Donald Trump là ai? Những câu nói hay của Donald Trump

Donald Trump, một tỷ phú, doanh nhân và cựu Tổng thống Hoa Kỳ, là một ví dụ sống về cách niềm tin mạnh mẽ, tư duy tích cực và khả năng không ngừng nỗ lực có thể biến những ước mơ thành hiện thực. Dù trong lĩnh vực kinh doanh hay chính trị, ông đã luôn đối mặt với thách thức và không bao giờ từ bỏ. Tầm nhìn và sự quyết tâm của ông đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử và định hình cuộc sống của nhiều người thành công.Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Donald Trump là ai?

Donald John Trump, sinh ngày 14 tháng 6 năm 1946, là một tỷ phú, doanh nhân và chính trị gia nổi tiếng người Mỹ. Ông đã đảm nhận chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ từ năm 2017 đến năm 2021.

Trump sinh ra và lớn lên tại Queens, một quận của thành phố New York. Ông theo học Đại học Fordham trong hai năm và sau đó nhận bằng cử nhân kinh tế từ Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania. Năm 1971, ông trở thành chủ tịch công ty bất động sản của cha mình và đổi tên công ty thành Tổ chức Trump. Ông mở rộng hoạt động kinh doanh từ Queens và Brooklyn sang Manhattan, chuyên xây dựng và cải tạo các tòa nhà chọc trời, khách sạn, sòng bạc và sân gôn. Trump cũng nắm quyền sở hữu ba cuộc thi sắc đẹp lớn, sau đó bán chúng vào năm 2015.

Donald Trump là ai?
Donald Trump là ai?

Ông đã đối mặt với hơn 4.000 vụ kiện pháp lý liên quan đến doanh nghiệp của mình và tuyên bố phá sản tới sáu lần. Ngoài ra, ông còn sản xuất và dẫn chương trình The Apprentice, một chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng, từ năm 2003 đến năm 2015.

Trong cuộc sống và sự nghiệp của mình, Donald Trump đã thể hiện sự kiên định, tập trung vào mục tiêu và không ngừng nỗ lực để đạt được thành công. Giá trị tài sản ròng của ông vào năm 2020 được ước tính là 2,1 tỷ USD.

Donald Trump là một phần quan trọng trong lịch sử và định hình cuộc sống của nhiều người, và ông đã chứng minh rằng với lòng tin và sự nỗ lực không ngừng, mọi thứ đều có thể trở thành hiện thực.

Những câu nói hay của Donald Trump

“Make America Great Again!” (Hãy làm cho Mỹ trở nên vĩ đại hơn!)

“You’re fired!” (Bạn đã bị sa thải!)

“I love the poorly educated.” (Tôi yêu những người dạy học kém.)

“We will build a great wall and Mexico will pay for it.” (Chúng ta sẽ xây một bức tường lớn và México sẽ trả tiền cho nó.)

“No dream is too big. No challenge is too great. Nothing we want for our future is beyond our reach.” (Không có giấc mơ nào quá lớn. Không có thách thức nào quá khó khăn. Không có điều gì chúng ta mong muốn cho tương lai là quá xa dạt.)

“When somebody challenges you, fight back. Be brutal, be tough.” (Khi có ai đó thách thức bạn, hãy đáp trả. Hãy tàn bạo, hãy mạnh mẽ.)

“I’m the least racist person you’ve ever met.” (Tôi là người ít phân biệt chủng tộc nhất mà bạn từng gặp.)

“We will win so much, you’ll be tired of winning.” (Chúng ta sẽ chiến thắng rất nhiều, bạn sẽ mệt mỏi vì thắng.)

“The American Dream is dead.” (Giấc mơ Mỹ đã chết.)

“I think I am, actually humble. I think I’m much more humble than you would understand.” (Tôi nghĩ mình thực sự khiêm tốn. Tôi nghĩ tôi khiêm tốn hơn nhiều so với bạn có thể hiểu.)

“I’m not a politician, I’m a businessman.” (Tôi không phải là một chính trị gia, tôi là một doanh nhân.)

“It’s a great thing when you can show that you’ve been successful and that you’ve made a lot of money and that you’ve employed a lot of people.” (Đó là một điều tuyệt vời khi bạn có thể chứng minh bạn đã thành công và bạn đã kiếm được rất nhiều tiền và bạn đã tạo việc làm cho rất nhiều người.)

