Joanne Rowling là ai? Những câu nói hay của Joanne Rowling

Joanne Rowling là ai? Những câu nói hay của Joanne Rowling

Joanne Rowling, hay J.K. Rowling, là một nhà văn Anh nổi tiếng với bộ truyện Harry Potter, đã bán hơn 500 triệu bản và trở thành tác phẩm bán chạy nhất mọi thời đại. Bà cũng tham gia sản xuất và phê duyệt kịch bản cho loạt phim dựa trên cuốn sách này. Tuy nhiên, điều đáng ngưỡng mộ nhất là thông điệp về niềm tin, tư duy tích cực và sự không ngừng nỗ lực trong cuộc sống, mà bà đã truyền tải qua câu chuyện của Harry Potter, hình thành thành công cho nhiều người.Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Joanne Rowling là ai?

Joanne Rowling, hay J.K. Rowling, là một nhà văn, nhà từ thiện, nhà sản xuất phim và truyền hình, và nhà biên kịch người Anh đẳng cấp. Tên tuổi của bà gắn liền với bộ truyện kỳ diệu về Harry Potter, một tác phẩm đã đoạt hàng loạt giải thưởng và bán được hơn 500 triệu bản trên toàn thế giới, trở thành cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại. Bà cũng đảm nhận vai trò quan trọng trong việc chuyển thể tác phẩm thành loạt phim nổi tiếng, thậm chí còn phê duyệt kịch bản và tham gia sản xuất hai phần cuối của loạt phim.

Ngoài ra, Rowling còn viết tiểu thuyết trinh thám hình sự dưới bút danh Robert Galbraith.

Joanne Rowling là ai?
Joanne Rowling là ai?

Cuộc hành trình vĩ đại của Rowling bắt đầu từ một chuyến tàu bị hoãn vào năm 1990, khi bà làm việc cho tổ chức Ân xá Quốc tế. Trải qua nhiều thách thức trong cuộc sống cá nhân, bà vẫn thành công và đánh dấu sự xuất sắc với việc sáng tạo ra thế giới phép thuật của Harry Potter.

Nhớ về nguồn cảm hứng gia đình, cha mẹ, và nguồn gốc đa dạng của bà, Rowling thể hiện một trái tim lớn và lòng can đảm để chia sẻ những câu chuyện đáng kinh ngạc với thế giới.

Những câu nói hay của Joanne Rowling

“You sort of start thinking anything’s possible if you’ve got enough nerve.” (Khi bạn có đủ can đảm, bạn sẽ bắt đầu nghĩ mọi thứ đều có thể.)

“The best way to find out if you can trust somebody is to trust them.” (Cách tốt nhất để biết bạn có thể tin tưởng ai đó là hãy tin tưởng họ.)

“The most important thing is to read as much as you can, like I did. It will give you an understanding of what makes good writing and it will enlarge your vocabulary.” (Quan trọng nhất là hãy đọc nhiều như bạn có thể, giống như tôi đã làm. Điều này sẽ giúp bạn hiểu được điều gì tạo nên viết tốt và nó sẽ làm phong phú từ vựng của bạn.)

“There are always room for those who can be relied upon to delivery the goods.” (Luôn có chỗ cho những người có thể tin cậy để giao hàng.)

“We’re all human, aren’t we? Every human life is worth the same, and worth saving.” (Chúng ta đều là con người, đúng không? Mỗi cuộc sống con người đều có giá trị như nhau và đáng được bảo tồn.)

“It matters not what someone is born, but what they grow to be.” (Quan trọng không phải là người ta sinh ra như thế nào, mà là họ trở thành người như thế nào.)

“Differences of habit and language are nothing at all if our aims are identical and our hearts are open.” (Sự khác biệt về thói quen và ngôn ngữ hoàn toàn không có gì nếu mục tiêu của chúng ta giống nhau và trái tim của chúng ta mở cửa.)

“It takes a great deal of bravery to stand up to our enemies, but just as much to stand up to our friends.” (Để đối mặt với kẻ thù, ta cần phải rất dũng cảm, nhưng cũng cần phải dũng cảm đến chừng nào để đối mặt với những người bạn của mình.)

