Jeff Bezos là ai? Những câu nói hay của Jeff Bezos

Jeff Bezos, một trong những doanh nhân hàng đầu thế giới và người sáng lập Amazon, đã xây dựng một tập đoàn công nghệ và thương mại điện tử đỉnh cao. Ông không chỉ là một doanh nhân thành đạt, mà còn là biểu tượng của sự đổi mới, sáng tạo và tầm nhìn chiến lược. Jeff Bezos là một trong những tượng đài của thế giới kinh doanh và công nghệ, thể hiện rằng với sự đổi mới và tầm nhìn, bất kỳ ai cũng có khả năng tạo ra sự thay đổi đáng kể trong thế giới ngày nay. Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Jeff Bezos là ai?

Jeffrey Preston Bezos, một trong những doanh nhân hàng đầu thế giới và người sáng lập Amazon, đã xây dựng một tập đoàn công nghệ và thương mại điện tử đỉnh cao. Ông không chỉ là một doanh nhân thành đạt, mà còn là biểu tượng của sự đổi mới, sáng tạo và tầm nhìn chiến lược.

Jeff Bezos sinh ra tại Albuquerque, New Mexico, và đã trải qua một hành trình đầy thách thức trước khi thành công. Ông tốt nghiệp Đại học Princeton vào năm 1986 và sau đó làm việc tại nhiều công ty công nghệ và tài chính. Tuy nhiên, ông không ngừng tìm kiếm cơ hội và dấn thân vào thế giới kinh doanh.

Sự đổi mới của Jeff Bezos thể hiện qua việc ông sáng lập Amazon vào cuối năm 1994, khi chỉ còn là một cửa hàng sách trực tuyến. Từ đó, Amazon đã phát triển thành một siêu thị trực tuyến đa dạng sản phẩm và dịch vụ, và trở thành một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới. Ông cũng đóng góp lớn trong việc phát triển truyền phát video và âm thanh, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo thông qua Amazon Web Services.

Jeff Bezos là ai?
Jeff Bezos là ai?

Jeff Bezos là một ví dụ điển hình về sự kiên nhẫn, quyết tâm và tầm nhìn chiến lược trong kinh doanh. Ông đã xây dựng một đế chế kinh doanh vững mạnh và tạo ra ảnh hưởng lớn đối với ngành công nghiệp và cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Những câu nói hay của Jeff Bezos

“Your brand is what people say about you when you’re not in the room.” (Thương hiệu của bạn là điều mọi người nói về bạn khi bạn không có mặt.)

“We see our customers as invited guests to a party, and we are the hosts. It’s our job every day to make every important aspect of the customer experience a little bit better.” (Chúng tôi coi khách hàng của mình như những người khách mời đến một bữa tiệc, và chúng tôi là người chủ tiệc. Điều quan trọng hàng ngày của chúng tôi là làm cho mọi khía cạnh quan trọng của trải nghiệm của khách hàng trở nên tốt hơn một chút.)

“If you never want to be criticized, for goodness’ sake, don’t do anything new.” (Nếu bạn muốn không bao giờ bị chỉ trích, thì xin đừng làm bất kỳ điều gì mới lạ.)

“Your margin is my opportunity.” (Lợi nhuận của bạn chính là cơ hội của tôi.)

“I knew that if I failed I wouldn’t regret that, but I knew the one thing I might regret is not trying.” (Tôi biết rằng nếu tôi thất bại, tôi sẽ không hối tiếc về điều đó, nhưng điều duy nhất tôi có thể hối tiếc là không thử.)

“One of the huge mistakes people make is that they try to force an interest on themselves. You don’t choose your passions; your passions choose you.” (Một trong những sai lầm lớn mà mọi người thường mắc phải là cố gắng ép buộc mình phải quan tâm đến một điều gì đó. Bạn không chọn đam mê; đam mê sẽ tự chọn bạn.)

“I think frugality drives innovation, just like other constraints do. One of the only ways to get out of a tight box is to invent your way out.” (Tôi nghĩ tính tiết kiệm thúc đẩy sự đổi mới, giống như các ràng buộc khác. Một trong những cách duy nhất để thoát ra khỏi một hộp nhỏ là tự mình sáng tạo.)

“What’s dangerous is not to evolve.” (Nguy hiểm nhất là không thay đổi.)

“We’ve had three big ideas at Amazon that we’ve stuck with for 18 years, and they’re the reason we’re successful: Put the customer first. Invent. And be patient.” (Chúng tôi đã có ba ý tưởng lớn tại Amazon mà chúng tôi đã tuân theo trong 18 năm và chúng là lý do khiến chúng tôi thành công: Đặt khách hàng lên đầu tiên. Sáng tạo. Và kiên nhẫn.)