“I have a great relationship with the Mexican people.” (Tôi có một mối quan hệ tốt đẹp với người dân México.)

“Sometimes by losing a battle you find a new way to win the war.” (Đôi khi, bằng cách thua cuộc trong một trận chiến, bạn tìm ra một cách mới để chiến thắng cuộc chiến.)

“I don’t like losers.” (Tôi không thích người thua cuộc.)

“We need to build a wall, and it has to be built quickly.” (Chúng ta cần xây dựng một bức tường, và nó phải được xây dựng nhanh chóng.)

“Our country needs strong leadership. It needs results. It needs people that can get the job done.” (Đất nước của chúng ta cần lãnh đạo mạnh mẽ. Nó cần kết quả. Nó cần những người có thể hoàn thành công việc.)

“I think I was born with a drive for success because I have a certain gene.” (Tôi nghĩ tôi đã sinh ra với động lực để thành công bởi vì tôi có một gen cụ thể.)

“I’ve always won, and I’m going to continue to win.” (Tôi luôn thắng, và tôi sẽ tiếp tục thắng.)

Xem thêm:  Andrew Carnegie là ai? Những câu nói hay của Andrew Carnegie

“I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody, and I wouldn’t lose any voters.” (Tôi có thể đứng giữa Fifth Avenue và bắn ai đó, và tôi sẽ không mất bất kỳ cử tri nào.)

“You know, it really doesn’t matter what the media writes as long as you’ve got a young, and beautiful, piece of ass.” (Bạn biết đấy, thực sự không quan trọng những gì truyền thông viết khi bạn có một cô gái trẻ và xinh đẹp.)

“I’m the least racist person you’ll ever meet.” (Tôi là người ít phân biệt chủng tộc nhất mà bạn từng gặp.)

“I have a lot of friends, but they’re not the type of friends that I have to entertain every night.” (Tôi có rất nhiều bạn, nhưng họ không phải loại bạn mà tôi phải giải trí hàng đêm.)

“I think I’m much more humble than you would understand.” (Tôi nghĩ tôi khiêm tốn hơn nhiều so với bạn có thể hiểu.)

“I will be the greatest jobs president that God ever created.” (Tôi sẽ là tổng thống tạo ra nhiều việc làm nhất mà Chúa từng tạo ra.)

“Nobody respects women more than I do.” (Không ai tôn trọng phụ nữ nhiều hơn tôi.)

“My IQ is one of the highest — and you all know it! Please don’t feel so stupid or insecure; it’s not your fault.” (IQ của tôi là một trong những con số cao nhất – và bạn tất cả đều biết điều đó! Xin đừng cảm thấy ngu ngốc hoặc thiếu tự tin; đó không phải là lỗi của bạn.)

“I have a great relationship with the Mexican people.” (Tôi có mối quan hệ tốt đẹp với người dân México.)

“I’ve been successful because I understand people.” (Tôi đã thành công vì tôi hiểu về con người.)

“Sometimes your best investments are the ones you don’t make.” (Đôi khi, những khoản đầu tư tốt nhất là những khoản bạn không thực hiện.)

“I’m the king of debt. I’m great with debt. Nobody knows debt better than me.” (Tôi là vua của nợ. Tôi giỏi về nợ. Không ai hiểu về nợ tốt hơn tôi.)

“I will be so presidential, you will be so bored.” (Tôi sẽ thể hiện sự tử tế đến mức bạn sẽ cảm thấy buồn chán.)

“I like nepotism. I think, you know, a lot of people say, ‘Oh, nepotism.’ Usually, these are people without children.” (Tôi thích đặc cách gia đình. Tôi nghĩ, bạn biết đấy, nhiều người nói, ‘Oh, đặc cách gia đình.’ Thường thì đó là những người không có con cái.)

“I will build the greatest wall that you’ve ever seen.” (Tôi sẽ xây dựng bức tường lớn nhất mà bạn từng thấy.)

“I could stand in the middle of 5th Avenue and shoot somebody and I wouldn’t lose voters.” (Tôi có thể đứng giữa Fifth Avenue và bắn ai đó và tôi sẽ không mất cử tri.)

“I think the only difference between me and the other candidates is that I’m more honest and my women are more beautiful.” (Tôi nghĩ sự khác biệt duy nhất giữa tôi và các ứng cử viên khác là tôi thành thật hơn và phụ nữ của tôi đẹp hơn.)