Những câu nói hay của Joanne Rowling
Những câu nói hay của Joanne Rowling

“You will never truly know yourself, or the strength of your relationships, until both have been tested by adversity.” (Bạn sẽ không bao giờ thật sự hiểu về bản thân mình, hoặc sức mạnh của mối quan hệ của bạn, cho đến khi cả hai đã được kiểm tra qua khó khăn.)

“The truth. It is a beautiful and terrible thing, and should therefore be treated with caution.” (Sự thật. Đó là một điều tuyệt đẹp và đáng sợ, và do đó nên được đối xử với thận trọng.)

“We do not need magic to transform our world. We carry all the power we need inside ourselves already.” (Chúng ta không cần phép thuật để biến đổi thế giới của chúng ta. Chúng ta đã mang trong mình sức mạnh cần thiết rồi.)

“It takes a great deal of bravery to stand up to our enemies, but just as much to stand up to our friends.” (Để đối mặt với kẻ thù, ta cần phải rất dũng cảm, nhưng cũng cần phải dũng cảm đến chừng nào để đối mặt với những người bạn của mình.)

“The most important thing is to read as much as you can, like I did. It will give you an understanding of what makes good writing and it will enlarge your vocabulary.” (Quan trọng nhất là hãy đọc nhiều như bạn có thể, giống như tôi đã làm. Điều này sẽ giúp bạn hiểu được điều gì tạo nên viết tốt và nó sẽ làm phong phú từ vựng của bạn.)

“There are always room for those who can be relied upon to delivery the goods.” (Luôn có chỗ cho những người có thể tin cậy để giao hàng.)

“We’re all human, aren’t we? Every human life is worth the same, and worth saving.” (Chúng ta đều là con người, đúng không? Mỗi cuộc sống con người đều có giá trị như nhau và đáng được bảo tồn.)

“It matters not what someone is born, but what they grow to be.” (Quan trọng không phải là người ta sinh ra như thế nào, mà là họ trở thành người như thế nào.)

“Differences of habit and language are nothing at all if our aims are identical and our hearts are open.” (Sự khác biệt về thói quen và ngôn ngữ hoàn toàn không có gì nếu mục tiêu của chúng ta giống nhau và trái tim của chúng ta mở cửa.)

“It takes a great deal of bravery to stand up to our enemies, but just as much to stand up to our friends.” (Để đối mặt với kẻ thù, ta cần phải rất dũng cảm, nhưng cũng cần phải dũng cảm đến chừng nào để đối mặt với những người bạn của mình.)

“You will never truly know yourself, or the strength of your relationships, until both have been tested by adversity.” (Bạn sẽ không bao giờ thật sự hiểu về bản thân mình, hoặc sức mạnh của mối quan hệ của bạn, cho đến khi cả hai đã được kiểm tra qua khó khăn.)

“The truth. It is a beautiful and terrible thing, and should therefore be treated with caution.” (Sự thật. Đó là một điều tuyệt đẹp và đáng sợ, và do đó nên được đối xử với thận trọng.)

“The greatest gift you can give someone is the gift of your time and attention.” (Món quà lớn nhất bạn có thể tặng ai đó là món quà của thời gian và sự chú ý của bạn.)

“Understanding is the first step to acceptance, and only with acceptance can there be recovery.” (Sự hiểu biết là bước đầu tiên để chấp nhận, và chỉ có với sự chấp nhận, ta mới có thể hồi phục.)

“Happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.” (Hạnh phúc có thể tìm thấy ngay cả trong những thời điểm tối tăm nhất, nếu chỉ cần nhớ bật đèn.)

“Failure is so important. We speak about success all the time. It is the ability to resist failure or use failure that often leads to greater success.” (Thất bại rất quan trọng. Chúng ta luôn nói về thành công. Nhưng khả năng chống lại thất bại hoặc sử dụng thất bại thường dẫn đến sự thành công lớn hơn.)

“It does not do to dwell on dreams and forget to live.” (Không nên dành quá nhiều thời gian để mơ mộng mà quên mất đi việc sống.)

“You will never truly know yourself, or the strength of your relationships, until both have been tested by adversity.” (Bạn sẽ không bao giờ thật sự hiểu về bản thân mình, hoặc sức mạnh của mối quan hệ của bạn, cho đến khi cả hai đã được kiểm tra qua khó khăn.)