“In the end, we are our choices. Build yourself a great story.” (Cuối cùng, chúng ta là những người chọn lựa mình. Hãy xây dựng cho mình một câu chuyện tuyệt vời.)

If you double the number of experiments you do per year, you’re going to double your inventiveness.” (Nếu bạn gấp đôi số thử nghiệm bạn thực hiện mỗi năm, bạn sẽ gấp đôi khả năng sáng tạo của mình.)

You have to be willing to be misunderstood if you’re going to innovate.” (Bạn phải sẵn sàng bị hiểu lầm nếu bạn muốn đổi mới.)

What we need to do is always lean into the future; when the world changes around you and when it changes against you – what used to be a tailwind is now a headwind – you have to lean into that and figure out what to do because complaining isn’t a strategy.” (Những gì chúng ta cần là luôn hướng về tương lai; khi thế giới thay đổi xung quanh bạn và khi nó thay đổi ngược lại bạn – điều gì từng là luồng gió bắt đầu giờ là luồng gió đối diện – bạn phải hướng vào và tìm hiểu phải làm gì vì than phiền không phải là một chiến lược.)

Xem thêm:  Phương Ly là ai? Chịu chỉ trích vì làm mẹ đơn

We innovate by starting with the customer and working backwards.” (Chúng tôi đổi mới bằng cách bắt đầu với khách hàng và làm việc ngược lại.)

Your brand is what other people say about you when you’re not in the room.” (Thương hiệu của bạn chính là những gì người khác nói về bạn khi bạn không có mặt.)

In the end, we are our choices.” (Cuối cùng, chúng ta là những quyết định mà chúng ta lựa chọn.)

Work hard, have fun, make history.” (Làm việc chăm chỉ, vui vẻ, để lại dấu ấn trong lịch sử.)

The best customer service is if the customer doesn’t need to call you, doesn’t need to talk to you. It just works.” (Dịch vụ khách hàng tốt nhất là khi khách hàng không cần gọi bạn, không cần nói chuyện với bạn. Nó chỉ cần hoạt động.)

"The best customer service is if the customer doesn't need to call you, doesn't need to talk to you. It just works."
“The best customer service is if the customer doesn’t need to call you, doesn’t need to talk to you. It just works.”

I believe you have to be willing to be misunderstood if you’re going to innovate.” (Tôi tin rằng bạn phải sẵn sàng bị hiểu lầm nếu bạn muốn đổi mới.)

One of the huge mistakes people make is that they try to force an interest on themselves. You don’t choose your passions; your passions choose you.” (Một trong những sai lầm lớn mà mọi người mắc phải là họ cố gắng ép buộc một sự quan tâm vào bản thân. Bạn không chọn đam mê của mình; đam mê chọn bạn.)

If you’re not stubborn, you’ll give up on experiments too soon. And if you’re not flexible, you’ll pound your head against the wall and you won’t see a different solution to a problem you’re trying to solve.” (Nếu bạn không kiên trì, bạn sẽ bỏ cuộc trong các thử nghiệm quá sớm. Và nếu bạn không linh hoạt, bạn sẽ đập đầu vào tường và bạn sẽ không thấy được giải pháp khác cho vấn đề bạn đang cố gắng giải quyết.)

We see our customers as invited guests to a party, and we are the hosts. It’s our job every day to make every important aspect of the customer experience a little bit better.” (Chúng tôi coi khách hàng của mình như những vị khách được mời đến một bữa tiệc, và chúng tôi là người chủ tiệc. Nhiệm vụ của chúng tôi hàng ngày là làm cho mọi khía cạnh quan trọng của trải nghiệm của khách hàng trở nên tốt hơn một chút.)

If you never want to be criticized, for goodness’ sake, don’t do anything new.” (Nếu bạn không muốn bị phê phán bao giờ, thì xin đừng làm bất kỳ điều gì mới.)

I think frugality drives innovation, just like other constraints do. One of the only ways to get out of a tight box is to invent your way out.” (Tôi nghĩ tính tiết kiệm thúc đẩy sự đổi mới, giống như các hạn chế khác. Một trong những cách duy nhất để thoát ra khỏi một hộp chật là tự mình tạo ra lối thoát.)

A brand for a company is like a reputation for a person. You earn reputation by trying to do hard things well.” (Thương hiệu của một công ty giống như danh tiếng của một người. Bạn kiếm được danh tiếng bằng cách cố gắng làm những việc khó một cách xuất sắc.)