“I have a great relationship with the blacks.” (Tôi có mối quan hệ tốt với người da đen.)

“I will be the greatest jobs president that God ever created.” (Tôi sẽ là tổng thống tạo ra nhiều việc làm nhất mà Chúa từng tạo ra.)

“I’ve always won, and I’m going to continue to win.” (Tôi luôn thắng, và tôi sẽ tiếp tục thắng.)

“I have tremendous respect for women.” (Tôi tôn trọng đặc biệt phụ nữ.)

“I don’t get along with rich people. I get along with the middle class and the poor people better than I get along with the rich people.” (Tôi không hòa hợp với người giàu. Tôi hòa hợp tốt hơn với tầng lớp trung lưu và người nghèo hơn so với người giàu.)

“I’m not a politician, and I don’t want to be a politician.” (Tôi không phải là một chính trị gia, và tôi không muốn trở thành một chính trị gia.)

“I don’t want to be the president. I’m 100 percent sure. I’d change my mind only if I saw this country continue to go down the tubes.” (Tôi không muốn trở thành tổng thống. Tôi chắc chắn 100%. Tôi chỉ thay đổi quyết định nếu tôi thấy đất nước này tiếp tục đi xuống.)

“I have a very good brain and I’ve said a lot of things.” (Tôi có một bộ óc rất tốt và tôi đã nói rất nhiều điều.)

“I have a total net worth and now with the increase, it’ll be well over $10 billion. But here, a total net worth of — net worth, not assets, not liabilities — a net worth, after all debt, after all expenses, the greatest assets — Trump Tower, 1290 Avenue of the Americas, Bank of America building in San Francisco, 40 Wall Street, sometimes referred to as the Trump building right opposite the New York side, 1290, big chunk of the Bank of America building in California — I own many other places, but I’m not going to list them because I am a private person and nobody knows what I own.” (Tôi có tổng giá trị ròng và bây giờ với sự tăng lên, nó sẽ vượt quá 10 tỷ đô la. Nhưng ở đây, tổng giá trị ròng của – giá trị ròng, không phải tài sản, không phải nợ – giá trị ròng, sau tất cả nợ, sau tất cả các chi phí, những tài sản lớn nhất – Trump Tower, 1290 Avenue of the Americas, tòa nhà Bank of America ở San Francisco, 40 Wall Street, thỉnh thoảng được gọi là tòa nhà Trump ngay đối diện bên New York, 1290, một phần lớn tòa nhà Bank of America ở California – Tôi sở hữu nhiều nơi khác, nhưng tôi không muốn liệt kê chúng vì tôi là một người tư nhân và không ai biết tôi sở hữu gì.)

Xem thêm:  Sophia Loren là ai? Những câu nói hay của Sophia Loren

“We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again!” (Chúng tôi sẽ làm cho Mỹ mạnh mẽ trở lại. Chúng tôi sẽ làm cho Mỹ tự hào trở lại. Chúng tôi sẽ làm cho Mỹ an toàn trở lại. Và chúng tôi sẽ làm cho Mỹ trở nên vĩ đại trở lại!)

“The point is that you can’t be too greedy.” (Điều quan trọng là bạn không thể tham lam quá.)

“I’m the least racist person in this room.” (Tôi là người ít phân biệt chủng tộc nhất trong phòng này.)

“I could be the most presidential person ever, other than possibly the great Abe Lincoln, all right? But I don’t have the support of the media.” (Tôi có thể là người tổ

“I think I am actually humble. I think I’m much more humble than you would understand.” (Tôi nghĩ tôi thực sự khiêm tốn. Tôi nghĩ tôi khiêm tốn hơn nhiều so với bạn có thể hiểu.)

 Những câu nói hay của Donald Trump
Những câu nói hay của Donald Trump

“I have a great relationship with the people from Scotland.” (Tôi có mối quan hệ tốt đẹp với người Scotland.)

“I’m not a believer in global warming.” (Tôi không tin vào biến đổi khí hậu toàn cầu.)

“I think the only difference between me and the other candidates is that I’m more honest and my women are more beautiful.” (Tôi nghĩ sự khác biệt duy nhất giữa tôi và các ứng cử viên khác là tôi thành thật hơn và phụ nữ của tôi đẹp hơn.)