“The truth. It is a beautiful and terrible thing, and should therefore be treated with caution.” (Sự thật. Đó là một điều tuyệt đẹp và đáng sợ, và do đó nên được đối xử với thận trọng.)

“We can all do so much more than we think we can.” (Chúng ta có thể làm nhiều hơn rất nhiều so với những gì chúng ta nghĩ.)

“There is no greater gift than the love of a friend.” (Không có món quà nào lớn hơn tình bạn.)

“Differences of habit and language are nothing at all if our aims are identical and our hearts are open.” (Sự khác biệt về thói quen và ngôn ngữ hoàn toàn không có gì nếu mục tiêu của chúng ta giống nhau và trái tim của chúng ta mở cửa.)

“You sort of start thinking anything’s possible if you’ve got enough nerve.” (Khi bạn có đủ can đảm, bạn sẽ bắt đầu nghĩ mọi thứ đều có thể.)

“The best way to find out if you can trust somebody is to trust them.” (Cách tốt nhất để biết bạn có thể tin tưởng ai đó là hãy tin tưởng họ.)

“The most important thing is to read as much as you can, like I did. It will give you an understanding of what makes good writing and it will enlarge your vocabulary.” (Quan trọng nhất là hãy đọc nhiều như bạn có thể, giống như tôi đã làm. Điều này sẽ giúp bạn hiểu được điều gì tạo nên viết tốt và nó sẽ làm phong phú từ vựng của bạn.)

“There are always room for those who can be relied upon to delivery the goods.” (Luôn có chỗ cho những người có thể tin cậy để giao hàng.)

“We’re all human, aren’t we? Every human life is worth the same, and worth saving.” (Chúng ta đều là con người, đúng không? Mỗi cuộc sống con người đều có giá trị như nhau và đáng được bảo tồn.)

“It matters not what someone is born, but what they grow to be.” (Quan trọng không phải là người ta sinh ra như thế nào, mà là họ trở thành người như thế nào.)

“Differences of habit and language are nothing at all if our aims are identical and our hearts are open.” (Sự khác biệt về thói quen và ngôn ngữ hoàn toàn không có gì nếu mục tiêu của chúng ta giống nhau và trái tim của chúng ta mở cửa.)

“It takes a great deal of bravery to stand up to our enemies, but just as much to stand up to our friends.” (Để đối mặt với kẻ thù, ta cần phải rất dũng cảm, nhưng cũng cần phải dũng cảm đến chừng nào để đối mặt với những người bạn của mình.)

“We can all do so much more than we think we can.” (Chúng ta có thể làm nhiều hơn rất nhiều so với những gì chúng ta nghĩ.)

“The consequences of our actions are always so complicated, so diverse, that predicting the future is a very difficult business indeed.” (Hậu quả của hành động của chúng ta luôn rất phức tạp, rất đa dạng, nên dự đoán tương lai là một công việc rất khó khăn thật sự.)

“It takes a great deal of bravery to stand up to our enemies, but just as much to stand up to our friends.” (Để đối mặt với kẻ thù, ta cần phải rất dũng cảm, nhưng cũng cần phải dũng cảm đến chừng nào để đối mặt với những người bạn của mình.)

“The consequences of our actions are always so complicated, so diverse, that predicting the future is a very difficult business indeed.” (Hậu quả của hành động của chúng ta luôn rất phức tạp, rất đa dạng, nên dự đoán tương lai là một công việc rất khó khăn thật sự.)

“Imagination is not only the uniquely human capacity to envision that which is not, and therefore the fount of all invention and innovation. In its arguably most transformative and revelatory capacity, it is the power to that enables us to empathize with humans whose experiences we have never shared.” (Tưởng tượng không chỉ là khả năng duy nhất của con người để hình dung điều không có, và do đó là nguồn của tất cả sáng tạo và đổi mới. Trong khả năng biến đổi và tiết lộ của nó có thể thảo luận, đó là sức mạnh cho phép chúng ta đồng cảm với những con người có những trải nghiệm mà chúng ta chưa bao giờ trải qua.)

“The truth. It is a beautiful and terrible thing, and should therefore be treated with caution.” (Sự thật. Đó là một điều tuyệt đẹp và đáng sợ, và do đó nên được đối xử với thận trọng.)