What we need to do is always lean into the future; when the world changes around you and when it changes against you – what used to be a tailwind is now a headwind – you have to lean into that and figure out what to do because complaining isn’t a strategy.” (Những gì chúng ta cần phải làm luôn là hướng tới tương lai; khi thế giới thay đổi xung quanh bạn và khi nó thay đổi ngược lại bạn – điều gì trước đây là cánh gió đuôi bây giờ lại là cánh gió đầu – bạn phải hướng tới nó và tìm hiểu phải làm gì vì than phiền không phải là một chiến lược.)

You have to be willing to be misunderstood if you’re going to innovate.” (Bạn phải sẵn sàng bị hiểu lầm nếu bạn muốn đổi mới.)

Life’s too short to hang out with people who aren’t resourceful.” (Cuộc đời quá ngắn ngủi để tiếp xúc với những người không sáng tạo.)

In business, what’s dangerous is not to evolve.” (Trong kinh doanh, điều nguy hiểm không phải là không phát triển.)

I knew that if I failed I wouldn’t regret that, but I knew the one thing I might regret is not trying.” (Tôi biết nếu tôi thất bại, tôi sẽ không hối tiếc điều đó, nhưng điều duy nhất tôi có thể hối tiếc là không thử.)

I think if you do something and it turns out pretty good, then you should go do something else wonderful, not dwell on it for too long. Just figure out what’s next.” (Tôi nghĩ nếu bạn làm điều gì đó và nó thành công khá tốt, thì bạn nên làm điều khác tuyệt vời khác, đừng đắm chìm trong đó quá lâu. Chỉ cần xem xét điều gì tiếp theo.)

Work hard, have fun, and make history.” (Làm việc chăm chỉ, vui vẻ và viết nên lịch sử.)

We’ve had three big ideas at Amazon that we’ve stuck with for 18 years, and they’re the reason we’re successful: Put the customer first. Invent. And be patient.” (Chúng tôi đã có ba ý tưởng lớn tại Amazon mà chúng tôi đã tuân theo trong 18 năm, và chúng là lý do mà chúng tôi thành công: Đặt khách hàng lên hàng đầu. Sáng tạo. Và kiên nhẫn.)

What’s dangerous is not to evolve.” (Nguy hiểm là không phát triển.)

If you don’t understand the details of your business, you are going to fail.” (Nếu bạn không hiểu rõ chi tiết về kinh doanh của mình, bạn sẽ thất bại.)

Xem thêm:  Joanne Rowling là ai? Những câu nói hay của Joanne Rowling

The best customer service is if the customer doesn’t need to call you, doesn’t need to talk to you. It just works.” (Dịch vụ khách hàng tốt nhất là khi khách hàng không cần gọi điện thoại cho bạn, không cần nói chuyện với bạn. Nó chỉ cần hoạt động.)

Your brand is what other people say about you when you’re not in the room.” (Thương hiệu của bạn là điều người khác nói về bạn khi bạn không có mặt.)

Invention is not disruptive. It’s critical. If you look at big, stable companies, their lifespans are very long. Companies like IBM have been around for a long time. So, you have to remember that the role of big companies is to be stable and to do the hard things that are hard to do.” (Sáng tạo không gây chấn động. Nó rất quan trọng. Nếu bạn nhìn vào các công ty lớn, ổn định, tuổi thọ của họ rất lâu. Các công ty như IBM đã tồn tại rất lâu. Vì vậy, bạn phải nhớ rằng vai trò của các công ty lớn là ổn định và thực hiện những việc khó khăn mà khó có thể thực hiện được.)

If you’re not stubborn, you’ll give up on experiments too soon. And if you’re not flexible, you’ll pound your head against the wall and you won’t see a different solution to a problem you’re trying to solve.” (Nếu bạn không cứng đầu, bạn sẽ từ bỏ thử nghiệm quá sớm. Và nếu bạn không linh hoạt, bạn sẽ đập đầu vào tường và bạn sẽ không thấy được một giải pháp khác cho vấn đề mà bạn đang cố gắng giải quyết.)

One of the huge mistakes people make is that they try to force an interest on themselves. You don’t choose your passions; your passions choose you.” (Một trong những sai lầm lớn mà người ta thường mắc phải là họ cố gắng ép buộc một sở thích cho bản thân. Bạn không lựa chọn đam mê của mình; đam mê chọn bạn.)

If you double the number of experiments you do per year, you’re going to double your inventiveness.” (Nếu bạn gấp đôi số thử nghiệm bạn thực hiện mỗi năm, bạn sẽ gấp đôi khả năng sáng tạo của mình.)