“I know words. I have the best words.” (Tôi biết nhiều từ. Tôi có những từ tốt nhất.)

“I will be the greatest jobs president that God ever created.” (Tôi sẽ là tổng thống tạo ra nhiều việc làm nhất mà Chúa từng tạo ra.)

“I have a great relationship with the Mexican people.” (Tôi có mối quan hệ tốt đẹp với người dân México.)

“Sorry losers and haters, but my I.Q. is one of the highest—and you all know it! Please don’t feel so stupid or insecure, it’s not your fault.” (Xin lỗi những người thua cuộc và những người căm hận, nhưng I.Q của tôi là một trong những con số cao nhất – và bạn tất cả đều biết điều đó! Xin đừng cảm thấy ngu ngốc hoặc thiếu tự tin, đó không phải là lỗi của bạn.)

“You’re fired!” (Bạn đã bị sa thải!)

“I have made the tough decisions, always with an eye toward the bottom line. Perhaps it’s time America was run like a business.” (Tôi đã đưa ra những quyết định khó khăn, luôn nhìn vào mục tiêu cuối cùng. Có lẽ đã đến lúc Mỹ được điều hành như một doanh nghiệp.)

“I think I’ll win the Hispanic vote.” (Tôi nghĩ tôi sẽ giành được phiếu bầu của người Mỹ Latin.)

“I know more about renewables than any human being on Earth.” (Tôi biết nhiều hơn về nguồn năng lượng tái tạo hơn bất kỳ con người trên Trái đất.)

“My Twitter has become so powerful that I can actually make my enemies tell the truth.” (Tài khoản Twitter của tôi đã trở nên mạnh mẽ đến mức tôi có thể khiến kẻ thù nói sự thật.)

“I have tremendous popularity in New York.” (Tôi được ưa chuộng rất nhiều tại New York.)

“I think I’m a sober person. I think the press tries to make you into something a little bit different. In my case, a little bit of a wild man. I’m not. I’m actually not.” (Tôi nghĩ tôi là người nghiêm túc. Tôi nghĩ báo chí cố gắng biến bạn thành một người hơi khác một chút. Trong trường hợp của tôi, một chút là người điên loạn. Nhưng tôi không phải vậy. Thực sự không phải.)

“I have a great relationship with the African American community.” (Tôi có mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng người Mỹ gốc Phi.)

“I’m a very compassionate person (with a very high IQ) with strong common sense.” (Tôi là người rất thông cảm (có chỉ số IQ rất cao) và có lý thường.)

“I’ve always been good at building. It was always my best thing.” (Tôi luôn giỏi trong việc xây dựng. Đó luôn là điều tốt nhất của tôi.)

“I know the best people.” (Tôi biết những người tốt nhất.)

“I will be the greatest jobs president that God ever created, believe me.” (Tôi sẽ là tổng thống tạo ra nhiều việc làm nhất mà Chúa từng tạo ra, tin tôi đi.)

“We will have so much winning if I get elected that you may get bored with winning.” (Chúng ta sẽ thắng lợi đến mức bạn có thể chán thắng.)

“I know politicians better than anybody.” (Tôi hiểu về chính trị gia hơn bất kỳ ai.)

Xem thêm:  Grace Hopper là ai? Những câu nói hay của Grace Hopper

“I’m worth many billions of dollars – I don’t need anybody’s money.” (Tôi có giá trị hàng tỷ đô la – tôi không cần tiền của bất kỳ ai.)

“I have a great, great company. I employ thousands of people. And I’m very proud of the job I did.” (Tôi có một tập đoàn tuyệt vời, tôi thuê hàng ngàn người làm việc. Và tôi rất tự hào về công việc mà tôi đã làm.)

“The American Dream is dead. But if I get elected President, I will bring it back bigger and better and stronger than ever before.” (Giấc mơ Mỹ đã chết. Nhưng nếu tôi được bầu làm Tổng thống, tôi sẽ đem nó trở lại lớn hơn, tốt hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.)

“I’m not a politician. My only special interest is you, the American people.” (Tôi không phải là một chính trị gia. Đặc quyền duy nhất của tôi là bạn, những người dân Mỹ.)

“I’m the least racist person that you’ve ever encountered.” (Tôi là người ít phân biệt chủng tộc nhất mà bạn từng gặp.)

