Mark Twain là ai? Những câu nói hay của Mark Twain

Mark Twain là ai? Những câu nói hay của Mark Twain

Mark Twain, tác gia nổi tiếng của Hoa Kỳ, nổi bật với tài vẽ nên thế giới hài hước và sắc sảo. Sinh ra tại miền trung Hoa Kỳ, gần sông Mississippi, ông đã sử dụng cảnh quan và xã hội của vùng này để tạo nên những tác phẩm đáng nhớ. Cuốn “The Adventures of Tom Sawyer” và “Adventures of Huckleberry Finn” của ông là những tác phẩm kinh điển, thể hiện sự hài hước và phê phán xã hội một cách tài tình. Mark Twain thực sự là một biểu tượng vĩ đại trong văn học Hoa Kỳ. Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Mark Twain là ai?

Mark Twain, tên thật là Samuel Langhorne Clemens, là một nhà văn khôi hài hàng đầu của Hoa Kỳ. Sinh ra tại Florida, Missouri, ông đã trưởng thành ở Hannibal, gần sông Mississippi, nơi cảnh quan và cuộc sống hàng ngày đã làm nền cho những tác phẩm độc đáo của ông. Sông Mississippi, với vai trò nối liền miền Bắc và miền Nam, đã trở thành nguồn cảm hứng quan trọng cho ông.

Dưới bút danh “Mark Twain,” ông đã viết nên những tác phẩm nổi tiếng như “The Adventures of Tom Sawyer” và “Adventures of Huckleberry Finn.” Twain đã sử dụng lối văn đàm thoại và tài năng châm biếm để phê phán xã hội và hiện thực của thời kỳ đó. Với sự hài hước và sự sắc sảo của ông, Mark Twain đã trở thành một trong những tượng đài lớn trong văn học Hoa Kỳ và để lại dấu ấn vĩnh viễn trong văn chương thế giới.

Mark Twain là ai?
Mark Twain là ai?

Những câu nói hay của Mark Twain

“The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.” (Hai ngày quan trọng nhất trong cuộc đời bạn là ngày bạn ra đời và ngày bạn biết được tại sao mình ra đời.)

“Don’t let schooling interfere with your education.” (Đừng để việc học tập làm cản trở sự giáo dục của bạn.)

“The secret of getting ahead is getting started.” (Bí quyết để tiến lên là bắt đầu.)

“Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.” (Lòng tử tế là ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy.)

“Travel is fatal to prejudice, bigotry, and narrow-mindedness, and many of our people need it sorely on these accounts.” (Việc đi du lịch đối với định kiến, tính trì trệ và tư duy hẹp hòi có thể là nguy hiểm, và nhiều người trong số chúng ta cần điều đó.)

“The best way to cheer yourself up is to try to cheer somebody else up.” (Cách tốt nhất để làm cho tâm hồn bạn vui vẻ là cố gắng làm vui vẻ người khác.)

“Age is an issue of mind over matter. If you don’t mind, it doesn’t matter.” (Tuổi tác là một vấn đề của tâm trí. Nếu bạn không quan tâm, thì nó không quan trọng.)

“Never put off till tomorrow what may be done day after tomorrow just as well.” (Đừng trì hoãn công việc cho ngày mai nếu ngày kia cũng có thể làm được một cách tốt như vậy.)

“Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect.” (Mỗi khi bạn thấy mình ở phía của đa số, đó là lúc bạn nên dừng lại và suy ngẫm.)

“The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time.” (Sự sợ hãi trước cái chết bắt nguồn từ sự sợ hãi trước cuộc sống. Người sống trọn vẹn sẵn sàng đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào.)

“It is better to keep your mouth closed and let people think you are a fool than to open it and remove all doubt.” (Nên giữ miệng lại và để mọi người nghĩ rằng bạn ngốc hơn là mở miệng ra và loại bỏ mọi nghi ngờ.)

“The human race has one really effective weapon, and that is laughter.” (Loài người có một vũ khí thực sự hiệu quả, đó là tiếng cười.)

“Anger is an acid that can do more harm to the vessel in which it is stored than to anything on which it is poured.” (Sự tức giận là một loại acid có thể gây hại nhiều hơn cho người chứa nó hơn cho bất cứ thứ gì mà nó được đổ vào.)

