to decide what to do.” (Không cần nhiều sức mạnh để làm việc, nhưng cần một lượng sức mạnh lớn để quyết định làm gì.)

“Responsibility is the price of freedom.” (Trách nhiệm là giá trị của tự do.)

“Ideas that do not work can be discarded. Those that work can be improved.” (Ý tưởng không hiệu quả có thể bị loại bỏ. Những ý tưởng hiệu quả có thể được cải tiến.)

“Do not look back in anger, or forward in fear, but around in awareness.” (Đừng nhìn lại với sự tức giận, hoặc nhìn về phía trước với nỗi sợ hãi, mà hãy nhìn xung quanh với sự nhận thức.)

“There is no failure except in no longer trying.” (Không có thất bại ngoại trừ việc không còn cố gắng nữa.)

“We work to become, not to acquire.” (Chúng ta làm việc để trở thành, không phải để tích luỹ.)

“One machine can do the work of fifty ordinary men, but no machine can do the work of one extraordinary man.” (Một máy móc có thể làm công việc của năm mươi người thông thường, nhưng không có máy móc nào có thể làm công việc của một người phi thường.)

“The man who thinks he can and the man who thinks he can’t are both right.” (Người nghĩ rằng anh ta có thể và người nghĩ rằng anh ta không thể đều đúng.)

“An idealist is a person who helps other people to be prosperous.” (Người lý tưởng là người giúp người khác thịnh vượng.)

“The love we give away is the only love we keep.” (Tình yêu chúng ta trao đi là tình yêu duy nhất chúng ta giữ lại.)

“Self-discipline is an act of cultivation. It requires you to connect today’s actions to tomorrow’s results.” (Tự kiểm soát là một hành động của sự trồng trọt. Nó đòi hỏi bạn kết nối những hành động hôm nay với kết quả của ngày mai.)

Câu nói hay của Elbert Hubbard về máy móc
Câu nói hay của Elbert Hubbard về máy móc

“He who serves his fellows is, of all his fellows, greatest.” (Người phục vụ đồng loại của mình là, trong số tất cả đồng loại của mình, lớn nhất.)

“Silent gratitude isn’t much use to anyone.” (Lòng biết ơn lặng lẽ không hữu ích cho bất kỳ ai.)

“The greatest artist is the person who lives with and enjoys life.” (Họa sĩ vĩ đại nhất là người sống và thưởng thức cuộc sống.)

“The greatest gift you can give another is the purity of your attention.” (Món quà lớn nhất bạn có thể tặng cho người khác là sự tập trung trong tâm hồn của bạn.)

“A failure is a man who has blundered but is not capable of cashing in on the experience.” (Một thất bại là người đã mắc sai lầm nhưng không thể tận dụng được kinh nghiệm đó.)

“The greatest prayer is patience.” (Lời cầu nguyện tốt nhất là sự kiên nhẫn.)

“To escape criticism, do nothing, say nothing, be nothing.” (Để tránh bị chỉ trích, hãy làm ít, nói ít, trở nên ít.)

“A friend is someone who knows all about you and still loves you.” (Người bạn là người biết tất cả về bạn và vẫn yêu bạn.)

“Wisdom is the reward you get for a lifetime of listening when you’d have preferred to talk.” (Sự thông thái là phần thưởng bạn nhận được sau một đời nghe lời khi bạn muốn nói.)

“Character is the result of two things: mental attitude and the way we spend our time.” (Nhân cách là kết quả của hai điều: tâm trạng tinh thần và cách chúng ta dùng thời gian.)

“The best way to appreciate your job is to imagine yourself without one.” (Cách tốt nhất để đánh giá ca công của bạn là tưởng tượng mình không có nó.)

“The only way to succeed is to make people hate you.” (Cách duy nhất để thành công là khiến người khác ghét bạn.)

“Do your work with your whole heart, and you will succeed. There’s so little competition.” (Làm việc với cả trái tim của bạn, và bạn sẽ thành công. Cạnh tranh thật ít ỏ.)

“The sage does not accumulate. The more he assists others, the more he possesses.” (Người hiền khôn không tích luỹ. Anh ta càng giúp đỡ người khác, anh ta càng sở hữu nhiều.)

“There is no substitute for hard work.” (Không có phương thức thay thế cho công việc siêng năng.)

“A little thought and a little kindness are often worth more than a great deal of money.” (Một chút suy nghĩ và một chút lòng tốt thường có giá trị hơn nhiều tiền bạc.)

“To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.” (Là chính bản thân mình trong một thế giới luôn cố gắng biến bạn thành người khác là thành tựu tuyệt vời nhất.)

“Freedom cannot be bestowed; it must be achieved.” (Tự do không thể trao tặng; nó phải được đạt được.)