You want to look forward, not backward. The world is still largely unexplored, and you can blaze your own path.” (Bạn muốn nhìn về phía trước, không phải phía sau. Thế giới vẫn còn nhiều điều chưa được khám phá, và bạn có thể mở con đường riêng cho mình.)

If you’re not stubborn, you’ll give up on experiments too soon. And if you’re not flexible, you’ll pound your head against the wall and you won’t see a different solution to a problem you’re trying to solve.” (Nếu bạn không cứng đầu, bạn sẽ từ bỏ thử nghiệm quá sớm. Và nếu bạn không linh hoạt, bạn sẽ đập đầu vào tường và bạn sẽ không thấy được một giải pháp khác cho vấn đề mà bạn đang cố gắng giải quyết.)

It’s not an experiment if you know it’s going to work.” (Nếu bạn biết rằng nó sẽ thành công, đó không phải là một cuộc thử nghiệm.)

A brand for a company is like a reputation for a person. You earn reputation by trying to do hard things well.” (Thương hiệu của một công ty giống như danh tiếng của một người. Bạn kiếm được danh tiếng bằng cách cố gắng thực hiện những việc khó khăn một cách xuất sắc.)

The common question that gets asked in business is, ‘Why?’ That’s a good question, but an equally valid question is, ‘Why not?’.” (Câu hỏi phổ biến được đặt ra trong kinh doanh là ‘Tại sao?’ Đó là một câu hỏi tốt, nhưng một câu hỏi có giá trị tương đương là ‘Tại sao không?’.)

If you’re competitor-focused, you have to wait until there is a competitor doing something. Being customer-focused allows you to be more pioneering.” (Nếu bạn tập trung vào đối thủ, bạn phải đợi đến khi có một đối thủ làm điều gì đó. Tập trung vào khách hàng cho phép bạn thể hiện tính tiên phong hơn.)

We innovate by starting with the customer and working backwards. That becomes the touchstone for how we invent.” (Chúng tôi sáng tạo bằng cách bắt đầu với khách hàng và làm việc theo chiều ngược lại. Điều đó trở thành tiêu chuẩn cho cách chúng tôi sáng tạo.)

If you never want to be criticized, for goodness’ sake don’t do anything new.” (Nếu bạn không muốn bị chỉ trích bao giờ, vì tốt đẹp đừng làm bất kỳ điều gì mới.)

The human brain is an incredible pattern-matching machine.” (Bộ não con người là một máy tính xuất sắc trong việc nhận biết các mẫu.)

I strongly believe that missionaries make better products. They care more.” (Tôi mạnh mẽ tin rằng những người đam mê làm sản phẩm tốt hơn. Họ quan tâm nhiều hơn.)

In business, what’s dangerous is not to evolve.” (Trong kinh doanh, điều nguy hiểm không phải là không tiến hóa.)

You can have the best technology, you can have the best business model, but if the storytelling isn’t amazing, it won’t matter.” (Bạn có thể có công nghệ tốt nhất, bạn có thể có mô hình kinh doanh tốt nhất, nhưng nếu câu chuyện không xuất sắc, thì điều đó sẽ không quan trọng.)

Life’s too short to hang out with people who aren’t resourceful.” (Cuộc đời quá ngắn để tiếp xúc với những người không sáng tạo.)

A company’s brand is simply what people say about your business when you’re not in the room.” (Thương hiệu của một công ty đơn giản là những gì mọi người nói về doanh nghiệp của bạn khi bạn không có mặt.)

Xem thêm:  Lê Nguyễn Bảo Ngọc là ai? Bị chỉ trích lấn nước "Hoa Hậu"

You know, if you make a mistake and apologize for it, you’d think people would understand.” (Bạn biết không, nếu bạn mắc lỗi và xin lỗi vì nó, bạn sẽ nghĩ rằng mọi người sẽ hiểu.)

What we need to do is always lean into the future; when the world changes around you and when it changes against you – what used to be a tailwind is now a headwind – you have to lean into that and figure out what to do because complaining isn’t a strategy.” (Những gì chúng ta cần là luôn tiến về phía tương lai; khi thế giới thay đổi xung quanh bạn và khi nó thay đổi chống lại bạn – những gì trước đây là gió lưng giờ đây là gió đầu – bạn phải tiến về phía đó và tìm ra điều gì để làm vì than phiền không phải là một chiến lược.)

I’d rather interview 50 people and not hire anyone than hire the wrong person.” (Tôi thà phỏng vấn 50 người và không thuê ai cả, còn hơn là thuê người sai.)