“Courage is resistance to fear, mastery of fear – not absence of fear.” (Dũng khí là sự chống lại sự sợ hãi, sự thống trị sự sợ hãi – không phải là sự không sợ hãi.)

“To get the full value of joy you must have someone to divide it with.” (Để có được giá trị đầy đủ của niềm vui, bạn phải có ai đó để chia sẻ nó.)

“A person who won’t read has no advantage over one who can’t read.” (Người không đọc sách không khác gì người không biết đọc.)

“The lack of money is the root of all evil.” (Sự thiếu tiền bạc là nguồn gốc của mọi ác.)

“The more I learn about people, the more I like my dog.” (Càng tôi tìm hiểu về con người, tôi càng thích chó của mình.)

“Golf is a good walk spoiled.” (Golf là một cuộc đi bộ tốt bị phá hỏng.)

“Familiarity breeds contempt, and children.” (Sự quen thuộc sinh ra sự khinh thường, và đôi khi là con cái.)

“The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others.” (Cách tốt nhất để tìm thấy chính mình là đánh mất mình trong việc phục vụ người khác.)

“Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to reform (or pause and reflect).” (Mỗi khi bạn thấy mình ở phía của đa số, đó là lúc để cải thiện (hoặc dừng lại và suy ngẫm).)

“The lack of money is the root of all evil.” (Sự thiếu tiền bạc là nguồn gốc của mọi ác.)

“Age is an issue of mind over matter. If you don’t mind, it doesn’t matter.” (Tuổi tác là một vấn đề của tâm trí. Nếu bạn không quan tâm, thì nó không quan trọng.)

“A person who won’t read has no advantage over one who can’t read.” (Người không đọc sách không khác gì người không biết đọc.)

“Don’t go around saying the world owes you a living. The world owes you nothing. It was here first.” (Đừng đi nói rằng thế giới nợ bạn cuộc sống. Thế giới không nợ bạn cái gì cả. Nó ở đây trước hết.)

“To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.” (Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai điều: sự ngu dốt và sự tự tin.)

“When in doubt, tell the truth.” (Khi nghi ngờ, hãy nói sự thật.)

“The man who does not read good books has no advantage over the man who can’t read them.” (Người không đọc sách hay không khác gì người không biết đọc chúng.)

Những câu nói hay của Mark Twain
Những câu nói hay của Mark Twain

“Wrinkles should merely indicate where smiles have been.” (Nếp nhăn chỉ nên cho biết đâu là nơi đã có nụ cười.)

“Clothes make the man. Naked people have little or no influence in society.” (Quần áo tạo nên con người. Người trần truồng ít hoặc không có ảnh hưởng gì trong xã hội.)

“The secret of getting ahead is getting started.” (Bí quyết để tiến lên là bắt đầu.)

“The human race has one really effective weapon, and that is laughter.” (Loài người có một vũ khí thực sự hiệu quả, đó là tiếng cười.)

“To get the full value of joy you must have someone to divide it with.” (Để có được giá trị đầy đủ của niềm vui, bạn phải có ai đó để chia sẻ nó.)

“Golf is a good walk spoiled.” (Golf là một cuộc đi bộ tốt bị phá hỏng.)

“Age is an issue of mind over matter. If you don’t mind, it doesn’t matter.” (Tuổi tác là một vấn đề của tâm trí. Nếu bạn không quan tâm, thì nó không quan trọng.)

“It’s not the size of the dog in the fight, it’s the size of the fight in the dog.” (Không phải là kích thước của con chó trong cuộc chiến, mà là sự dũng cảm của con chó trong cuộc chiến.)

“When angry, count to four; when very angry, swear.” (Khi tức giận, hãy đếm tới bốn; khi rất tức giận, hãy nguyền rủa.)

“To a man with a hammer, everything looks like a nail.” (Đối với người có một cái búa, mọi thứ đều trông giống như một cái đinh.)

“The trouble ain’t that there is too many fools, but that the lightning ain’t distributed right.” (Vấn đề không phải là có quá nhiều kẻ ngốc, mà là sự sét không phân phát đều.)

“If you don’t read the newspaper, you’re uninformed. If you read the newspaper, you’re misinformed.” (Nếu bạn không đọc báo, bạn không biết gì cả. Nếu bạn đọc báo, bạn biết sai.)

“Truth is stranger than fiction, but it is because Fiction is obliged to stick to possibilities; Truth isn’t.” (Sự thật kỳ quái hơn cả tiểu thuyết, nhưng vì tiểu thuyết phải tuân theo khả năng, trong khi sự thật không cần.)