“Indifference and neglect often do much more damage than outright dislike.” (Sự thờ ơ và bỏ mặc thường gây ra nhiều thiệt hại hơn cả sự không thích.)

“It is our choices that show what we truly are, far more than our abilities.” (Chính lựa chọn của chúng ta thể hiện đích thực con người chúng ta, nhiều hơn cả khả năng của chúng ta.)

“We can all do so much more than we think we can.” (Chúng ta có thể làm nhiều hơn rất nhiều so với những gì chúng ta nghĩ.)

“There is no greater gift than the love of a friend.” (Không có món quà nào lớn hơn tình bạn.)

“Happiness can be found even in the darkest of times if one only remembers to turn on the light.” (Hạnh phúc có thể tìm thấy ngay cả trong những thời điểm tối tăm nhất, nếu chỉ cần nhớ bật đèn.)

“Failure is so important. We speak about success all the time. It is the ability to resist failure or use failure that often leads to greater success.” (Thất bại rất quan trọng. Chúng ta luôn nói về thành công. Nhưng khả năng chống lại thất bại hoặc sử dụng thất bại thường dẫn đến sự thành công lớn hơn.)

“There is no greater gift than the love of a friend.” (Không có món quà nào lớn hơn tình bạn.)

“The truth. It is a beautiful and terrible thing, and should therefore be treated with caution.” (Sự thật. Đó là một điều tuyệt đẹp và đáng sợ, và do đó nên được đối xử với thận trọng.)

“It does not do to dwell on dreams and forget to live.” (Không nên dành quá nhiều thời gian để mơ mộng mà quên mất đi việc sống.)

“Indifference and neglect often do much more damage than outright dislike.” (Sự thờ ơ và bỏ mặc thường gây ra nhiều thiệt hại hơn cả sự không thích.)

“The most important thing is to read as much as you can, like I did. It will give you an understanding of what makes good writing and it will enlarge your vocabulary.” (Quan trọng nhất là hãy đọc nhiều như bạn có thể, giống như tôi đã làm. Điều này sẽ giúp bạn hiểu được điều gì tạo nên viết tốt và nó sẽ làm phong phú từ vựng của bạn.)

“There are always room for those who can be relied upon to delivery the goods.” (Luôn có chỗ cho những người có thể tin cậy để giao hàng.)

“It’s our choices that show what we truly are, far more than our abilities.” (Chính lựa chọn của chúng ta thể hiện đích thực con người chúng ta, nhiều hơn cả khả năng của chúng ta.)

“You will never truly know yourself, or the strength of your relationships, until both have been tested by adversity.” (Bạn sẽ không bao giờ thật sự hiểu về bản thân mình, hoặc sức mạnh của mối quan hệ của bạn, cho đến khi cả hai đã được kiểm tra qua khó khăn.)

“Understanding is the first step to acceptance, and only with acceptance can there be recovery.” (Sự hiểu biết là bước đầu tiên để chấp nhận, và chỉ có với sự chấp nhận, ta mới có thể hồi phục.)

“We do not need magic to transform our world. We carry all the power we need inside ourselves already.” (Chúng ta không cần phép thuật để biến đổi thế giới của chúng ta. Chúng ta đã mang trong mình sức mạnh cần thiết rồi.)

“The best way to find out if you can trust somebody is to trust them.” (Cách tốt nhất để biết bạn có thể tin tưởng ai đó là hãy tin tưởng họ.)

“It matters not what someone is born, but what they grow to be.” (Quan trọng không phải là người ta sinh ra như thế nào, mà là họ trở thành người như thế nào.)

“The world is full of wonderful things you haven’t seen yet. Don’t ever give up on the chance of seeing them.” (Thế giới đầy những điều tuyệt vời mà bạn chưa từng thấy. Đừng bao giờ từ bỏ cơ hội để chiêm ngưỡng chúng.)

“You sort of start thinking anything’s possible if you’ve got enough nerve.” (Khi bạn có đủ can đảm, bạn sẽ bắt đầu nghĩ mọi thứ đều có thể.)

“I am not what happened to me. I am what I choose to become.” (Tôi không phải là những gì đã xảy ra với tôi. Tôi là những gì tôi chọn trở thành.)