“The man who is a pessimist before 48 knows too much; if he is an optimist after it, he knows too little.” (Người đàn ông là một người bi quan trước 48 tuổi biết quá nhiều; nếu anh ta là một người lạc quan sau đó, anh ta biết quá ít.)

“A determined person finds a way; a lazy person finds an excuse.” (Người quyết tâm tìm cách; người lười biện minh.)

“To know is nothing at all; to imagine is everything.” (Biết là chẳng có gì cả; tưởng tượng là tất cả.)

“Do not take the world too seriously. It cannot be seen without a smile.” (Đừng làm cuộc đời quá nghiêm trọng. Nó không thể thấy được mà không có nụ cười.)

“A friend is someone who inspires, who challenges, who sends you in search of some truer sense of yourself.” (Người bạn là người truyền cảm hứng, thách thức, và đẩy bạn tìm kiếm sự thấu hiểu thật của chính mình.)

“An idea that is not dangerous is unworthy to be called an idea at all.” (Một ý tưởng không nguy hiểm không xứng đáng để được gọi là một ý tưởng.)

“The best way to find out if you can trust somebody is to trust them.” (Cách tốt nhất để biết bạn có thể tin tưởng ai đó là tin tưởng họ.)

“Every artist was first an amateur.” (Mọi họa sĩ đều từng là người mới.)

“There is no substitute for excellence. You either strive for it, or you don’t.” (Không có phương thức thay thế cho xuất sắc. Bạn hoặc nỗ lực đối với nó, hoặc không.)

“Do not speak unless you can improve on the silence.” (Đừng nói nếu bạn không thể làm cho im lặng trở nên tốt hơn.)

“Character is higher than intellect.” (Nhân cách cao hơn trí tuệ.)

“He who cannot forgive breaks the bridge over which he himself must pass.” (Người không thể tha thứ làm đứt cầu mà chính anh ta phải qua.)

“You cannot swim for new horizons until you have courage to lose sight of the shore.” (Bạn không thể bơi đến những chân trời mới cho đến khi bạn có đủ can đảm để mất khỏi tầm nhìn bờ biển.)

“Genius may have its limitations, but stupidity is not thus handicapped.” (Tài năng có thể có giới hạn của nó, nhưng sự ngu ngốc không bị hạn chế như vậy.)

“The finest emotion is the last one.” (Cảm xúc tốt nhất là cái cuối cùng.)

“Love, like a river, will cut a new path whenever it meets an obstacle.” (Tình yêu, giống như một con sông, sẽ tạo một lối đi mới khi gặp khó khăn.)

“A man is educated and turned out to the greater service of humanity, not for his own benefit.” (Người đàn ông được giáo dục và chuẩn bị để phục vụ nhân loại lớn hơn, không phải vì lợi ích của bản thân anh ta.)

“Art is not a thing; it is a way.” (Nghệ thuật không phải là một thứ; nó là một con đường.)

“To avoid criticism, do nothing, say nothing, be nothing.” (Để tránh bị chỉ trích, hãy làm ít, nói ít, trở nên ít.)

“The final proof of greatness lies in being able to endure criticism without resentment.” (Bằng chứng cuối cùng về sự vĩ đại nằm ở khả năng chịu đựng chỉ trích mà không có sự oan trái.)

“A true friend is someone who is there for you when he’d rather be anywhere else.” (Một người bạn thật sự là người sẵn sàng ở bên bạn khi anh ta muốn ở bất kỳ nơi nào khác.)

Xem thêm: John McCarthy là ai? Những câu nói hay của John McCarthy

Những câu nói hay của Elbert Hubbard thường chứa những triết lý và lời khuyên sâu sắc về cuộc sống, tình yêu, sự tự tin, và sự nỗ lực. Chúng thường khuyến khích người đọc tự cảm hứng, tự phấn đấu để trở thành phi thường và thực hiện mục tiêu trong cuộc sống. Những câu nói này thường đề cao phẩm chất như lòng tự trọng, lòng kiên nhẫn, lòng kiên quyết và lòng nhân ái.

Elbert Hubbard thúc đẩy ý thức về việc sống một cuộc sống ý nghĩa và đáng giá, thông qua việc tập trung vào sự phát triển cá nhân, tạo động lực, và thúc đẩy suy nghĩ sáng tạo. Những câu nói này thường đánh thức tinh thần của người đọc, khuyến khích họ trải nghiệm cuộc sống một cách tích cực và xây dựng mối quan hệ tích cực với người khác.

Xem thêm: 

Steve Wozniak là ai? Những câu nói hay của Steve Wozniak

Những Câu Nói Hay Của Đen Vâu Truyền Cảm Hứng Cho Giới Trẻ

Đánh giá bài viết này

Bình luận