“I will build a great wall – and nobody builds walls better than me, believe me – and I’ll build them very inexpensively.” (Tôi sẽ xây dựng một bức tường tuyệt vời – và không ai xây tường tốt hơn tôi, tin tôi đi – và tôi sẽ xây chúng rất tiết kiệm.)

“I don’t make deals for the money. I’ve got enough, much more than I’ll ever need. I do it to do it.” (Tôi không ký kết thỏa thuận vì tiền. Tôi có đủ tiền, nhiều hơn nhiều so với tôi cần. Tôi làm điều đó vì đam mê.)

“I have great respect for the UK. United Kingdom. Great respect.” (Tôi rất kính trọng Vương quốc Anh. Vương quốc Liên hiệp. Rất kính trọng.)

“I know deals, I think, better than anybody knows deals.” (Tôi hiểu về thỏa thuận, tôi nghĩ, tốt hơn bất kỳ ai.)

“Nobody would be tougher on ISIS than Donald Trump.” (Không ai sẽ nghiêm khắc hơn Donald Trump đối với ISIS.)

“I will be the greatest jobs president that God ever created.” (Tôi sẽ là tổng thống tạo ra nhiều công việc nhất mà Chúa từng tạo ra.)

“We will make America strong again. We will make America great again.” (Chúng tôi sẽ làm cho Mỹ mạnh mẽ trở lại. Chúng tôi sẽ làm cho Mỹ trở nên vĩ đại trở lại.)

“I think I’d be a great uniter. I think that I would have a very, very good chance of winning.” (Tôi nghĩ tôi sẽ là người thống nhất tốt. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có cơ hội rất tốt để chiến thắng.)

“I don’t like to lose.” (Tôi không thích thua cuộc.)

“We’re going to drain the swamp.” (Chúng tôi sẽ làm khô bãi lầy.)

“I’m the Ernest Hemingway of 140 characters.” (Tôi là Ernest Hemingway của 140 ký tự.)

“I will do far more for women than Hillary, and I will keep our country safe, something which she will not be able to do – no strength/no stamina.” (Tôi sẽ làm nhiều hơn cho phụ nữ hơn Hillary, và tôi sẽ bảo vệ đất nước của chúng ta, điều mà cô ấy sẽ không thể làm được – không có sức mạnh/không có sức bền.)

“I’m the least racist person in this room.” (Tôi là người ít phân biệt chủng tộc nhất trong phòng này.)

“I’ve had a beautiful, I’ve had a flawless campaign.” (Tôi đã có một cuộc chiến dự đẹp, tôi đã có một cuộc chiến dự không tì vết.)

“I’m speaking with myself, number one, because I have a very good brain and I’ve said a lot of things.” (Tôi đang nói với chính mình, số một, vì tôi có một bộ óc rất tốt và tôi đã nói nhiều điều.)

“I think the political press is among the most dishonest people that I’ve ever met.” (Tôi nghĩ báo chí chính trị là những người không trung thực nhất mà tôi từng gặp.)

“I will never stop fighting for you.” (Tôi sẽ không bao giờ ngừng chiến đấu vì bạn.)

“I’m not a politician and have never wanted to be a politician. Believe me.” (Tôi không phải là một chính trị gia và chưa bao giờ muốn trở thành một chính trị gia. Tin tôi đi.)

“We are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people.” (Chúng tôi đang chuyển quyền lực từ Washington, D.C. và trả lại nó cho bạn, những người dân.)

“I’m the king of debt. I understand debt better than probably anybody. I know how to deal with debt very well.” (Tôi là vua của nợ. Tôi hiểu về nợ tốt hơn có lẽ là bất kỳ ai. Tôi biết cách làm việc với nợ rất tốt.)

“I’m really rich. I’ll show you that in a second.” (Tôi thực sự giàu. Tôi sẽ chứng minh điều đó cho bạn trong một giây.)

“I think I am actually a very nice person.” (Tôi nghĩ thực sự tôi là một người rất tốt.)

Những câu nói này thể hiện sự phong cách độc đáo và cá tính của Donald Trump trong cuộc sống và chính trị. Ông đã tạo ra một dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ với những tuyên bố mạnh mẽ và đôi khi gây tranh cãi.

Xem thêm:

Joanne Rowling là ai? Những câu nói hay của Joanne Rowling

Steve Jobs là ai? Những câu nói hay của Steve Jobs