“Differences of habit and language are nothing at all if our aims are identical and our hearts are open.” (Sự khác biệt về thói quen và ngôn ngữ hoàn toàn không có gì nếu mục tiêu của chúng ta giống nhau và trái tim của chúng ta mở cửa.)

“We can all do so much more than we think we can.” (Chúng ta có thể làm nhiều hơn rất nhiều so với những gì chúng ta nghĩ.)

“Understanding is the first step to acceptance, and only with acceptance can there be recovery.” (Sự hiểu biết là bước đầu tiên để chấp nhận, và chỉ có với sự chấp nhận, ta mới có thể hồi phục.)

“Happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.” (Hạnh phúc có thể tìm thấy ngay cả trong những thời điểm tối tăm nhất, nếu chỉ cần nhớ bật đèn.)

“Failure meant a stripping away of the inessential. I stopped pretending to myself that I was anything other than what I was, and began to direct all my energy into finishing the only work that mattered to me.” (Thất bại đồng nghĩa với việc tách rời những điều không cần thiết. Tôi ngừng tự đánh lừa bản thân rằng mình là ai đó khác và bắt đầu tập trung tất cả năng lượng vào việc hoàn thành công việc duy nhất quan trọng với tôi.)

“The knowledge that you have emerged wiser and stronger from setbacks means that you are, ever after, secure in your ability to survive.” (Sự hiểu biết rằng bạn đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn sau những thất bại đồng nghĩa với việc bạn có khả năng tự tin về khả năng tồn tại của mình.)

“It is our choices that show what we truly are, far more than our abilities.” (Chính lựa chọn của chúng ta thể hiện đích thực con người chúng ta, nhiều hơn cả khả năng của chúng ta.)

“The greatest gift you can give someone is the gift of your time and attention.” (Món quà lớn nhất bạn có thể tặng ai đó là món quà của thời gian và sự chú ý của bạn.)

“We’re all human, aren’t we? Every human life is worth the same, and worth saving.” (Chúng ta đều là con người, đúng không? Mỗi cuộc sống con người đều có giá trị như nhau và đáng được bảo tồn.)

“Imagination is not only the uniquely human capacity to envision that which is not, and therefore the fount of all invention and innovation. In its arguably most transformative and revelatory capacity, it is the power to that enables us to empathize with humans whose experiences we have never shared.” (Tưởng tượng không chỉ là khả năng duy nhất của con người để hình dung điều không có, và do đó là nguồn của tất cả sáng tạo và đổi mới. Trong khả năng biến đổi và tiết lộ của nó có thể thảo luận, đó là sức mạnh cho phép chúng ta đồng cảm với những con người có những trải nghiệm mà chúng ta chưa bao giờ trải qua.)

“The consequences of our actions are always so complicated, so diverse, that predicting the future is a very difficult business indeed.” (Hậu quả của hành động của chúng ta luôn rất phức tạp, rất đa dạng, nên dự đoán tương lai là một công việc rất khó khăn thật sự.)

“It takes a great deal of bravery to stand up to our enemies, but just as much to stand up to our friends.” (Để đối mặt với kẻ thù, ta cần phải rất dũng cảm, nhưng cũng cần phải dũng cảm đến chừng nào để đối mặt với những người bạn của mình.)

“Understanding is the first step to acceptance, and only with acceptance can there be recovery.” (Sự hiểu biết là bước đầu tiên để chấp nhận, và chỉ có với sự chấp nhận, ta mới có thể hồi phục.)

“We do not need magic to transform our world. We carry all the power we need inside ourselves already.” (Chúng ta không cần phép thuật để biến đổi thế giới của chúng ta. Chúng ta đã mang trong mình sức mạnh cần thiết rồi.)

“It is our choices that show what we truly are, far more than our abilities.” (Chính lựa chọn của chúng ta thể hiện đích thực con người chúng ta, nhiều hơn cả khả năng của chúng ta.)

“The knowledge that you have emerged wiser and stronger from setbacks means that you are, ever after, secure in your ability to survive.” (Sự hiểu biết rằng bạn đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn sau những thất bại đồng nghĩa với việc bạn có khả năng tự tin về khả năng tồn tại của mình.)

“Rock bottom became the solid foundation on which I rebuilt my life.” (Đáy vực trở thành nền móng vững chắc để tôi xây dựng lại cuộc sống của mình.)