“In religion and politics, people’s beliefs and convictions are in almost every case gotten at second-hand, and without examination.” (Trong tôn giáo và chính trị, niềm tin và sự thuyết phục của con người hầu hết đều là lấy từ người khác và không qua sự xem xét.)

“I have never let my schooling interfere with my education.” (Tôi chưa bao giờ để việc học tập cản trở sự giáo dục của mình.)

“Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.” (Lòng tử tế là ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy.)

“The man who does not read good books has no advantage over the man who can’t read them.” (Người không đọc sách hay không khác gì người không biết đọc chúng.)

“Don’t part with your illusions. When they are gone, you may still exist, but you have ceased to live.” (Đừng từ bỏ các ảo tưởng của bạn. Khi chúng biến mất, bạn có thể vẫn tồn tại, nhưng bạn đã ngừng sống.)

“It’s not what you don’t know that gets you into trouble, it’s what you know for sure that just ain’t so.” (Không phải những điều bạn không biết làm bạn gặp rắc rối, mà là những điều bạn chắc chắn biết mà thực sự không đúng.)

“I’ve had a lot of worries in my life, most of which never happened.” (Tôi đã trải qua nhiều lo lắng trong cuộc đời, trong đó hầu hết không bao giờ xảy ra.)

“When you fish for love, bait with your heart, not your brain.” (Khi bạn tìm kiếm tình yêu, hãy sử dụng trái tim của bạn làm mồi, chứ không phải bằng trí óc.)

“The man who is a pessimist before 48 knows too much; if he is an optimist after it, he knows too little.” (Người đàn ông nào bi quan trước 48 tuổi biết quá nhiều; nếu anh ta lạc quan sau đó, anh ta biết quá ít.)

“Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience.” (Đừng bàn luận với những người ngốc, họ sẽ kéo bạn xuống cùng với họ và sau đó đánh bạn bằng kinh nghiệm.)

“The best way to cheer yourself up is to try to cheer somebody else up.” (Cách tốt nhất để làm cho tâm hồn bạn vui vẻ là cố gắng làm vui vẻ người khác.)

“All you need in this life is ignorance and confidence, and then success is sure.” (Tất cả những gì bạn cần trong cuộc đời này là sự ngu dốt và sự tự tin, và sau đó, thành công là chắc chắn.)

“In the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years.” (Cuối cùng, không phải số năm trong

“It’s no wonder that truth is stranger than fiction. Fiction has to make sense.” (Không có gì ngạc nhiên khi sự thật kỳ lạ hơn cả tiểu thuyết. Tiểu thuyết phải có logic.)

“In religion and politics, people’s beliefs and convictions are in almost every case gotten at second-hand, and without examination.” (Trong tôn giáo và chính trị, niềm tin và sự thuyết phục của con người hầu hết đều là lấy từ người khác và không qua sự xem xét.)

“Age is an issue of mind over matter. If you don’t mind, it doesn’t matter.” (Tuổi tác là một vấn đề của tâm trí. Nếu bạn không quan tâm, thì nó không quan trọng.)

“It’s not the size of the dog in the fight, it’s the size of the fight in the dog.” (Không phải là kích thước của con chó trong cuộc chiến, mà là sự dũng cảm của con chó trong cuộc chiến.)

“When in doubt, tell the truth.” (Khi nghi ngờ, hãy nói sự thật.)

“The more I learn about people, the more I like my dog.” (Càng tôi tìm hiểu về con người, tôi càng thích chó của mình.)

“Age is an issue of mind over matter. If you don’t mind, it doesn’t matter.” (Tuổi tác là một vấn đề của tâm trí. Nếu bạn không quan tâm, thì nó không quan trọng.)

“It is better to keep your mouth closed and let people think you are a fool than to open it and remove all doubt.” (Nên giữ miệng lại và để mọi người nghĩ rằng bạn ngốc hơn là mở miệng ra và loại bỏ mọi nghi ngờ.)

“To get the full value of joy you must have someone to divide it with.” (Để có được giá trị đầy đủ của niềm vui, bạn phải có ai đó để chia sẻ nó.)