I believe you have to be willing to be misunderstood if you’re going to innovate.” (Tôi tin rằng bạn phải sẵn lòng để bị hiểu lầm nếu bạn muốn đổi mới.)

We innovate by starting with the customer and working backwards.” (Chúng tôi sáng tạo bằng cách bắt đầu với khách hàng và làm việc theo chiều ngược lại.)

Work hard, have fun, make history.” (Làm việc chăm chỉ, vui vẻ, để lại dấu ấn lịch sử.)

If you don’t understand the details of your business, you are going to fail.” (Nếu bạn không hiểu rõ chi tiết về doanh nghiệp của bạn, bạn sẽ thất bại.)

What we want to be is something completely new. There is no physical analog for what Amazon.com is becoming.” (Những gì chúng tôi muốn trở thành là hoàn toàn mới mẻ. Không có tham chiếu vật lý cho những gì Amazon.com đang phát triển.)

We are stubborn on vision. We are flexible on details.” (Chúng tôi cứng đầu với tầm nhìn. Chúng tôi linh hoạt với chi tiết.)

There are two kinds of companies, those that work to try to charge more and those that work to charge less. We will be the second.” (Có hai loại công ty, những công ty cố gắng tăng giá và những công ty cố gắng giảm giá. Chúng tôi sẽ là loại thứ hai.)

Your margin is my opportunity.” (Lợi nhuận của bạn là cơ hội của tôi.)

I’d rather have regretted trying and failing than not trying at all.” (Tôi thà hối hận vì đã thử và thất bại còn hơn là không thử một lần nào.)

One of the only ways to get out of a tight box is to invent your way out.” (Một trong những cách duy nhất để thoát khỏi một tình huống khó khăn là tự tạo cách ra.)

We see our customers as invited guests to a party, and we are the hosts. It’s our job every day to make every important aspect of the customer experience a little bit better.” (Chúng tôi xem khách hàng là những vị khách được mời đến một bữa tiệc, và chúng tôi là người chủ. Công việc của chúng tôi hàng ngày là làm cho mọi khía cạnh quan trọng của trải nghiệm của khách hàng trở nên tốt hơn một chút.)

If you’re competitor-focused, you have to wait until there is a competitor doing something. Being customer-focused allows you to be more pioneering.” (Nếu bạn tập trung vào đối thủ, bạn phải chờ đợi cho đến khi có một đối thủ làm điều gì đó. Tập trung vào khách hàng cho phép bạn làm việc đột phá hơn.)

If you decide that you’re going to do only the things you know are going to work, you’re going to leave a lot of opportunity on the table.” (Nếu bạn quyết định chỉ làm những điều bạn biết sẽ thành công, bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.)

You can’t shrink your way to profitability.” (Bạn không thể thu nhỏ kích thước của mình để đạt lợi nhuận.)

I think frugality drives innovation, just like other constraints do. One of the only ways to get out of a tight box is to invent your way out.” (Tôi nghĩ tính tiết kiệm thúc đẩy sự đổi mới, giống như các hạn chế khác. Một trong những cách duy nhất để thoát khỏi một hộp kín là tự tạo cách ra.)

Cleverness is a gift, kindness is a choice.” (Sự thông minh là một món quà, lòng tốt là một lựa chọn.)

Tất cả những lời nói của Jeff Bezos không chỉ đơn giản là những câu nói, mà chúng đại diện cho một triết lý sống và cách tiếp cận kinh doanh đầy táo bạo và đổi mới. Chúng thể hiện một tầm nhìn vượt thời gian và tạo động lực cho sự sáng tạo không giới hạn. Những câu nói này không chỉ áp dụng trong thế giới doanh nghiệp mà còn đến trong cuộc sống cá nhân của chúng ta. Jeff Bezos đã chứng minh với thế giới rằng bất kỳ ai, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, cũng có thể thực hiện ước mơ và đối mặt với thách thức một cách mạnh mẽ. Chúng ta có thể học hỏi từ ông cách nhìn xa trước, không ngừng sáng tạo và tạo ra những thay đổi đột phá trong cuộc sống và kinh doanh của mình. Điều quan trọng là luôn duy trì tinh thần linh hoạt, đổi mới và không ngừng tự thách thức để đạt được những mục tiêu cao cả. Theo dõi những câu nói hay để có thêm nhiều câu nói hay mới mẻ nhé.

Xem thêm:

Winston Churchill là ai? Những câu nói hay của Winston Churchill

Larry Page là ai? Những câu nói hay của Larry Page