“The world is full of wonderful things you haven’t seen yet. Don’t ever give up on the chance of seeing them.” (Thế giới đầy những điều tuyệt vời mà bạn chưa từng thấy. Đừng bao giờ từ bỏ cơ hội để chiêm ngưỡng chúng.)

“It does not do to dwell on dreams and forget to live.” (Không nên dành quá nhiều thời gian để ước mơ mà quên mất đi việc sống.)

“You will never truly know yourself, or the strength of your relationships, until both have been tested by adversity.” (Bạn sẽ không bao giờ thật sự hiểu về bản thân, hoặc sức mạnh của mối quan hệ của bạn, cho đến khi cả hai đã được kiểm tra qua khó khăn.)

“We can choose to live in the front row or the third row. The choice is ours.” (Chúng ta có thể chọn sống ở hàng đầu hoặc hàng ba. Lựa chọn là của chúng ta.)

“Happiness can be found even in the darkest of times if one only remembers to turn on the light.” (Hạnh phúc có thể được tìm thấy ngay cả trong những thời điểm tối tăm nhất nếu ta chỉ nhớ bật đèn sáng.)

“The most important thing is to read as much as you can, like I did. It will give you an understanding of what makes good writing and it will enlarge your vocabulary.” (Quan trọng nhất là hãy đọc nhiều như bạn có thể, giống như tôi đã làm. Điều này sẽ giúp bạn hiểu được điều gì tạo nên viết tốt và nó sẽ làm phong phú từ vựng của bạn.)

“I believe in imagination. I believe in the power of the story. I believe in the magic of books.” (Tôi tin vào tưởng tượng. Tôi tin vào sức mạnh của câu chuyện. Tôi tin vào phép thuật của sách.)

“Our choices often determine our destiny; somewhere within our reach is the power of freedom.” (Lựa chọn của chúng ta thường quyết định số phận của chúng ta; đâu đó trong tầm tay chúng ta là sức mạnh của tự do.)

“Success comes from a willingness to learn, building patience, accepting failure, and giving your all to what you’re passionate about.” (Thành công đến từ sự sẵn sàng học hỏi, xây dựng kiên nhẫn, chấp nhận thất bại, và đặt hết tâm huyết vào những gì bạn đam mê.)

“Even darkness must pass when your light is strong enough.” (Ngay cả bóng tối cũng phải trôi đi khi ánh sáng của bạn đủ mạnh.)

“We do not need magic to change the world; we carry all the power we need inside ourselves already.” (Chúng ta không cần phép thuật để thay đổi thế giới, chúng ta đã có sức mạnh để thay đổi nó bên trong mình.)

“Your imagination is your greatest gift. It is an endless source of power when you know how to use it.” (Khả năng tưởng tượng của bạn là món quà mạng mẽ nhất bạn có. Nó là nguồn sức mạnh không giới hạn khi bạn biết cách sử dụng nó.)

“Failure is a part of life, and true success comes when you overcome those failures.” (Thất bại là một phần của cuộc sống và sự thành công đích thực đến khi bạn vượt qua những thất bại đó.)

“What matters is what we choose to show, not what we were born with.” (Cái quan trọng là điều gì chúng ta chọn để thể hiện, không phải điều chúng ta được sinh ra với.)

“Conquer your fears with knowledge and understanding.” (Hãy đánh bại nỗi sợ hãi bằng kiến thức và sự hiểu biết.)

“Life is not measured by the number of breaths we take but by the moments that take our breath away.” (Cuộc sống không được đo bằng số lần bạn hơi thở, mà bằng những khoảnh khắc khi nó lấy hơi thở của bạn đi.)

“Love and happiness are not something we seek outside, but something we build within ourselves.” (Tình yêu và hạnh phúc không phải là thứ chúng ta tìm kiếm bên ngoài, mà là thứ chúng ta xây dựng trong chính mình.)

Những câu nói này không chỉ là lời khen ngợi cho tác phẩm văn học của Rowling mà còn là những thông điệp sâu sắc về cuộc sống, lòng can đảm, và giá trị con người.

Xem thêm:

Steve Jobs là ai? Những câu nói hay của Steve Jobs

Bill gates là ai? Những câu nói hay của Bill gates

Đánh giá bài viết này

Bình luận