“Travel is fatal to prejudice, bigotry, and narrow-mindedness, and many of our people need it sorely on these accounts.” (Việc du lịch chính là một vũ khí đối với định kiến, kiêng kỵ và sự hẹp hòi, và nhiều người của chúng ta cần nó đến mức thiết yếu.)

“The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.” (Hai ngày quan trọng nhất trong cuộc đời bạn là ngày bạn ra đời và ngày bạn biết được tại sao bạn ra đời.)

“Don’t let schooling interfere with your education.” (Đừng để việc học tập cản trở với sự giáo dục của bạn.)

“The secret of getting ahead is getting started.” (Bí quyết để tiến lên là bắt đầu.)

“Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to reform (or pause and reflect).” (Mỗi khi bạn thấy mình ở phía của đa số, đó là lúc để cải thiện (hoặc dừng lại và suy ngẫm).)

“The best way to cheer yourself up is to try to cheer somebody else up.” (Cách tốt nhất để làm cho tâm hồn bạn vui vẻ là cố gắng làm vui vẻ người khác.)

“Age is an issue of mind over matter. If you don’t mind, it doesn’t matter.” (Tuổi tác là một vấn đề của tâm trí. Nếu bạn không quan tâm, thì nó không quan trọng.)

“Never put off till tomorrow what may be done day after tomorrow just as well.” (Đừng bỏ lại cho ngày mai những việc có thể làm vào ngày kia mà cũng chẳng khác gì.)

“It’s no wonder that truth is stranger than fiction. Fiction has to make sense.” (Không có gì ngạc nhiên khi sự thật kỳ lạ hơn cả tiểu thuyết. Tiểu thuyết phải có logic.)

“In the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years.” (Cuối cùng, không phải số năm trong cuộc đời của bạn quan trọng. Quan trọng là cuộc sống trong những năm đó.)

“The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time.” (Sợ chết bắt nguồn từ sợ đời. Người sống trọn vẹn sẵn sàng đối diện với cái chết vào bất kỳ lúc nào.)

“It is better to keep your mouth closed and let people think you are a fool than to open it and remove all doubt.” (Nên giữ miệng lại và để mọi người nghĩ rằng bạn ngốc hơn là mở miệng ra và loại bỏ mọi nghi ngờ.)

“The more I learn about people, the better I like my dog.” (Càng tôi tìm hiểu về con người, tôi càng thích chó của mình.)

“I can live for two months on a good compliment.” (Tôi có thể sống hai tháng chỉ với một lời khen tốt đẹp.)

“I have never let my schooling interfere with my education.” (Tôi chưa bao giờ để việc học tập cản trở sự giáo dục của mình.)

“Clothes make the man. Naked people have little or no influence in society.” (Quần áo tạo nên con người. Người trần truồng ít hoặc không có ảnh hưởng gì trong xã hội.)

“Don’t part with your illusions. When they are gone, you may still exist, but you have ceased to live.” (Đừng từ bỏ các ảo tưởng của bạn. Khi chúng biến mất, bạn có thể vẫn tồn tại, nhưng bạn đã ngừng sống.)

“The man who is a pessimist before 48 knows too much; if he is an optimist after it, he knows too little.” (Người đàn ông nào bi quan trước 48 tuổi biết quá nhiều; nếu anh ta lạc quan sau đó, anh ta biết quá ít.)

“Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience.” (Đừng bàn luận với những người ngốc, họ sẽ kéo bạn xuống cùng với họ và sau đó đánh bạn bằng kinh nghiệm.)

“The best way to cheer yourself up is to try to cheer somebody else up.” (Cách tốt nhất để làm cho tâm hồn bạn vui vẻ là cố gắng làm vui vẻ người khác.)

Những câu nói xuất sắc của Mark Twain thường mang trong đó một sự kết hợp tinh tế của hài hước, sáng tạo và tri thức độc đáo. Chúng không chỉ là nguồn cười vui mà còn là đám mắt sáng sủa về những khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Những câu nói này của Mark Twain thường được sử dụng để khuyến khích mọi người suy ngẫm về cuộc sống, thái độ và cách nhìn nhận thế giới một cách khôn ngoan và thông thái hơn. Theo dõi những câu nói hay để có thêm nhiều câu nói hay mới mẻ nhé.

Xem thêm:

Jeff Bezos là ai? Những câu nói hay của Jeff Bezos

Winston Churchill là ai? Những câu nói hay của Winston Churchill

Đánh giá bài viết này

Bình luận